Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
18
28
18
37
18
34
18
72
17
32
17
51
17
04
16
13
16
55
16
16
16
56
16
06
16
26
16
25
16
05
15
46
15
84
15
86
14
10
14
98
14
70
14
23
14
08
14
93
14
63
13
30
13
82
13
41
13
65
13
14
13
64
13
94
13
88
12
47
12
57
12
09
12
19
12
48
12
03
12
62
12
91
12
44
12
15
12
00
12
83
12
59
11
40
11
50
11
74
11
43
11
96
11
76
10
22
10
39
10
53
10
01
10
38
10
95
10
21
10
42
10
81
10
69
10
80
9
73
9
12
9
79
9
75
9
89
9
45
9
31
9
36
9
92
9
54
9
61
9
07
9
71
8
18
8
58
8
77
8
35
8
66
8
02
8
90
8
78
8
33
8
60
8
17
8
52
7
11
7
49
7
99
7
97
6
29
6
27
6
20
6
87
6
85
5
24
5
67
5
68

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Nam-XSQNA

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Nam, 1 trong những công cụ thống kê XSQNA. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.