Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
25
97
24
14
23
78
22
18
22
59
21
58
21
75
20
24
20
89
19
48
19
44
19
10
19
72
19
01
19
69
19
03
18
28
18
11
18
53
18
33
18
05
18
30
17
32
17
99
16
37
16
94
16
34
16
71
16
55
16
23
16
50
15
46
15
65
15
85
15
06
15
00
15
39
15
36
15
08
15
56
15
61
15
52
15
02
15
17
15
19
15
31
15
38
15
93
15
54
14
66
14
21
14
76
14
15
14
88
14
43
14
73
14
45
13
29
13
09
13
98
13
07
13
86
13
90
13
57
13
16
12
41
12
92
12
80
12
12
12
51
12
83
12
74
12
87
12
47
12
70
12
04
12
62
12
68
12
84
12
42
12
40
11
95
11
63
11
77
11
64
11
96
11
67
11
35
10
81
10
91
9
27
9
82
9
25
8
26
8
60
8
49
8
20
7
22
7
79
7
13

Thống kê lô gan từ 00-99 Ninh Thuận-XSNT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Ninh Thuận, 1 trong những công cụ thống kê XSNT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.