Chính sách bảo mật

Dữ liệu xổ số 14-04 11:44tháo

I. Giới thiệu
Để sử dụng dịch vụ của Dữ Liệu Xổ Số, vui lòng đọc và tuân thủ nghiêm ngặt "Chính sách Bảo mật của Dữ liệu Xổ Số" (sau đây gọi là "Chính sách") và hiểu đầy đủ nội dung của chính sách này. Những người dùng được đề cập trong chính sách này là những người dùng hoàn toàn đồng ý với chính sách này để sử dụng các dịch vụ Dữ liệu Xổ Số. Việc bạn sử dụng dịch vụ Dữ Liệu Xổ Số có nghĩa là bạn đã đọc và đồng ý với các thỏa thuận có liên quan của chính sách này.


II. Những thay đổi và sửa đổi đối với chính sách bảo mật
Dữ Liệu Xổ Số có quyền sửa đổi chính sách này bất kỳ lúc nào. Sau khi chính sách bảo mật được thay đổi, nội dung sửa đổi sẽ được nhắc trên trang Dữ Liệu Xổ Số. Khi người dùng sử dụng các dịch vụ đặc biệt của Dữ Liệu Xổ Số, bạn phải chấp nhận việc cung cấp các quy tắc hoặc hướng dẫn liên quan đến dịch vụ đặc biệt của Dữ Liệu Xổ Số bất kỳ lúc nào, và các quy tắc hoặc hướng dẫn này là một phần của chính sách bảo mật của Dữ Liệu Xổ Số. Nếu người dùng không đồng ý với việc sửa đổi các điều khoản dịch vụ, bạn có thể tự nguyện từ bỏ việc sử dụng dịch vụ của Dữ Liệu Xổ Số. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ Dữ liệu Xổ Số, có nghĩa là người dùng đã chấp nhận việc sửa đổi chính sách bảo mật của Dữ liệu Xổ Số.


III. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Dữ Liệu Xổ Số
1. Người sử dụng đồng ý rằng điều khoản này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân.
2. Người sử dụng phải trang bị cho mình các thiết bị cần thiết cho Internet.
3. Không sử dụng các plug-in, plug-in và các công cụ khác không được phép của Dữ Liệu Xổ Số để can thiệp, sửa đổi hoặc làm ảnh hưởng đến dịch vụ Dữ Liệu Xổ Số.
8. Dữ Liệu Xổ Số không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với dịch vụ mạng, tức là người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng dịch vụ mạng. Dữ Liệu Xổ Số không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của người dùng, cũng như không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, cũng như không đảm bảo tính kịp thời, an toàn và chính xác của dịch vụ.


IV. Hướng dẫn tương ứng cho các quảng cáo có liên quan
1. Dữ Liệu Xổ Số có quyền gửi thông tin khuyến mại, khuyến mại đến người dùng trong quá trình cung cấp dịch vụ, cách thức gửi không yêu cầu phải thông báo đặc biệt cho người dùng.
2. Dữ Liệu Xổ Số thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà quảng cáo theo quy định của pháp luật và người sử dụng đồng ý rằng tính xác thực và độ tin cậy của thông tin quảng cáo của Dữ Liệu Xổ Số sẽ do người sử dụng quyết định.
3. Người sử dụng sẽ chịu các tổn thất phát sinh từ giao dịch dựa trên thông tin quảng cáo hoặc nội dung do nhà quảng cáo cung cấp.


V. Các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng
1. Bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng là nguyên tắc cơ bản của Dữ Liệu Xổ Số.
2. Dữ Liệu Xổ Số sẽ thiết lập các quy tắc, quy định hoàn hảo và sử dụng công nghệ bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
3. Trừ khi được yêu cầu bởi các cơ quan chính phủ hoặc bắt buộc phải cung cấp dịch vụ cho bạn, ngoài ra Dữ Liệu Xổ Số sẽ không chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba.


VI. Tuân thủ luật pháp và các quy định
1. Người dùng phải tuân theo các quy luật và quy định có liên quan khi sử dụng dịch vụ Dữ Liệu Xổ Số, nếu hành vi của người sử dụng vi phạm luật, quy định hoặc thuần phong mỹ tục liên quan thì người dùng phải chịu trách nhiệm.
2. Nếu việc người dùng sử dụng dịch vụ Dữ Liệu Xổ Số khiến trang web của chúng tôi dính líu đến các sự kiện chính trị hoặc công cộng, v.v., Dữ Liệu Xổ Số có quyền chấm dứt dịch vụ đối với người dùng và người dùng phải chịu trách nhiệm.


VII. Từ chối trách nhiệm
1. Dữ Liệu Xổ Số sẽ được sửa chữa kịp thời trong trường hợp không thể kiểm soát được trong quá trình phục vụ của Dữ Liệu Xổ Số, nếu để xảy ra tổn thất cho người sử dụng, Dữ Liệu Xổ Số sẽ không nằm trong phạm vi pháp luật cho phép.
2. Người sử dụng đồng ý rằng trong quá trình sử dụng Dữ Liệu Xổ Số, nếu gặp phải những rủi ro, vi phạm do thông tin mạng hoặc các hành vi khác của người dùng, Dữ Liệu Xổ Số sẽ không chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng đó đối với người sử dùng.
3. Dữ Liệu Xổ Số có quyền xử lý nội dung bất hợp pháp. Quyền này không cấu thành nghĩa vụ hay lời hứa của Dữ Liệu Xổ Số, và Dữ Liệu Xổ Số không thể đảm bảo rằng các vi phạm được phát hiện kịp thời và bị xử lý phù hợp.


VIII. Những lưu ý đối với người chưa đủ tuổi sử dụng dịch vụ Dữ liệu Xổ số
1. Người dùng chưa thành niên dưới 18 tuổi nên đọc thỏa thuận này và sử dụng dịch vụ Dữ Liệu Xổ Số dưới sự hướng dẫn của người giám hộ của họ.
2. Do người dùng chưa thành niên nên chưa tham gia sâu vào thế giới mạng, họ dễ bị nhầm lẫn trước các hiện tượng sai lệch trên Internet, thiếu khả năng xử lý vấn đề và thiếu khả năng tự bảo vệ mình. Vì vậy, các bạn vị thành niên cần lưu ý những vấn đề sau khi sử dụng Dữ Liệu Xổ Số, cảnh giác và tăng cường bảo vệ bản thân:
2.1 Phân biệt rạch ròi giữa thế giới mạng và thực tế, không ham mê Internet làm ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống hàng ngày;
2.2 Khi điền thông tin cá nhân, tăng cường ý thức bảo vệ bản thân để không bị tội phạm lợi dụng;
2.3 Sử dụng các công cụ mạng một cách chính xác dưới sự hướng dẫn của người giám hộ hoặc giáo viên;
3. Khi trẻ vị thành niên sử dụng dịch vụ của Dữ Liệu Xổ Số, người giám hộ và giáo viên nên hướng dẫn thêm để trẻ vị thành niên chú ý đến mạng Internet để tránh bị lừa gạt.


IX. Mô tả Sở hữu Trí tuệ
1. Dữ Liêu Xổ Số Quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung được cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ thuộc về Dữ Liệu Xổ Số và quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung do người dùng tạo ra khi sử dụng dịch vụ Dữ Liệu Xổ Số thuộc về người dùng.
2. Bản quyền, quyền bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác mà Dữ Liệu Xổ Số dựa vào các dịch vụ thuộc sở hữu của Dữ Liệu Xổ Số.
3. Quyền sở hữu trí tuệ của các dịch vụ trên và bất kỳ dịch vụ Dữ Liệu Xổ Số nào khác bao gồm nội dung được pháp luật bảo vệ. Nếu không có sự cho phép của Dữ Liệu Xổ Số, hoặc người dùng và các chủ sở hữu quyền liên quan khác, thì các dịch vụ sẽ không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào, và vi phạm phải được điều tra.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM