Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
25
02
25
58
23
37
22
12
22
67
21
40
20
92
20
88
20
22
20
08
20
45
20
70
20
55
19
93
19
91
19
32
19
90
18
50
18
26
18
87
17
81
17
61
17
43
17
51
17
46
17
60
17
36
17
09
17
47
16
30
16
39
16
99
16
80
16
62
16
04
16
59
16
52
15
35
15
75
15
83
15
34
15
15
15
00
15
66
15
18
15
44
14
76
14
16
14
56
14
24
14
73
14
77
14
13
14
85
14
33
14
31
14
48
14
97
13
28
13
23
13
95
13
84
13
57
13
10
13
20
13
03
12
78
12
86
12
14
12
64
12
53
12
42
12
72
12
71
12
05
11
94
11
06
11
01
11
25
11
96
11
49
11
82
11
07
10
68
10
38
10
19
10
63
10
65
10
41
9
27
9
89
9
11
9
21
8
98
8
54
8
29
8
17
7
79
6
74
6
69
1
.8

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Bình-XSQB

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Bình, 1 trong những công cụ thống kê XSQB. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.