Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
17
71
14
35
14
55
14
06
14
04
13
91
13
33
13
72
13
05
12
26
12
01
12
37
12
50
12
87
12
56
12
59
12
98
12
78
12
24
12
80
11
44
11
88
11
75
11
54
11
63
11
21
11
60
11
69
11
15
10
65
10
70
10
18
10
85
10
90
10
77
10
40
10
62
10
86
10
82
10
83
10
47
9
43
9
22
9
97
9
31
9
20
9
09
9
14
9
29
9
03
9
19
9
11
9
36
9
53
9
58
8
08
8
10
8
12
8
52
8
74
8
23
8
07
8
67
8
02
8
42
8
61
8
89
8
93
8
17
8
94
7
49
7
30
7
76
7
92
7
25
7
13
7
32
7
64
7
48
7
96
7
68
7
99
7
51
7
73
7
28
7
84
7
41
6
57
6
39
6
34
6
38
5
81
5
16
5
95
4
66
4
46
4
27
3
00
3
45
2
79

Thống kê lô gan từ 00-99 Long An-XSLA

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Long An, 1 trong những công cụ thống kê XSLA. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.