Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ sáu trong 80 tuần qua
41
03
39
14
37
93
37
83
37
67
37
65
36
68
36
32
34
97
34
88
34
19
34
56
34
55
33
57
33
71
33
20
33
35
33
53
32
77
32
09
32
49
31
79
31
01
31
76
31
69
31
18
30
24
30
89
30
26
30
28
30
42
30
44
29
45
29
70
29
31
29
60
29
12
29
43
29
15
29
27
29
04
29
10
29
64
28
84
28
72
28
78
28
58
28
62
28
41
28
75
28
47
28
87
28
48
27
02
27
34
27
96
27
30
27
17
27
98
27
54
27
00
27
91
26
74
26
22
26
82
25
29
25
33
25
21
25
63
25
90
25
85
25
73
25
99
25
86
25
94
24
59
24
05
24
37
23
13
23
46
23
16
23
52
22
40
22
07
22
38
22
92
21
11
21
51
21
06
21
95
20
08
20
25
20
80
19
61
19
23
18
66
18
36
17
50
17
39
14
81

Thống kê lô gan từ 00-99 Đà Nẵng-XSDNG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đà Nẵng, 1 trong những công cụ thống kê XSDNG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.