Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
26
55
24
37
21
46
21
93
21
06
19
47
19
01
19
34
19
64
19
72
18
40
18
13
18
32
18
59
18
51
18
78
18
56
18
28
18
05
18
42
17
95
17
04
17
03
17
63
17
25
17
91
17
14
17
80
17
84
17
86
17
69
16
94
16
81
16
18
16
48
16
70
16
90
15
22
15
75
15
19
15
23
15
87
15
41
15
45
14
83
14
10
14
30
14
16
14
15
14
08
14
58
14
77
14
88
14
98
14
38
13
65
13
99
13
89
13
36
13
26
13
09
13
39
13
49
12
31
12
07
12
66
12
02
12
61
12
97
12
71
12
82
12
11
11
24
11
62
11
20
11
92
11
44
11
96
11
43
11
54
11
12
11
53
11
52
11
57
11
74
11
50
10
17
10
76
10
68
10
33
10
85
10
35
10
27
10
73
10
60
9
67
7
00
7
21
7
79
6
29

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Nam-XSQNA

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Nam, 1 trong những công cụ thống kê XSQNA. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.