Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
21
34
21
66
20
13
20
81
18
95
17
42
17
97
17
04
17
93
16
70
16
26
16
46
16
17
16
64
16
62
15
32
15
89
15
23
14
98
14
20
14
35
13
51
13
36
13
80
13
78
13
73
13
47
13
71
13
53
13
84
12
06
12
52
12
29
12
59
12
11
12
65
12
92
12
12
12
05
12
76
12
87
12
61
12
16
12
85
11
72
11
01
11
08
11
50
11
07
11
75
11
27
11
02
11
19
11
37
11
25
10
40
10
14
10
33
10
41
10
55
10
82
10
56
10
63
10
10
9
44
9
30
9
69
9
88
9
00
9
74
9
48
9
15
9
28
8
09
8
54
8
67
8
68
8
43
8
77
8
99
8
96
8
39
8
31
8
38
8
57
8
86
8
83
7
21
7
60
7
79
7
94
7
22
7
91
6
03
6
49
5
45
5
24
5
90
4
18
3
58

Thống kê lô gan từ 00-99 Vũng Tàu-XSVL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Vũng Tàu, 1 trong những công cụ thống kê XSVL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo