Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
18
14
17
95
16
44
15
25
13
93
13
10
13
32
13
61
13
75
13
48
12
78
12
85
12
31
12
65
11
66
11
13
11
81
11
22
11
09
11
08
10
49
10
57
10
87
10
07
10
54
10
60
10
38
10
68
10
77
10
05
10
46
10
28
10
12
10
63
9
00
9
98
9
34
9
26
9
90
9
72
9
18
9
97
9
41
9
01
8
39
8
47
8
04
8
79
8
56
8
40
8
99
8
19
8
35
8
30
8
17
8
06
8
74
8
76
7
88
7
64
7
23
7
29
7
42
7
24
7
69
7
52
7
36
7
50
7
53
7
16
7
27
6
86
6
51
6
59
6
55
6
73
6
67
6
58
6
89
6
84
6
03
6
71
5
82
5
33
5
91
5
80
5
21
5
20
5
62
4
83
4
70
4
43
4
11
4
37
3
96
3
45
3
94
3
92
2
02
2
15

Thống kê lô gan từ 00-99 Vũng Tàu-XSVL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Vũng Tàu, 1 trong những công cụ thống kê XSVL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.