Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
25
13
23
23
22
63
22
54
22
51
21
58
19
68
19
81
19
69
19
29
18
16
18
95
18
62
18
75
17
93
17
22
17
73
17
67
17
07
17
78
17
97
17
70
16
88
16
18
16
52
15
17
15
40
15
10
15
19
15
89
15
21
15
96
15
28
15
57
15
37
15
64
15
31
15
34
15
15
15
56
15
03
15
48
15
24
14
55
14
09
14
36
14
02
14
76
14
66
14
50
14
84
14
27
14
74
14
91
14
26
14
98
14
01
14
80
13
38
13
49
13
61
13
82
13
53
13
65
13
35
13
77
13
60
12
99
12
08
12
11
12
25
12
05
12
44
12
30
12
92
11
72
11
71
11
46
11
94
11
79
11
47
11
06
11
85
11
90
10
39
10
86
10
00
10
87
10
41
10
14
10
43
10
59
10
33
10
04
8
83
8
20
8
42
7
12
7
32
7
45

Thống kê lô gan từ 00-99 Phú Yên-XSPY

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Phú Yên, 1 trong những công cụ thống kê XSPY. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.