Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
16
90
16
02
15
88
15
34
14
80
14
54
14
27
13
65
13
66
13
44
13
78
13
73
13
43
13
92
12
53
12
58
12
99
12
33
12
20
11
09
11
72
11
52
11
50
11
75
11
05
11
55
11
32
11
82
10
36
10
28
10
51
10
13
10
56
10
93
10
18
10
94
10
91
10
79
10
12
10
76
10
42
10
41
10
15
10
07
10
01
9
40
9
77
9
16
9
03
9
85
9
49
9
70
9
45
9
23
8
96
8
71
8
10
8
89
8
98
8
69
8
59
8
31
8
97
8
64
8
25
8
67
8
81
8
83
8
17
8
46
8
35
8
87
7
57
7
63
7
08
7
26
7
21
7
48
7
00
7
19
7
60
7
47
7
29
6
39
6
86
6
24
6
22
6
37
6
30
6
84
6
11
5
61
5
68
5
95
5
38
5
62
5
14
5
74
5
04
4
06

Thống kê lô gan từ 00-99 Đắk Nông-XSDN

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đắk Nông, 1 trong những công cụ thống kê XSDN. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.