Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
20
87
18
66
18
42
18
90
18
02
17
40
17
35
17
17
16
65
16
89
16
23
16
99
16
82
16
34
15
36
15
88
15
01
15
32
15
25
14
30
14
38
14
54
14
51
14
28
14
03
14
37
14
76
14
50
13
95
13
74
13
93
13
48
13
96
13
43
13
57
13
62
13
70
13
79
13
09
13
29
13
08
12
22
12
94
12
67
12
20
12
98
11
04
11
52
11
06
11
47
11
80
11
16
11
39
11
31
11
58
11
75
11
81
11
14
10
63
10
91
10
59
10
97
10
07
10
78
10
11
10
41
10
45
10
12
10
05
10
00
10
46
10
60
10
83
9
55
9
72
9
26
9
64
9
84
9
85
9
44
9
53
9
56
8
24
8
49
8
33
8
71
8
69
7
15
7
18
7
68
7
77
7
13
7
61
6
92
6
19
6
21
6
73
5
27
5
10
4
86

Thống kê lô gan từ 00-99 Đồng Nai-XSDN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đồng Nai, 1 trong những công cụ thống kê XSDN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.