Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
13
16
13
34
13
26
12
28
12
10
12
51
12
13
12
55
12
37
12
25
12
04
12
72
11
98
11
32
11
70
11
03
11
56
11
23
11
82
11
84
10
19
10
30
10
08
10
05
9
47
9
57
9
09
9
46
9
75
9
74
9
38
9
36
9
44
9
86
9
00
9
64
9
63
9
94
8
58
8
43
8
91
8
65
8
14
8
15
8
88
7
73
7
48
7
79
7
50
7
62
7
06
7
41
7
93
7
95
7
21
7
96
7
92
7
33
7
54
7
61
7
81
7
60
7
80
7
07
7
83
7
59
6
40
6
12
6
22
6
39
6
77
6
35
6
53
6
66
6
45
6
31
6
02
6
78
6
71
6
17
6
76
5
18
5
29
5
11
5
49
5
89
5
27
5
90
5
69
5
97
5
87
4
01
4
99
4
67
4
42
3
24
3
20
3
68
3
52
2
85

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Nam-XSQNA

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Nam, 1 trong những công cụ thống kê XSQNA. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.