Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
20
71
19
35
19
04
19
97
19
07
19
39
18
47
18
50
18
21
18
33
18
72
17
53
17
32
17
96
17
19
16
64
16
42
16
99
16
73
16
40
16
09
16
85
15
17
15
25
15
52
15
86
15
26
15
36
15
34
14
13
14
56
14
78
14
41
14
11
14
75
14
80
14
90
14
14
13
63
13
61
13
27
13
10
13
49
13
69
13
22
13
58
13
94
12
84
12
87
12
38
12
15
12
24
12
51
12
29
12
60
12
20
12
08
11
76
11
88
11
12
11
59
11
67
11
44
11
57
11
91
10
01
10
30
10
89
10
77
10
62
10
00
9
43
9
37
9
31
9
98
9
81
9
06
9
95
9
79
9
05
9
45
8
93
8
23
8
83
8
54
8
70
8
28
8
65
8
03
8
82
8
92
8
16
7
48
6
66
6
46
6
02
6
55
5
74
5
68
4
18

Thống kê lô gan từ 00-99 Long An-XSLA

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Long An, 1 trong những công cụ thống kê XSLA. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.