Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
18
82
16
13
15
79
14
50
14
59
13
92
13
41
13
73
12
83
12
30
12
31
12
08
12
63
12
85
12
81
12
01
11
11
11
89
11
72
11
53
11
22
11
62
11
75
11
24
10
57
10
15
10
12
10
60
10
55
10
29
10
23
10
77
10
42
10
45
10
39
10
33
10
51
10
80
10
58
10
99
9
87
9
67
9
90
9
06
9
91
9
70
9
74
9
56
9
17
9
86
9
94
9
16
9
93
9
21
9
26
8
14
8
03
8
66
8
00
8
36
8
68
8
38
8
09
8
52
8
54
7
46
7
71
7
43
7
34
7
32
7
28
7
64
7
19
7
49
7
76
7
47
7
18
7
05
7
44
7
69
7
27
7
84
7
88
7
07
7
37
7
04
6
97
6
20
6
10
6
40
6
25
6
35
6
61
6
65
6
98
5
02
5
95
5
78
5
96
4
48

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Dương-XSBD

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Dương, 1 trong những công cụ thống kê XSBD. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.