Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
23
40
22
91
21
09
21
12
21
39
20
41
20
51
20
77
19
31
19
83
19
52
19
22
19
47
19
72
18
00
18
02
18
67
18
07
18
63
17
37
17
65
17
43
17
88
17
81
17
26
16
48
16
93
16
10
16
55
16
73
16
05
16
92
16
32
16
53
16
27
16
15
16
35
16
16
16
97
16
99
15
58
15
78
15
96
15
29
15
24
15
44
15
59
15
70
15
80
15
25
15
03
15
20
15
50
15
13
14
87
14
90
14
17
14
75
14
62
14
71
14
76
14
36
14
85
14
38
13
69
13
61
13
28
13
23
13
60
13
06
13
18
13
42
12
33
12
95
12
74
12
01
12
68
12
49
11
14
11
64
11
66
11
46
11
30
10
82
10
45
10
04
10
57
10
56
10
21
10
86
9
54
9
79
8
08
8
98
8
84
8
94
7
89
7
34
6
19
5
11

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Bình-XSQB

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Bình, 1 trong những công cụ thống kê XSQB. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.