Soi Cầu Loại Loto

Biên Ngày
30/09/2022
Số Ngày
Xem
30/09/2022
0 ngày trước
đặt hàng
00 16lần
01 19lần
02 9lần
03 16lần
04 13lần
05 21lần
06 28lần
07 12lần
08 9lần
09 15lần
10 10lần
11 1lần
12 2lần
13 6lần
14 12lần
15 9lần
16 14lần
17 3lần
18 8lần
19 6lần
20 11lần
21 6lần
22 3lần
23 12lần
24 5lần
25 11lần
26 14lần
27 9lần
28 2lần
29 5lần
30 18lần
31 6lần
32 4lần
33 8lần
34 9lần
35 16lần
36 13lần
37 5lần
38 9lần
39 5lần
40 12lần
41 8lần
42 3lần
43 12lần
44 6lần
45 20lần
46 19lần
47 11lần
48 5lần
49 4lần
50 17lần
51 14lần
52 4lần
53 19lần
54 4lần
55 19lần
56 25lần
57 13lần
58 5lần
59 7lần
60 23lần
61 12lần
62 12lần
63 26lần
64 10lần
65 36lần
66 39lần
67 22lần
68 11lần
69 10lần
70 16lần
71 8lần
72 9lần
73 12lần
74 5lần
75 21lần
76 26lần
77 11lần
78 7lần
79 8lần
80 6lần
81 3lần
82 3lần
83 6lần
84 3lần
85 9lần
86 6lần
87 6lần
88 2lần
89 4lần
90 20lần
91 13lần
92 8lần
93 20lần
94 8lần
95 30lần
96 26lần
97 16lần
98 7lần
99 12lần

Soi Cầu Loại Loto-Bình Thuận

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính tương đồng: Các số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N khoảng thời gian liên tiếp sẽ không xuất hiện trong phần định trị của tất cả các số trong khoảng thời gian tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)


Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: hiển thị theo thứ tự theo mặc định, nhấp vào cửa sổ bật lên để cung cấp các tùy chọn "thời gian", "trình tự" và "cặp"
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới.
Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.
Sắp xếp "theo cặp" là tất cả "sắp xếp theo tổng số lần xuất hiện của phần định trị được ghép đôi" ("01-10" hoán đổi đầu-đuôi có nghĩa là ghép nối, theo tổng số lần xuất hiện của hai phần định trị của cặp, theo thứ tự từ cao nhất đến giảm dần; đơn Hai phần định trị xuất hiện càng nhiều trong lôgarit, chúng sẽ được xếp hạng càng nhiều và số phần định trị càng nhỏ sẽ có cùng một số lần.) Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa các các cặp sử dụng các màu khác nhau (phân tách màu đỏ và xanh lam), chẳng hạn như 01-10 Có, thì màu của logarit sau 01-10 cần được thay đổi; phần định trị không có nghịch đảo độc lập với số phép tính được ghép nối (chẳng hạn như 00, 11, 99, v.v.)

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp hiển thị 3 kỳ và trên cùng là kỳ đã chọn); các số ở cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 1-2 trước 30/09/2022
Kết quả Thứ Năm ngày (29/09/2022/Thứ 5)
Đặc biệt
200611
Giải nhất
90998
Giải nhì
46979
Giải ba
41349
72956
Giải tư
63585
07683
53096
63567
93920
44065
00537
Giải năm
0115
Giải sáu
5737
6633
5182
Giải bảy
914
Giải tám
63
Kết quả Thứ Năm ngày (22/09/2022/Thứ 5)
Đặc biệt
734949
Giải nhất
33944
Giải nhì
04070
Giải ba
84443
71484
Giải tư
04771
65767
27214
52345
73108
07755
50637
Giải năm
2990
Giải sáu
8799
2069
8725
Giải bảy
175
Giải tám
13
Kết quả Thứ Năm ngày (15/09/2022/Thứ 5)
Đặc biệt
323937
Giải nhất
83340
Giải nhì
92921
Giải ba
53024
67548
Giải tư
90711
02827
84429
74138
55439
42296
06798
Giải năm
9968
Giải sáu
3953
2779
9225
Giải bảy
313
Giải tám
89
Kết quả Thứ Năm ngày (08/09/2022/Thứ 5)
Đặc biệt
436521
Giải nhất
36358
Giải nhì
81919
Giải ba
33102
74140
Giải tư
32581
61727
76445
03649
91757
63610
90590
Giải năm
8340
Giải sáu
0158
9786
1741
Giải bảy
333
Giải tám
69