Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
19
58
19
75
18
48
18
34
18
95
17
63
17
12
16
80
16
08
16
61
16
74
16
13
15
91
15
76
15
90
15
44
15
15
15
98
14
09
14
38
14
53
14
21
14
89
14
54
14
25
14
20
14
07
13
71
13
39
13
04
13
70
12
17
12
69
12
64
12
83
12
62
12
05
12
99
12
60
12
24
11
00
11
46
11
87
11
49
11
10
11
94
11
65
11
23
11
45
10
51
10
96
10
18
10
02
10
28
10
26
10
84
10
35
10
43
10
01
10
41
10
30
10
93
10
32
10
33
10
42
10
47
10
59
10
66
10
67
9
81
9
86
9
85
9
29
9
36
9
37
9
16
9
92
9
31
9
03
8
11
8
40
8
55
8
52
8
06
8
78
8
72
8
97
8
27
8
79
8
50
7
88
7
68
7
56
7
77
6
82
5
73
5
22
5
14
5
19
3
57

Thống kê lô gan từ 00-99 Long An-XSLA

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Long An, 1 trong những công cụ thống kê XSLA. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo