Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
23
71
22
72
21
26
21
21
21
04
20
35
20
85
20
33
19
97
19
56
18
91
18
87
18
78
18
86
18
47
17
88
17
50
16
01
16
55
16
75
16
60
16
24
16
40
16
06
16
73
16
05
16
94
15
44
15
65
15
80
15
61
15
11
15
69
15
53
15
17
14
13
14
59
14
90
14
98
14
96
14
14
14
29
14
99
14
19
14
82
14
15
14
58
13
22
13
30
13
37
13
10
13
25
13
63
13
20
13
77
13
52
13
39
13
42
13
62
13
36
12
49
12
08
12
70
12
18
12
31
12
32
12
07
12
34
12
03
12
93
12
83
11
81
11
54
11
64
11
02
11
51
11
89
11
41
10
43
10
76
10
12
10
09
10
57
10
74
10
67
10
68
10
28
10
84
9
92
9
23
9
95
8
66
8
48
8
00
8
45
8
27
7
16
7
46
7
79
6
38

Thống kê lô gan từ 00-99 Long An-XSLA

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Long An, 1 trong những công cụ thống kê XSLA. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.