Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
20
93
20
60
20
07
19
28
19
69
19
89
18
99
18
61
17
08
17
47
17
16
17
64
17
67
16
11
16
79
16
33
16
34
15
23
15
22
15
30
15
52
15
06
14
98
14
85
14
05
14
83
14
70
14
74
14
27
14
62
13
26
13
41
13
29
13
04
13
02
13
43
13
71
13
03
12
96
12
54
12
88
12
77
12
87
12
01
12
09
12
25
12
32
12
35
12
80
12
37
11
15
11
86
11
56
11
24
11
45
11
21
11
73
11
53
11
55
10
31
10
57
10
51
10
39
10
95
10
48
10
42
10
91
10
78
10
49
10
17
10
82
10
65
10
97
9
46
9
10
9
12
9
84
9
40
9
36
8
19
8
44
8
63
8
59
8
50
8
14
8
18
8
20
8
38
7
90
7
76
7
94
7
92
7
81
6
13
6
72
5
00
5
75
4
66
4
68
3
58

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Dương-XSBD

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Dương, 1 trong những công cụ thống kê XSBD. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo