Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
23
47
22
48
22
02
22
63
21
76
21
36
21
35
21
79
20
89
19
80
19
54
19
20
19
23
19
33
19
59
18
03
18
12
18
52
18
27
18
21
18
10
18
29
17
57
17
73
17
22
17
07
17
28
17
78
17
49
16
19
16
72
16
71
16
91
16
66
15
90
15
75
15
56
15
37
15
88
15
81
15
34
15
74
14
96
14
13
14
50
14
15
14
18
14
42
14
25
14
62
14
60
13
64
13
30
13
68
13
46
13
97
13
87
13
44
13
53
13
55
13
51
13
24
13
04
12
82
12
41
12
08
12
98
12
31
12
26
12
95
12
38
12
32
12
61
12
69
11
06
11
77
11
65
11
39
11
70
11
00
11
86
10
83
10
99
10
05
10
92
10
09
10
40
9
14
9
01
9
17
9
67
8
84
8
85
8
45
7
16
7
94
7
93
7
43
7
58
6
11

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Ngãi-XSQNG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Ngãi, 1 trong những công cụ thống kê XSQNG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo