Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
40
93
38
28
38
65
38
03
37
19
37
53
36
88
36
79
36
77
35
12
35
41
34
97
34
35
33
49
33
10
33
30
33
14
32
43
32
32
32
57
32
01
32
42
32
68
31
71
31
58
31
26
31
02
31
56
31
87
31
55
30
94
30
45
30
86
30
75
30
13
29
84
29
05
29
83
29
21
29
18
28
64
28
46
28
96
28
17
28
67
28
31
28
09
27
90
27
20
27
15
27
24
27
74
27
82
27
62
27
70
27
60
26
22
26
27
26
59
26
85
26
08
26
48
25
63
25
76
25
16
25
54
25
89
25
78
25
52
25
04
24
50
24
69
24
07
24
95
24
47
24
34
24
72
23
92
23
23
22
33
22
51
22
91
22
38
22
29
22
99
21
11
21
25
21
06
21
44
20
36
20
98
20
00
20
73
20
37
19
40
19
80
17
39
17
61
17
66
12
81

Thống kê lô gan từ 00-99 Đà Nẵng-XSDNG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đà Nẵng, 1 trong những công cụ thống kê XSDNG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.