Thống kê kết quả xổ số Hậu Giang 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
850830
Giải nhất
93183
Giải nhì
00108
Giải ba
3813004575
Giải tư
95164428826894079446672818516087579
Giải năm
9009
Giải sáu
129342829576
Giải bảy
538
Giải tám
89
30304060
81
8282
8393
64
75
4676
0838
790989
30304060
81
8282
8393
64
75
4676
0838
790989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
137686
Giải nhất
79996
Giải nhì
38101
Giải ba
7686351552
Giải tư
25326552820968746259024388483245400
Giải năm
6901
Giải sáu
877348129529
Giải bảy
400
Giải tám
54
0000
0101
52823212
6373
54
869626
87
38
5929
0000
0101
52823212
6373
54
869626
87
38
5929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
784888
Giải nhất
79418
Giải nhì
17383
Giải ba
2182494759
Giải tư
16030519201144074430483275325724289
Giải năm
2913
Giải sáu
842081617959
Giải bảy
002
Giải tám
85
3020403020
61
02
8313
24
85
2757
8818
598959
3020403020
61
02
8313
24
85
2757
8818
598959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
271258
Giải nhất
55510
Giải nhì
95191
Giải ba
5677221521
Giải tư
71265453405747952632633289610948818
Giải năm
6345
Giải sáu
644359336467
Giải bảy
600
Giải tám
40
10400040
9121
7232
4333
6545
67
582818
7909
10400040
9121
7232
4333
6545
67
582818
7909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
928235
Giải nhất
53482
Giải nhì
92319
Giải ba
2226660230
Giải tư
06846406222969129090152984010094081
Giải năm
9696
Giải sáu
394984201164
Giải bảy
856
Giải tám
87
30900020
9181
8222
64
35
66469656
87
98
1949
30900020
9181
8222
64
35
66469656
87
98
1949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
780272
Giải nhất
35742
Giải nhì
32647
Giải ba
0870958406
Giải tư
55321734993226800838594542238066594
Giải năm
5886
Giải sáu
556904739282
Giải bảy
712
Giải tám
70
8070
21
72428212
73
5494
0686
47
6838
099969
8070
21
72428212
73
5494
0686
47
6838
099969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
951718
Giải nhất
96292
Giải nhì
63455
Giải ba
8755592773
Giải tư
55829245970947319108615667562154609
Giải năm
7925
Giải sáu
728514980211
Giải bảy
402
Giải tám
22
2111
920222
7373
55552585
66
97
180898
2909
2111
920222
7373
55552585
66
97
180898
2909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
475269
Giải nhất
25760
Giải nhì
42283
Giải ba
1368302531
Giải tư
49252442480185729125989738332244213
Giải năm
0327
Giải sáu
058452711475
Giải bảy
431
Giải tám
37
60
317131
5222
83837313
84
2575
572737
48
69
60
317131
5222
83837313
84
2575
572737
48
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
355910
Giải nhất
56267
Giải nhì
44403
Giải ba
9076931689
Giải tư
32353751480365526333846802651618401
Giải năm
8115
Giải sáu
541509246454
Giải bảy
320
Giải tám
04
108020
01
035333
245404
551515
16
67
48
6989
108020
01
035333
245404
551515
16
67
48
6989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
514345
Giải nhất
42260
Giải nhì
92617
Giải ba
1654795531
Giải tư
55219747997747116108265937092313267
Giải năm
8069
Giải sáu
270801395874
Giải bảy
663
Giải tám
37
60
3171
932363
74
45
17476737
0808
19996939
60
3171
932363
74
45
17476737
0808
19996939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
482668
Giải nhất
80513
Giải nhì
53760
Giải ba
4941465150
Giải tư
72892836391095073141005576638491369
Giải năm
6851
Giải sáu
115886082427
Giải bảy
411
Giải tám
35
605050
415111
92
13
1484
35
5727
685808
3969
605050
415111
92
13
1484
35
5727
685808
3969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
127077
Giải nhất
38027
Giải nhì
62505
Giải ba
9926537863
Giải tư
29785136095239231092839242798929110
Giải năm
8642
Giải sáu
391242616618
Giải bảy
949
Giải tám
75
10
61
92924212
63
24
05658575
7727
18
098949
10
61
92924212
63
24
05658575
7727
18
098949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
034070
Giải nhất
54733
Giải nhì
58535
Giải ba
8098501232
Giải tư
69885555781339323146560339796353863
Giải năm
5983
Giải sáu
617207257338
Giải bảy
441
Giải tám
03
70
41
3272
33933363638303
35858525
46
7838
70
41
3272
33933363638303
35858525
46
7838
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
259699
Giải nhất
95513
Giải nhì
51850
Giải ba
9405410085
Giải tư
37549591204078209277125328847927669
Giải năm
1507
Giải sáu
249390190173
Giải bảy
117
Giải tám
10
502010
8232
139373
54
85
770717
9949796919
502010
8232
139373
54
85
770717
9949796919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
169022
Giải nhất
70258
Giải nhì
79016
Giải ba
1873722859
Giải tư
00654032524920458050920357439800806
Giải năm
1225
Giải sáu
827068069225
Giải bảy
632
Giải tám
64
5070
225232
540464
352525
160606
37
5898
59
5070
225232
540464
352525
160606
37
5898
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
930599
Giải nhất
60857
Giải nhì
17767
Giải ba
5617314913
Giải tư
68821951347899135057442584324725303
Giải năm
4838
Giải sáu
524481301104
Giải bảy
647
Giải tám
96
30
2191
731303
344404
96
5767574747
5838
99
30
2191
731303
344404
96
5767574747
5838
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
989182
Giải nhất
34447
Giải nhì
60890
Giải ba
7162873989
Giải tư
64195121850623947065939938625693674
Giải năm
7468
Giải sáu
797101839426
Giải bảy
775
Giải tám
41
90
7141
82
9383
74
95856575
5626
47
2868
8939
90
7141
82
9383
74
95856575
5626
47
2868
8939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
629901
Giải nhất
12014
Giải nhì
80815
Giải ba
9304288404
Giải tư
32989865415959587047907332750678628
Giải năm
5301
Giải sáu
429513459608
Giải bảy
515
Giải tám
74
014101
42
33
140474
1595954515
06
47
2808
89
014101
42
33
140474
1595954515
06
47
2808
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
380130
Giải nhất
40289
Giải nhì
48292
Giải ba
1556757815
Giải tư
79693896671389548086797594656606802
Giải năm
8641
Giải sáu
524205383706
Giải bảy
973
Giải tám
77
30
41
920242
9373
1595
866606
676777
38
8959
30
41
920242
9373
1595
866606
676777
38
8959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
671567
Giải nhất
11040
Giải nhì
19325
Giải ba
1670830429
Giải tư
40657384732589130596219973536924815
Giải năm
4212
Giải sáu
034082280082
Giải bảy
132
Giải tám
53
4040
91
128232
7353
2515
96
675797
0828
2969
4040
91
128232
7353
2515
96
675797
0828
2969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
654767
Giải nhất
33461
Giải nhì
31667
Giải ba
5439249374
Giải tư
48484027396705325744252298668073587
Giải năm
1624
Giải sáu
411099553364
Giải bảy
360
Giải tám
68
801060
61
92
53
7484442464
55
676787
68
3929
801060
61
92
53
7484442464
55
676787
68
3929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
570766
Giải nhất
03940
Giải nhì
69973
Giải ba
4346866306
Giải tư
92612214259524300339610513244686923
Giải năm
4891
Giải sáu
867270191520
Giải bảy
156
Giải tám
40
402040
5191
1272
734323
25
66064656
68
3919
402040
5191
1272
734323
25
66064656
68
3919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
676757
Giải nhất
92831
Giải nhì
05393
Giải ba
3865654722
Giải tư
59507432869918936814226049906697695
Giải năm
4770
Giải sáu
617333959885
Giải bảy
654
Giải tám
18
70
31
22
9373
140454
959585
568666
5707
18
89
70
31
22
9373
140454
959585
568666
5707
18
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
269792
Giải nhất
75378
Giải nhì
78517
Giải ba
3576281871
Giải tư
09850069198456646753720894839920896
Giải năm
5687
Giải sáu
262758704229
Giải bảy
461
Giải tám
93
5070
7161
9262
5393
6696
178727
78
19899929
5070
7161
9262
5393
6696
178727
78
19899929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
732534
Giải nhất
90932
Giải nhì
97011
Giải ba
3964325731
Giải tư
83585549522740289752966280855166335
Giải năm
6384
Giải sáu
312062928795
Giải bảy
467
Giải tám
08
20
113151
3252025292
43
3484
853595
67
2808
20
113151
3252025292
43
3484
853595
67
2808
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
788316
Giải nhất
66583
Giải nhì
48324
Giải ba
8041900316
Giải tư
03656741845153095740810834351739129
Giải năm
9705
Giải sáu
623361024707
Giải bảy
421
Giải tám
75
3040
21
02
838333
2484
0575
161656
1707
1929
3040
21
02
838333
2484
0575
161656
1707
1929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
910568
Giải nhất
02942
Giải nhì
43901
Giải ba
2559264932
Giải tư
13051935935015309326919201639500441
Giải năm
6465
Giải sáu
194117607359
Giải bảy
752
Giải tám
75
2060
01514141
42923252
9353
956575
26
68
59
2060
01514141
42923252
9353
956575
26
68
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
901894
Giải nhất
33630
Giải nhì
69016
Giải ba
0844930775
Giải tư
06216923064340839677622382105981810
Giải năm
7889
Giải sáu
173934639548
Giải bảy
990
Giải tám
90
30109090
63
94
75
161606
77
083848
49598939
30109090
63
94
75
161606
77
083848
49598939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
282772
Giải nhất
52314
Giải nhì
50834
Giải ba
4541677624
Giải tư
43748645399260980201428198327221078
Giải năm
6026
Giải sáu
114894946860
Giải bảy
444
Giải tám
48
60
01
7272
1434249444
1626
48784848
390919
60
01
7272
1434249444
1626
48784848
390919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
615442
Giải nhất
47048
Giải nhì
52410
Giải ba
9438572589
Giải tư
76974863973243294755570389252533962
Giải năm
0645
Giải sáu
637376952876
Giải bảy
086
Giải tám
40
1040
423262
73
74
8555254595
7686
97
4838
89
1040
423262
73
74
8555254595
7686
97
4838
89

KQXSHG-Thống kê kết quả xổ số Hậu Giang 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Hậu Giang 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSHG 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Hậu Giang 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSHG 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSHG 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.