Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
24
34
24
81
22
32
22
66
21
97
21
93
20
70
20
13
19
36
19
95
18
51
18
04
18
17
18
71
18
62
17
89
17
42
17
26
17
46
17
61
16
80
16
98
16
73
16
53
16
64
15
06
15
23
15
11
15
20
15
35
15
05
15
07
15
84
14
59
14
78
14
12
14
55
14
74
14
87
14
37
14
16
14
85
13
52
13
54
13
29
13
72
13
01
13
65
13
92
13
47
13
08
13
27
12
40
12
14
12
50
12
76
12
56
12
75
12
02
12
19
12
15
12
31
12
63
12
57
12
10
11
30
11
82
11
00
11
99
11
38
11
25
10
44
10
09
10
69
10
33
10
41
10
86
10
28
9
67
9
88
9
60
9
68
9
77
9
96
9
48
9
94
9
39
9
83
9
18
8
21
8
45
8
43
8
24
8
49
8
22
8
90
8
91
7
79
6
03
3
58

Thống kê lô gan từ 00-99 Vũng Tàu-XSMN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Vũng Tàu, 1 trong những công cụ thống kê XSMN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.