Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
18
71
17
78
15
09
14
75
14
85
14
87
14
26
13
81
13
38
13
95
13
18
13
01
13
00
12
34
12
04
12
13
12
93
12
28
12
67
12
19
12
27
11
96
11
11
11
77
11
83
11
07
11
23
11
46
10
80
10
52
10
92
10
36
10
58
10
57
10
56
10
50
10
08
10
20
10
02
10
30
10
45
10
44
10
25
10
89
9
76
9
48
9
54
9
41
9
14
9
63
9
69
9
12
9
70
8
05
8
40
8
21
8
68
8
84
8
49
8
82
8
62
8
39
8
53
8
97
8
98
8
42
8
22
8
88
7
64
7
43
7
16
7
65
7
59
7
86
7
55
7
74
7
31
7
90
7
47
7
17
7
99
7
06
6
94
6
35
6
03
6
60
6
79
6
24
5
33
5
37
5
73
5
15
4
51
4
66
4
29
4
10
4
61
3
72
3
91
2
32

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Ngãi-XSQNG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Ngãi, 1 trong những công cụ thống kê XSQNG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.