Soi Cầu Giải Đặc Biệt

Biên Ngày
11/08/2022
Số Ngày
Xem
11/08/2022
0 ngày trước
đặt hàng
00 3lần
01 1lần
02 1lần
03 2lần
04 1lần
05 2lần
06 1lần
07 2lần
08 1lần
09 1lần
12 2lần
13 1lần
20 7lần
21 4lần
22 4lần
23 9lần
24 5lần
25 9lần
26 7lần
27 8lần
28 7lần
29 5lần
30 2lần
32 2lần
37 1lần
40 2lần
42 3lần
43 2lần
52 2lần
53 1lần
60 1lần
62 2lần
70 2lần
71 1lần
72 4lần
73 1lần
74 2lần
75 1lần
77 2lần
78 1lần
79 1lần
80 2lần
81 1lần
82 1lần
83 1lần
84 1lần
85 1lần
86 1lần
92 2lần
93 1lần

Soi Cầu Giải Đặc Biệt Bến Tre

Tổng quan: Trong kết quả xổ số của nhiều kỳ quay thưởng liên tiếp, hãy tìm quy luật chung về vị trí của con số trong các kỳ khác nhau.
Tính chung: Số xuất hiện ở [cùng một vị trí] trong N chu kỳ liên tiếp ít nhất bằng số định trị của mã đặc biệt trong kỳ tiếp theo.

Ghép chung: Ghép chung cần hiểu [vị trí], theo chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng của kết quả mở thưởng, mỗi chữ số độc lập là một vị trí độc lập (bắt đầu từ số 0), số 4 màu đỏ trong hình bên dưới là 3 Vị trí, dấu gạch dưới màu xanh lam 5 là vị trí thứ 4, số 0 màu đỏ là vị trí thứ 19; sau khi biết vị trí của vị trí, thì phép so khớp thông thường cần phải có [thứ tự], ví dụ: phần định trị "40" cần phải phù hợp, thì khi tìm điểm chung "Vị trí số 4" phải cao hơn vị trí số "0". Vòng tròn màu xanh lá cây trong hình sau không được thiết lập và vòng tròn màu đen được thiết lập, để tránh sự nhầm lẫn giữa “40” và “04”; cuối cùng là [so khớp], kết hợp dựa trên "Số chu kỳ liên tiếp" để tìm tất cả các kết hợp đáp ứng số chu kỳ liên tiếp, ví dụ: chu kỳ liên tục số 3 là tìm tất cả các kết hợp có thể được so khớp trong 3 ngày trước đó và hiển thị nó (xem nguyên mẫu để biết nhãn hiệu chi tiết và nguyên mẫu dựa trên khoảng thời gian liên hệ số 2. Hãy đánh dấu điểm chung)

Điều khiển
Ngày lựa chọn: Ngày bốc thăm gần đây nhất được chọn theo mặc định và tất cả các ngày dữ liệu lịch sử được cung cấp để lựa chọn. Sau khi chọn, danh sách bốc thăm sẽ được hiển thị với ngày đó là khoảng thời gian đầu tiên (ví dụ: nếu ngày 1 tháng 12 năm 1990 được chọn, khoảng thời gian đầu tiên sẽ được liệt kê dựa trên ngày đó. Kết quả của lần rút thăm trước ngày đó); ngày được cung cấp bởi kiểm soát ngày sẽ chuyển sang màu xám nếu không có kết quả nào; nó cung cấp lọc tuần N (từ Thứ Hai đến Tháng Bảy, nhiều lựa chọn, lựa chọn mặc định tất cả, được sử dụng để giới hạn phạm vi thống kê theo tuần N)

Số khoảng thời gian liên tiếp: được sử dụng để đếm số ngày liên hệ có liên quan đến điểm chung của họ, mặc định là 3 ngày và có thể được tùy chỉnh (giới hạn đối với số nguyên dương); nếu số ngày đã nhập vượt quá số ngày phổ biến, cửa sổ bật lên cửa sổ lên sẽ nhắc "Số khoảng thời gian liên tiếp tối đa là N ngày" (N là số ngày liên quan tối đa)

Điều hướng Mantissa
Ngày: năm, tháng, ngày + N ngày trước (N là số kỳ liên tiếp), bấm vào ngày để chuyển đến trang kết quả xổ số và chọn ngày
Chuyển đổi: Nhấp để chuyển đổi giữa sắp xếp "Trình tự" và "Thời gian", mặc định được hiển thị theo thứ tự
Điều hướng Mantissa: Theo mặc định, nó được sắp xếp theo thứ tự (00 ~ 99, nếu số lần xuất hiện là 0, hãy để trống) và lưới phần định trị đầu tiên được chọn theo mặc định (vì có thể là phần định trị của "00" không phải là đầu tiên, vì vậy hãy chọn từ đầu tiên theo thứ tự. Đúng); mỗi từ bao gồm "số phần định trị" + "số lần xuất hiện phổ biến". Việc nhấp vào ô để chọn phần định trị sẽ ảnh hưởng đến hiển thị kết quả xổ số bên dưới. Việc sắp xếp "số lần" dựa trên mức độ phổ biến của phần định trị theo thứ tự giảm dần từ nhiều nhất đến ít nhất.

Kết quả xổ số
Số lượng tab: Vì sẽ có nhiều lần xuất hiện giống nhau nên mỗi tab là một tab và nhiều tab được hiển thị trên một dòng mới. Nhấp để chuyển tab sẽ ảnh hưởng đến dấu của kết quả xổ số
Mô tả chung: xem nguyên mẫu trong bản sao, trong đó số lượng và vị trí của các khoảng thời gian liên tiếp là các giá trị thay đổi
Kết quả xổ số: theo số kỳ liên tiếp sẽ hiển thị kết quả của N + 1 kỳ gần nhất (2 kỳ liên tiếp có nghĩa là 3 kỳ được hiển thị và đầu tiên là kỳ đã chọn); các số trong cùng vị trí được đánh dấu bằng phông chữ màu đỏ, tuân theo định nghĩa chung về số Đánh dấu bằng gạch dưới màu xanh lam.

1
2
3
·Chi tiết Cầu Giải đặc biệt TRUYỀN THỐNG biên độ 2 ngày Vị trí số ghép 18-42 trước 11/08/2022
Kết quả Thứ Năm ngày (09/08/2022/Thứ 3)
Đặc biệt
379271
Giải nhất
41957
Giải nhì
64368
Giải ba
54027
83670
Giải tư
13038
11745
86851
50466
86207
65967
35945
Giải năm
2789
Giải sáu
5350
0854
3749
Giải bảy
273
Giải tám
93
Kết quả Thứ Năm ngày (02/08/2022/Thứ 3)
Đặc biệt
475132
Giải nhất
85240
Giải nhì
51127
Giải ba
41713
00463
Giải tư
20773
85825
77433
60223
10031
66201
94320
Giải năm
8052
Giải sáu
1867
3303
1431
Giải bảy
264
Giải tám
69
Kết quả Thứ Năm ngày (26/07/2022/Thứ 3)
Đặc biệt
400455
Giải nhất
07197
Giải nhì
16002
Giải ba
67127
49159
Giải tư
57370
62951
75066
42518
10565
50419
03531
Giải năm
2312
Giải sáu
5019
8863
0554
Giải bảy
830
Giải tám
07
Kết quả Thứ Năm ngày (19/07/2022/Thứ 3)
Đặc biệt
352727
Giải nhất
06063
Giải nhì
79217
Giải ba
63356
62332
Giải tư
30227
72906
36485
55277
25442
89374
13767
Giải năm
0999
Giải sáu
8177
0967
5157
Giải bảy
270
Giải tám
20