Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
18
54
18
79
16
89
16
68
15
10
15
90
15
04
15
25
15
03
13
49
13
48
13
11
13
51
13
72
13
78
13
20
13
95
13
83
13
77
13
29
12
09
12
81
12
44
12
94
12
59
12
60
12
50
12
00
11
45
11
88
11
82
11
01
11
98
11
28
11
02
11
55
11
53
11
08
11
23
11
15
11
41
11
34
11
61
10
40
10
64
10
37
10
66
10
06
10
38
10
85
10
93
10
32
10
86
10
12
10
47
9
69
9
18
9
62
9
91
9
35
9
57
9
56
9
73
9
13
9
75
9
14
9
99
9
05
9
26
9
43
9
16
8
70
8
07
8
87
8
63
8
30
8
52
8
71
8
19
8
17
8
33
8
22
8
80
8
42
8
67
7
92
7
31
7
97
7
76
7
39
7
46
6
65
6
58
6
84
5
74
5
21
5
27
4
36
3
24
3
96

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Phước-XSBP

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Phước, 1 trong những công cụ thống kê XSBP. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.