Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
23
36
22
54
22
63
21
52
21
79
20
47
20
80
20
12
20
20
20
73
20
89
20
35
19
02
19
57
19
19
19
78
19
90
19
29
19
59
19
48
18
21
18
64
18
76
17
70
17
27
16
87
16
25
16
56
16
39
16
68
16
03
15
50
15
91
15
71
15
49
15
23
15
38
15
05
15
37
15
86
15
31
15
60
15
88
15
96
14
81
14
28
14
74
14
07
14
30
14
97
14
18
14
44
13
40
13
69
13
34
13
66
13
83
13
53
13
51
13
13
13
75
13
04
13
92
12
67
12
00
12
01
12
09
12
14
12
95
12
08
12
62
12
10
12
65
12
72
11
26
11
42
11
15
11
11
11
46
11
22
10
98
10
33
10
82
10
24
10
99
10
61
10
41
10
32
9
43
9
94
9
06
9
55
9
77
8
45
7
17
7
93
7
85
7
84
6
58
4
16

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Ngãi-XSQNG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Ngãi, 1 trong những công cụ thống kê XSQNG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.