Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
23
39
23
99
23
72
22
07
22
63
20
12
20
49
19
88
19
80
19
09
19
31
18
16
18
40
18
13
18
92
18
53
18
87
17
48
17
28
17
52
17
41
17
77
17
65
16
17
16
50
16
55
16
58
16
97
16
47
16
56
16
37
16
26
16
59
16
64
16
83
15
81
15
38
15
76
15
78
15
20
15
57
15
10
15
15
15
33
15
29
15
70
15
36
15
03
15
51
15
85
14
27
14
44
14
91
14
96
14
23
14
73
14
67
14
69
14
94
14
68
13
25
13
22
13
02
13
24
13
06
13
21
13
43
13
35
13
01
13
95
13
74
12
61
12
71
12
14
12
90
12
86
11
75
11
46
11
05
11
93
11
30
11
18
11
98
11
54
10
00
10
62
10
45
10
84
10
42
9
32
9
60
9
89
9
04
8
08
8
79
7
34
7
66
7
11
6
82
6
19

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Bình-XSQB

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Bình, 1 trong những công cụ thống kê XSQB. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.