Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
24
77
24
79
22
68
21
04
21
03
21
07
20
25
20
20
20
61
19
50
19
99
19
41
19
98
18
28
18
11
18
89
18
12
18
54
18
00
18
09
17
75
17
14
17
81
17
29
17
51
17
34
17
49
17
38
17
95
17
30
16
08
16
10
16
94
16
26
16
80
16
52
16
72
16
78
16
53
15
83
15
45
15
60
15
32
15
59
15
64
15
90
15
91
15
13
14
93
14
15
14
44
14
43
14
42
14
82
14
18
13
85
13
73
13
55
13
62
13
57
13
22
13
66
13
16
13
02
13
39
13
67
13
88
12
87
12
31
12
63
12
86
12
27
12
58
12
01
12
92
12
17
12
19
11
37
11
06
11
40
11
69
11
05
11
48
11
33
11
97
11
56
11
35
11
70
10
23
10
76
10
47
10
46
10
84
9
24
8
71
8
96
8
65
6
74
6
36
6
21

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Phước-XSBP

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Phước, 1 trong những công cụ thống kê XSBP. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.