Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
42
78
41
26
39
75
36
65
36
14
35
94
35
15
35
95
34
08
34
58
33
45
33
73
33
40
33
99
33
86
32
32
32
38
32
27
32
51
32
90
31
05
31
06
30
35
30
42
30
37
29
80
29
64
29
21
29
25
29
30
29
47
29
50
29
44
29
03
29
31
29
67
29
63
28
16
28
81
28
60
28
10
28
79
28
53
28
43
27
96
27
84
27
09
27
12
27
07
27
82
27
13
27
17
27
02
27
87
26
22
26
33
26
52
26
18
26
20
25
55
25
97
25
57
25
04
25
61
25
54
25
89
25
46
24
28
24
91
24
66
24
34
24
59
24
85
24
98
24
56
24
19
24
76
23
29
23
70
23
23
23
72
23
39
22
24
21
68
21
00
21
49
21
41
21
69
21
36
20
62
20
88
20
01
20
71
20
11
18
93
17
83
17
92
15
74
13
77
11
48

Thống kê lô gan từ 00-99 TPHCM-XSHCM

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số TPHCM, 1 trong những công cụ thống kê XSHCM. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.