Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
24
71
23
38
21
78
21
19
20
01
20
67
19
57
19
04
19
26
18
81
18
85
18
69
18
09
18
74
17
36
17
56
17
00
17
27
17
46
16
34
16
75
16
95
16
87
16
11
16
20
16
39
16
93
16
83
16
23
16
25
15
59
15
13
15
18
15
02
15
53
15
28
15
12
15
47
15
88
14
80
14
58
14
40
14
21
14
86
14
82
14
90
14
44
14
17
14
22
14
89
13
52
13
05
13
77
13
49
13
50
13
14
13
79
13
98
13
06
13
15
12
48
12
96
12
72
12
08
12
62
12
30
12
07
12
42
11
64
11
92
11
16
11
54
11
41
11
63
11
31
11
45
11
10
11
73
11
70
10
33
10
43
10
76
10
35
10
84
10
60
9
94
9
68
9
03
9
97
8
66
8
65
8
55
8
29
8
37
8
99
8
24
7
91
7
61
6
51
5
32

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Ngãi-XSQNG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Ngãi, 1 trong những công cụ thống kê XSQNG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.