Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
23
39
22
21
21
67
19
22
19
76
18
37
18
36
18
28
18
34
17
17
17
91
17
56
17
51
17
94
17
99
16
20
16
41
16
07
16
90
16
60
16
27
16
68
16
03
16
11
16
65
15
12
15
96
15
16
15
10
15
05
15
89
15
63
15
43
15
24
15
00
15
29
14
01
14
23
14
35
14
78
14
97
14
83
14
54
14
77
14
45
14
31
13
98
13
57
13
70
13
32
13
08
13
26
13
72
13
52
13
58
13
48
13
38
13
92
13
06
12
93
12
88
12
69
12
85
12
49
11
61
11
73
11
95
11
74
11
87
11
81
11
46
11
80
11
50
11
82
11
53
11
47
11
71
10
13
10
14
10
19
10
66
10
33
10
04
10
59
10
40
10
42
10
25
10
84
10
02
9
86
9
55
8
18
8
15
8
62
7
44
7
79
6
30
6
75
6
64
5
09

Thống kê lô gan từ 00-99 Sóc Trăng-XSST

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Sóc Trăng, 1 trong những công cụ thống kê XSST. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.