Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
23
44
22
69
22
40
21
03
21
38
21
61
21
53
20
00
20
52
20
58
19
31
19
04
19
78
19
51
18
41
18
16
18
32
18
48
18
43
17
84
17
83
17
71
17
76
17
90
17
65
17
10
17
11
17
59
16
25
16
24
16
97
16
36
16
09
16
05
16
75
16
54
16
88
15
19
15
15
15
85
15
01
15
93
15
02
15
89
15
66
15
30
15
99
15
27
15
86
15
14
14
45
14
17
14
57
14
74
14
42
14
70
14
18
14
20
13
56
13
29
13
08
13
33
13
92
13
68
13
46
12
39
12
62
12
96
12
28
12
23
11
55
11
12
11
50
11
72
11
47
11
13
11
60
11
35
11
91
11
94
11
06
11
22
10
80
10
37
10
95
10
87
10
21
10
73
10
77
9
07
9
81
9
49
9
98
9
34
9
64
8
63
8
82
7
26
7
79
4
67

Thống kê lô gan từ 00-99 Ninh Thuận-XSNT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Ninh Thuận, 1 trong những công cụ thống kê XSNT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.