Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
19
30
19
50
18
96
17
41
17
69
17
80
17
83
16
51
16
33
16
77
15
37
15
44
15
88
15
26
15
82
15
11
15
03
14
97
14
66
14
62
14
91
14
02
14
15
14
67
14
14
14
59
14
40
14
22
13
76
13
87
13
01
13
19
13
52
13
53
13
25
13
55
13
38
13
08
13
95
13
04
13
42
13
78
12
10
12
18
12
39
12
20
12
27
11
35
11
34
11
73
11
09
11
74
11
92
11
54
11
70
11
29
11
81
11
75
11
99
11
49
10
64
10
32
10
06
10
13
10
86
10
46
10
43
10
31
10
07
10
84
10
45
10
85
9
94
9
16
9
61
9
63
9
56
9
57
9
58
9
93
9
21
9
47
9
65
9
60
9
00
9
90
9
79
8
36
8
68
8
17
8
48
8
12
8
71
8
72
8
23
7
98
7
89
7
24
7
05
7
28

Thống kê lô gan từ 00-99 Bến Tre-XSBT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bến Tre, 1 trong những công cụ thống kê XSBT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo