Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
39
78
39
75
38
43
38
65
37
90
37
37
36
26
36
07
34
12
34
80
33
86
33
22
32
79
32
30
32
15
32
63
31
87
31
35
31
31
31
44
31
32
30
89
30
42
30
16
30
55
30
11
30
45
30
58
30
51
30
06
30
64
30
08
29
76
29
46
29
67
29
27
28
72
28
54
28
73
28
03
28
02
27
98
27
13
27
14
27
04
27
82
27
23
27
05
26
61
26
28
26
59
26
10
26
94
26
39
26
47
26
57
26
96
26
52
25
69
25
56
25
40
24
68
24
81
24
21
24
85
24
36
24
60
24
99
23
20
23
49
23
66
23
18
23
25
23
41
23
84
23
70
23
38
22
50
22
33
22
93
22
95
22
62
22
29
22
53
21
17
21
74
21
83
21
92
21
19
21
09
20
24
20
71
19
01
19
00
19
48
19
77
19
88
18
91
18
97
11
34

Thống kê lô gan từ 00-99 TPHCM-XSHCM

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số TPHCM, 1 trong những công cụ thống kê XSHCM. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.