Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
23
37
22
03
22
55
21
78
21
64
20
74
18
90
18
51
18
81
18
87
18
47
17
24
17
80
17
45
17
42
17
60
17
66
17
69
17
23
17
99
17
97
17
84
17
30
16
58
16
93
16
38
16
10
16
13
16
27
16
94
16
18
16
06
15
11
15
34
15
43
15
98
15
36
15
05
15
12
15
77
15
01
15
46
15
14
14
26
14
95
14
75
14
50
14
33
14
39
14
20
14
86
14
49
14
40
14
72
14
62
14
04
14
52
14
91
14
67
13
71
13
89
13
29
13
82
13
19
13
70
13
73
13
09
13
61
13
68
13
96
13
79
13
35
12
28
12
48
12
07
12
92
12
59
12
56
12
63
12
08
12
88
12
22
12
41
12
15
11
02
11
16
11
25
11
83
11
54
11
57
10
65
10
32
10
31
10
00
10
85
9
17
9
44
8
21
7
53
4
76

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Nam-XSQNA

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Nam, 1 trong những công cụ thống kê XSQNA. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.