Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
26
37
23
55
22
06
22
93
20
47
20
64
19
05
18
84
18
81
18
46
18
51
18
90
18
78
17
48
17
42
17
34
17
18
17
01
17
80
17
30
17
03
16
91
16
98
16
41
16
99
16
74
16
69
15
45
15
56
15
26
15
94
15
13
15
28
15
23
15
88
15
87
15
10
15
72
15
14
15
58
14
82
14
52
14
59
14
04
14
40
14
63
14
73
14
25
14
19
14
20
14
86
14
38
14
62
14
95
14
77
14
70
13
66
13
11
13
49
13
89
13
22
13
02
13
27
13
24
13
75
13
97
12
71
12
07
12
50
12
09
12
12
12
43
12
85
12
32
12
35
12
15
12
61
12
83
12
39
12
68
12
60
11
96
11
54
11
08
11
33
11
65
11
31
11
16
11
36
10
57
10
67
10
29
10
92
9
76
9
79
8
17
8
44
7
53
7
00
7
21

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Nam-XSQNA

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Nam, 1 trong những công cụ thống kê XSQNA. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.