Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
21
82
21
08
21
93
20
59
19
83
19
13
18
79
18
31
18
74
18
50
17
92
17
55
17
29
17
77
17
22
17
85
17
41
17
73
17
58
16
14
16
30
16
62
16
70
16
39
16
24
16
01
15
11
15
89
15
32
15
63
15
51
15
38
15
99
14
72
14
19
14
53
14
75
14
86
14
81
14
16
14
33
14
35
14
09
14
21
14
61
13
57
13
15
13
64
13
87
13
67
13
90
13
45
13
06
13
17
13
94
13
68
13
69
13
27
13
07
12
43
12
12
12
60
12
23
12
42
12
49
12
47
12
10
12
80
12
84
12
88
12
54
12
26
12
96
11
46
11
03
11
20
11
95
11
34
11
91
11
56
11
18
11
44
11
36
11
25
11
65
10
97
10
71
10
00
10
76
10
52
10
37
10
04
9
48
9
66
9
05
8
02
8
28
8
78
8
40
8
98

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Dương-XSBD

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Dương, 1 trong những công cụ thống kê XSBD. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.