Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
22
23
20
34
20
87
18
82
18
83
17
58
17
99
17
42
16
17
16
66
16
57
15
50
15
88
15
76
15
60
15
01
15
08
15
90
15
62
14
51
14
35
14
14
14
40
14
25
14
37
14
18
14
38
14
16
14
95
14
09
14
59
14
89
14
78
13
04
13
65
13
74
13
55
13
02
12
52
12
31
12
07
12
32
12
96
12
30
12
75
12
79
12
41
12
06
12
98
12
81
11
56
11
20
11
93
11
36
11
29
11
54
11
67
11
28
10
46
10
45
10
71
10
43
10
61
10
47
10
80
10
13
10
48
10
64
9
05
9
70
9
39
9
53
9
00
9
97
9
44
9
03
8
94
8
24
8
11
8
77
8
27
8
19
8
33
8
21
8
73
8
26
7
72
7
84
7
85
7
12
7
69
7
10
7
92
7
49
6
68
6
63
6
91
6
86
6
15
4
22

Thống kê lô gan từ 00-99 Đồng Nai-XSDN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đồng Nai, 1 trong những công cụ thống kê XSDN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.