Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
16
27
15
76
15
67
14
91
13
62
13
37
13
63
13
45
13
64
13
00
12
09
12
06
12
94
12
29
12
20
11
44
11
18
11
32
11
58
11
84
11
89
11
78
11
60
10
71
10
49
10
93
10
68
10
15
10
07
10
66
10
43
10
30
9
23
9
46
9
36
9
41
9
03
9
88
9
39
9
61
9
01
9
57
9
75
9
95
8
79
8
92
8
86
8
96
8
81
8
77
8
21
8
42
8
87
8
65
8
53
7
05
7
98
7
55
7
48
7
74
7
82
7
40
7
10
7
28
7
17
7
73
7
52
6
25
6
85
6
69
6
16
6
50
6
24
6
90
6
99
6
80
6
72
6
04
6
11
6
35
6
34
6
13
6
54
6
47
6
22
5
12
5
56
5
31
5
14
5
02
5
51
5
38
5
83
5
26
5
19
4
33
4
08
3
59
3
97

Thống kê lô gan từ 00-99 Đắk Lắk-XSDLK

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đắk Lắk, 1 trong những công cụ thống kê XSDLK. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.