Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
20
64
20
04
18
63
18
15
17
68
17
48
16
43
16
31
16
17
16
66
16
77
16
00
15
88
15
29
15
12
15
06
15
28
15
96
15
14
15
26
14
83
14
82
14
61
14
94
14
93
14
98
14
23
13
05
13
45
13
25
13
03
13
70
13
07
13
46
13
20
13
50
13
57
12
55
12
54
12
84
12
72
12
53
12
09
12
02
12
51
12
56
12
22
12
80
12
44
12
95
12
89
12
24
12
16
11
67
11
75
11
08
11
60
11
30
11
21
10
85
10
01
10
36
10
69
10
90
10
18
10
86
10
40
10
32
10
49
10
58
10
81
10
52
10
73
10
39
9
34
9
87
9
62
9
91
9
11
9
35
9
27
9
97
9
13
9
42
9
79
8
76
8
78
8
19
8
10
8
65
8
99
8
33
8
71
7
38
7
92
7
74
7
59
7
37
6
47
4
41

Thống kê lô gan từ 00-99 Trà Vinh-XSTV

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Trà Vinh, 1 trong những công cụ thống kê XSTV. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.