Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
27
99
23
81
23
14
20
07
20
63
20
78
20
51
19
21
19
58
19
87
19
17
19
50
19
02
18
45
18
70
18
13
18
46
17
34
17
76
17
65
17
62
17
19
17
18
17
68
16
39
16
04
16
06
16
22
16
38
15
31
15
55
15
03
15
28
15
52
15
16
15
72
15
71
15
77
15
08
15
97
14
09
14
33
14
56
14
59
14
53
14
32
14
67
14
74
14
92
14
27
14
12
14
91
14
95
14
11
13
82
13
05
13
79
13
20
13
54
13
66
13
25
13
57
13
01
13
37
13
85
13
98
13
26
13
93
13
90
12
00
12
48
12
15
12
83
12
86
12
41
12
36
12
40
12
24
12
64
12
73
12
49
12
80
11
43
11
61
11
69
11
47
11
84
10
42
10
44
10
94
10
23
10
10
9
88
9
89
9
35
8
30
8
60
8
29
8
96
8
75

Thống kê lô gan từ 00-99 Đắk Nông-XSDN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đắk Nông, 1 trong những công cụ thống kê XSDN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.