Soi Cầu Loại Loto

Biên Ngày
19/05/2024
Số Ngày
Xem
19/05/2024
0 ngày trước
đặt hàng
00 8lần
01 9lần
02 11lần
03 7lần
04 5lần
05 5lần
06 11lần
07 3lần
08 7lần
09 2lần
10 9lần
11 8lần
12 17lần
13 6lần
14 2lần
15 8lần
16 16lần
17 9lần
18 16lần
19 6lần
20 13lần
21 13lần
22 11lần
23 12lần
24 6lần
25 10lần
26 19lần
27 9lần
28 13lần
29 9lần
30 14lần
31 21lần
32 10lần
33 10lần
34 12lần
35 5lần
36 19lần
37 5lần
38 12lần
39 5lần
40 7lần
41 11lần
42 15lần
43 14lần
44 6lần
45 9lần
46 16lần
47 8lần
48 12lần
49 6lần
50 13lần
51 15lần
52 21lần
53 18lần
54 7lần
55 9lần
56 20lần
57 9lần
58 11lần
59 10lần
60 10lần
61 9lần
62 15lần
63 10lần
64 8lần
65 10lần
66 13lần
67 7lần
68 14lần
69 9lần
70 16lần
71 17lần
72 20lần
73 21lần
74 13lần
75 16lần
76 21lần
77 12lần
78 23lần
79 14lần
80 18lần
81 17lần
82 22lần
83 23lần
84 11lần
85 12lần
86 22lần
87 10lần
88 16lần
89 9lần
90 7lần
91 10lần
92 16lần
93 12lần
94 6lần
95 8lần
96 14lần
97 7lần
98 14lần
99 6lần

Soi Cầu Loại Loto-Bình Dương

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính tương đồng: Các số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N khoảng thời gian liên tiếp sẽ không xuất hiện trong phần định trị của tất cả các số trong khoảng thời gian tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)


Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: hiển thị theo thứ tự theo mặc định, nhấp vào cửa sổ bật lên để cung cấp các tùy chọn "thời gian", "trình tự" và "cặp"
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới.
Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.
Sắp xếp "theo cặp" là tất cả "sắp xếp theo tổng số lần xuất hiện của phần định trị được ghép đôi" ("01-10" hoán đổi đầu-đuôi có nghĩa là ghép nối, theo tổng số lần xuất hiện của hai phần định trị của cặp, theo thứ tự từ cao nhất đến giảm dần; đơn Hai phần định trị xuất hiện càng nhiều trong lôgarit, chúng sẽ được xếp hạng càng nhiều và số phần định trị càng nhỏ sẽ có cùng một số lần.) Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa các các cặp sử dụng các màu khác nhau (phân tách màu đỏ và xanh lam), chẳng hạn như 01-10 Có, thì màu của logarit sau 01-10 cần được thay đổi; phần định trị không có nghịch đảo độc lập với số phép tính được ghép nối (chẳng hạn như 00, 11, 99, v.v.)

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp hiển thị 3 kỳ và trên cùng là kỳ đã chọn); các số ở cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ

1
2
3
4
5
6
7
8
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 2-49 trước 19/05/2024
Kết quả Thứ Năm ngày (27/10/2023/Thứ 6)
Đặc biệt
570346
Giải nhất
18797
Giải nhì
44579
Giải ba
25279
86314
Giải tư
38271
61657
18815
20683
92803
38443
85620
Giải năm
0302
Giải sáu
6311
4289
7612
Giải bảy
695
Giải tám
60
Kết quả Thứ Năm ngày (20/10/2023/Thứ 6)
Đặc biệt
889630
Giải nhất
09992
Giải nhì
17448
Giải ba
85582
46334
Giải tư
77755
35132
14815
29731
63328
75746
63164
Giải năm
1287
Giải sáu
4779
7430
4229
Giải bảy
867
Giải tám
23
Kết quả Thứ Năm ngày (13/10/2023/Thứ 6)
Đặc biệt
052677
Giải nhất
96532
Giải nhì
70730
Giải ba
03172
16742
Giải tư
73190
33319
15645
92653
89267
64357
66271
Giải năm
7208
Giải sáu
5906
3213
7955
Giải bảy
766
Giải tám
22
Kết quả Thứ Năm ngày (06/10/2023/Thứ 6)
Đặc biệt
923362
Giải nhất
22091
Giải nhì
26089
Giải ba
55500
92963
Giải tư
58442
97749
37470
40057
29875
30772
51378
Giải năm
1170
Giải sáu
9290
8477
8111
Giải bảy
874
Giải tám
76