Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
23
23
22
93
21
51
21
29
20
97
20
07
20
84
19
66
18
58
18
18
18
68
18
63
18
81
18
96
18
73
18
69
18
13
17
88
17
80
17
03
17
82
17
22
16
47
16
49
16
91
16
28
16
19
16
77
16
16
16
59
15
92
15
30
15
61
15
27
15
48
15
94
15
53
15
09
15
37
15
36
15
54
14
33
14
65
14
02
14
95
14
62
14
57
14
31
13
78
13
38
13
86
13
10
13
45
13
40
13
35
13
21
13
00
13
67
13
17
13
72
13
79
13
75
12
42
12
15
12
85
12
14
12
25
12
01
12
24
11
98
11
08
11
74
11
39
11
76
11
41
11
55
10
05
10
99
10
11
10
50
10
34
10
83
9
60
9
71
9
20
9
04
9
43
9
26
9
46
8
87
8
06
8
56
8
32
8
90
7
64
7
89
7
44
7
70
7
52
5
12

Thống kê lô gan từ 00-99 Phú Yên-XSPY

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Phú Yên, 1 trong những công cụ thống kê XSPY. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.