Việt Nam là một trong những quốc gia rẻ nhất trong chi phí internet của thế giới

Dữ liệu xổ số 23-03 16:05tháo

Truyền thống thống kê băng thông rộng của Khảo sát và so sánh chi phí dịch vụ Internet tại 211 quốc gia và khu vực để tìm các quốc gia đắt tiền nhất và rẻ nhất trong chi phí Internet toàn cầu.
Trang web thống kê băng thông rộng của Anh đã thu thập 3288 nhà cung cấp dịch vụ mạng cố định từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020.
Kết quả khảo sát cho thấy Việt Nam được xếp hạng ở châu Á trong các chi phí trên Internet trên Internet, đầu tiên là 12, Đông Nam Á đầu tiên trên thế giới. Người dùng thông thường tiếng Việt Phí Internet hàng tháng là khoảng 11,27 đô la (266.000 lá chắn). Việt Nam cũng là một trong những quốc gia thấp nhất có thể trên thế giới. Phí trung bình hàng năm hàng năm tại Việt Nam năm 2020 chỉ tăng 0,04 đô la (khoảng 900 lá chắn) vào năm 2019.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM