Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
21
07
20
14
20
13
19
41
18
77
17
20
17
30
17
99
17
04
17
12
16
97
16
64
16
11
16
70
15
46
15
62
15
98
14
61
14
92
14
35
14
31
14
25
14
72
14
28
14
39
14
42
13
81
13
38
13
67
13
50
13
52
13
91
13
60
13
09
13
19
13
32
13
15
12
24
12
96
12
59
12
18
12
34
12
40
12
63
12
83
12
00
12
53
12
80
12
03
12
22
11
68
11
89
11
51
11
82
11
56
11
27
11
48
11
95
11
75
11
79
11
10
11
85
11
88
11
71
11
33
10
08
10
73
10
29
10
58
10
84
10
26
10
86
10
36
10
43
10
45
9
66
9
87
9
44
9
55
9
69
9
02
9
49
9
37
9
23
8
93
8
90
8
17
8
16
7
05
7
78
7
57
7
01
7
76
7
06
7
54
7
65
6
94
5
74
5
21
3
47

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Phước-XSBP

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Phước, 1 trong những công cụ thống kê XSBP. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.