Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
18
18
17
14
16
72
16
97
14
03
13
28
13
59
13
24
13
75
12
07
12
89
12
56
12
11
12
85
12
30
12
06
12
44
12
78
11
17
11
23
11
58
11
64
11
94
11
02
11
10
11
34
11
55
11
33
10
67
10
70
10
05
10
66
10
98
10
41
10
99
9
63
9
46
9
86
9
29
9
21
9
01
9
62
8
80
8
42
8
09
8
54
8
73
8
61
8
20
8
37
8
48
8
39
8
71
8
08
8
15
8
69
8
93
8
50
7
76
7
27
7
87
7
19
7
65
7
00
7
77
7
43
7
53
7
16
7
45
6
83
6
81
6
88
6
74
6
36
6
12
6
57
6
95
6
26
6
82
6
90
6
68
6
40
5
38
5
32
5
91
5
51
5
25
5
47
5
52
5
04
5
96
5
31
4
92
4
60
4
49
4
22
4
79
4
35
3
13
2
84

Thống kê lô gan từ 00-99 Ninh Thuận-XSNT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Ninh Thuận, 1 trong những công cụ thống kê XSNT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.