Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
23
87
22
17
21
66
21
01
20
75
20
65
20
42
19
40
19
35
18
03
18
84
18
51
18
34
18
28
18
07
18
02
17
64
17
20
17
94
17
82
17
99
17
62
17
12
17
25
17
88
17
36
17
09
16
89
16
05
16
16
16
32
16
78
16
47
16
04
16
30
16
67
16
23
16
79
16
80
15
71
15
43
15
57
15
18
15
60
15
37
15
08
15
58
15
76
15
22
15
81
15
95
14
59
14
45
14
70
14
41
14
96
14
46
14
91
14
54
14
85
14
31
14
74
14
50
14
24
13
52
13
38
13
29
13
93
13
53
13
97
12
56
12
98
12
15
12
90
12
48
12
63
11
39
11
68
11
14
11
13
11
83
11
06
11
44
10
49
10
72
10
11
10
19
10
21
10
00
10
26
10
33
9
77
8
10
8
55
8
69
7
86
6
27
6
61
6
73
5
92

Thống kê lô gan từ 00-99 Đồng Nai-XSDN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đồng Nai, 1 trong những công cụ thống kê XSDN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.