Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
24
03
23
44
23
41
21
90
20
52
20
78
20
00
20
86
20
53
20
40
19
54
19
20
19
43
19
11
19
83
19
27
18
71
18
31
18
84
18
58
18
70
17
36
17
51
17
69
17
96
17
38
17
25
17
61
16
48
16
85
16
10
16
04
16
75
16
93
15
88
15
14
15
16
15
95
15
89
15
09
15
99
15
76
14
74
14
66
14
15
14
59
14
05
14
45
14
33
14
42
14
13
14
55
14
22
14
24
14
18
14
72
14
30
13
28
13
37
13
77
13
57
13
65
13
46
13
68
13
62
13
06
12
32
12
97
12
47
12
50
12
01
12
12
12
29
12
82
12
80
12
60
12
02
11
79
11
19
11
35
11
63
11
08
11
26
10
87
10
23
10
17
10
67
10
81
10
91
9
07
9
39
9
56
9
64
8
73
8
98
8
92
8
21
7
49
6
34
6
94

Thống kê lô gan từ 00-99 Ninh Thuận-XSNT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Ninh Thuận, 1 trong những công cụ thống kê XSNT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.