Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ ba trong 80 tuần qua
27
59
26
28
26
26
26
21
25
74
25
95
24
66
24
87
24
13
24
19
24
04
23
56
23
57
23
79
23
46
23
43
23
50
23
77
22
96
22
97
22
27
22
86
22
38
22
71
22
23
22
47
22
80
21
91
21
14
21
45
21
67
21
93
21
09
21
53
21
30
20
31
20
12
20
40
20
90
20
33
20
25
20
39
20
03
20
94
19
15
19
17
19
11
19
76
18
49
18
58
18
55
18
70
18
05
18
06
18
42
18
02
17
18
17
63
17
01
17
20
17
08
16
51
16
07
16
92
16
84
16
41
16
82
16
75
16
16
15
34
15
60
15
54
15
22
15
85
15
78
15
68
15
62
15
73
15
83
14
52
14
72
14
00
14
64
14
24
14
36
14
99
13
88
13
37
13
29
13
69
13
35
13
32
12
81
12
61
12
65
12
89
12
98
12
10
11
44
10
48

Thống kê lô gan từ 00-99 Đà Nẵng-XSDNG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đà Nẵng, 1 trong những công cụ thống kê XSDNG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.