Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
26
09
25
43
24
90
21
29
21
08
20
76
20
92
19
05
19
89
18
38
18
46
18
23
18
80
18
18
18
88
18
87
18
39
18
91
17
62
17
72
17
60
17
35
16
58
16
84
16
14
15
11
15
66
15
45
15
36
15
71
15
25
15
99
15
50
15
47
15
26
15
03
15
78
15
96
15
20
15
77
15
61
15
52
14
67
14
54
14
04
14
83
14
17
14
22
14
16
14
65
14
34
14
94
14
51
13
53
13
10
13
31
13
57
13
40
13
73
13
02
13
42
12
85
12
56
12
81
12
49
12
33
12
97
12
13
12
41
12
00
12
68
12
95
12
37
11
82
11
55
11
19
11
70
11
12
11
01
11
75
11
98
11
30
11
79
11
69
10
64
10
27
10
28
10
74
9
63
9
24
9
59
9
48
8
07
8
86
8
93
8
32
7
06
7
21
7
44
6
15

Thống kê lô gan từ 00-99 Đắk Lắk-XSDLK

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đắk Lắk, 1 trong những công cụ thống kê XSDLK. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.

Zalo