Thống kê kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
853245
Giải nhất
95905
Giải nhì
76327
Giải ba
7918753643
Giải tư
58234710415095775053987245058189490
Giải năm
3869
Giải sáu
290487227632
Giải bảy
115
Giải tám
40
9040
4181
2232
4353
342404
450515
278757
69
9040
4181
2232
4353
342404
450515
278757
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
265909
Giải nhất
37641
Giải nhì
15013
Giải ba
7492225136
Giải tư
04323037330213325500259224076457116
Giải năm
4852
Giải sáu
138214891863
Giải bảy
902
Giải tám
71
00
4171
2222528202
1323333363
64
3616
0989
00
4171
2222528202
1323333363
64
3616
0989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
392878
Giải nhất
25923
Giải nhì
26728
Giải ba
1368395581
Giải tư
37407335603575647889870772080669745
Giải năm
4577
Giải sáu
452378757632
Giải bảy
732
Giải tám
39
60
81
3232
238323
4575
5606
077777
7828
8939
60
81
3232
238323
4575
5606
077777
7828
8939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
069787
Giải nhất
57702
Giải nhì
93086
Giải ba
1205482180
Giải tư
10705364939787070629351752482837670
Giải năm
0640
Giải sáu
280690140888
Giải bảy
520
Giải tám
58
8070704020
02
93
5414
0575
8606
87
288858
29
8070704020
02
93
5414
0575
8606
87
288858
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
445077
Giải nhất
96809
Giải nhì
54819
Giải ba
1212434067
Giải tư
38763635226279442994805623560421598
Giải năm
2971
Giải sáu
524199054425
Giải bảy
946
Giải tám
02
7141
226202
63
24949404
0525
46
7767
98
0919
7141
226202
63
24949404
0525
46
7767
98
0919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
226848
Giải nhất
91458
Giải nhì
86937
Giải ba
2286290144
Giải tư
58377678070231039022266922026937940
Giải năm
1435
Giải sáu
466212991593
Giải bảy
818
Giải tám
62
1040
6222926262
93
44
35
377707
485818
6999
1040
6222926262
93
44
35
377707
485818
6999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
563304
Giải nhất
71156
Giải nhì
13874
Giải ba
1524665129
Giải tư
10345496899346416913579810456992329
Giải năm
8619
Giải sáu
751575708626
Giải bảy
913
Giải tám
41
70
8141
1313
047464
4515
564626
2989692919
70
8141
1313
047464
4515
564626
2989692919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
076919
Giải nhất
97006
Giải nhì
44091
Giải ba
5219051563
Giải tư
16775676941457300311663301125290668
Giải năm
8662
Giải sáu
697532912791
Giải bảy
017
Giải tám
26
9030
91119191
5262
6373
94
7575
0626
17
68
19
9030
91119191
5262
6373
94
7575
0626
17
68
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
619047
Giải nhất
25914
Giải nhì
18259
Giải ba
5843019366
Giải tư
21399941986403305944383312433137542
Giải năm
9109
Giải sáu
209400882727
Giải bảy
555
Giải tám
08
30
3131
42
33
144494
55
66
4727
988808
599909
30
3131
42
33
144494
55
66
4727
988808
599909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
972290
Giải nhất
69831
Giải nhì
89414
Giải ba
5490761356
Giải tư
37976358492195900769815003303417772
Giải năm
8042
Giải sáu
699520878098
Giải bảy
824
Giải tám
35
9000
31
7242
143424
9535
5676
0787
98
495969
9000
31
7242
143424
9535
5676
0787
98
495969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
281225
Giải nhất
00089
Giải nhì
91100
Giải ba
4034648690
Giải tư
52857446710496164880457406091692771
Giải năm
8760
Giải sáu
798580247557
Giải bảy
225
Giải tám
76
0090804060
716171
24
258525
461676
5757
89
0090804060
716171
24
258525
461676
5757
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
849868
Giải nhất
60963
Giải nhì
93372
Giải ba
8581330459
Giải tư
87854390107569921050573303613314521
Giải năm
9149
Giải sáu
681402421427
Giải bảy
822
Giải tám
80
10503080
21
724222
631333
5414
27
68
599949
10503080
21
724222
631333
5414
27
68
599949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
752286
Giải nhất
37607
Giải nhì
83579
Giải ba
3792689100
Giải tư
98311210299576244283305517747182038
Giải năm
2116
Giải sáu
631961279626
Giải bảy
576
Giải tám
86
00
115171
62
83
862616267686
0727
38
792919
00
115171
62
83
862616267686
0727
38
792919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
861224
Giải nhất
80777
Giải nhì
49803
Giải ba
6512485812
Giải tư
91714378873286669418320812652912518
Giải năm
3512
Giải sáu
778920328841
Giải bảy
231
Giải tám
77
814131
121232
03
242414
66
778777
1818
2989
814131
121232
03
242414
66
778777
1818
2989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
320350
Giải nhất
19858
Giải nhì
24809
Giải ba
7505900083
Giải tư
39337602173668656067751330652412232
Giải năm
4515
Giải sáu
363375655495
Giải bảy
956
Giải tám
94
50
32
833333
2494
156595
8656
371767
58
0959
50
32
833333
2494
156595
8656
371767
58
0959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
636473
Giải nhất
56346
Giải nhì
20066
Giải ba
0559554377
Giải tư
94078596167803650214723397310690632
Giải năm
0004
Giải sáu
407714430778
Giải bảy
067
Giải tám
10
10
32
7343
1404
95
4666163606
777767
7878
39
10
32
7343
1404
95
4666163606
777767
7878
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
479938
Giải nhất
85474
Giải nhì
42259
Giải ba
2116578487
Giải tư
58129655079970991144022582070500411
Giải năm
0029
Giải sáu
552757920186
Giải bảy
382
Giải tám
50
50
11
9282
7444
6505
86
870727
3858
59290929
50
11
9282
7444
6505
86
870727
3858
59290929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
992630
Giải nhất
17042
Giải nhì
88510
Giải ba
3689721164
Giải tư
32405558582531579189470122719387999
Giải năm
0975
Giải sáu
639229718310
Giải bảy
483
Giải tám
72
301010
71
42129272
9383
64
051575
97
58
8999
301010
71
42129272
9383
64
051575
97
58
8999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
580058
Giải nhất
48153
Giải nhì
84681
Giải ba
2417019368
Giải tư
72968923525744289805861379068095519
Giải năm
7840
Giải sáu
838172754217
Giải bảy
887
Giải tám
63
708040
8181
5242
5363
0575
371787
586868
19
708040
8181
5242
5363
0575
371787
586868
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
834582
Giải nhất
66111
Giải nhì
09558
Giải ba
9599034588
Giải tư
80050442943185028454515183700218722
Giải năm
4808
Giải sáu
150623655686
Giải bảy
474
Giải tám
04
905050
11
820222
94547404
65
0686
58881808
905050
11
820222
94547404
65
0686
58881808
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
793624
Giải nhất
90891
Giải nhì
58598
Giải ba
8666785752
Giải tư
56600454012871541190092145255544308
Giải năm
1438
Giải sáu
399013155158
Giải bảy
623
Giải tám
33
009090
9101
52
2333
2414
155515
67
98083858
009090
9101
52
2333
2414
155515
67
98083858
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
984745
Giải nhất
34843
Giải nhì
13231
Giải ba
4291019274
Giải tư
15148311726049971235929674521130648
Giải năm
2008
Giải sáu
558345431815
Giải bảy
050
Giải tám
13
1050
3111
72
43834313
74
453515
67
484808
99
1050
3111
72
43834313
74
453515
67
484808
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
507708
Giải nhất
74090
Giải nhì
56018
Giải ba
5734773302
Giải tư
50127287465137910643715878389461033
Giải năm
0228
Giải sáu
798912482376
Giải bảy
856
Giải tám
09
90
02
4333
94
467656
472787
08182848
798909
90
02
4333
94
467656
472787
08182848
798909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
264790
Giải nhất
66832
Giải nhì
39669
Giải ba
9784033500
Giải tư
66600894031641110708737454382510280
Giải năm
9293
Giải sáu
984013060461
Giải bảy
424
Giải tám
37
904000008040
1161
32
0393
24
4525
06
37
08
69
904000008040
1161
32
0393
24
4525
06
37
08
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
906362
Giải nhất
40530
Giải nhì
69121
Giải ba
1296809384
Giải tư
62108050060757497902083961290650619
Giải năm
2491
Giải sáu
617433065913
Giải bảy
528
Giải tám
98
30
2191
6202
13
847474
06960606
68082898
19
30
2191
6202
13
847474
06960606
68082898
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
867239
Giải nhất
32912
Giải nhì
02908
Giải ba
2069062162
Giải tư
33897804254755077154538551100999208
Giải năm
4766
Giải sáu
253839608038
Giải bảy
503
Giải tám
58
905060
1262
03
54
2555
66
97
0808383858
3909
905060
1262
03
54
2555
66
97
0808383858
3909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
508930
Giải nhất
30005
Giải nhì
68431
Giải ba
9820960870
Giải tư
10670127912372395883977985482805714
Giải năm
7962
Giải sáu
095565854438
Giải bảy
076
Giải tám
61
307070
319161
62
2383
14
055585
76
982838
09
307070
319161
62
2383
14
055585
76
982838
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
189387
Giải nhất
37953
Giải nhì
44093
Giải ba
2055428010
Giải tư
77987343259838880087939202126212377
Giải năm
7381
Giải sáu
847475357636
Giải bảy
028
Giải tám
00
102000
81
62
5393
5474
2535
36
87878777
8828
102000
81
62
5393
5474
2535
36
87878777
8828
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
373724
Giải nhất
76853
Giải nhì
34603
Giải ba
8441691136
Giải tư
72338824528598919970757779554406637
Giải năm
1784
Giải sáu
971101963548
Giải bảy
853
Giải tám
51
70
1151
52
530353
244484
163696
7737
3848
89
70
1151
52
530353
244484
163696
7737
3848
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
738527
Giải nhất
86160
Giải nhì
58035
Giải ba
8173114142
Giải tư
61602907391934034112480341030639977
Giải năm
4464
Giải sáu
506502678029
Giải bảy
647
Giải tám
12
6040
31
42021212
3464
3565
06
27776747
3929
6040
31
42021212
3464
3565
06
27776747
3929

KQXSKH-Thống kê kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSKH 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Khánh Hòa 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSKH 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSKH 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.