Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
22
39
20
65
20
60
20
97
19
23
19
78
19
21
18
89
18
22
18
02
18
37
18
28
18
92
17
40
17
11
16
25
16
63
16
48
16
93
16
57
16
03
16
96
16
72
16
52
16
83
15
43
15
34
15
69
15
16
15
88
15
80
15
54
15
44
15
45
15
24
15
32
15
68
15
35
14
91
14
33
14
26
14
56
14
19
14
20
14
95
14
70
14
51
14
94
14
76
13
77
13
38
13
98
13
53
13
10
13
00
13
74
13
85
13
12
13
49
13
04
13
05
12
41
12
73
12
86
12
31
12
50
12
07
12
90
12
99
12
58
12
66
12
87
12
67
11
18
11
06
11
36
11
29
11
79
11
27
11
59
11
17
10
13
10
08
10
42
9
15
9
61
9
81
9
82
8
47
8
09
8
64
8
71
8
30
8
46
8
75
7
55
7
01
6
62
6
14
6
84

Thống kê lô gan từ 00-99 Sóc Trăng-XSST

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Sóc Trăng, 1 trong những công cụ thống kê XSST. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.