Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
20
16
19
79
18
22
18
43
18
69
18
33
17
35
17
70
17
93
17
09
17
08
17
52
16
17
16
49
16
99
16
29
16
64
16
07
16
67
16
26
15
06
15
30
15
89
15
60
14
34
14
61
14
23
13
05
13
01
13
78
13
38
13
83
13
11
13
53
13
91
12
27
12
65
12
10
12
46
12
77
12
45
12
25
12
28
12
98
12
87
12
47
11
24
11
14
11
72
11
73
11
86
11
21
11
76
11
62
11
39
11
41
11
04
11
02
10
82
10
88
10
63
10
85
10
18
10
37
10
48
10
54
10
51
10
40
10
95
10
15
10
03
9
97
9
20
9
71
9
75
9
57
9
96
9
42
9
32
8
74
8
81
8
36
8
56
8
66
8
68
7
94
7
19
7
92
7
90
7
59
7
31
7
44
7
84
6
13
6
12
6
55
5
50
5
80
4
58
3
00

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Dương-XSBD

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Dương, 1 trong những công cụ thống kê XSBD. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.