Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
21
95
21
12
21
04
21
23
20
35
20
50
20
86
19
41
19
31
19
79
19
05
19
56
19
60
19
70
19
83
18
44
18
85
18
57
18
21
18
43
17
00
17
54
17
40
17
66
17
90
17
58
16
02
16
97
16
99
16
62
16
45
16
49
16
13
16
06
16
75
15
67
15
18
15
92
15
42
15
15
15
19
15
65
15
37
15
87
15
55
15
09
15
25
15
89
15
03
15
68
15
01
15
76
15
22
14
47
14
38
14
36
14
29
14
16
14
52
14
14
14
53
14
27
14
96
14
51
14
30
14
08
13
32
13
82
13
69
13
80
13
88
13
59
13
63
12
28
12
33
12
72
12
98
12
78
11
91
11
20
11
61
11
71
11
26
11
46
11
07
10
84
10
39
10
10
9
81
9
48
9
64
9
93
9
34
9
17
9
77
9
11
8
74
7
24
6
73
5
94

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Định-XSBD

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Định, 1 trong những công cụ thống kê XSBD. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.