Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
25
99
24
63
23
87
22
45
22
02
20
07
20
57
20
13
19
21
19
46
19
17
18
70
18
72
18
59
18
78
18
01
18
62
18
38
18
18
18
06
17
27
17
73
17
81
17
85
17
39
17
50
17
58
17
68
16
16
16
09
16
91
16
05
16
54
16
48
16
34
16
12
16
77
16
14
16
55
15
69
15
04
15
28
15
51
15
43
15
83
15
25
15
03
14
71
14
66
14
31
14
64
14
76
14
95
13
82
13
15
13
53
13
94
13
44
13
41
13
08
13
79
13
74
13
23
13
11
13
92
13
37
13
33
13
65
12
89
12
67
12
52
12
80
12
86
11
40
11
97
11
36
11
88
11
98
11
42
11
61
11
00
11
20
10
56
10
35
10
19
10
22
10
32
10
84
10
90
9
47
9
49
9
24
9
93
8
10
8
30
8
75
8
26
7
96
6
29
6
60

Thống kê lô gan từ 00-99 Đắk Nông-XSDN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đắk Nông, 1 trong những công cụ thống kê XSDN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.