Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
28
26
26
65
26
78
26
94
26
15
25
75
25
31
24
32
24
14
24
27
24
40
24
47
24
99
24
95
23
38
23
73
23
58
22
08
22
81
22
25
22
30
22
42
22
19
22
90
22
17
21
64
21
98
21
51
21
50
20
45
20
09
20
97
20
33
20
86
19
96
19
55
19
16
19
91
19
34
19
21
19
05
19
57
19
61
19
18
19
37
19
46
18
35
18
84
18
07
18
66
18
22
18
82
18
06
18
63
17
85
17
10
17
24
17
71
17
53
17
56
17
54
17
02
17
67
16
28
16
12
16
29
16
60
16
70
16
04
16
01
16
44
16
13
16
20
16
69
16
43
15
80
15
00
15
79
15
03
15
41
15
89
15
76
14
88
14
68
14
59
14
52
14
49
14
39
13
36
12
62
12
93
12
74
12
83
12
72
12
87
11
92
11
23
10
11
9
77
7
48

Thống kê lô gan từ 00-99 TPHCM-XSHCM

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số TPHCM, 1 trong những công cụ thống kê XSHCM. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.