Thống kê kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
402281
Giải nhất
39659
Giải nhì
74572
Giải ba
4245598985
Giải tư
36450776493792391807460115143871808
Giải năm
3388
Giải sáu
907627561896
Giải bảy
396
Giải tám
89
50
8111
72
23
5585
76569696
07
380888
594989
50
8111
72
23
5585
76569696
07
380888
594989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
289176
Giải nhất
50135
Giải nhì
91873
Giải ba
0808313293
Giải tư
84385206428834464370803628922453285
Giải năm
6041
Giải sáu
024395512880
Giải bảy
436
Giải tám
69
7080
4151
4262
73839343
4424
358585
7636
69
7080
4151
4262
73839343
4424
358585
7636
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
328783
Giải nhất
60060
Giải nhì
66096
Giải ba
8324265976
Giải tư
20150091925123130525948232759371484
Giải năm
4402
Giải sáu
870022541221
Giải bảy
374
Giải tám
18
605000
3121
429202
832393
845474
25
9676
18
605000
3121
429202
832393
845474
25
9676
18
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
740214
Giải nhất
22092
Giải nhì
50600
Giải ba
5003534989
Giải tư
44658829204258901717684411351327581
Giải năm
5256
Giải sáu
604295187952
Giải bảy
980
Giải tám
64
002080
4181
924252
13
1464
35
56
17
5818
8989
002080
4181
924252
13
1464
35
56
17
5818
8989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
298118
Giải nhất
64733
Giải nhì
52902
Giải ba
9029386361
Giải tư
27256831976131632812953502279038736
Giải năm
7767
Giải sáu
667913667466
Giải bảy
590
Giải tám
00
50909000
61
0212
3393
5616366666
9767
18
79
50909000
61
0212
3393
5616366666
9767
18
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
169440
Giải nhất
70793
Giải nhì
88273
Giải ba
4999640972
Giải tư
62580314198745702594904649652931285
Giải năm
2123
Giải sáu
018125151734
Giải bảy
591
Giải tám
64
4080
8191
72
937323
94643464
8515
96
57
1929
4080
8191
72
937323
94643464
8515
96
57
1929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
942403
Giải nhất
24931
Giải nhì
33550
Giải ba
0123847758
Giải tư
19128972214597145823317086698166216
Giải năm
9754
Giải sáu
085475040586
Giải bảy
306
Giải tám
70
5070
31217181
0323
545404
168606
38582808
5070
31217181
0323
545404
168606
38582808
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
197817
Giải nhất
36595
Giải nhì
83367
Giải ba
4774194850
Giải tư
75983998342227363730221654154783987
Giải năm
2889
Giải sáu
578206320841
Giải bảy
293
Giải tám
69
5030
4141
8232
837393
34
9565
17674787
8969
5030
4141
8232
837393
34
9565
17674787
8969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
966698
Giải nhất
57891
Giải nhì
41423
Giải ba
5789638413
Giải tư
76218458058671777482165437446154602
Giải năm
8253
Giải sáu
202598905588
Giải bảy
645
Giải tám
94
90
9161
8202
23134353
94
052545
96
17
981888
90
9161
8202
23134353
94
052545
96
17
981888
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
651943
Giải nhất
45846
Giải nhì
44753
Giải ba
4691376006
Giải tư
69296447294143463463069978185900921
Giải năm
4195
Giải sáu
791285338807
Giải bảy
350
Giải tám
07
50
21
12
4353136333
34
95
460696
970707
2959
50
21
12
4353136333
34
95
460696
970707
2959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
854374
Giải nhất
46708
Giải nhì
99228
Giải ba
0329553019
Giải tư
58616761612958046818088206515081355
Giải năm
5780
Giải sáu
055409864604
Giải bảy
354
Giải tám
52
80205080
61
52
74540454
9555
1686
082818
19
80205080
61
52
74540454
9555
1686
082818
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
299709
Giải nhất
60442
Giải nhì
67737
Giải ba
0779209513
Giải tư
19298502472070293329535428017326657
Giải năm
7767
Giải sáu
650203595198
Giải bảy
574
Giải tám
54
4292024202
1373
7454
37475767
9898
092959
4292024202
1373
7454
37475767
9898
092959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
228478
Giải nhất
02679
Giải nhì
07503
Giải ba
8086330740
Giải tư
72323632774866958783492100631607735
Giải năm
2175
Giải sáu
490574627034
Giải bảy
930
Giải tám
85
401030
62
03632383
34
35750585
16
77
78
7969
401030
62
03632383
34
35750585
16
77
78
7969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
564844
Giải nhất
36341
Giải nhì
27457
Giải ba
4985262424
Giải tư
20935400051012532340148933805797505
Giải năm
8772
Giải sáu
879304336188
Giải bảy
657
Giải tám
13
40
41
5272
93933313
4424
35052505
575757
88
40
41
5272
93933313
4424
35052505
575757
88
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
302212
Giải nhất
49707
Giải nhì
26943
Giải ba
9033439430
Giải tư
75337003110889550920505688798433291
Giải năm
4953
Giải sáu
893161832610
Giải bảy
103
Giải tám
73
302010
119131
12
4353830373
3484
95
0737
68
302010
119131
12
4353830373
3484
95
0737
68
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
676636
Giải nhất
72688
Giải nhì
60188
Giải ba
9551823072
Giải tư
67809552621162865814444593143014357
Giải năm
5331
Giải sáu
544289479990
Giải bảy
696
Giải tám
59
3090
31
726242
14
3696
5747
88881828
095959
3090
31
726242
14
3696
5747
88881828
095959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
690449
Giải nhất
84142
Giải nhì
46693
Giải ba
7625851013
Giải tư
25632952943654260320725388077416326
Giải năm
3070
Giải sáu
475640978351
Giải bảy
560
Giải tám
30
20706030
51
423242
9313
9474
2656
97
5838
49
20706030
51
423242
9313
9474
2656
97
5838
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
318888
Giải nhất
78858
Giải nhì
87344
Giải ba
4972216643
Giải tư
50117691481304134392733196651915304
Giải năm
1715
Giải sáu
629939381751
Giải bảy
360
Giải tám
60
6060
4151
2292
43
4404
15
17
88584838
191999
6060
4151
2292
43
4404
15
17
88584838
191999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
760439
Giải nhất
12526
Giải nhì
00331
Giải ba
4608287917
Giải tư
02660986009150770136894273669523755
Giải năm
1141
Giải sáu
094041221978
Giải bảy
156
Giải tám
26
600040
3141
8222
9555
26365626
170727
78
39
600040
3141
8222
9555
26365626
170727
78
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
723057
Giải nhất
04098
Giải nhì
01440
Giải ba
1779775129
Giải tư
03863838456689613216774130226501876
Giải năm
5654
Giải sáu
592190818373
Giải bảy
572
Giải tám
70
4070
2181
72
631373
54
4565
961676
5797
98
29
4070
2181
72
631373
54
4565
961676
5797
98
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
853973
Giải nhất
58346
Giải nhì
73891
Giải ba
3161426630
Giải tư
92356561263510131635611855827106277
Giải năm
7153
Giải sáu
837430701797
Giải bảy
097
Giải tám
13
3070
910171
735313
1474
3585
465626
779797
3070
910171
735313
1474
3585
465626
779797
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
077788
Giải nhất
35048
Giải nhì
65910
Giải ba
4797068530
Giải tư
77143714584245822137124563227314888
Giải năm
2825
Giải sáu
117871559156
Giải bảy
608
Giải tám
86
107030
4373
2555
565686
37
88485858887808
107030
4373
2555
565686
37
88485858887808
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
164268
Giải nhất
40813
Giải nhì
50054
Giải ba
1510705250
Giải tư
01440254616745727314478567785523230
Giải năm
2892
Giải sáu
162479109824
Giải bảy
592
Giải tám
58
50403010
61
9292
13
54142424
55
56
0757
6858
50403010
61
9292
13
54142424
55
56
0757
6858
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
381832
Giải nhất
32242
Giải nhì
37150
Giải ba
1007818967
Giải tư
78568050282173584727879343464653483
Giải năm
2347
Giải sáu
197682063000
Giải bảy
487
Giải tám
78
5000
3242
83
34
35
467606
67274787
78682878
5000
3242
83
34
35
467606
67274787
78682878
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
405776
Giải nhất
76555
Giải nhì
96835
Giải ba
8940365925
Giải tư
61560990619921204485770899811791609
Giải năm
8283
Giải sáu
989358049407
Giải bảy
988
Giải tám
49
60
61
12
038393
04
55352585
76
1707
88
890949
60
61
12
038393
04
55352585
76
1707
88
890949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
820158
Giải nhất
05528
Giải nhì
09543
Giải ba
1607163057
Giải tư
05123407726895140971259874724810844
Giải năm
5066
Giải sáu
382230384490
Giải bảy
643
Giải tám
63
90
715171
7222
43234363
44
66
5787
58284838
90
715171
7222
43234363
44
66
5787
58284838
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
038472
Giải nhất
16966
Giải nhì
66889
Giải ba
7234824223
Giải tư
39583588351155496631861281016339149
Giải năm
1029
Giải sáu
658890479899
Giải bảy
876
Giải tám
92
31
7292
238363
54
35
6676
47
482888
89492999
31
7292
238363
54
35
6676
47
482888
89492999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
377984
Giải nhất
44975
Giải nhì
48649
Giải ba
4310379552
Giải tư
08453288379306223717041845077043103
Giải năm
2011
Giải sáu
094757348879
Giải bảy
727
Giải tám
02
70
11
526202
035303
848434
75
37174727
4979
70
11
526202
035303
848434
75
37174727
4979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
735108
Giải nhất
99081
Giải nhì
55354
Giải ba
3757620063
Giải tư
11477541134050501162536684958529987
Giải năm
1247
Giải sáu
709432519045
Giải bảy
577
Giải tám
48
8151
62
6313
5494
058545
76
77874777
086848
8151
62
6313
5494
058545
76
77874777
086848
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
775410
Giải nhất
17164
Giải nhì
47262
Giải ba
5090279688
Giải tư
00883792971168877111611382861007980
Giải năm
3448
Giải sáu
359767881166
Giải bảy
665
Giải tám
44
101080
11
6202
83
6444
65
66
9797
8888384888
101080
11
6202
83
6444
65
66
9797
8888384888

KQXSKG-Thống kê kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSKG 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Kiên Giang 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSKG 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSKG 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.