Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
24
13
23
04
20
48
19
41
18
62
17
97
17
42
17
19
16
60
16
25
16
35
16
39
16
59
16
22
16
26
16
44
15
84
15
64
15
20
15
51
15
67
14
12
14
46
14
09
14
56
14
32
14
65
14
63
14
72
13
85
13
80
13
86
13
34
13
33
13
73
13
40
13
31
13
37
13
87
12
28
12
14
12
05
12
92
12
16
12
29
12
36
12
11
12
27
12
01
11
70
11
81
11
07
11
79
11
24
11
98
11
93
11
50
11
82
11
53
11
78
10
89
10
55
10
83
10
18
10
66
10
88
10
61
10
45
10
68
10
95
10
52
10
57
10
91
9
30
9
71
9
77
9
10
9
06
9
15
9
75
9
00
9
90
8
23
8
02
8
38
8
03
7
21
7
43
7
96
7
58
7
74
6
47
6
76
6
99
6
54
6
49
6
94
5
17
5
08
5
69

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Phước-XSBP

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Phước, 1 trong những công cụ thống kê XSBP. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.