Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
16
77
15
40
15
28
14
72
14
33
14
14
14
41
14
45
14
35
13
81
13
73
13
50
13
65
13
13
13
09
12
00
12
26
12
03
12
48
12
97
12
49
12
78
11
70
11
67
11
87
11
60
11
34
11
15
11
62
11
08
11
04
10
53
10
58
10
82
10
86
10
57
10
17
10
47
10
42
10
59
10
83
10
76
10
93
10
54
9
74
9
37
9
38
9
51
9
46
9
05
9
29
8
10
8
43
8
31
8
01
8
39
8
92
8
80
8
94
8
69
8
66
8
75
8
22
8
96
8
98
8
18
8
55
8
64
8
12
8
02
8
56
7
79
7
68
7
91
7
89
7
44
7
27
7
95
7
24
7
36
7
90
7
61
7
63
6
84
6
85
6
20
6
21
6
23
6
19
6
06
6
32
6
25
5
11
5
52
5
88
5
99
5
30
4
71
4
16
3
07

Thống kê lô gan từ 00-99 Trà Vinh-XSTV

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Trà Vinh, 1 trong những công cụ thống kê XSTV. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.