Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
24
67
23
50
22
54
22
19
21
63
20
40
20
26
20
52
20
27
19
81
18
57
18
82
18
62
18
39
18
51
17
96
17
55
17
30
16
53
16
64
16
29
16
86
16
66
16
25
16
99
16
77
16
06
16
70
15
73
15
04
15
97
14
16
14
32
14
34
14
59
14
21
14
46
14
65
14
22
14
09
14
13
14
10
14
87
14
83
14
44
13
05
13
35
13
20
13
31
13
33
13
98
13
88
13
17
12
84
12
36
12
80
12
91
12
37
12
38
12
24
12
01
12
69
11
43
11
95
11
78
11
74
11
03
11
12
11
18
11
07
11
08
11
60
11
90
11
14
11
71
11
02
10
72
10
75
10
11
9
61
9
94
9
47
9
48
9
76
9
89
9
92
9
85
9
93
9
79
9
42
9
56
8
15
8
41
7
68
7
45
7
28
7
58
6
49
5
00
2
23

Thống kê lô gan từ 00-99 Bến Tre-XSBT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bến Tre, 1 trong những công cụ thống kê XSBT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.