Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
26
13
25
54
21
93
21
51
21
23
20
88
19
97
19
73
19
84
19
62
19
58
18
22
18
91
18
69
18
63
18
07
18
96
17
19
17
81
17
36
17
77
17
27
17
80
17
68
17
75
17
37
17
66
17
16
16
21
16
09
16
55
16
18
16
03
16
31
16
67
16
26
16
29
15
47
15
48
15
65
15
28
15
15
15
34
15
01
15
57
15
70
14
76
14
10
14
35
14
99
14
49
14
82
14
95
14
17
14
40
13
50
13
64
13
30
13
38
13
71
13
92
13
78
13
52
12
42
12
44
12
61
12
39
12
90
12
59
12
02
12
25
12
08
12
05
12
79
12
53
12
56
11
45
11
72
11
11
11
74
11
24
11
06
11
85
11
87
10
00
10
41
10
46
10
43
10
98
10
94
9
04
9
33
9
86
9
14
9
83
9
89
9
60
8
20
8
32
6
12

Thống kê lô gan từ 00-99 Phú Yên-XSPY

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Phú Yên, 1 trong những công cụ thống kê XSPY. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.