Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
42
14
39
97
39
83
38
93
37
65
36
67
36
27
35
03
35
69
34
44
34
56
34
04
34
64
34
15
33
19
33
34
32
24
32
31
32
42
32
53
32
32
31
70
31
79
31
68
31
82
31
62
31
43
30
54
30
78
30
01
30
58
30
88
30
91
30
28
30
30
30
35
30
89
29
57
29
18
29
49
29
77
29
60
29
76
28
84
28
12
28
63
28
48
28
71
27
26
27
16
27
55
27
94
27
98
27
96
27
33
27
72
27
09
27
20
27
21
27
00
27
87
27
37
26
75
26
10
26
02
26
86
25
52
25
41
25
29
25
47
25
73
25
40
25
99
24
22
24
90
24
17
24
92
24
85
23
45
23
46
23
80
23
59
23
51
22
74
22
06
21
66
21
95
21
13
21
36
20
07
20
23
20
08
20
38
19
50
19
25
18
39
18
11
17
05
16
61
14
81

Thống kê lô gan từ 00-99 Đà Nẵng-XSDNG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đà Nẵng, 1 trong những công cụ thống kê XSDNG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.