Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
20
77
20
53
19
96
19
04
18
68
18
98
17
31
16
17
16
60
16
51
16
15
15
20
15
57
15
93
15
64
15
48
15
00
15
29
15
16
15
82
15
94
15
66
14
18
13
73
13
97
13
92
13
70
13
56
13
35
13
28
13
55
13
85
13
43
13
23
13
02
13
19
12
63
12
34
12
62
12
38
12
87
12
09
12
14
12
25
12
75
12
12
12
83
12
88
11
67
11
58
11
54
11
90
11
06
11
72
11
91
11
95
11
50
11
81
10
61
10
74
10
22
10
40
10
32
10
08
10
46
10
79
10
78
10
27
10
24
10
26
9
44
9
84
9
89
9
11
9
30
9
10
9
01
9
45
9
99
9
05
9
80
8
42
8
37
8
39
8
76
8
47
8
33
8
21
8
52
8
07
8
69
7
59
7
65
7
03
7
41
7
49
7
86
6
36
5
13
3
71

Thống kê lô gan từ 00-99 Trà Vinh-XSTV

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Trà Vinh, 1 trong những công cụ thống kê XSTV. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.