Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
23
57
23
19
20
38
20
80
20
36
20
88
20
90
20
47
20
73
20
59
19
12
19
74
19
56
19
52
19
79
19
29
19
20
18
54
18
49
18
39
18
89
18
64
18
35
17
72
17
02
17
25
16
15
16
71
16
03
16
78
16
05
16
86
15
21
15
70
15
30
15
69
15
92
15
53
15
31
15
34
15
67
15
37
14
75
14
81
14
82
14
76
14
50
14
83
14
27
14
22
14
46
14
48
14
63
13
95
13
28
13
91
13
23
13
11
13
60
13
01
13
04
13
87
12
00
12
40
12
09
12
10
12
33
12
62
12
68
12
26
12
98
12
08
11
07
11
44
11
61
11
42
11
14
11
13
11
93
10
96
10
66
10
17
10
06
10
18
10
51
9
85
9
77
9
58
9
24
8
55
8
97
8
99
8
43
8
41
8
94
7
65
7
32
6
84
6
16
4
45

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Ngãi-XSQNG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Ngãi, 1 trong những công cụ thống kê XSQNG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.