Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
20
34
20
09
19
75
18
39
18
08
17
89
17
19
17
21
17
15
17
90
17
63
16
53
16
36
16
97
16
96
16
40
16
80
16
04
15
07
14
60
14
58
14
22
14
31
14
48
14
38
13
20
13
67
13
71
13
26
13
10
13
14
13
69
13
44
13
76
13
12
13
42
13
49
13
32
12
83
12
37
12
50
12
92
12
11
12
35
12
84
12
95
12
17
12
87
12
64
12
91
11
74
11
23
11
13
11
86
11
81
11
61
11
16
11
52
11
94
11
43
11
62
11
33
11
47
10
25
10
45
10
78
10
55
10
00
10
51
10
01
10
24
10
27
10
77
10
28
10
59
9
99
9
05
9
85
9
06
9
72
9
54
9
98
9
29
8
82
8
46
8
41
8
57
8
70
7
79
7
66
7
30
7
03
7
88
7
73
7
56
6
65
6
18
6
02
5
93
2
68

Thống kê lô gan từ 00-99 Long An-XSLA

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Long An, 1 trong những công cụ thống kê XSLA. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.