Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
22
12
20
91
19
03
18
38
18
24
17
07
17
21
17
41
17
06
16
67
16
16
16
84
16
36
16
51
16
19
15
01
15
39
15
28
15
53
15
89
15
58
15
47
14
56
14
27
14
49
14
31
14
69
14
10
14
73
14
85
14
90
14
48
13
26
13
14
13
43
13
22
13
99
13
76
13
00
12
09
12
94
12
33
12
60
12
17
12
71
12
32
12
68
12
96
12
11
12
62
12
81
11
54
11
29
11
35
11
63
11
18
11
23
11
87
11
72
11
30
11
04
10
08
10
65
10
57
10
37
10
02
10
64
10
44
10
88
9
77
9
55
9
34
9
46
9
52
9
80
9
42
8
93
8
05
8
45
8
92
8
98
8
59
8
70
7
83
7
20
7
82
7
61
7
66
7
15
7
50
7
86
6
95
6
40
6
13
6
74
6
75
5
97
4
25
4
78
3
79

Thống kê lô gan từ 00-99 Sóc Trăng-XSST

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Sóc Trăng, 1 trong những công cụ thống kê XSST. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.