Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
17
48
17
34
15
45
15
96
14
02
14
89
14
23
13
51
13
39
13
80
12
62
12
40
12
06
12
20
12
93
12
67
12
30
12
00
12
17
12
70
12
59
11
69
11
46
11
77
11
43
11
07
11
04
11
73
11
55
11
79
10
28
10
84
10
25
10
63
10
05
10
53
10
86
10
54
10
68
10
52
10
42
10
11
10
71
10
36
9
72
9
32
9
98
9
09
9
88
9
50
9
24
9
08
9
64
9
16
9
38
8
90
8
87
8
33
8
13
8
35
8
29
8
82
8
66
8
83
8
99
8
92
8
56
8
19
8
65
8
26
8
27
7
15
7
74
7
75
7
22
7
10
7
12
7
81
7
49
7
60
6
95
6
76
6
03
6
94
6
41
6
57
6
37
6
61
6
21
6
78
6
85
6
91
6
58
6
18
6
01
5
14
5
97
5
31
5
44
2
47

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Định-XSBD

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Định, 1 trong những công cụ thống kê XSBD. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.