Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
23
50
21
51
20
27
17
59
16
57
16
70
16
40
16
33
16
52
16
19
16
10
16
39
16
96
16
88
15
66
15
54
15
63
15
64
15
69
15
77
15
81
15
11
15
26
14
67
14
32
14
65
14
62
13
13
13
97
13
02
13
99
13
60
13
09
13
82
13
87
13
95
13
53
12
25
12
31
12
01
12
20
12
30
12
76
12
08
12
84
12
14
12
35
12
94
12
86
12
80
12
44
11
73
11
03
11
06
11
04
11
92
11
83
11
29
11
91
11
05
10
45
10
55
10
56
10
74
10
41
10
16
10
15
10
78
10
34
9
71
9
38
9
07
9
49
9
93
9
18
9
17
9
42
9
36
9
98
9
75
8
68
8
47
8
79
8
48
8
43
8
37
7
89
7
61
7
46
7
90
7
21
7
58
6
12
6
72
6
24
6
00
5
23
5
85
5
28
5
22

Thống kê lô gan từ 00-99 Bến Tre-XSBT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bến Tre, 1 trong những công cụ thống kê XSBT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.