Thống kê kết quả xổ số Cần Thơ 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
913567
Giải nhất
31521
Giải nhì
82287
Giải ba
3834585975
Giải tư
39438278261078226308971286736260208
Giải năm
8224
Giải sáu
937690600669
Giải bảy
760
Giải tám
40
606040
21
8262
24
4575
2676
6787
38082808
69
606040
21
8262
24
4575
2676
6787
38082808
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
773544
Giải nhất
54507
Giải nhì
93341
Giải ba
8825402223
Giải tư
96387872366389996654641804936640940
Giải năm
4719
Giải sáu
083056384402
Giải bảy
749
Giải tám
91
804030
4191
02
23
445454
3666
0787
38
991949
804030
4191
02
23
445454
3666
0787
38
991949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
597943
Giải nhất
89416
Giải nhì
47110
Giải ba
1812777341
Giải tư
08854194094447774339748811316880129
Giải năm
5805
Giải sáu
037959518375
Giải bảy
760
Giải tám
48
1060
418151
43
54
0575
16
2777
6848
09392979
1060
418151
43
54
0575
16
2777
6848
09392979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
439832
Giải nhất
56806
Giải nhì
45961
Giải ba
7901646919
Giải tư
63256814882805157403216891434315927
Giải năm
2915
Giải sáu
498085891446
Giải bảy
318
Giải tám
62
80
6151
3262
0343
15
06165646
27
8818
198989
80
6151
3262
0343
15
06165646
27
8818
198989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
000344
Giải nhất
36523
Giải nhì
19417
Giải ba
2119406155
Giải tư
29818648709595537773249936069563041
Giải năm
6884
Giải sáu
536388681681
Giải bảy
228
Giải tám
97
70
4181
23739363
449484
555595
1797
186828
70
4181
23739363
449484
555595
1797
186828
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
178259
Giải nhất
25910
Giải nhì
10358
Giải ba
5323344730
Giải tư
39671784587706666574648904225942219
Giải năm
4258
Giải sáu
695845817219
Giải bảy
700
Giải tám
01
10309000
718101
33
74
66
58585858
59591919
10309000
718101
33
74
66
58585858
59591919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
160208
Giải nhất
85464
Giải nhì
82743
Giải ba
1522809037
Giải tư
06071620735842835010803671588375725
Giải năm
0141
Giải sáu
683841183011
Giải bảy
000
Giải tám
92
1000
714111
92
437383
64
25
3767
0828283818
1000
714111
92
437383
64
25
3767
0828283818
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
327356
Giải nhất
50659
Giải nhì
60092
Giải ba
6228164713
Giải tư
66058099183388543557568036107068192
Giải năm
5306
Giải sáu
710255410387
Giải bảy
400
Giải tám
96
7000
8141
929202
1303
85
560696
5787
5818
59
7000
8141
929202
1303
85
560696
5787
5818
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
414966
Giải nhất
01425
Giải nhì
02742
Giải ba
7868525655
Giải tư
68769412791791437665247164682452755
Giải năm
6889
Giải sáu
465384012971
Giải bảy
144
Giải tám
15
0171
42
53
142444
258555655515
6616
697989
0171
42
53
142444
258555655515
6616
697989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
619143
Giải nhất
34832
Giải nhì
77876
Giải ba
9698288523
Giải tư
55416858716095337084070793079056631
Giải năm
8330
Giải sáu
248937547758
Giải bảy
949
Giải tám
74
9030
7131
3282
432353
845474
7616
58
798949
9030
7131
3282
432353
845474
7616
58
798949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
861557
Giải nhất
34568
Giải nhì
85865
Giải ba
5661946975
Giải tư
33818956392041548861920387608669312
Giải năm
7712
Giải sáu
744087572523
Giải bảy
145
Giải tám
97
40
61
1212
23
65751545
86
575797
681838
1939
40
61
1212
23
65751545
86
575797
681838
1939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
057134
Giải nhất
82095
Giải nhì
04409
Giải ba
5222154286
Giải tư
71260253890013726257819793881140225
Giải năm
2840
Giải sáu
041416081599
Giải bảy
135
Giải tám
20
604020
2111
3414
952535
86
3757
08
09897999
604020
2111
3414
952535
86
3757
08
09897999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
160428
Giải nhất
15152
Giải nhì
76910
Giải ba
2789428445
Giải tư
55031456516170776083411258912984699
Giải năm
7500
Giải sáu
733549259685
Giải bảy
434
Giải tám
49
1000
3151
52
83
9434
4525352585
07
28
299949
1000
3151
52
83
9434
4525352585
07
28
299949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
758801
Giải nhất
87617
Giải nhì
06727
Giải ba
3530027242
Giải tư
09461123981192816233521690516518509
Giải năm
8206
Giải sáu
747874508012
Giải bảy
075
Giải tám
18
0050
0161
4212
33
6575
06
1727
98287818
6909
0050
0161
4212
33
6575
06
1727
98287818
6909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
380271
Giải nhất
97108
Giải nhì
15303
Giải ba
3902112736
Giải tư
42502919311751196198659402411461444
Giải năm
2708
Giải sáu
809305356472
Giải bảy
457
Giải tám
83
40
71213111
0272
039383
1444
35
36
57
089808
40
71213111
0272
039383
1444
35
36
57
089808
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
330474
Giải nhất
12127
Giải nhì
02568
Giải ba
2046760615
Giải tư
62102503853259015729788534378989676
Giải năm
4997
Giải sáu
805088466131
Giải bảy
784
Giải tám
86
9050
31
02
53
7484
1585
764686
276797
68
2989
9050
31
02
53
7484
1585
764686
276797
68
2989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
211871
Giải nhất
80150
Giải nhì
16958
Giải ba
4779707679
Giải tư
86514507961197610398007635882507254
Giải năm
4577
Giải sáu
315065972800
Giải bảy
578
Giải tám
06
505000
71
63
1454
25
967606
977797
589878
79
505000
71
63
1454
25
967606
977797
589878
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
730085
Giải nhất
04872
Giải nhì
51332
Giải ba
6044940445
Giải tư
97513462973779119948799172575808862
Giải năm
6303
Giải sáu
899862089315
Giải bảy
526
Giải tám
61
9161
723262
1303
854515
26
9717
48589808
49
9161
723262
1303
854515
26
9717
48589808
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
426411
Giải nhất
42380
Giải nhì
26588
Giải ba
7427686766
Giải tư
36365421926943430536112526722766121
Giải năm
8937
Giải sáu
278545339879
Giải bảy
784
Giải tám
35
80
1121
9252
33
3484
658535
766636
2737
88
79
80
1121
9252
33
3484
658535
766636
2737
88
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
071384
Giải nhất
65764
Giải nhì
23374
Giải ba
2292583734
Giải tư
47084651723046897979561492002158567
Giải năm
0772
Giải sáu
630231057680
Giải bảy
633
Giải tám
77
80
21
727202
33
8464743484
2505
6777
68
7949
80
21
727202
33
8464743484
2505
6777
68
7949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
246767
Giải nhất
75917
Giải nhì
80174
Giải ba
0800324336
Giải tư
29546319303123723669895403587702362
Giải năm
8487
Giải sáu
770661602973
Giải bảy
709
Giải tám
01
304060
01
62
0373
74
364606
6717377787
6909
304060
01
62
0373
74
364606
6717377787
6909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
864057
Giải nhất
24767
Giải nhì
66628
Giải ba
1562153609
Giải tư
91821841223920702198502635117498113
Giải năm
4307
Giải sáu
932292280995
Giải bảy
337
Giải tám
40
40
2121
2222
6313
74
95
5767070737
289828
09
40
2121
2222
6313
74
95
5767070737
289828
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
821302
Giải nhất
25545
Giải nhì
99872
Giải ba
6722693419
Giải tư
66394101810298885287882028121993050
Giải năm
3440
Giải sáu
467437863800
Giải bảy
647
Giải tám
14
504000
81
027202
947414
45
2686
8747
88
1919
504000
81
027202
947414
45
2686
8747
88
1919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
927165
Giải nhất
57910
Giải nhì
29610
Giải ba
6655673434
Giải tư
57999457956791849025131450343281523
Giải năm
4212
Giải sáu
597216833575
Giải bảy
138
Giải tám
93
1010
321272
238393
34
6595254575
56
1838
99
1010
321272
238393
34
6595254575
56
1838
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
579210
Giải nhất
13490
Giải nhì
91284
Giải ba
2407630484
Giải tư
79186559060188610512760535557343643
Giải năm
2841
Giải sáu
863167571122
Giải bảy
986
Giải tám
26
1090
4131
1222
537343
8484
768606868626
57
1090
4131
1222
537343
8484
768606868626
57
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
541281
Giải nhất
62157
Giải nhì
48230
Giải ba
2894933510
Giải tư
33454376530582698112095720796413000
Giải năm
9510
Giải sáu
205597655552
Giải bảy
177
Giải tám
41
30100010
8141
127252
53
5464
5565
26
5777
49
30100010
8141
127252
53
5464
5565
26
5777
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
353900
Giải nhất
75400
Giải nhì
03425
Giải ba
2411911343
Giải tư
10928607927556304012254776826445815
Giải năm
1817
Giải sáu
946264580283
Giải bảy
263
Giải tám
93
0000
921262
4363836393
64
2515
7717
2858
19
0000
921262
4363836393
64
2515
7717
2858
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
547303
Giải nhất
24244
Giải nhì
60613
Giải ba
3940813407
Giải tư
88308456421802249305313679340444593
Giải năm
3191
Giải sáu
870622814688
Giải bảy
224
Giải tám
98
9181
4222
031393
440424
05
06
0767
08088898
9181
4222
031393
440424
05
06
0767
08088898
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
254658
Giải nhất
70738
Giải nhì
40230
Giải ba
0415176832
Giải tư
86187844418671464776614751823097426
Giải năm
0358
Giải sáu
159641209174
Giải bảy
196
Giải tám
95
303020
5141
32
1474
7595
76269696
87
583858
303020
5141
32
1474
7595
76269696
87
583858
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
264654
Giải nhất
82339
Giải nhì
89086
Giải ba
7800568417
Giải tư
18831299514203813481808663533728606
Giải năm
2296
Giải sáu
982640734092
Giải bảy
373
Giải tám
37
315181
92
7373
54
05
8666069626
173737
38
39
315181
92
7373
54
05
8666069626
173737
38
39

KQXSCT-Thống kê kết quả xổ số Cần Thơ 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Cần Thơ 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSCT 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Cần Thơ 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSCT 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSCT 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.