Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
28
19
25
38
22
71
21
88
20
59
20
70
20
78
20
56
19
67
19
04
19
83
19
36
19
90
19
57
18
11
18
89
18
69
18
73
18
23
18
86
17
09
17
74
17
85
17
20
17
52
17
12
17
46
16
47
16
28
16
35
16
79
16
80
16
21
16
01
16
82
16
27
16
75
16
26
15
58
15
93
15
53
15
87
15
30
15
05
15
34
15
15
15
02
15
44
15
14
15
39
14
22
14
13
14
49
14
98
14
37
14
25
14
50
14
68
14
64
13
54
13
08
13
00
13
10
13
76
13
07
13
03
13
95
13
48
13
60
13
31
12
41
12
81
12
33
12
96
12
06
12
17
12
29
12
72
11
18
11
94
11
40
11
92
10
65
10
63
10
62
10
55
10
77
10
99
10
42
9
97
9
91
9
45
9
24
9
16
9
61
8
43
7
84
7
51
7
66
5
32

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Ngãi-XSQNG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Ngãi, 1 trong những công cụ thống kê XSQNG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.