Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
17
54
17
79
13
90
13
25
12
10
12
89
12
04
12
29
11
09
11
48
11
78
11
95
11
50
10
49
10
01
10
81
10
51
10
37
10
72
10
44
10
23
10
03
10
83
10
60
10
41
10
34
9
45
9
82
9
28
9
02
9
64
9
20
9
57
9
94
9
13
9
15
9
32
9
05
9
86
9
61
9
47
8
69
8
88
8
62
8
40
8
11
8
38
8
85
8
53
8
08
8
59
8
68
8
93
8
77
8
26
8
12
8
16
7
31
7
18
7
66
7
55
7
63
7
06
7
56
7
46
6
98
6
91
6
35
6
87
6
71
6
17
6
75
6
22
6
00
6
42
5
70
5
30
5
52
5
19
5
14
5
99
5
43
5
58
5
80
5
39
4
92
4
97
4
74
4
65
4
36
4
76
4
27
4
33
4
67
3
24
3
07
3
73
3
84
2
21
2
96

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Phước-XSBP

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Phước, 1 trong những công cụ thống kê XSBP. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.