Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
18
66
17
67
16
22
16
63
16
50
16
54
16
55
15
32
14
83
14
51
14
91
14
26
13
76
13
57
13
03
13
48
13
40
13
90
13
73
13
70
13
72
13
30
13
19
12
24
12
52
12
82
12
68
12
88
12
16
12
56
12
86
11
38
11
95
11
35
11
29
11
09
11
04
11
31
11
98
10
96
10
25
10
99
10
07
10
06
10
62
10
12
10
15
10
46
9
49
9
10
9
97
9
64
9
02
9
18
9
93
9
71
9
45
9
27
9
05
9
61
8
21
8
77
8
84
8
37
8
78
8
14
8
59
8
01
8
39
8
33
8
42
8
36
8
43
8
17
8
94
8
87
8
79
8
53
8
81
8
92
8
85
8
34
7
28
7
08
7
58
7
44
7
23
6
89
6
74
6
11
6
41
6
20
6
65
6
69
5
75
5
60
5
13
5
80
4
47
2
00

Thống kê lô gan từ 00-99 Bến Tre-XSBT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Bến Tre, 1 trong những công cụ thống kê XSBT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.