Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
27
67
24
40
24
54
23
66
22
26
21
55
21
57
21
70
21
50
20
63
20
27
20
81
20
86
19
16
19
51
19
19
18
22
18
32
18
64
18
52
17
04
17
73
17
09
17
91
17
30
17
98
16
48
16
83
16
82
16
39
16
31
16
72
16
56
16
25
16
29
15
03
15
24
15
21
15
76
15
90
15
33
15
38
15
99
15
77
15
10
15
05
15
34
14
88
14
94
14
07
14
96
14
71
14
12
14
02
14
46
13
97
13
17
13
14
13
87
13
93
13
79
13
62
13
35
13
68
13
53
12
18
12
95
12
49
12
20
12
65
12
45
12
15
12
92
12
06
11
11
11
60
11
01
11
44
11
61
11
84
11
36
11
78
11
69
10
75
10
43
10
37
10
42
10
74
10
85
10
13
10
08
10
59
9
28
9
58
9
89
9
80
8
23
8
41
6
47
4
00

Thống kê lô gan từ 00-99 Bến Tre-XSBT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bến Tre, 1 trong những công cụ thống kê XSBT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.