Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
40
26
37
28
36
03
35
74
35
59
35
13
35
19
34
95
34
93
34
71
34
43
33
57
33
87
33
46
33
20
33
77
32
96
32
97
32
45
32
67
32
79
32
09
31
66
31
53
31
21
31
02
30
12
30
86
30
38
30
55
30
23
30
05
30
50
30
30
29
56
29
14
29
68
29
47
29
01
28
49
28
58
28
18
28
33
28
17
28
11
28
04
28
76
28
42
27
27
27
35
27
08
27
75
26
07
26
40
26
90
26
41
26
25
26
63
26
94
25
72
25
91
25
15
25
88
25
80
25
10
24
31
24
52
24
22
24
78
24
39
24
70
24
82
24
32
23
51
23
85
23
84
23
29
23
24
23
36
23
65
23
06
22
34
22
54
22
62
22
89
21
92
21
64
21
73
21
99
21
83
20
00
20
37
20
69
20
16
18
60
18
81
18
61
18
48
17
98
13
44

Thống kê lô gan từ 00-99 Đà Nẵng-XSDNG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số Đà Nẵng, 1 trong những công cụ thống kê XSDNG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.