Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
24
20
23
45
22
83
21
99
20
36
20
03
19
22
19
04
19
90
19
17
19
84
19
55
19
25
19
66
18
00
18
29
18
73
18
18
18
91
18
09
18
43
18
85
17
39
17
23
17
71
17
60
17
67
17
47
17
08
16
44
16
27
16
98
16
57
16
10
15
21
15
76
15
58
15
81
15
14
15
34
15
80
15
89
15
56
14
96
14
54
14
05
14
53
14
02
14
78
14
13
14
75
14
19
13
37
13
46
13
97
13
62
13
63
13
93
13
94
13
82
13
30
13
32
13
50
13
35
12
49
12
92
12
88
12
86
12
28
11
15
11
68
11
74
11
51
11
69
11
38
11
26
11
24
11
33
11
79
10
06
10
87
10
07
10
41
10
59
10
40
10
65
10
70
10
12
10
16
9
64
9
01
9
77
9
61
9
72
9
95
8
48
8
11
7
42
7
31
7
52
1
0.

Thống kê lô gan từ 00-99 Đắk Lắk-XSDLK

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đắk Lắk, 1 trong những công cụ thống kê XSDLK. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.