Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
24
40
23
31
22
07
21
77
21
39
21
53
21
64
20
72
20
51
20
41
20
26
20
63
19
29
19
49
19
52
19
48
19
87
18
20
18
97
18
16
18
99
18
55
18
21
18
14
17
70
17
45
17
17
17
92
17
36
17
15
17
01
17
06
17
94
17
28
17
56
16
68
16
74
16
59
15
85
15
35
15
80
15
67
15
86
15
09
15
44
14
73
14
69
14
83
14
88
14
38
14
18
14
37
14
05
14
57
14
46
13
50
13
96
13
10
13
47
13
75
13
27
13
54
13
95
12
98
12
78
12
12
12
58
12
65
12
76
12
03
12
02
12
33
12
13
11
91
11
89
11
25
11
22
11
90
10
30
10
81
10
93
10
71
10
04
10
84
10
23
10
11
9
32
9
19
9
08
9
62
9
82
9
00
8
61
7
79
7
66
7
43
7
42
7
34
6
24
6
60

Thống kê lô gan từ 00-99 Quảng Bình-XSQB

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Quảng Bình, 1 trong những công cụ thống kê XSQB. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo