Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
24
03
24
58
23
44
22
78
21
14
21
10
20
99
20
52
20
97
20
59
20
53
20
32
19
11
19
75
19
48
19
69
18
43
18
31
18
16
18
71
18
61
18
83
17
38
17
30
17
05
17
00
17
33
17
24
17
36
17
51
16
89
16
41
16
42
16
56
16
93
16
84
16
90
16
40
16
65
15
74
15
86
15
85
15
46
15
08
15
54
15
02
15
66
15
57
15
19
14
50
14
72
14
37
14
27
14
88
14
76
13
70
13
45
13
55
13
18
13
64
13
01
13
68
13
28
13
09
13
25
13
04
13
94
13
92
12
39
12
91
12
96
12
35
12
06
12
77
12
47
12
29
12
21
12
15
11
81
11
62
11
23
11
17
11
73
10
34
10
22
10
20
10
12
10
60
9
95
9
82
9
87
9
49
8
67
8
98
8
80
8
63
7
26
7
13
6
07
5
79

Thống kê lô gan từ 00-99 Ninh Thuận-XSNT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Ninh Thuận, 1 trong những công cụ thống kê XSNT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.