Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung 30 ngày qua

Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
Giải tám 358084
Giải bảy 763726320
Giải sáu 874155514842
808177430717
538147975634
Giải năm 942298640886
Giải tư 958006909352982
653655543380212
153476707772809
703115154370382
423891290098196
452280266666044
555695170105487
Giải ba 781380218772233
316092368122074
Giải nhì 957086694384553
Giải nhất 119542107619370
Đặc biệt 646084540591434485
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 0071
Giải bảy 729773
Giải sáu 45858903
81294694
89322894
Giải năm 85135325
Giải tư 8962010524
5586865303
8091548097
1395598515
4753955000
0374036591
9943050077
Giải ba 5189895981
2500400132
Giải nhì 1171912674
Giải nhất 7248838441
Đặc biệt 569179006330
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
Giải tám 364046
Giải bảy 935195488
Giải sáu 316031575898
953468613101
244893129550
Giải năm 108444361427
Giải tư 151114003491191
195214028039400
617506323279968
388110925867492
667249589596767
646319279932093
412739667964208
Giải ba 206752231857126
855550159406147
Giải nhì 157967749337351
Giải nhất 882511533566306
Đặc biệt 396689658883714605
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 5794
Giải bảy 194336
Giải sáu 11435724
29766499
74174808
Giải năm 29269966
Giải tư 8607490033
6103743684
1547399827
3624599235
3278240630
8209281270
6133373590
Giải ba 4069345734
7140066315
Giải nhì 8784302304
Giải nhất 8467287881
Đặc biệt 194093038797
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 1179
Giải bảy 217392
Giải sáu 76670721
47711447
53596298
Giải năm 91413827
Giải tư 7070780544
9291091367
8772181621
3384327754
0764444969
1397296263
8199169164
Giải ba 4780329561
3630229932
Giải nhì 1989268189
Giải nhất 6498811473
Đặc biệt 370560762976
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 8194
Giải bảy 913668
Giải sáu 23134106
85582753
21470889
Giải năm 42357777
Giải tư 7111444778
2614167693
3828208452
8664025183
8221975766
1212834741
8917596929
Giải ba 8388836464
7918635930
Giải nhì 5993269822
Giải nhất 2634911207
Đặc biệt 516036838784
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 2314
Giải bảy 930342
Giải sáu 87906424
52460242
90568430
Giải năm 85553504
Giải tư 1690744358
5068924062
5909753421
0202809915
1119620534
4114650708
9119760352
Giải ba 7270790472
2919727124
Giải nhì 2615914581
Giải nhất 9676014086
Đặc biệt 602436727077
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
Giải tám 744719
Giải bảy 713652185
Giải sáu 557682441381
781166503664
849372013273
Giải năm 257318888521
Giải tư 174594358048552
373388808244475
457898068454046
418108963094913
647714087502015
082933665899466
319096699181156
Giải ba 561673514718009
313185458253383
Giải nhì 220139083390664
Giải nhất 388586132114491
Đặc biệt 632279100825193652
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 3064
Giải bảy 453982
Giải sáu 43294306
95947665
03154643
Giải năm 22209564
Giải tư 8992858762
4239859612
4737979670
6167488201
0039577337
9677280034
9847547544
Giải ba 4797237145
2096988820
Giải nhì 0267339972
Giải nhất 7403007964
Đặc biệt 723029930199
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
Giải tám 821934
Giải bảy 7973.8268
Giải sáu 820510298569
112665302135
655027249567
Giải năm 421814327878
Giải tư 418193865259796
693069576394210
169235710747286
835834961283380
982834922036264
344130163749325
285443206496527
Giải ba 329441057050738
167499972093375
Giải nhì 748697111747762
Giải nhất 222770319245027
Đặc biệt 232371699494036398
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 2985
Giải bảy 715447
Giải sáu 72846457
15659183
13397747
Giải năm 51055384
Giải tư 8561877197
7652833936
8732511172
6650242440
5474513986
0243026313
9472584191
Giải ba 1738618998
2440876807
Giải nhì 9873961863
Giải nhất 3293434548
Đặc biệt 181996775469
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 2110
Giải bảy 196388
Giải sáu 60612706
92688791
24016723
Giải năm 33269879
Giải tư 5548453994
2335876285
5463833290
9125559329
2793651562
2550824463
4895730678
Giải ba 6591070841
0137077548
Giải nhì 9265647622
Giải nhất 4223492326
Đặc biệt 344582290213
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 4627
Giải bảy 929105
Giải sáu 38009998
79228533
94273437
Giải năm 53682331
Giải tư 6819767759
8940592640
7952963844
8846660587
3805829167
9025408045
4565590415
Giải ba 7172374357
7145133155
Giải nhì 7287209348
Giải nhất 2682891838
Đặc biệt 398038331454
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 9177
Giải bảy 603414
Giải sáu 73582458
58610005
34080619
Giải năm 63361999
Giải tư 7381623689
2427133216
0049373115
7124307404
8765715580
7787949151
1889747058
Giải ba 4352944421
2473071221
Giải nhì 3311289564
Giải nhất 1175275856
Đặc biệt 603489157684
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
Giải tám 193257
Giải bảy 998503568
Giải sáu 094102986626
529313356289
163417258216
Giải năm 530593433999
Giải tư 848971027311549
628207206151709
343705079454851
562707181839292
600621741081549
080800912374711
018493018073895
Giải ba 387859224517872
332303979353843
Giải nhì 747807110986258
Giải nhất 304876137717640
Đặc biệt 767453709040161597
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 8961
Giải bảy 945195
Giải sáu 32894279
61784690
54591621
Giải năm 31213778
Giải tư 4747751369
3196668993
8601342215
0316891695
9355418305
5060448332
7594415001
Giải ba 3429347500
5141486478
Giải nhì 0654042785
Giải nhất 6138506414
Đặc biệt 320593701483
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
Giải tám 536696
Giải bảy 256662488
Giải sáu 520265049347
007285427950
846533768646
Giải năm 101876038063
Giải tư 958469370842614
413505509083063
449567465800344
025097431435773
474884022315742
568529565760098
562562224605444
Giải ba 622774691869096
147695542193345
Giải nhì 757913408001830
Giải nhất 935326539183816
Đặc biệt 233338452004381981
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3301
Giải bảy 189305
Giải sáu 97192163
40702051
56837675
Giải năm 12187453
Giải tư 1581473451
7313516648
1420888612
2885021431
9798635981
Giải ba 5446979155
5761609342
Giải nhì 9100023408
Giải nhất 6257426032
Đặc biệt 997962312173
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 3678
Giải bảy 532845
Giải sáu 85512167
66607345
78366709
Giải năm 42088999
Giải tư 1667540678
3305002588
6233760329
8082867268
8475643839
6910963736
8510435400
Giải ba 8667133713
7300017203
Giải nhì 2813527434
Giải nhất 6090519127
Đặc biệt 326725982526
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 6267
Giải bảy 184754
Giải sáu 71653941
56271176
40360791
Giải năm 76721006
Giải tư 3359291830
7806079392
4716952159
6095962772
4325495922
3710212683
7482974762
Giải ba 9160734103
3877805754
Giải nhì 2266067839
Giải nhất 7798133711
Đặc biệt 690680880883
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 7174
Giải bảy 200810
Giải sáu 96654359
53145199
51577422
Giải năm 96710611
Giải tư 1791986902
4312323949
9735149870
5520677642
4844970613
0193930210
2701929499
Giải ba 3466337080
6745619533
Giải nhì 0297194672
Giải nhất 9857124408
Đặc biệt 663950661518
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
Giải tám 127325
Giải bảy 645352806
Giải sáu 149490779267
760337058155
913766340297
Giải năm 068922740504
Giải tư 719552305888158
328072997505520
551917308293963
325204299251209
911803030037390
600526203385077
084076770099002
Giải ba 692230199271656
944798989394969
Giải nhì 563210204883136
Giải nhất 895490704421850
Đặc biệt 231333259090922468
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
Giải tám 6131
Giải bảy 205132
Giải sáu 47084834
48177041
99886252
Giải năm 19333662
Giải tư 1440605434
9528651623
6103717820
5556164069
2202093099
5813490308
3213063374
Giải ba 0059036723
7452285477
Giải nhì 7839579570
Giải nhất 8149194806
Đặc biệt 791458452694
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
Giải tám 503235
Giải bảy 913627330
Giải sáu 381493673954
284183909040
921984342400
Giải năm 903873872553
Giải tư 538685465526261
174544967799604
276369478632851
949129153877727
568401159945828
779627337480496
796977501327634
Giải ba 011324305010827
862647359448606
Giải nhì 666608164285943
Giải nhất 180337354434575
Đặc biệt 812358139284355030
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
Giải tám 3633
Giải bảy 927224
Giải sáu 80593371
93376064
36169035
Giải năm 19212650
Giải tư 3977989882
9551385983
9985921493
1583066861
3969819205
2494860701
5732612743
Giải ba 8657887671
7571818687
Giải nhì 4369934518
Giải nhất 7664244754
Đặc biệt 498688899589
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
Giải tám 0988
Giải bảy 773607
Giải sáu 77450723
88320201
52434673
Giải năm 72268272
Giải tư 0913667182
7777833991
7268724280
3140481327
9732697773
5773869494
0223414457
Giải ba 4364803965
3769424550
Giải nhì 6277577451
Giải nhất 4902775432
Đặc biệt 682480459567
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Phú YênThừa Thiên Huế
Giải tám 1587
Giải bảy 655398
Giải sáu 07982094
16585823
75432840
Giải năm 77026456
Giải tư 4339623924
6190448373
0136837394
3684902726
4729028055
2867961534
2169441744
Giải ba 4534734375
2884514942
Giải nhì 0158624550
Giải nhất 9459393683
Đặc biệt 804205241733
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Kon TumKhánh Hòa
Giải tám 1586
Giải bảy 296617
Giải sáu 68266712
11411949
62542221
Giải năm 64034173
Giải tư 5584239764
0683357078
4532768349
7865021210
2907384388
8397712225
0949924181
Giải ba 5061241290
3542258761
Giải nhì 1440462529
Giải nhất 2138068750
Đặc biệt 835919336021
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
Giải tám 935273
Giải bảy 667068479
Giải sáu 085048118604
708951969962
182389516295
Giải năm 569735028849
Giải tư 279153795575747
140584756326669
721776645311076
843010899314824
077843610542927
432339859961334
861281383168146
Giải ba 758855370932107
864344053219897
Giải nhì 671340285977612
Giải nhất 267251551707748
Đặc biệt 662940246421478364

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSMT 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Miền Trung 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSMT 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSMT 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.