Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
21
22
21
39
21
67
21
58
21
12
21
51
20
91
20
59
20
43
20
92
20
40
20
88
19
16
19
02
19
37
18
97
18
45
18
70
18
81
18
26
18
41
18
83
17
93
17
03
17
65
17
72
17
87
17
24
17
55
17
09
17
78
17
47
17
32
16
15
16
31
16
52
15
48
15
99
15
13
15
18
15
36
15
05
15
90
15
76
15
30
15
80
15
73
15
28
15
10
15
77
14
66
14
08
14
60
14
44
14
61
14
49
14
35
14
53
14
00
14
62
14
85
14
33
13
75
13
46
13
71
13
06
12
95
12
57
12
63
12
20
12
82
12
23
12
07
12
25
12
27
11
42
11
14
11
01
11
04
11
29
11
50
11
96
11
17
11
38
10
69
10
34
10
21
10
56
10
68
10
74
9
86
9
64
9
79
8
19
8
84
8
89
7
94
7
11
7
98
7
54

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Bình-XSQB

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Bình, 1 trong những công cụ thống kê XSQB. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.