Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
24
34
22
02
22
87
22
01
21
99
21
58
21
43
20
78
20
27
20
07
20
54
19
79
19
05
19
57
18
73
18
55
18
44
18
63
18
13
18
88
18
33
18
92
18
59
17
66
17
50
17
83
17
32
17
42
17
17
17
94
17
80
17
25
17
20
16
12
16
46
16
31
16
45
16
85
15
67
15
81
15
90
15
16
15
53
15
51
15
70
15
65
15
91
15
28
15
82
14
18
14
40
14
76
14
72
14
15
14
48
14
77
14
09
14
64
14
23
13
39
13
03
13
52
13
41
13
35
13
06
13
71
12
75
12
37
12
56
12
19
12
74
11
36
11
89
11
69
11
98
11
00
11
84
11
61
11
10
11
62
11
04
10
24
10
22
10
21
10
30
10
68
10
60
9
96
9
86
9
14
9
08
9
11
9
93
9
47
9
97
8
26
8
49
8
38
8
29
8
95

Thống kê lô gan từ 00-99 Đắk Nông-XSDN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đắk Nông, 1 trong những công cụ thống kê XSDN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.