Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
24
13
23
63
22
88
20
67
20
58
20
54
20
50
19
78
19
97
19
85
18
75
18
16
18
26
18
29
18
56
18
19
18
23
18
74
17
17
17
89
17
15
17
10
17
98
17
18
17
40
16
49
16
70
16
64
16
92
16
08
16
76
16
44
15
51
15
03
15
46
15
06
15
68
15
34
15
73
15
94
14
31
14
41
14
37
14
60
14
62
14
82
14
47
14
21
14
22
14
77
14
61
14
20
13
81
13
91
13
52
13
99
13
48
13
71
13
96
13
43
13
65
13
79
13
05
13
80
13
24
13
95
12
11
12
09
12
45
12
35
12
87
12
42
12
86
12
25
12
57
12
38
12
55
12
66
12
69
11
28
11
72
11
04
11
83
11
39
11
93
11
07
11
01
10
27
10
12
10
90
10
84
9
02
9
00
8
36
8
32
8
33
8
53
7
30
6
14
6
59

Thống kê lô gan từ 00-99 Phú Yên-XSPY

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Phú Yên, 1 trong những công cụ thống kê XSPY. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.