Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
42
28
42
03
39
77
38
93
38
19
37
53
37
43
37
97
36
57
36
79
36
71
35
18
35
74
35
26
35
56
35
65
34
35
34
96
34
02
33
31
33
45
33
46
33
21
33
05
33
55
32
59
32
30
32
67
31
94
31
75
31
68
31
01
30
14
30
09
30
87
30
42
30
84
30
13
30
49
30
63
30
04
30
88
30
32
29
12
29
17
29
41
29
10
28
33
28
85
28
20
28
52
28
08
28
58
27
15
27
95
27
82
27
34
27
83
27
69
27
90
27
27
26
89
26
50
26
11
26
25
26
78
26
07
26
22
25
86
25
72
25
76
25
64
25
51
25
06
25
48
25
38
25
23
24
70
24
92
24
47
24
24
23
99
23
39
23
16
23
54
22
29
22
00
22
62
22
98
21
66
21
73
21
40
21
36
21
60
20
91
20
44
19
61
18
80
18
37
16
81

Thống kê lô gan từ 00-99 Đà Nẵng-XSDNG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đà Nẵng, 1 trong những công cụ thống kê XSDNG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.