Thống kê kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
716889
Giải nhất
20604
Giải nhì
30252
Giải ba
5818414911
Giải tư
75086417136032693852134745368412231
Giải năm
3287
Giải sáu
560002543631
Giải bảy
604
Giải tám
94
00
113131
5252
13
04847484540494
8626
87
89
00
113131
5252
13
04847484540494
8626
87
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
504732
Giải nhất
89533
Giải nhì
85826
Giải ba
7395624239
Giải tư
25876061001562078170833760987452100
Giải năm
7195
Giải sáu
858159102723
Giải bảy
666
Giải tám
61
0020700010
8161
32
3323
74
95
2656767666
39
0020700010
8161
32
3323
74
95
2656767666
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
976255
Giải nhất
43715
Giải nhì
57701
Giải ba
4984129363
Giải tư
65116648659860956475170315630083216
Giải năm
8697
Giải sáu
439485149447
Giải bảy
862
Giải tám
32
00
014131
6232
63
9414
55156575
1616
9747
09
00
014131
6232
63
9414
55156575
1616
9747
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
840440
Giải nhất
95879
Giải nhì
79096
Giải ba
8301800367
Giải tư
66911614818418363379362288393645899
Giải năm
5898
Giải sáu
786742566350
Giải bảy
925
Giải tám
26
4050
1181
83
25
96365626
6767
182898
797999
4050
1181
83
25
96365626
6767
182898
797999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
617283
Giải nhất
12131
Giải nhì
04707
Giải ba
4437714655
Giải tư
16192685351641672308781915173447827
Giải năm
9723
Giải sáu
846099439233
Giải bảy
515
Giải tám
27
60
3191
92
83234333
34
553515
16
07772727
08
60
3191
92
83234333
34
553515
16
07772727
08
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
227371
Giải nhất
03192
Giải nhì
20929
Giải ba
4726435731
Giải tư
52614118864111102513693863705888010
Giải năm
3024
Giải sáu
924579338622
Giải bảy
036
Giải tám
54
10
713111
9222
1333
64142454
45
868636
58
29
10
713111
9222
1333
64142454
45
868636
58
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
645892
Giải nhất
01057
Giải nhì
87265
Giải ba
6461569451
Giải tư
01472747333650631394084791385727672
Giải năm
7852
Giải sáu
957995761121
Giải bảy
440
Giải tám
35
40
5121
92727252
33
94
651535
0676
5757
7979
40
5121
92727252
33
94
651535
0676
5757
7979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
581143
Giải nhất
53059
Giải nhì
12957
Giải ba
6413800982
Giải tư
66255211248886727009086922319372600
Giải năm
5380
Giải sáu
486192745994
Giải bảy
556
Giải tám
11
0080
6111
8292
4393
247494
55
56
5767
38
5909
0080
6111
8292
4393
247494
55
56
5767
38
5909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
271310
Giải nhất
61504
Giải nhì
99109
Giải ba
1727374770
Giải tư
77005625240826919084423121996720655
Giải năm
9293
Giải sáu
367029732816
Giải bảy
744
Giải tám
51
107070
51
12
739373
04248444
0555
16
67
0969
107070
51
12
739373
04248444
0555
16
67
0969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
952493
Giải nhất
29551
Giải nhì
60312
Giải ba
1336623683
Giải tư
40542364976445016044388325187938309
Giải năm
6539
Giải sáu
654002529137
Giải bảy
152
Giải tám
73
5040
51
1242325252
938373
44
66
9737
790939
5040
51
1242325252
938373
44
66
9737
790939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
099784
Giải nhất
02413
Giải nhì
91488
Giải ba
0013744483
Giải tư
35148754098163221409695682048393331
Giải năm
5348
Giải sáu
519803126874
Giải bảy
145
Giải tám
69
31
3212
138383
8474
45
37
8848684898
090969
31
3212
138383
8474
45
37
8848684898
090969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
100362
Giải nhất
93531
Giải nhì
29279
Giải ba
3049391376
Giải tư
84750447730342203057622295485250045
Giải năm
4554
Giải sáu
739569401983
Giải bảy
270
Giải tám
48
504070
31
622252
937383
54
4595
76
57
48
7929
504070
31
622252
937383
54
4595
76
57
48
7929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
165946
Giải nhất
65921
Giải nhì
83771
Giải ba
9752074941
Giải tư
35561059698251217343132691977331283
Giải năm
6962
Giải sáu
108459873244
Giải bảy
339
Giải tám
87
20
21714161
1262
437383
8444
46
8787
696939
20
21714161
1262
437383
8444
46
8787
696939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
672031
Giải nhất
30813
Giải nhì
20531
Giải ba
8986185020
Giải tư
10696839323869837962062824313082597
Giải năm
2615
Giải sáu
419131092283
Giải bảy
916
Giải tám
15
2030
31316191
326282
1383
1515
9616
97
98
09
2030
31316191
326282
1383
1515
9616
97
98
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
618281
Giải nhất
34604
Giải nhì
08381
Giải ba
5536668703
Giải tư
23997705149032291133336082524424661
Giải năm
5415
Giải sáu
153074587293
Giải bảy
763
Giải tám
65
30
818161
22
03339363
041444
1565
66
97
0858
30
818161
22
03339363
041444
1565
66
97
0858
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
417898
Giải nhất
95946
Giải nhì
54018
Giải ba
2026844952
Giải tư
54761885218667491386483504958960751
Giải năm
4000
Giải sáu
678344362466
Giải bảy
140
Giải tám
16
500040
612151
52
83
74
4686366616
981868
89
500040
612151
52
83
74
4686366616
981868
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
187396
Giải nhất
42246
Giải nhì
96499
Giải ba
7439909773
Giải tư
65756511637950144499039986407295471
Giải năm
4935
Giải sáu
111776347790
Giải bảy
732
Giải tám
36
90
0171
7232
7363
34
35
96465636
17
98
999999
90
0171
7232
7363
34
35
96465636
17
98
999999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
951032
Giải nhất
33213
Giải nhì
43086
Giải ba
7605327427
Giải tư
88692848307571376906376477498408588
Giải năm
9703
Giải sáu
108088908525
Giải bảy
803
Giải tám
26
308090
3292
1353130303
84
25
860626
2747
88
308090
3292
1353130303
84
25
860626
2747
88
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
808214
Giải nhất
75100
Giải nhì
30374
Giải ba
7769635943
Giải tư
20566268701767042270907191848680006
Giải năm
1960
Giải sáu
345813519814
Giải bảy
039
Giải tám
97
0070707060
51
43
147414
96668606
97
58
1939
0070707060
51
43
147414
96668606
97
58
1939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
356396
Giải nhất
40461
Giải nhì
62365
Giải ba
0690715254
Giải tư
58423556691532010121088328099846706
Giải năm
0922
Giải sáu
206180822308
Giải bảy
565
Giải tám
70
2070
612161
322282
23
54
6565
9606
07
9808
69
2070
612161
322282
23
54
6565
9606
07
9808
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
292709
Giải nhất
73731
Giải nhì
58335
Giải ba
4148883472
Giải tư
49306699828534569087612112167373566
Giải năm
5028
Giải sáu
278775117249
Giải bảy
308
Giải tám
11
31111111
7282
73
3545
0666
8787
882808
0949
31111111
7282
73
3545
0666
8787
882808
0949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
712933
Giải nhất
32313
Giải nhì
17695
Giải ba
6926047622
Giải tư
53637607957010885825121251797290667
Giải năm
4081
Giải sáu
550129867991
Giải bảy
015
Giải tám
09
60
810191
2272
3313
9595252515
86
3767
08
09
60
810191
2272
3313
9595252515
86
3767
08
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
263503
Giải nhất
42088
Giải nhì
44364
Giải ba
8017214721
Giải tư
80706475745232650589440321732835458
Giải năm
8415
Giải sáu
644832351866
Giải bảy
725
Giải tám
00
00
21
7232
03
6474
153525
062666
88285848
89
00
21
7232
03
6474
153525
062666
88285848
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
699189
Giải nhất
64859
Giải nhì
14818
Giải ba
1414737593
Giải tư
41465432523894166866223270819584936
Giải năm
8099
Giải sáu
766115197975
Giải bảy
906
Giải tám
35
4161
52
93
65957535
663606
4727
18
89599919
4161
52
93
65957535
663606
4727
18
89599919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
936215
Giải nhất
03906
Giải nhì
51780
Giải ba
6322496385
Giải tư
37692745144120532959843837120165202
Giải năm
9792
Giải sáu
365514290296
Giải bảy
497
Giải tám
13
80
01
920292
8313
2414
15850555
0696
97
5929
80
01
920292
8313
2414
15850555
0696
97
5929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
780515
Giải nhất
39252
Giải nhì
12412
Giải ba
8764274122
Giải tư
80005457845551098930650700149403810
Giải năm
0764
Giải sáu
617134088155
Giải bảy
452
Giải tám
85
10307010
71
5212422252
849464
15055585
08
10307010
71
5212422252
849464
15055585
08
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
132764
Giải nhất
80214
Giải nhì
46402
Giải ba
7017368901
Giải tư
83718331662397534395076756646607815
Giải năm
2779
Giải sáu
989466142382
Giải bảy
099
Giải tám
64
01
0282
73
6414941464
75957515
6666
18
7999
01
0282
73
6414941464
75957515
6666
18
7999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
900596
Giải nhất
20588
Giải nhì
23740
Giải ba
5782760767
Giải tư
37193345491205995777938713751375601
Giải năm
3155
Giải sáu
097476326676
Giải bảy
808
Giải tám
53
40
7101
32
931353
74
55
9676
276777
8808
4959
40
7101
32
931353
74
55
9676
276777
8808
4959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
606310
Giải nhất
02742
Giải nhì
85661
Giải ba
3325665199
Giải tư
48132250700422294402011981424760620
Giải năm
3520
Giải sáu
895202622732
Giải bảy
226
Giải tám
81
10702020
6181
42322202526232
5626
47
98
99
10702020
6181
42322202526232
5626
47
98
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
305158
Giải nhất
31585
Giải nhì
98283
Giải ba
9517372225
Giải tư
38013076287339136502242237741682026
Giải năm
8915
Giải sáu
303069057846
Giải bảy
509
Giải tám
39
30
91
02
83731323
85251505
162646
5828
0939
30
91
02
83731323
85251505
162646
5828
0939

KQXSDL-Thống kê kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Đà Lạt 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSDL 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Đà Lạt 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSDL 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSDL 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.