Soi Cầu Loại Loto

Biên Ngày
18/04/2024
Số Ngày
Xem
18/04/2024
0 ngày trước
đặt hàng
00 11lần
01 14lần
02 11lần
03 11lần
04 8lần
05 5lần
06 3lần
07 9lần
08 15lần
09 11lần
10 22lần
11 16lần
12 21lần
13 14lần
14 25lần
15 10lần
16 6lần
17 9lần
18 39lần
19 23lần
20 8lần
21 17lần
22 11lần
23 10lần
24 18lần
25 13lần
26 5lần
27 6lần
28 24lần
29 7lần
30 14lần
31 11lần
32 16lần
33 4lần
34 13lần
35 7lần
36 3lần
37 5lần
38 33lần
39 17lần
40 21lần
41 20lần
42 21lần
43 22lần
44 18lần
45 15lần
46 6lần
47 12lần
48 25lần
49 24lần
50 4lần
51 2lần
52 7lần
53 2lần
54 6lần
55 2lần
58 12lần
59 6lần
60 5lần
61 4lần
62 6lần
63 4lần
64 8lần
65 2lần
67 1lần
68 8lần
69 3lần
70 15lần
71 16lần
72 16lần
73 13lần
74 12lần
75 9lần
76 8lần
77 6lần
78 23lần
79 17lần
80 8lần
81 10lần
82 12lần
83 6lần
84 8lần
85 14lần
86 4lần
87 3lần
88 16lần
89 7lần
90 18lần
91 22lần
92 18lần
93 12lần
94 21lần
95 9lần
96 7lần
97 11lần
98 31lần
99 10lần

Soi Cầu Loại Loto-Bình Phước

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính tương đồng: Các số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N khoảng thời gian liên tiếp sẽ không xuất hiện trong phần định trị của tất cả các số trong khoảng thời gian tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)


Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: hiển thị theo thứ tự theo mặc định, nhấp vào cửa sổ bật lên để cung cấp các tùy chọn "thời gian", "trình tự" và "cặp"
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới.
Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.
Sắp xếp "theo cặp" là tất cả "sắp xếp theo tổng số lần xuất hiện của phần định trị được ghép đôi" ("01-10" hoán đổi đầu-đuôi có nghĩa là ghép nối, theo tổng số lần xuất hiện của hai phần định trị của cặp, theo thứ tự từ cao nhất đến giảm dần; đơn Hai phần định trị xuất hiện càng nhiều trong lôgarit, chúng sẽ được xếp hạng càng nhiều và số phần định trị càng nhỏ sẽ có cùng một số lần.) Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa các các cặp sử dụng các màu khác nhau (phân tách màu đỏ và xanh lam), chẳng hạn như 01-10 Có, thì màu của logarit sau 01-10 cần được thay đổi; phần định trị không có nghịch đảo độc lập với số phép tính được ghép nối (chẳng hạn như 00, 11, 99, v.v.)

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp hiển thị 3 kỳ và trên cùng là kỳ đã chọn); các số ở cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 6-39 trước 18/04/2024
Kết quả Thứ Năm ngày (28/10/2023/Thứ 7)
Đặc biệt
947492
Giải nhất
00910
Giải nhì
13731
Giải ba
31769
17645
Giải tư
42149
73388
53909
22118
18648
14054
23182
Giải năm
0470
Giải sáu
8301
5389
5962
Giải bảy
098
Giải tám
54
Kết quả Thứ Năm ngày (21/10/2023/Thứ 7)
Đặc biệt
306581
Giải nhất
90328
Giải nhì
48840
Giải ba
26302
75264
Giải tư
21111
12949
28351
38291
95937
29424
48572
Giải năm
1290
Giải sáu
7389
4678
4197
Giải bảy
007
Giải tám
74
Kết quả Thứ Năm ngày (14/10/2023/Thứ 7)
Đặc biệt
954335
Giải nhất
39765
Giải nhì
26720
Giải ba
82540
42204
Giải tư
65225
05687
70618
36866
67995
99355
48448
Giải năm
1163
Giải sáu
2497
0918
7106
Giải bảy
795
Giải tám
78
Kết quả Thứ Năm ngày (07/10/2023/Thứ 7)
Đặc biệt
521110
Giải nhất
50690
Giải nhì
67330
Giải ba
38172
49788
Giải tư
17152
12089
56170
92048
37944
70938
66785
Giải năm
5211
Giải sáu
1502
5140
3921
Giải bảy
592
Giải tám
57