Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
23
85
20
10
18
38
18
19
17
48
17
54
17
35
17
51
17
00
17
03
16
06
16
21
16
12
16
73
16
91
15
67
15
24
15
49
15
41
15
16
15
04
14
56
14
60
14
36
14
71
14
89
14
57
14
07
14
31
14
43
13
18
13
81
13
96
13
26
13
88
13
87
13
37
13
94
13
62
13
76
12
53
12
27
12
39
12
79
12
63
12
84
12
44
12
45
12
58
12
11
12
23
12
47
12
09
11
68
11
46
11
61
11
64
11
08
11
32
11
42
11
33
11
02
10
28
10
17
10
86
10
65
10
69
10
01
10
55
10
52
10
59
10
14
10
83
10
90
10
80
9
98
9
22
9
29
9
72
9
30
9
70
9
95
8
82
8
15
8
66
8
25
8
50
8
40
7
74
7
93
7
97
7
99
6
34
6
05
6
77
6
75
6
92
4
20
3
13
2
78

Thống kê lô gan từ 00-99 Sóc Trăng-XSST

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Sóc Trăng, 1 trong những công cụ thống kê XSST. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.