Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
15
87
15
17
14
04
14
18
14
64
14
07
13
05
13
16
13
15
12
75
12
85
12
46
12
78
12
71
12
84
12
59
12
83
11
02
11
42
11
79
11
12
11
38
11
56
11
54
11
41
11
40
10
33
10
03
10
01
10
10
10
81
10
65
10
62
10
68
10
94
10
31
10
30
10
66
9
70
9
67
9
13
9
20
9
36
9
86
9
14
9
29
9
28
9
24
9
88
9
58
8
22
8
77
8
63
8
34
8
21
8
35
8
73
8
43
8
32
8
51
8
53
8
95
8
55
8
61
8
45
8
47
8
80
8
91
7
00
7
89
7
50
7
72
7
44
7
37
7
96
7
57
7
09
7
82
7
19
7
60
6
76
6
23
6
92
6
25
6
06
6
49
6
74
6
93
6
97
6
98
5
48
5
99
5
69
5
39
5
11
5
08
5
52
4
27
4
26
3
90

Thống kê lô gan từ 00-99 Đồng Nai-XSDN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đồng Nai, 1 trong những công cụ thống kê XSDN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.