Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
22
97
21
93
21
95
20
66
20
13
18
26
17
04
17
81
16
87
16
16
16
70
15
47
15
80
15
35
15
07
15
46
15
89
14
42
14
05
14
92
14
34
14
90
14
98
14
17
14
10
13
01
13
67
13
52
13
57
13
54
13
88
13
32
13
20
13
62
13
31
13
94
13
73
12
19
12
23
12
76
12
51
12
08
12
77
12
53
12
11
12
65
12
78
11
28
11
82
11
45
11
37
11
84
11
14
11
59
11
71
11
12
10
02
10
61
10
49
10
83
10
18
10
96
10
79
10
39
10
40
10
09
10
91
10
68
10
06
10
27
9
75
9
55
9
44
9
21
9
30
9
64
9
36
9
15
9
00
9
03
9
63
9
24
9
33
8
86
8
29
8
85
8
41
7
25
7
74
7
38
7
60
7
48
7
69
7
43
7
72
6
99
6
56
6
50
5
22
3
58

Thống kê lô gan từ 00-99 Vũng Tàu-XSVL

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Vũng Tàu, 1 trong những công cụ thống kê XSVL. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.