Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
23
89
21
40
21
96
21
23
20
34
19
45
19
48
19
67
18
06
17
02
17
20
17
93
16
30
16
17
16
52
16
39
16
80
15
69
15
28
15
62
15
05
15
09
15
00
15
73
15
54
15
56
15
42
15
19
15
79
15
59
15
36
15
38
14
84
14
46
14
25
14
72
14
33
14
77
14
53
14
88
14
51
14
50
14
04
14
55
14
49
14
85
14
70
14
58
14
71
14
27
14
16
13
95
13
03
13
87
13
35
13
29
13
43
13
07
13
99
13
81
13
68
13
11
13
31
12
32
12
24
12
12
12
61
12
66
12
92
12
86
12
26
11
15
11
90
11
63
11
41
11
98
11
37
11
21
11
08
11
65
11
18
11
44
10
13
10
57
10
82
10
10
10
60
10
64
9
74
9
76
9
22
9
91
8
75
8
94
8
14
8
97
8
83
8
01
7
78
5
47

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Định-XSBD

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Định, 1 trong những công cụ thống kê XSBD. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.