Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
23
77
22
53
21
40
20
28
19
41
19
97
19
35
18
00
18
50
18
57
18
48
18
62
17
72
17
33
17
73
17
67
17
92
17
60
17
98
17
78
17
45
16
70
16
87
16
14
16
94
16
34
16
04
16
09
16
93
15
81
15
58
15
82
15
91
15
01
15
74
15
65
15
37
15
38
15
83
15
08
15
18
15
54
15
90
15
19
14
68
14
15
14
13
14
26
14
03
14
59
14
51
14
66
14
76
14
49
14
56
14
05
14
29
13
10
13
31
13
47
13
42
13
96
12
17
12
20
12
75
12
22
12
46
12
55
12
64
12
61
12
16
11
79
11
39
11
85
11
69
11
44
10
43
10
86
10
80
10
95
10
36
10
02
10
63
10
06
10
25
9
12
8
84
8
21
8
89
8
52
8
27
8
24
8
23
8
71
8
32
7
11
7
30
6
99
5
88
5
07

Thống kê lô gan từ 00-99 Trà Vinh-XSTV

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Trà Vinh, 1 trong những công cụ thống kê XSTV. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.