Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
22
14
20
18
19
97
17
72
17
75
16
89
16
30
16
59
15
17
15
23
15
05
15
56
15
03
15
11
15
44
15
78
15
34
15
24
14
58
14
66
14
85
14
02
14
10
14
28
14
39
14
55
14
33
14
69
13
64
13
94
13
48
13
99
12
32
12
07
12
98
12
06
12
61
12
08
12
21
12
15
12
53
12
01
12
93
11
38
11
76
11
80
11
67
11
70
11
63
11
09
11
54
11
87
11
19
11
41
11
71
11
31
11
62
11
50
10
92
10
83
10
36
10
46
10
65
10
86
10
29
10
00
10
52
9
27
9
42
9
12
9
73
9
37
9
77
9
04
9
40
8
81
8
60
8
88
8
74
8
57
8
20
8
47
8
43
8
90
8
68
8
16
8
45
7
51
7
25
7
95
7
26
7
82
7
96
7
35
6
49
6
91
4
22
4
79
4
13
3
84

Thống kê lô gan từ 00-99 Ninh Thuận-XSNT

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Ninh Thuận, 1 trong những công cụ thống kê XSNT. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.