Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
22
83
22
93
21
08
21
99
21
35
21
29
20
85
20
70
20
22
20
38
19
17
19
33
19
16
19
09
18
69
18
39
18
43
18
49
17
77
17
61
17
10
17
41
17
89
17
67
17
59
16
25
16
96
16
63
16
79
16
86
16
91
16
31
16
26
16
68
16
51
16
58
16
14
16
75
15
88
15
24
15
82
15
45
15
11
15
76
15
73
15
54
15
81
15
34
14
95
14
98
14
04
14
01
14
46
14
53
14
74
14
84
14
72
13
27
13
21
13
30
13
32
13
15
13
94
13
19
13
07
13
92
13
78
13
65
13
52
12
64
12
87
12
02
12
13
12
06
12
20
12
05
12
90
12
55
11
50
11
12
11
40
11
57
11
97
11
56
11
44
11
18
10
71
10
42
10
62
10
37
10
66
10
47
10
23
9
36
9
00
9
48
8
60
8
03
8
28
8
80

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Dương-XSBD

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Dương, 1 trong những công cụ thống kê XSBD. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.