Soi Cầu Loại Loto

Biên Ngày
30/05/2024
Số Ngày
Xem
30/05/2024
0 ngày trước
đặt hàng
00 10lần
01 12lần
02 8lần
03 10lần
04 31lần
05 12lần
06 5lần
07 10lần
08 9lần
09 5lần
10 9lần
11 9lần
12 7lần
13 11lần
14 28lần
15 12lần
16 4lần
17 2lần
18 6lần
19 1lần
20 13lần
21 9lần
22 9lần
23 13lần
24 31lần
25 19lần
26 6lần
27 8lần
28 10lần
29 13lần
30 6lần
31 4lần
32 2lần
33 4lần
34 8lần
35 9lần
36 3lần
37 2lần
38 4lần
39 2lần
40 21lần
41 15lần
42 15lần
43 15lần
44 44lần
45 25lần
46 12lần
47 12lần
48 16lần
49 5lần
50 26lần
51 22lần
52 19lần
53 18lần
54 46lần
55 29lần
56 14lần
57 15lần
58 28lần
59 16lần
60 15lần
61 16lần
62 11lần
63 12lần
64 26lần
65 20lần
66 8lần
67 5lần
68 19lần
69 12lần
70 5lần
71 10lần
72 3lần
73 6lần
74 19lần
75 7lần
76 4lần
77 3lần
78 7lần
79 5lần
80 17lần
81 20lần
82 9lần
83 14lần
84 27lần
85 19lần
86 4lần
87 7lần
88 12lần
89 11lần
90 20lần
91 16lần
92 11lần
93 17lần
94 37lần
95 27lần
96 7lần
97 11lần
98 22lần
99 17lần

Soi Cầu Loại Loto-Bình Định

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính tương đồng: Các số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N khoảng thời gian liên tiếp sẽ không xuất hiện trong phần định trị của tất cả các số trong khoảng thời gian tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)


Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: hiển thị theo thứ tự theo mặc định, nhấp vào cửa sổ bật lên để cung cấp các tùy chọn "thời gian", "trình tự" và "cặp"
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới.
Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.
Sắp xếp "theo cặp" là tất cả "sắp xếp theo tổng số lần xuất hiện của phần định trị được ghép đôi" ("01-10" hoán đổi đầu-đuôi có nghĩa là ghép nối, theo tổng số lần xuất hiện của hai phần định trị của cặp, theo thứ tự từ cao nhất đến giảm dần; đơn Hai phần định trị xuất hiện càng nhiều trong lôgarit, chúng sẽ được xếp hạng càng nhiều và số phần định trị càng nhỏ sẽ có cùng một số lần.) Lưu ý rằng khoảng thời gian giữa các các cặp sử dụng các màu khác nhau (phân tách màu đỏ và xanh lam), chẳng hạn như 01-10 Có, thì màu của logarit sau 01-10 cần được thay đổi; phần định trị không có nghịch đảo độc lập với số phép tính được ghép nối (chẳng hạn như 00, 11, 99, v.v.)

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp hiển thị 3 kỳ và trên cùng là kỳ đã chọn); các số ở cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 29-33 trước 30/05/2024
Kết quả Thứ Năm ngày (26/10/2023/Thứ 5)
Đặc biệt
266869
Giải nhất
58915
Giải nhì
53945
Giải ba
55828
96890
Giải tư
94102
02084
75395
05674
42476
11146
41595
Giải năm
8948
Giải sáu
4375
4862
3325
Giải bảy
103
Giải tám
40
Kết quả Thứ Năm ngày (19/10/2023/Thứ 5)
Đặc biệt
797206
Giải nhất
50920
Giải nhì
45072
Giải ba
89896
33176
Giải tư
80987
79763
72633
38287
92346
01732
16194
Giải năm
5513
Giải sáu
8305
7341
2293
Giải bảy
690
Giải tám
14
Kết quả Thứ Năm ngày (12/10/2023/Thứ 5)
Đặc biệt
875722
Giải nhất
06277
Giải nhì
20935
Giải ba
72167
83569
Giải tư
68741
38798
83284
42753
41829
34132
33869
Giải năm
2209
Giải sáu
8530
5843
9148
Giải bảy
588
Giải tám
48
Kết quả Thứ Năm ngày (05/10/2023/Thứ 5)
Đặc biệt
591234
Giải nhất
68907
Giải nhì
03387
Giải ba
74532
29387
Giải tư
16462
70830
20751
59357
08450
01784
46382
Giải năm
8924
Giải sáu
1110
8520
2337
Giải bảy
104
Giải tám
75