Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
27
45
22
20
21
67
21
91
21
66
20
78
20
99
20
09
19
55
19
04
19
83
18
73
18
32
18
44
18
27
18
47
18
22
18
03
18
36
18
00
18
60
18
84
18
25
17
13
17
94
17
85
17
23
17
75
17
58
17
19
17
18
17
17
16
54
16
63
16
98
16
29
16
34
16
39
16
81
15
76
15
21
15
90
15
06
15
10
15
50
15
57
15
43
15
96
15
08
14
62
14
71
14
95
14
15
14
53
14
46
13
88
13
51
13
80
13
07
13
16
13
05
13
37
13
30
13
14
13
97
12
89
12
79
12
93
12
24
12
02
12
49
12
56
11
69
11
26
11
41
11
82
11
38
11
87
11
86
11
33
10
64
10
48
10
68
10
65
10
35
10
59
9
61
9
92
9
01
9
52
9
12
9
40
9
70
8
72
8
11
8
74
8
31
7
77
7
28
6
42
1
0.

Thống kê lô gan từ 00-99 Đắk Lắk-XSDLK

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đắk Lắk, 1 trong những công cụ thống kê XSDLK. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.