Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
20
93
20
35
19
22
19
29
19
70
18
17
17
38
16
39
16
08
16
43
16
14
16
33
16
16
15
72
15
49
15
52
15
74
15
34
15
99
15
75
15
77
15
58
15
26
15
09
15
79
15
89
15
64
14
85
14
27
14
31
14
51
14
68
14
10
14
21
14
07
14
69
14
67
13
81
13
86
13
01
13
65
13
11
13
61
13
83
13
96
13
25
12
73
12
63
12
45
12
76
12
41
12
88
12
78
12
59
12
95
12
91
11
24
11
53
11
30
11
02
11
84
11
48
11
20
11
18
11
98
11
40
11
44
10
56
10
90
10
23
10
62
10
87
10
19
10
05
10
46
10
55
10
06
10
54
10
32
9
82
9
66
9
97
9
71
9
04
9
94
9
57
8
92
8
12
8
42
8
36
8
15
8
13
8
28
8
60
8
47
7
03
7
37
7
50
6
80
6
00

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Dương-XSBD

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Dương, 1 trong những công cụ thống kê XSBD. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.