Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
23
95
22
65
22
25
22
01
21
48
21
87
21
13
21
67
20
76
20
97
20
14
20
66
19
06
19
68
19
16
19
18
18
61
18
38
18
31
18
05
18
07
18
54
18
57
17
90
17
63
17
77
17
37
16
36
16
35
16
85
16
79
16
88
15
44
15
32
15
99
15
10
15
04
15
26
15
93
15
49
15
39
15
92
15
46
15
89
14
00
14
55
14
75
14
82
14
30
13
19
13
73
13
33
13
42
13
27
13
98
13
41
13
74
13
80
13
60
13
84
13
08
12
12
12
29
12
52
12
78
12
17
12
72
12
03
12
53
12
09
12
56
12
81
12
45
12
34
12
15
12
20
12
94
11
21
11
50
11
58
11
11
11
28
10
47
10
59
10
86
10
22
10
96
10
40
10
91
10
83
10
23
10
24
9
71
9
62
9
69
9
64
9
51
9
02
6
70
5
43
1
/8

Thống kê lô gan từ 00-99 Vũng Tàu-XSVL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Vũng Tàu, 1 trong những công cụ thống kê XSVL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.