Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
44
14
38
89
38
97
37
15
36
93
36
24
36
28
36
34
36
10
36
27
35
62
35
54
35
64
33
20
33
79
33
70
33
67
32
69
32
87
32
44
32
53
31
48
31
82
31
91
31
42
31
86
31
83
31
60
31
19
31
04
30
57
30
09
30
94
30
68
30
12
30
58
30
78
29
43
29
30
29
01
29
36
29
99
28
77
28
37
28
33
28
47
28
80
28
73
28
40
28
76
28
18
28
56
28
46
27
21
27
59
27
98
27
35
27
41
27
88
27
90
27
03
26
55
26
85
26
17
26
02
26
26
26
65
26
38
25
66
25
16
25
00
25
45
25
52
25
72
24
96
24
49
24
92
24
08
23
75
23
63
23
29
23
05
23
23
23
22
23
74
22
95
22
71
22
32
21
07
21
84
20
61
20
50
19
39
18
11
18
51
18
25
18
31
17
13
16
81
15
06

Thống kê lô gan từ 00-99 Đà Nẵng-XSDNG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đà Nẵng, 1 trong những công cụ thống kê XSDNG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.