Thống kê kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
250168
Giải nhất
42292
Giải nhì
10930
Giải ba
8736126516
Giải tư
24271359956845339808274885117763751
Giải năm
8249
Giải sáu
012719014983
Giải bảy
770
Giải tám
71
3070
6171510171
92
5383
95
16
7727
680888
49
3070
6171510171
92
5383
95
16
7727
680888
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
143945
Giải nhất
46306
Giải nhì
67429
Giải ba
9173670964
Giải tư
26231249907538875998124409222476854
Giải năm
9431
Giải sáu
482987277685
Giải bảy
531
Giải tám
87
9040
313131
642454
4585
0636
2787
8898
2929
9040
313131
642454
4585
0636
2787
8898
2929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
836464
Giải nhất
65051
Giải nhì
17822
Giải ba
1579971582
Giải tư
19047317283901172689913560120514317
Giải năm
3210
Giải sáu
326888645473
Giải bảy
434
Giải tám
70
1070
5111
2282
73
646434
05
56
4717
2868
9989
1070
5111
2282
73
646434
05
56
4717
2868
9989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
453890
Giải nhất
88757
Giải nhì
13415
Giải ba
2662567161
Giải tư
05142306984478335320544021407410596
Giải năm
6957
Giải sáu
953336340356
Giải bảy
783
Giải tám
20
902020
61
4202
833383
7434
1525
9656
5757
98
902020
61
4202
833383
7434
1525
9656
5757
98
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
603362
Giải nhất
34559
Giải nhì
56056
Giải ba
0936738134
Giải tư
08968403040738083882036591452972464
Giải năm
4593
Giải sáu
224143273977
Giải bảy
279
Giải tám
30
8030
41
6282
93
340464
56
672777
68
59592979
8030
41
6282
93
340464
56
672777
68
59592979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
877760
Giải nhất
82951
Giải nhì
69649
Giải ba
9691565411
Giải tư
17891775219837414047653984866023096
Giải năm
3847
Giải sáu
916115611873
Giải bảy
106
Giải tám
07
6060
511191216161
73
74
15
9606
474707
98
49
6060
511191216161
73
74
15
9606
474707
98
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
277525
Giải nhất
82913
Giải nhì
93673
Giải ba
9849340228
Giải tư
44067676591103553223577425822622693
Giải năm
4596
Giải sáu
070146129295
Giải bảy
134
Giải tám
09
01
4212
1373932393
34
253595
2696
67
28
5909
01
4212
1373932393
34
253595
2696
67
28
5909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
118152
Giải nhất
57271
Giải nhì
83107
Giải ba
1076211101
Giải tư
78274988204416732719258749048173965
Giải năm
8514
Giải sáu
959329425719
Giải bảy
132
Giải tám
35
20
710181
52624232
93
747414
6535
0767
1919
20
710181
52624232
93
747414
6535
0767
1919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
417334
Giải nhất
86787
Giải nhì
14461
Giải ba
2166329272
Giải tư
28941568821071169238854402148501068
Giải năm
2625
Giải sáu
978709161448
Giải bảy
422
Giải tám
29
40
614111
728222
63
34
8525
16
8787
386848
29
40
614111
728222
63
34
8525
16
8787
386848
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
894836
Giải nhất
20808
Giải nhì
36335
Giải ba
9906817852
Giải tư
04974629669398748525922125551003758
Giải năm
6112
Giải sáu
578150135585
Giải bảy
194
Giải tám
70
1070
81
521212
13
7494
352585
3666
87
086858
1070
81
521212
13
7494
352585
3666
87
086858
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
264524
Giải nhất
24011
Giải nhì
55854
Giải ba
2874328738
Giải tư
47872327410855389300651003613096507
Giải năm
1473
Giải sáu
599974604072
Giải bảy
341
Giải tám
73
00003060
114141
7272
43537373
2454
07
38
99
00003060
114141
7272
43537373
2454
07
38
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
170334
Giải nhất
01727
Giải nhì
33299
Giải ba
7278424331
Giải tư
96566493703474874678207677912093794
Giải năm
5058
Giải sáu
703135801815
Giải bảy
717
Giải tám
73
702080
3131
73
348494
15
66
276717
487858
99
702080
3131
73
348494
15
66
276717
487858
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
697953
Giải nhất
90254
Giải nhì
38192
Giải ba
5793079284
Giải tư
04977329129299419071623653311960371
Giải năm
6086
Giải sáu
987335724853
Giải bảy
346
Giải tám
26
30
7171
921272
537353
548494
65
864626
77
19
30
7171
921272
537353
548494
65
864626
77
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
501933
Giải nhất
18622
Giải nhì
59589
Giải ba
4841472221
Giải tư
41904207537815467357970220632949436
Giải năm
2993
Giải sáu
819816035764
Giải bảy
515
Giải tám
24
21
2222
33539303
1404546424
15
36
57
98
8929
21
2222
33539303
1404546424
15
36
57
98
8929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
452925
Giải nhất
95072
Giải nhì
35404
Giải ba
8457790533
Giải tư
62315641667190642019194510239182470
Giải năm
5064
Giải sáu
686456692731
Giải bảy
086
Giải tám
06
70
519131
72
33
046464
2515
66068606
77
1969
70
519131
72
33
046464
2515
66068606
77
1969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
789466
Giải nhất
18372
Giải nhì
90430
Giải ba
3983884275
Giải tư
15336024450826977692176818037607849
Giải năm
5290
Giải sáu
099094542606
Giải bảy
887
Giải tám
58
309090
81
7292
54
7545
66367606
87
3858
6949
309090
81
7292
54
7545
66367606
87
3858
6949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
650339
Giải nhất
92685
Giải nhì
77877
Giải ba
9016688342
Giải tư
58241352239300753191054149377370172
Giải năm
1477
Giải sáu
368382006152
Giải bảy
643
Giải tám
38
00
4191
427252
23738343
14
85
66
770777
38
39
00
4191
427252
23738343
14
85
66
770777
38
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
651612
Giải nhất
11788
Giải nhì
42913
Giải ba
9607248650
Giải tư
60348502094567899801416504271620310
Giải năm
0918
Giải sáu
742755196746
Giải bảy
044
Giải tám
79
505010
01
1272
13
44
1646
27
88487818
091979
505010
01
1272
13
44
1646
27
88487818
091979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
990167
Giải nhất
80235
Giải nhì
08020
Giải ba
5012994795
Giải tư
58176556215822129241104861251453280
Giải năm
7771
Giải sáu
681931183836
Giải bảy
930
Giải tám
06
208030
21214171
14
3595
76863606
67
18
2919
208030
21214171
14
3595
76863606
67
18
2919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
425471
Giải nhất
70684
Giải nhì
96891
Giải ba
8137693781
Giải tư
20837234012075373686876022757049199
Giải năm
6790
Giải sáu
935726683318
Giải bảy
226
Giải tám
14
7090
71918101
02
53
8414
768626
3757
6818
99
7090
71918101
02
53
8414
768626
3757
6818
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
054164
Giải nhất
07031
Giải nhì
46692
Giải ba
4793690418
Giải tư
97583640635625632287422473274645299
Giải năm
3296
Giải sáu
692002554000
Giải bảy
520
Giải tám
87
200020
31
92
8363
64
55
36564696
874787
18
99
200020
31
92
8363
64
55
36564696
874787
18
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
586580
Giải nhất
30126
Giải nhì
44001
Giải ba
0175613832
Giải tư
69838879854176444971025673857331187
Giải năm
0461
Giải sáu
875893345948
Giải bảy
956
Giải tám
17
80
017161
32
73
6434
85
265656
678717
385848
80
017161
32
73
6434
85
265656
678717
385848
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
150010
Giải nhất
87827
Giải nhì
07664
Giải ba
2244986700
Giải tư
60909291716746255586674269956661182
Giải năm
2302
Giải sáu
333902562710
Giải bảy
432
Giải tám
39
100010
71
62820232
64
86266656
27
49093939
100010
71
62820232
64
86266656
27
49093939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
124298
Giải nhất
64203
Giải nhì
24344
Giải ba
0288832361
Giải tư
13212965254922267543605875422988279
Giải năm
5764
Giải sáu
032923782582
Giải bảy
065
Giải tám
80
80
61
122282
0343
4464
2565
87
988878
297929
80
61
122282
0343
4464
2565
87
988878
297929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
474845
Giải nhất
51753
Giải nhì
35311
Giải ba
1881505990
Giải tư
34755496983597006372228229791517765
Giải năm
6194
Giải sáu
576749551112
Giải bảy
780
Giải tám
28
907080
11
722212
53
94
451555156555
67
9828
907080
11
722212
53
94
451555156555
67
9828
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
896523
Giải nhất
03226
Giải nhì
09303
Giải ba
2099310438
Giải tư
02467182281876455687125596808296897
Giải năm
1613
Giải sáu
622559704678
Giải bảy
927
Giải tám
90
7090
82
23039313
64
25
26
67879727
382878
59
7090
82
23039313
64
25
26
67879727
382878
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
224710
Giải nhất
86515
Giải nhì
10318
Giải ba
0308453528
Giải tư
56103905498197560214706340474963462
Giải năm
1883
Giải sáu
233237782286
Giải bảy
205
Giải tám
46
10
6232
0383
841434
157505
8646
182878
4949
10
6232
0383
841434
157505
8646
182878
4949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
547508
Giải nhất
88266
Giải nhì
99957
Giải ba
9780415609
Giải tư
70633496035303469742326786507665950
Giải năm
9179
Giải sáu
254015669226
Giải bảy
266
Giải tám
67
5040
42
3303
0434
6676662666
5767
0878
0979
5040
42
3303
0434
6676662666
5767
0878
0979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
897354
Giải nhất
01168
Giải nhì
15155
Giải ba
0975984171
Giải tư
62669836596900896862312577654152115
Giải năm
8899
Giải sáu
280623355373
Giải bảy
065
Giải tám
56
7141
62
73
54
55153565
0656
57
6808
59695999
7141
62
73
54
55153565
0656
57
6808
59695999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
798468
Giải nhất
77872
Giải nhì
62840
Giải ba
3357045727
Giải tư
18446594487845432532875167383837587
Giải năm
0894
Giải sáu
870107321242
Giải bảy
373
Giải tám
37
4070
01
72323242
73
5494
4616
278737
684838
4070
01
72323242
73
5494
4616
278737
684838

KQXSDL-Thống kê kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSDL 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Đà Lạt 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSDL 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSDL 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.