Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
22
89
21
70
20
58
20
95
19
45
19
04
19
79
18
23
18
21
18
12
18
00
18
50
18
02
18
66
18
16
18
49
17
80
17
54
17
19
17
55
17
06
17
29
17
41
17
18
17
85
17
87
17
30
17
40
16
59
16
05
16
93
16
46
16
38
16
03
16
44
16
09
16
86
16
56
15
96
15
13
15
43
15
67
14
15
14
34
14
22
14
68
14
97
14
72
14
39
14
90
14
36
14
42
14
92
14
99
14
31
14
01
14
57
14
27
13
53
13
08
13
51
13
65
13
11
13
60
13
37
13
88
13
17
13
25
13
82
13
14
13
35
12
20
12
63
12
48
12
28
12
77
12
83
12
33
12
71
12
32
12
75
11
98
11
52
11
07
11
61
11
62
11
91
11
69
10
81
10
10
10
26
10
94
10
76
10
78
9
84
9
74
9
73
7
64
7
24
5
47

Thống kê lô gan từ 00-99 Bình Định-XSBD

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bình Định, 1 trong những công cụ thống kê XSBD. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.