Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
26
55
24
37
23
34
22
93
21
05
21
51
21
13
21
25
21
28
21
64
20
86
20
72
20
63
20
06
19
16
19
56
19
32
18
84
18
04
18
65
18
14
18
47
18
46
17
70
17
78
17
48
17
23
17
94
17
83
17
88
16
36
16
19
16
26
16
69
16
10
16
59
15
44
15
96
15
98
15
30
15
03
15
08
15
80
15
09
14
38
14
91
14
74
14
49
14
41
14
82
14
15
14
81
14
39
14
01
14
40
14
89
14
62
14
71
13
90
13
95
13
33
13
77
13
42
13
00
13
87
12
12
12
43
12
54
12
61
12
31
12
58
12
07
12
75
12
22
12
76
11
02
11
73
11
53
11
97
11
45
11
57
11
17
11
99
11
50
10
21
10
92
10
60
10
66
9
35
9
11
9
18
9
52
8
79
8
27
8
24
8
68
7
20
6
67
6
29
6
85

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Nam-XSQNA

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Nam, 1 trong những công cụ thống kê XSQNA. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.