Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
23
86
23
83
23
04
22
79
21
12
21
43
20
50
20
60
20
41
19
13
18
95
18
57
18
55
18
75
18
18
18
00
18
05
18
03
18
49
17
06
17
08
17
68
17
54
17
51
17
70
17
76
16
02
16
80
16
66
16
23
16
09
16
30
16
45
16
87
16
01
16
35
16
39
16
32
16
98
16
47
16
16
16
90
16
62
15
15
15
97
15
84
15
56
15
44
15
65
15
85
15
78
14
21
14
74
14
07
14
25
14
22
14
36
14
31
14
40
14
58
13
19
13
52
13
89
13
14
13
29
13
53
13
82
13
99
13
37
13
96
13
59
13
63
12
26
12
64
12
10
12
42
12
69
11
27
11
33
11
92
11
72
11
38
11
28
11
88
10
17
10
61
10
67
10
71
9
46
9
77
9
20
9
34
9
11
8
91
8
73
8
94
7
24
7
81
7
48
5
93

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Định-XSBD

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Định, 1 trong những công cụ thống kê XSBD. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.