Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
26
14
25
25
22
95
21
44
21
13
21
48
21
65
19
93
19
32
19
61
19
38
19
85
18
81
18
77
18
76
17
07
17
99
17
75
17
08
16
57
16
66
16
10
16
87
16
56
16
68
16
05
16
31
16
97
15
78
15
79
15
36
15
67
15
18
15
06
15
74
15
01
14
49
14
39
14
34
14
54
14
60
14
72
14
46
14
22
14
30
14
63
14
41
13
00
13
88
13
23
13
47
13
04
13
26
13
42
13
35
13
55
13
73
13
12
13
50
12
29
12
24
12
40
12
19
12
90
12
28
12
09
12
03
11
98
11
33
11
59
11
52
11
58
11
16
11
27
11
17
11
37
10
64
10
82
10
51
10
69
10
11
10
89
10
53
10
84
10
92
9
80
9
45
9
21
9
20
9
62
9
71
8
86
8
91
8
02
8
15
7
83
7
94
6
43
5
96
5
70
1
/8

Thống kê lô gan từ 00-99 Vũng Tàu-XSVL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Vũng Tàu, 1 trong những công cụ thống kê XSVL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.