Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
21
05
21
87
20
17
19
02
19
04
19
94
19
64
19
66
18
16
18
46
18
18
18
32
18
84
18
40
17
70
17
75
17
22
17
85
17
15
17
65
17
88
16
67
16
03
16
36
16
12
16
56
16
54
16
29
16
07
16
30
15
42
15
35
15
81
15
43
15
68
15
71
15
41
14
20
14
79
14
38
14
01
14
78
14
96
14
51
14
28
14
53
14
31
14
59
14
45
14
47
14
83
14
80
13
34
13
23
13
44
13
62
13
58
13
82
13
74
12
33
12
13
12
86
12
10
12
89
12
50
12
37
12
24
12
91
11
00
11
21
11
14
11
72
11
73
11
25
11
57
11
49
11
09
11
95
11
39
10
77
10
63
10
76
10
06
10
61
10
99
10
11
10
93
10
08
9
48
9
69
9
97
9
60
8
55
8
26
8
19
8
98
8
52
7
92
7
27
7
90

Thống kê lô gan từ 00-99 Đồng Nai-XSDN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đồng Nai, 1 trong những công cụ thống kê XSDN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.