Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
25
53
20
31
20
60
20
98
19
29
19
93
18
00
18
05
18
35
18
77
18
04
18
97
17
87
17
57
17
38
17
83
17
92
16
15
16
16
16
54
16
68
16
67
16
22
16
18
16
62
16
74
15
50
15
25
15
78
15
28
15
73
15
08
15
51
15
33
15
70
15
17
15
48
15
56
15
40
15
02
15
20
15
90
15
91
15
64
14
85
14
66
14
44
14
46
14
96
14
01
14
94
14
19
13
45
13
95
13
55
13
81
13
37
13
58
13
72
13
03
13
14
13
09
13
26
13
12
12
69
12
82
12
41
12
65
12
10
12
06
12
63
11
76
11
59
11
36
11
88
11
39
11
11
11
75
11
34
10
13
10
61
10
80
10
79
10
21
10
49
10
84
9
42
9
32
9
23
9
89
8
86
8
30
8
27
8
71
8
99
7
52
7
24
7
07
7
43
6
47

Thống kê lô gan từ 00-99 Trà Vinh-XSTV

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Trà Vinh, 1 trong những công cụ thống kê XSTV. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.