Thống kê kết quả xổ số Cần Thơ 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
864057
Giải nhất
24767
Giải nhì
66628
Giải ba
1562153609
Giải tư
91821841223920702198502635117498113
Giải năm
4307
Giải sáu
932292280995
Giải bảy
337
Giải tám
40
40
2121
2222
6313
74
95
5767070737
289828
09
40
2121
2222
6313
74
95
5767070737
289828
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
821302
Giải nhất
25545
Giải nhì
99872
Giải ba
6722693419
Giải tư
66394101810298885287882028121993050
Giải năm
3440
Giải sáu
467437863800
Giải bảy
647
Giải tám
14
504000
81
027202
947414
45
2686
8747
88
1919
504000
81
027202
947414
45
2686
8747
88
1919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
927165
Giải nhất
57910
Giải nhì
29610
Giải ba
6655673434
Giải tư
57999457956791849025131450343281523
Giải năm
4212
Giải sáu
597216833575
Giải bảy
138
Giải tám
93
1010
321272
238393
34
6595254575
56
1838
99
1010
321272
238393
34
6595254575
56
1838
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
579210
Giải nhất
13490
Giải nhì
91284
Giải ba
2407630484
Giải tư
79186559060188610512760535557343643
Giải năm
2841
Giải sáu
863167571122
Giải bảy
986
Giải tám
26
1090
4131
1222
537343
8484
768606868626
57
1090
4131
1222
537343
8484
768606868626
57
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
541281
Giải nhất
62157
Giải nhì
48230
Giải ba
2894933510
Giải tư
33454376530582698112095720796413000
Giải năm
9510
Giải sáu
205597655552
Giải bảy
177
Giải tám
41
30100010
8141
127252
53
5464
5565
26
5777
49
30100010
8141
127252
53
5464
5565
26
5777
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
353900
Giải nhất
75400
Giải nhì
03425
Giải ba
2411911343
Giải tư
10928607927556304012254776826445815
Giải năm
1817
Giải sáu
946264580283
Giải bảy
263
Giải tám
93
0000
921262
4363836393
64
2515
7717
2858
19
0000
921262
4363836393
64
2515
7717
2858
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
547303
Giải nhất
24244
Giải nhì
60613
Giải ba
3940813407
Giải tư
88308456421802249305313679340444593
Giải năm
3191
Giải sáu
870622814688
Giải bảy
224
Giải tám
98
9181
4222
031393
440424
05
06
0767
08088898
9181
4222
031393
440424
05
06
0767
08088898
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
254658
Giải nhất
70738
Giải nhì
40230
Giải ba
0415176832
Giải tư
86187844418671464776614751823097426
Giải năm
0358
Giải sáu
159641209174
Giải bảy
196
Giải tám
95
303020
5141
32
1474
7595
76269696
87
583858
303020
5141
32
1474
7595
76269696
87
583858
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
264654
Giải nhất
82339
Giải nhì
89086
Giải ba
7800568417
Giải tư
18831299514203813481808663533728606
Giải năm
2296
Giải sáu
982640734092
Giải bảy
373
Giải tám
37
315181
92
7373
54
05
8666069626
173737
38
39
315181
92
7373
54
05
8666069626
173737
38
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
961362
Giải nhất
70914
Giải nhì
73534
Giải ba
4699137146
Giải tư
02830979383038174128876730422684487
Giải năm
1121
Giải sáu
540939502558
Giải bảy
864
Giải tám
95
3050
918121
62
73
143464
95
4626
87
382858
09
3050
918121
62
73
143464
95
4626
87
382858
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
127330
Giải nhất
13308
Giải nhì
58837
Giải ba
5846382047
Giải tư
76179752351297818592975074859965804
Giải năm
2014
Giải sáu
991295847665
Giải bảy
992
Giải tám
84
30
921292
63
04148484
3565
374707
0878
7999
30
921292
63
04148484
3565
374707
0878
7999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
209667
Giải nhất
43070
Giải nhì
86392
Giải ba
6095547573
Giải tư
62355038935613038874432816068062645
Giải năm
5376
Giải sáu
699646796487
Giải bảy
326
Giải tám
65
703080
81
92
7393
74
55554565
769626
6787
79
703080
81
92
7393
74
55554565
769626
6787
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
226042
Giải nhất
51405
Giải nhì
01060
Giải ba
8265562576
Giải tư
98267428927102212575428104238600139
Giải năm
5831
Giải sáu
958923393538
Giải bảy
698
Giải tám
57
6010
31
429222
055575
7686
6757
3898
398939
6010
31
429222
055575
7686
6757
3898
398939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
555368
Giải nhất
27954
Giải nhì
05362
Giải ba
5360232306
Giải tư
96370988971813288692593392062207985
Giải năm
7221
Giải sáu
137281762104
Giải bảy
435
Giải tám
51
70
2151
620232922272
5404
8535
0676
97
68
39
70
2151
620232922272
5404
8535
0676
97
68
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
087055
Giải nhất
75273
Giải nhì
04494
Giải ba
1489786488
Giải tư
35104415816332964551171420534162658
Giải năm
4464
Giải sáu
992953145039
Giải bảy
941
Giải tám
98
81514141
42
73
94046414
55
97
885898
292939
81514141
42
73
94046414
55
97
885898
292939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
002249
Giải nhất
47342
Giải nhì
52589
Giải ba
4436762273
Giải tư
19248814700198570209572403372099870
Giải năm
9305
Giải sáu
314467361549
Giải bảy
588
Giải tám
97
70402070
42
73
44
8505
36
6797
4888
49890949
70402070
42
73
44
8505
36
6797
4888
49890949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
035151
Giải nhất
73431
Giải nhì
07260
Giải ba
2029871812
Giải tư
58622491549031946841045618533249837
Giải năm
1168
Giải sáu
091141720943
Giải bảy
454
Giải tám
26
60
5131416111
12223272
43
5454
26
37
9868
19
60
5131416111
12223272
43
5454
26
37
9868
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
022972
Giải nhất
48407
Giải nhì
47943
Giải ba
9290124812
Giải tư
26552697987422036498471915749047401
Giải năm
0603
Giải sáu
667986776236
Giải bảy
076
Giải tám
88
2090
019101
721252
4303
3676
0777
989888
79
2090
019101
721252
4303
3676
0777
989888
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
126001
Giải nhất
34849
Giải nhì
57881
Giải ba
1636501106
Giải tư
86938141096841890556608220813455266
Giải năm
5767
Giải sáu
166344613492
Giải bảy
326
Giải tám
92
018161
229292
63
34
65
06566626
67
3818
4909
018161
229292
63
34
65
06566626
67
3818
4909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
336795
Giải nhất
10279
Giải nhì
42061
Giải ba
7388634174
Giải tư
76508513890157808207286261979366842
Giải năm
9360
Giải sáu
163256454086
Giải bảy
694
Giải tám
31
60
6131
4232
93
7494
9545
862686
07
0878
7989
60
6131
4232
93
7494
9545
862686
07
0878
7989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
623928
Giải nhất
14750
Giải nhì
82840
Giải ba
5907448674
Giải tư
45978914425277812686145645850836826
Giải năm
2110
Giải sáu
515095689626
Giải bảy
473
Giải tám
26
50401050
42
73
747464
86262626
2878780868
50401050
42
73
747464
86262626
2878780868
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
570305
Giải nhất
14078
Giải nhì
55970
Giải ba
5690847436
Giải tư
71808369480303737824752456969678523
Giải năm
7659
Giải sáu
892481793183
Giải bảy
135
Giải tám
30
7030
2383
2424
054535
3696
37
78080848
5979
7030
2383
2424
054535
3696
37
78080848
5979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
451248
Giải nhất
42004
Giải nhì
25574
Giải ba
5885402032
Giải tư
28690234968089325725716802926179709
Giải năm
8575
Giải sáu
266847298746
Giải bảy
751
Giải tám
68
9080
6151
32
93
047454
2575
9646
486868
0929
9080
6151
32
93
047454
2575
9646
486868
0929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
014079
Giải nhất
75717
Giải nhì
46522
Giải ba
5506820956
Giải tư
58870049618456859494061634316866872
Giải năm
3555
Giải sáu
875639885418
Giải bảy
173
Giải tám
55
70
61
2272
6373
94
5555
5656
17
6868688818
79
70
61
2272
6373
94
5555
5656
17
6868688818
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
805944
Giải nhất
60749
Giải nhì
96634
Giải ba
1501230168
Giải tư
78814613287831517070567770362438870
Giải năm
1851
Giải sáu
031643978385
Giải bảy
386
Giải tám
52
7070
51
1252
44341424
1585
1686
7797
6828
49
7070
51
1252
44341424
1585
1686
7797
6828
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
548145
Giải nhất
91428
Giải nhì
55741
Giải ba
3615661990
Giải tư
84097734935289739551481781004711983
Giải năm
2357
Giải sáu
249444502873
Giải bảy
127
Giải tám
38
9050
4151
938373
94
45
56
9797475727
287838
9050
4151
938373
94
45
56
9797475727
287838
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
836715
Giải nhất
25886
Giải nhì
15579
Giải ba
7131408766
Giải tư
55855076990824472313992671811439362
Giải năm
9695
Giải sáu
169330743202
Giải bảy
939
Giải tám
38
6202
1393
14441474
155595
8666
67
38
799939
6202
1393
14441474
155595
8666
67
38
799939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
713409
Giải nhất
62299
Giải nhì
79433
Giải ba
8405841192
Giải tư
39241422744269863941904065727359874
Giải năm
0519
Giải sáu
515497652948
Giải bảy
545
Giải tám
00
00
4141
92
3373
747454
6545
06
589848
099919
00
4141
92
3373
747454
6545
06
589848
099919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
599999
Giải nhất
82976
Giải nhì
50339
Giải ba
4688271770
Giải tư
98318448538957252066244778942139736
Giải năm
3134
Giải sáu
250599272765
Giải bảy
856
Giải tám
45
70
21
8272
53
34
056545
76663656
7727
18
9939
70
21
8272
53
34
056545
76663656
7727
18
9939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
703270
Giải nhất
63037
Giải nhì
27751
Giải ba
7756329423
Giải tư
62496810579897653531754904465766738
Giải năm
6939
Giải sáu
598379397389
Giải bảy
769
Giải tám
05
7090
5131
632383
05
9676
375757
38
39398969
7090
5131
632383
05
9676
375757
38
39398969

KQXSCT-Thống kê kết quả xổ số Cần Thơ 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Cần Thơ 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSCT 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Cần Thơ 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSCT 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSCT 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.