Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
24
07
23
77
22
20
21
30
21
99
21
14
20
68
18
89
18
38
18
11
18
98
17
28
17
00
17
12
17
64
17
67
17
04
17
46
17
19
16
25
16
95
16
03
16
70
16
91
16
52
15
18
15
13
15
29
15
53
15
09
15
43
15
41
15
97
14
81
14
34
14
83
14
75
14
23
14
62
14
88
14
61
14
10
14
79
14
50
14
15
14
35
14
80
14
92
13
08
13
33
13
51
13
44
13
82
13
45
13
90
13
56
13
60
13
72
13
84
13
73
12
31
12
78
12
59
12
94
12
24
12
17
12
32
12
49
11
40
11
87
11
42
11
05
11
55
10
58
10
54
10
26
10
85
10
93
10
48
10
06
10
16
10
27
10
39
10
02
9
65
9
63
9
76
9
66
9
71
9
96
8
69
8
47
8
57
8
21
8
01
8
86
8
22
7
36
6
37
6
74

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Phước-XSBP

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Phước, 1 trong những công cụ thống kê XSBP. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.