Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
23
90
23
70
21
52
21
53
21
76
21
83
20
11
20
96
20
03
20
27
20
43
20
78
20
40
20
54
19
18
19
02
19
41
19
30
19
44
18
13
18
62
18
68
18
31
18
22
17
69
17
99
17
20
17
71
17
86
16
85
16
14
16
61
16
36
15
04
15
10
15
55
15
25
15
24
15
57
15
12
14
75
14
59
14
82
14
72
14
51
14
01
14
06
14
35
13
58
13
91
13
15
13
29
13
74
13
42
13
00
13
09
13
05
13
84
13
28
13
50
13
67
13
80
12
47
12
45
12
33
12
39
12
93
12
87
12
64
12
19
12
48
12
95
12
46
12
23
11
77
11
66
11
26
11
63
11
60
11
17
11
89
11
38
11
37
11
98
11
79
11
07
10
16
10
56
10
49
10
92
10
81
9
94
9
21
9
08
9
88
9
34
8
32
8
65
7
97
5
73

Thống kê lô gan từ 00-99 Ninh Thuận-XSNT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Ninh Thuận, 1 trong những công cụ thống kê XSNT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo