Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
34
75
33
37
33
26
32
78
31
12
31
80
31
90
31
07
30
06
30
30
30
43
30
11
29
35
29
27
29
72
28
45
28
87
28
67
28
58
28
08
27
32
27
51
27
55
27
22
27
05
27
44
27
03
27
63
26
31
26
64
26
61
26
52
26
79
26
13
26
89
25
54
25
16
25
86
25
82
25
68
25
76
25
96
25
02
24
99
24
10
24
65
24
29
24
60
23
39
23
15
23
38
23
88
23
47
23
42
23
23
23
57
23
14
22
70
22
28
22
41
22
69
22
36
21
92
21
59
21
04
21
46
21
62
21
20
21
85
20
94
20
93
20
73
20
24
20
09
19
98
19
56
19
25
19
83
19
95
18
74
18
77
18
17
18
21
18
84
18
49
17
81
17
53
17
33
17
66
17
40
17
48
16
97
16
18
16
71
15
50
15
19
15
00
14
91
14
01
11
34

Thống kê lô gan từ 00-99 TPHCM-XSHCM

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số TPHCM, 1 trong những công cụ thống kê XSHCM. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.