Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
16
66
15
23
15
97
15
93
15
29
14
88
14
82
13
19
13
94
13
73
12
47
12
86
12
58
12
18
12
07
12
77
12
51
12
63
12
96
12
84
11
49
11
91
11
45
11
42
11
16
11
02
11
03
11
22
11
54
10
33
10
61
10
38
10
27
10
28
10
00
10
68
10
80
10
79
10
81
10
37
10
13
10
36
9
78
9
92
9
30
9
10
9
67
9
15
9
72
9
59
9
25
9
69
9
31
8
98
8
08
8
40
8
48
8
35
8
21
8
39
8
17
8
09
8
85
8
99
8
76
8
62
8
41
8
24
8
83
7
60
7
71
7
20
7
74
7
05
7
87
7
95
7
04
7
89
7
14
7
75
7
01
7
50
7
26
6
65
6
53
6
64
6
32
6
57
6
55
6
43
6
11
6
34
5
06
5
46
5
90
4
12
3
56
3
44
3
70
1
52

Thống kê lô gan từ 00-99 Phú Yên-XSPY

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Phú Yên, 1 trong những công cụ thống kê XSPY. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.