Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
21
17
19
58
19
23
19
05
18
55
17
39
16
56
16
34
16
82
16
02
16
62
16
57
15
83
15
26
15
18
14
32
14
30
14
74
14
29
14
16
14
13
14
66
14
99
14
81
13
77
13
60
13
78
13
94
13
04
13
11
13
28
13
67
13
47
13
69
12
61
12
90
12
40
12
52
12
08
12
42
12
45
12
25
12
41
12
07
12
19
12
53
12
27
12
44
11
06
11
64
11
89
11
21
11
93
11
38
11
09
11
50
11
59
11
97
10
76
10
14
10
35
10
87
10
85
10
49
10
01
10
70
10
88
10
51
10
80
9
72
9
91
9
03
9
46
9
10
9
96
9
71
9
86
9
73
9
68
9
33
8
92
8
37
8
43
8
36
8
48
8
65
8
31
8
95
8
24
7
15
7
79
7
98
7
84
7
20
6
75
6
12
5
54
5
00
4
63
4
22

Thống kê lô gan từ 00-99 Đồng Nai-XSDN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đồng Nai, 1 trong những công cụ thống kê XSDN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo