Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
19
91
19
27
18
84
17
76
17
67
17
94
17
00
16
32
16
64
16
60
16
29
16
20
15
06
15
96
15
18
15
45
15
66
15
78
14
23
14
37
14
63
14
07
14
43
14
75
13
09
13
71
13
62
13
44
13
36
13
58
13
03
13
88
13
39
12
49
12
86
12
85
12
69
12
48
12
82
12
89
12
57
12
73
12
95
11
46
11
05
11
77
11
68
11
41
11
14
11
30
11
53
11
54
11
47
10
79
10
92
10
93
10
81
10
21
10
55
10
15
10
01
10
40
10
50
10
24
10
87
10
65
10
22
9
98
9
25
9
61
9
16
9
10
9
99
9
28
9
17
9
34
9
52
8
59
8
74
8
42
8
90
8
72
8
04
8
11
8
35
8
13
8
19
7
12
7
56
7
97
7
80
7
08
7
38
7
83
7
26
6
02
6
51
5
33
5
31
2
70
1
0.

Thống kê lô gan từ 00-99 Đắk Lắk-XSDLK

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đắk Lắk, 1 trong những công cụ thống kê XSDLK. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.