Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
25
03
24
64
23
50
23
30
22
42
22
94
21
90
20
51
20
02
20
74
20
24
20
29
19
37
19
79
18
66
18
04
18
20
18
10
18
16
17
43
17
62
17
98
17
27
17
99
17
96
17
87
16
36
16
18
16
84
16
61
16
06
16
80
16
60
16
52
16
39
15
72
15
68
15
92
15
73
15
46
15
33
15
91
15
07
15
35
15
41
15
89
15
00
14
23
14
58
14
34
14
26
14
09
14
38
14
28
14
85
14
67
14
75
14
57
14
78
14
45
14
13
14
97
14
69
14
77
14
12
13
11
13
44
13
19
12
40
12
86
12
15
12
05
12
08
12
47
12
81
11
59
11
82
11
31
11
95
11
70
11
17
11
14
11
01
11
88
11
21
11
53
10
22
10
55
9
56
9
63
9
93
9
71
9
25
9
49
8
83
8
48
6
32
6
54
6
65
5
76

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Nam-XSQNA

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Nam, 1 trong những công cụ thống kê XSQNA. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo