2021 Phát hành danh sách tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Dữ liệu xổ số 26-03 11:38tháo

Việt Nam báo cáo với các tờ báo VietnamNet, 20021, Việt Nam, danh sách 500 doanh nghiệp nhanh nhất (danh sách nhanh500).

Trong danh sách: Công ty TNHH Công ty TNHH Anjin, Công ty TNHH Austdoor Group, v.v. Đây là một sự phát triển tích cực, hiệu suất hoạt động tuyệt vời, "ngôi sao mới nổi", những tiến bộ đều đặn về tình trạng khó xử về kinh tế, với ZF và doanh nghiệp để lặp lại dịch bệnh, và đóng góp tích cực cho cộng đồng kinh doanh trong và ngoài nước.

 

 

Tăng trưởng tiếng Việt Danh sách 500 doanh nghiệp nhanh nhất dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của báo cáo Việt Nam và bản phát hành đầu tiên năm 2011. Thứ tự xếp hạng trong mỗi công ty trong danh sách dựa trên tốc độ tăng trưởng hợp chất trung bình (CAGR) và hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, theo tổng tài sản, nhân viên, lợi nhuận sau thuế và doanh nghiệp ở Uy tín truyền thông.


Tổng giám đốc của Việt Nam báo cáo cho biết, vào năm 2020, từ toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam là một trong số lượng lớn các quốc gia đã tăng trưởng, phục hồi nhanh và trở thành nền kinh tế lớn thứ tư ở Đông Nam Á. Năm 2021, ngoài thành tựu kinh tế của Việt Nam, Việt Nam cũng mở ra nhiều cơ hội hơn và tình trạng và hình ảnh của Việt Nam đã được cải thiện và thu hút sự chú ý từ các phương tiện truyền thông quốc tế.


Trong năm 2016-2021, số lượng danh sách hàng đầu của Việt Nam tăng, tốc độ tăng trưởng hợp chất hàng năm là 28,2%, trong đó các công ty tư nhân tăng mạnh, cho thấy tiếp tục trở thành quyền lực của tăng trưởng kinh tế quốc gia, và tốc độ tăng trưởng hợp chất hàng năm của họ đạt 29,2 %. Tỷ lệ các công ty tư nhân trong danh sách là 83,2%.


Lễ phát hành 500 doanh nghiệp nhanh nhất Việt Nam năm 2021 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27 tháng 4.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM