Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
35
14
22
19
22
99
21
97
20
81
20
76
20
22
20
31
19
85
19
51
18
45
18
27
17
07
17
65
17
13
17
74
17
50
17
34
17
39
17
26
17
78
17
63
17
38
16
53
16
84
16
90
16
70
16
66
16
71
16
55
16
15
16
21
16
16
16
93
16
04
16
40
15
56
15
92
15
05
15
62
15
03
15
72
15
33
15
64
15
98
15
47
15
25
14
91
14
95
14
36
14
06
14
87
14
35
14
61
13
46
13
52
13
02
13
17
13
09
13
69
13
28
13
00
13
32
13
20
12
18
12
83
12
80
12
08
12
10
11
11
11
94
11
58
11
30
11
44
11
37
11
77
11
12
11
67
10
01
10
89
10
48
10
75
10
29
10
54
9
23
9
42
9
82
9
24
9
79
8
88
8
96
8
86
8
73
7
43
7
68
7
41
7
57
7
59
7
60
6
49

Thống kê lô gan từ 00-99 Đắk Nông-XSDN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đắk Nông, 1 trong những công cụ thống kê XSDN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo