Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
21
13
19
95
18
01
18
25
18
67
18
97
17
87
17
16
17
37
16
65
16
57
16
77
16
88
16
76
16
66
16
18
15
10
15
07
15
54
15
31
15
92
15
38
15
05
15
26
15
94
14
61
14
85
14
89
14
24
14
39
14
06
14
48
14
93
14
14
14
36
13
63
13
08
13
99
13
30
13
46
13
79
13
04
13
35
13
82
12
55
12
49
12
20
12
19
12
73
12
68
12
45
12
90
12
34
11
84
11
81
11
51
11
80
11
74
11
03
10
27
10
60
10
41
10
83
10
29
10
56
10
00
10
98
10
52
10
91
10
32
10
47
10
42
10
15
10
96
10
23
10
33
9
44
9
58
9
75
9
12
9
28
9
50
9
17
9
40
9
78
9
59
9
21
9
02
9
62
8
09
8
72
8
53
8
86
8
11
7
43
7
22
6
71
6
70
6
64
5
69
1
/8

Thống kê lô gan từ 00-99 Vũng Tàu-XSVL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Vũng Tàu, 1 trong những công cụ thống kê XSVL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.