Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
35
11
34
07
34
30
32
72
32
03
32
90
32
54
31
78
31
06
30
58
30
29
29
37
29
68
29
27
29
73
28
43
28
26
28
32
28
75
27
89
27
51
27
36
27
13
26
67
26
64
26
31
26
92
26
10
26
35
26
80
26
85
25
63
25
16
25
79
25
15
25
42
25
22
25
69
25
55
24
08
24
71
23
44
23
02
23
45
23
14
23
47
23
12
23
62
22
04
22
96
22
18
22
88
22
49
22
52
22
24
22
70
22
65
22
05
22
20
21
09
21
86
21
59
21
87
21
33
21
57
21
99
21
48
21
39
21
60
21
46
21
61
21
93
21
98
21
74
20
94
20
56
20
41
20
23
20
25
20
76
19
95
19
53
19
83
19
77
19
82
19
19
18
66
18
00
18
21
18
97
18
28
18
81
17
40
17
17
15
50
15
84
15
38
13
91
13
01
12
34

Thống kê lô gan từ 00-99 TPHCM-XSHCM

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số TPHCM, 1 trong những công cụ thống kê XSHCM. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.