Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ năm trong 80 tuần qua
25
90
24
08
23
99
23
09
21
45
20
04
20
29
20
83
20
43
19
67
19
51
19
17
18
20
18
55
18
80
18
62
18
58
18
22
17
36
17
03
17
19
17
66
16
25
16
13
16
85
16
89
15
18
15
57
15
76
15
71
15
10
15
54
15
34
15
47
15
63
15
26
15
50
15
75
15
98
14
53
14
92
14
97
14
65
14
14
14
05
14
33
14
39
14
81
14
61
14
38
14
56
14
84
14
72
13
93
13
35
13
16
13
02
13
52
13
79
13
00
12
24
12
73
12
68
12
12
12
41
12
27
12
88
12
23
12
40
12
91
12
11
12
87
11
70
11
32
11
74
11
94
11
28
11
59
11
96
11
42
11
78
11
46
11
49
10
30
10
60
10
44
10
95
10
77
9
86
9
15
9
37
9
82
9
21
9
01
9
31
8
64
7
07
6
06
6
69
6
48

Thống kê lô gan từ 00-99 Đắk Lắk-XSDLK

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đắk Lắk, 1 trong những công cụ thống kê XSDLK. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.