Thống kê kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
526934
Giải nhất
59352
Giải nhì
48322
Giải ba
3170003744
Giải tư
49894908568931397588981202801137641
Giải năm
1865
Giải sáu
126963003681
Giải bảy
398
Giải tám
15
002000
114181
5222
13
344494
6515
56
8898
69
002000
114181
5222
13
344494
6515
56
8898
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
817013
Giải nhất
80542
Giải nhì
60589
Giải ba
3494323912
Giải tư
85181452196472753849076800583929596
Giải năm
9096
Giải sáu
508505011156
Giải bảy
448
Giải tám
77
80
8101
4212
1343
85
969656
2777
48
89194939
80
8101
4212
1343
85
969656
2777
48
89194939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
823050
Giải nhất
96610
Giải nhì
64754
Giải ba
9975650426
Giải tư
09967834974560121731388820532644130
Giải năm
8213
Giải sáu
825240267703
Giải bảy
492
Giải tám
33
501030
0131
825292
130333
54
56262626
6797
501030
0131
825292
130333
54
56262626
6797
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
637269
Giải nhất
11258
Giải nhì
60450
Giải ba
2123119572
Giải tư
79577091046539403438772666697338386
Giải năm
7160
Giải sáu
089000805134
Giải bảy
267
Giải tám
03
50609080
31
72
7303
049434
6686
7767
5838
69
50609080
31
72
7303
049434
6686
7767
5838
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
397597
Giải nhất
77102
Giải nhì
83732
Giải ba
3782463558
Giải tư
08988804278980824749673315351551345
Giải năm
8757
Giải sáu
666973108360
Giải bảy
525
Giải tám
18
1060
31
0232
24
154525
972757
58880818
4969
1060
31
0232
24
154525
972757
58880818
4969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
102237
Giải nhất
64748
Giải nhì
66122
Giải ba
5408965129
Giải tư
85909801817978310648048156418069455
Giải năm
8586
Giải sáu
885344047852
Giải bảy
727
Giải tám
87
80
81
2252
8353
04
1555
86
372787
4848
892909
80
81
2252
8353
04
1555
86
372787
4848
892909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
169373
Giải nhất
91114
Giải nhì
43456
Giải ba
2491030053
Giải tư
42916543276037220283105263725267060
Giải năm
5206
Giải sáu
255874200072
Giải bảy
882
Giải tám
62
106020
7252728262
735383
14
56162606
27
58
106020
7252728262
735383
14
56162606
27
58
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
019373
Giải nhất
18970
Giải nhì
22034
Giải ba
9563369447
Giải tư
86882155217410876521048490864013687
Giải năm
8278
Giải sáu
602894083343
Giải bảy
712
Giải tám
80
704080
2121
8212
733343
34
4787
08782808
49
704080
2121
8212
733343
34
4787
08782808
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
456415
Giải nhất
31691
Giải nhì
17419
Giải ba
5003122643
Giải tư
32846195565374108195533114288210382
Giải năm
0711
Giải sáu
895666646311
Giải bảy
517
Giải tám
05
913141111111
8282
43
64
159505
465656
17
19
913141111111
8282
43
64
159505
465656
17
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
624449
Giải nhất
40560
Giải nhì
15517
Giải ba
2839131019
Giải tư
34876496296776335844849679777537124
Giải năm
0273
Giải sáu
075342829960
Giải bảy
752
Giải tám
27
6060
91
8252
637353
4424
75
76
176727
491929
6060
91
8252
637353
4424
75
76
176727
491929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
665017
Giải nhất
56233
Giải nhì
75224
Giải ba
2651700107
Giải tư
60175127054923668735769598024088834
Giải năm
7495
Giải sáu
022805693511
Giải bảy
762
Giải tám
62
40
11
6262
33
2434
75053595
36
171707
28
5969
40
11
6262
33
2434
75053595
36
171707
28
5969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
646022
Giải nhất
44689
Giải nhì
06350
Giải ba
1796356454
Giải tư
07802024669874821889087899134620618
Giải năm
7663
Giải sáu
674351717428
Giải bảy
253
Giải tám
99
50
71
2202
63634353
54
6646
481828
89898999
50
71
2202
63634353
54
6646
481828
89898999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
376440
Giải nhất
68544
Giải nhì
53737
Giải ba
0001609803
Giải tư
38886152851709434570626428009680229
Giải năm
7543
Giải sáu
470945472630
Giải bảy
666
Giải tám
66
407030
42
0343
4494
85
1686966666
3747
2909
407030
42
0343
4494
85
1686966666
3747
2909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
545088
Giải nhất
90863
Giải nhì
30580
Giải ba
1586148469
Giải tư
61649610177531317621127876584838727
Giải năm
0093
Giải sáu
497331351681
Giải bảy
044
Giải tám
73
80
612181
6313937373
44
35
178727
8848
6949
80
612181
6313937373
44
35
178727
8848
6949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
699101
Giải nhất
40990
Giải nhì
87748
Giải ba
7725469924
Giải tư
78481765703531320005175390113094969
Giải năm
6547
Giải sáu
109641039547
Giải bảy
294
Giải tám
26
907030
0181
1303
542494
05
9626
4747
48
3969
907030
0181
1303
542494
05
9626
4747
48
3969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
883267
Giải nhất
77683
Giải nhì
60477
Giải ba
5389180752
Giải tư
78949957634679508579096318819698574
Giải năm
8616
Giải sáu
446249106648
Giải bảy
532
Giải tám
59
10
9131
526232
8363
74
95
9616
6777
48
497959
10
9131
526232
8363
74
95
9616
6777
48
497959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
328646
Giải nhất
66768
Giải nhì
69774
Giải ba
9145878800
Giải tư
92578235283781250139709058077024644
Giải năm
1591
Giải sáu
406056318322
Giải bảy
368
Giải tám
71
007060
913171
1222
7444
05
46
6858782868
39
007060
913171
1222
7444
05
46
6858782868
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
155515
Giải nhất
94012
Giải nhì
26635
Giải ba
8922472404
Giải tư
28639038241430885423551058067893592
Giải năm
7523
Giải sáu
808372095408
Giải bảy
420
Giải tám
71
20
71
1292
232383
240424
153505
087808
3909
20
71
1292
232383
240424
153505
087808
3909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
241081
Giải nhất
08505
Giải nhì
78004
Giải ba
0697870855
Giải tư
41470300577174886494765243684294165
Giải năm
5839
Giải sáu
416277601884
Giải bảy
268
Giải tám
38
7060
81
4262
04942484
055565
57
78486838
39
7060
81
4262
04942484
055565
57
78486838
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
288300
Giải nhất
20486
Giải nhì
00388
Giải ba
5314125029
Giải tư
96897840989003376241671984565712496
Giải năm
3427
Giải sáu
392048408951
Giải bảy
536
Giải tám
50
00204050
414151
33
869636
975727
889898
29
00204050
414151
33
869636
975727
889898
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
123923
Giải nhất
29371
Giải nhì
09874
Giải ba
7574502835
Giải tư
42059178727984109259182436935679362
Giải năm
7876
Giải sáu
287308380645
Giải bảy
554
Giải tám
06
7141
7262
234373
7454
453545
567606
38
5959
7141
7262
234373
7454
453545
567606
38
5959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
909577
Giải nhất
52465
Giải nhì
83304
Giải ba
7901075547
Giải tư
71349714847941505107412499472399283
Giải năm
8722
Giải sáu
174580990034
Giải bảy
543
Giải tám
32
10
2232
238343
048434
651545
774707
494999
10
2232
238343
048434
651545
774707
494999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
084679
Giải nhất
58062
Giải nhì
42416
Giải ba
2321350476
Giải tư
84075640107204479721946960070243259
Giải năm
3803
Giải sáu
914183196958
Giải bảy
699
Giải tám
69
10
2141
6202
1303
44
75
167696
58
7959199969
10
2141
6202
1303
44
75
167696
58
7959199969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
140732
Giải nhất
07425
Giải nhì
34835
Giải ba
8401717901
Giải tư
00963587162467062607809462354540420
Giải năm
4849
Giải sáu
066205156627
Giải bảy
882
Giải tám
68
7020
01
326282
63
25354515
1646
170727
68
49
7020
01
326282
63
25354515
1646
170727
68
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
349673
Giải nhất
28531
Giải nhì
55539
Giải ba
3604603252
Giải tư
19739583569968249871857435734517638
Giải năm
1596
Giải sáu
748788069944
Giải bảy
413
Giải tám
61
317161
5282
734313
44
45
46569606
87
38
3939
317161
5282
734313
44
45
46569606
87
38
3939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
478272
Giải nhất
68453
Giải nhì
18674
Giải ba
2976427305
Giải tư
58185808971375192257730680860247216
Giải năm
8600
Giải sáu
532905655969
Giải bảy
507
Giải tám
53
00
51
7202
5353
7464
058565
16
975707
68
2969
00
51
7202
5353
7464
058565
16
975707
68
2969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
167474
Giải nhất
74474
Giải nhì
88519
Giải ba
2896740926
Giải tư
53111649613199111849628686508388594
Giải năm
1340
Giải sáu
358588114552
Giải bảy
253
Giải tám
54
40
11619111
52
8353
74749454
85
26
67
68
1949
40
11619111
52
8353
74749454
85
26
67
68
1949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
523839
Giải nhất
28967
Giải nhì
31997
Giải ba
8785398406
Giải tư
13222561477361363779243507427342100
Giải năm
5450
Giải sáu
182097367418
Giải bảy
926
Giải tám
10
5000502010
22
531373
063626
679747
18
3979
5000502010
22
531373
063626
679747
18
3979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
635253
Giải nhất
77642
Giải nhì
09376
Giải ba
0011651309
Giải tư
67200306527840677322778762936889863
Giải năm
9899
Giải sáu
770167025883
Giải bảy
395
Giải tám
56
00
01
42522202
536383
95
7616067656
68
0999
00
01
42522202
536383
95
7616067656
68
0999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
311212
Giải nhất
85099
Giải nhì
56500
Giải ba
9765955960
Giải tư
67742021601725915102884769434405059
Giải năm
1342
Giải sáu
925115359974
Giải bảy
614
Giải tám
59
006060
51
12420242
447414
35
76
9959595959
006060
51
12420242
447414
35
76
9959595959

KQXSDT-Thống kê kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSDT 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Đồng Tháp 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSDT 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSDT 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.