Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
17
23
16
39
15
89
15
48
14
65
14
93
14
28
14
40
13
63
13
33
13
44
13
24
13
60
13
78
12
69
12
86
12
02
12
92
12
32
12
57
12
96
12
72
12
52
12
21
12
94
11
25
11
53
11
22
11
19
11
74
11
97
11
03
11
12
11
35
11
05
10
34
10
80
10
10
10
37
10
07
10
26
10
58
10
04
10
51
9
91
9
43
9
41
9
16
9
18
9
88
9
54
9
20
9
68
9
11
8
38
8
06
8
45
8
00
8
64
8
75
8
70
8
83
7
73
7
98
7
15
7
90
7
95
7
85
7
30
7
59
7
66
7
08
6
77
6
13
6
47
6
09
6
56
6
99
6
79
6
27
6
49
6
87
6
01
6
81
6
67
6
42
5
50
5
36
5
29
5
62
5
14
5
17
5
82
5
76
4
31
4
55
4
46
4
84
4
61
3
71

Thống kê lô gan từ 00-99 Sóc Trăng-XSST

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Sóc Trăng, 1 trong những công cụ thống kê XSST. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.