Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
22
04
20
41
20
13
19
46
17
62
16
25
16
09
16
12
16
11
16
97
16
92
16
39
16
48
15
07
15
43
15
20
15
70
15
32
15
19
15
14
15
64
14
60
14
40
14
84
14
00
14
31
14
35
13
72
13
50
13
10
13
33
13
26
13
45
13
37
13
85
13
56
13
83
12
34
12
28
12
53
12
30
12
98
12
67
12
51
12
91
12
59
12
82
11
52
11
55
11
24
11
18
11
22
11
73
11
96
11
86
11
63
11
36
11
71
10
66
10
68
10
99
10
87
10
27
10
49
10
02
10
44
10
80
10
42
10
77
9
95
9
78
9
03
9
01
9
75
9
06
9
61
9
23
9
05
9
88
9
15
9
29
9
16
8
79
8
17
8
81
8
93
8
65
8
38
7
69
7
21
7
08
7
74
7
76
7
89
7
54
6
94
6
57
6
90
5
58
4
47

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Phước-XSBP

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Phước, 1 trong những công cụ thống kê XSBP. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.