Thống kê kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
928599
Giải nhất
48979
Giải nhì
05486
Giải ba
6947171379
Giải tư
62811833495284107356155527852133753
Giải năm
5740
Giải sáu
814524784810
Giải bảy
744
Giải tám
02
4010
71114121
5202
53
44
45
8656
78
99797949
4010
71114121
5202
53
44
45
8656
78
99797949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
644493
Giải nhất
60412
Giải nhì
77208
Giải ba
6634318968
Giải tư
58554770468021819667367888141818901
Giải năm
1280
Giải sáu
143791123504
Giải bảy
187
Giải tám
59
80
01
1212
9343
5404
46
673787
0868188818
59
80
01
1212
9343
5404
46
673787
0868188818
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
443538
Giải nhất
72450
Giải nhì
92137
Giải ba
2926672461
Giải tư
58925640134093862870720658660594836
Giải năm
9290
Giải sáu
299223370652
Giải bảy
968
Giải tám
65
507090
61
9252
13
25650565
6636
3737
383868
507090
61
9252
13
25650565
6636
3737
383868
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
760133
Giải nhất
77048
Giải nhì
07444
Giải ba
2641978235
Giải tư
24835548205838987140802830526197421
Giải năm
6238
Giải sáu
246730705029
Giải bảy
288
Giải tám
68
204070
6121
3383
44
3535
67
48388868
198929
204070
6121
3383
44
3535
67
48388868
198929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
441284
Giải nhất
44287
Giải nhì
93495
Giải ba
3681484330
Giải tư
45959611819004804300821396647365137
Giải năm
1227
Giải sáu
076882431571
Giải bảy
383
Giải tám
70
300070
8171
734383
8414
95
873727
4868
5939
300070
8171
734383
8414
95
873727
4868
5939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
540896
Giải nhất
88720
Giải nhì
56865
Giải ba
8436782004
Giải tư
09665727529251891221431265272895460
Giải năm
9958
Giải sáu
726317745289
Giải bảy
005
Giải tám
56
2060
21
52
63
0474
656505
962656
67
182858
89
2060
21
52
63
0474
656505
962656
67
182858
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
895450
Giải nhất
81574
Giải nhì
77044
Giải ba
6210292727
Giải tư
54878927048870957532792907981932527
Giải năm
1468
Giải sáu
319303548489
Giải bảy
335
Giải tám
87
5090
0232
93
74440454
35
272787
7868
091989
5090
0232
93
74440454
35
272787
7868
091989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
021982
Giải nhất
86801
Giải nhì
05187
Giải ba
9085495952
Giải tư
91587500470182143657785141402380006
Giải năm
9472
Giải sáu
765550898985
Giải bảy
178
Giải tám
67
0121
825272
23
5414
5585
06
8787475767
78
89
0121
825272
23
5414
5585
06
8787475767
78
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
495709
Giải nhất
95230
Giải nhì
58091
Giải ba
3860080852
Giải tư
84096455355112605188074019217345401
Giải năm
7572
Giải sáu
072230037804
Giải bảy
460
Giải tám
58
300060
910101
527222
7303
04
35
9626
8858
09
300060
910101
527222
7303
04
35
9626
8858
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
883853
Giải nhất
70289
Giải nhì
75433
Giải ba
2209249391
Giải tư
16653366581091542323906921653244968
Giải năm
7542
Giải sáu
556162239139
Giải bảy
613
Giải tám
28
9161
92923242
533353232313
15
586828
8939
9161
92923242
533353232313
15
586828
8939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
822288
Giải nhất
74534
Giải nhì
64939
Giải ba
0761384886
Giải tư
87545844161925941989070397335185901
Giải năm
0395
Giải sáu
531349580107
Giải bảy
314
Giải tám
57
5101
1313
3414
4595
8616
0757
8858
39598939
5101
1313
3414
4595
8616
0757
8858
39598939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
659929
Giải nhất
17420
Giải nhì
79276
Giải ba
2352675139
Giải tư
46219720087655275153066465594589497
Giải năm
4893
Giải sáu
594890782121
Giải bảy
505
Giải tám
59
20
21
52
5393
4505
762646
97
084878
29391959
20
21
52
5393
4505
762646
97
084878
29391959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
060911
Giải nhất
57703
Giải nhì
30503
Giải ba
3984460319
Giải tư
00793020018957998078818344765803001
Giải năm
6553
Giải sáu
758263803466
Giải bảy
778
Giải tám
50
8050
110101
82
03039353
4434
66
785878
1979
8050
110101
82
03039353
4434
66
785878
1979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
404601
Giải nhất
40107
Giải nhì
27511
Giải ba
8075851181
Giải tư
31494301545690670298657676526945940
Giải năm
2158
Giải sáu
122504621268
Giải bảy
067
Giải tám
90
4090
011181
62
9454
25
06
076767
58985868
69
4090
011181
62
9454
25
06
076767
58985868
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
732615
Giải nhất
16516
Giải nhì
36473
Giải ba
1126294233
Giải tư
86087267078614477471898726848258998
Giải năm
6619
Giải sáu
921418210579
Giải bảy
204
Giải tám
76
7121
627282
7333
441404
15
1676
8707
98
1979
7121
627282
7333
441404
15
1676
8707
98
1979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
210867
Giải nhất
75166
Giải nhì
85805
Giải ba
3882093115
Giải tư
73118922351471195385939940498617171
Giải năm
7646
Giải sáu
662448786633
Giải bảy
489
Giải tám
29
20
1171
33
9424
05153585
668646
67
1878
8929
20
1171
33
9424
05153585
668646
67
1878
8929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
573288
Giải nhất
55652
Giải nhì
06482
Giải ba
1911034335
Giải tư
62702067577599625025344641440701990
Giải năm
2514
Giải sáu
493541374453
Giải bảy
776
Giải tám
38
1090
528202
53
6414
352535
9676
570737
8838
1090
528202
53
6414
352535
9676
570737
8838
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
071559
Giải nhất
61072
Giải nhì
07478
Giải ba
9080201569
Giải tư
43243437153971031411774512267683258
Giải năm
2954
Giải sáu
288499186181
Giải bảy
587
Giải tám
59
10
115181
7202
43
5484
15
76
87
785818
596959
10
115181
7202
43
5484
15
76
87
785818
596959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
571324
Giải nhất
44125
Giải nhì
45840
Giải ba
1367433483
Giải tư
59186170124278876351412601791954975
Giải năm
0938
Giải sáu
414883938888
Giải bảy
540
Giải tám
54
406040
51
12
8393
247454
2575
86
88384888
19
406040
51
12
8393
247454
2575
86
88384888
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
738090
Giải nhất
88379
Giải nhì
99744
Giải ba
1318644034
Giải tư
21985286310003413700376041457665276
Giải năm
3289
Giải sáu
718032639554
Giải bảy
336
Giải tám
71
900080
3171
63
4434340454
85
86767636
7989
900080
3171
63
4434340454
85
86767636
7989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
331052
Giải nhất
28503
Giải nhì
42539
Giải ba
0546911376
Giải tư
22905575120448118634310810344907882
Giải năm
5259
Giải sáu
185672926207
Giải bảy
896
Giải tám
16
8181
52128292
03
34
05
76569616
07
39694959
8181
52128292
03
34
05
76569616
07
39694959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
943881
Giải nhất
81570
Giải nhì
04404
Giải ba
4563206036
Giải tư
54912339438885935842916921896852460
Giải năm
6211
Giải sáu
283713884332
Giải bảy
163
Giải tám
39
7060
8111
3212429232
4363
04
36
37
6888
5939
7060
8111
3212429232
4363
04
36
37
6888
5939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
642100
Giải nhất
65721
Giải nhì
88137
Giải ba
8078336447
Giải tư
33053462651434589543555091330910344
Giải năm
8453
Giải sáu
487987268275
Giải bảy
920
Giải tám
49
0020
21
83534353
44
654575
26
3747
09097949
0020
21
83534353
44
654575
26
3747
09097949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
456237
Giải nhất
61960
Giải nhì
82524
Giải ba
8577748792
Giải tư
44669549949211218257767175403909474
Giải năm
8738
Giải sáu
653740857728
Giải bảy
482
Giải tám
30
6030
921282
249474
85
3777571737
3828
6939
6030
921282
249474
85
3777571737
3828
6939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
200611
Giải nhất
90998
Giải nhì
46979
Giải ba
4134972956
Giải tư
63585076835309663567939204406500537
Giải năm
0115
Giải sáu
573766335182
Giải bảy
914
Giải tám
63
20
11
82
833363
14
856515
5696
673737
98
7949
20
11
82
833363
14
856515
5696
673737
98
7949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
734949
Giải nhất
33944
Giải nhì
04070
Giải ba
8444371484
Giải tư
04771657672721452345731080775550637
Giải năm
2990
Giải sáu
879920698725
Giải bảy
175
Giải tám
13
7090
71
4313
448414
45552575
6737
08
499969
7090
71
4313
448414
45552575
6737
08
499969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
323937
Giải nhất
83340
Giải nhì
92921
Giải ba
5302467548
Giải tư
90711028278442974138554394229606798
Giải năm
9968
Giải sáu
395327799225
Giải bảy
313
Giải tám
89
40
2111
5313
24
25
96
3727
48389868
29397989
40
2111
5313
24
25
96
3727
48389868
29397989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
436521
Giải nhất
36358
Giải nhì
81919
Giải ba
3310274140
Giải tư
32581617277644503649917576361090590
Giải năm
8340
Giải sáu
015897861741
Giải bảy
333
Giải tám
69
40109040
218141
02
33
45
86
2757
5858
194969
40109040
218141
02
33
45
86
2757
5858
194969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
637885
Giải nhất
77420
Giải nhì
57503
Giải ba
9761910935
Giải tư
22903473274988130983322404977694325
Giải năm
7082
Giải sáu
714288271470
Giải bảy
656
Giải tám
18
204070
81
8242
030383
853525
7656
2727
18
19
204070
81
8242
030383
853525
7656
2727
18
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
907382
Giải nhất
50751
Giải nhì
59070
Giải ba
1912572738
Giải tư
98860427441765519458468308896349880
Giải năm
1464
Giải sáu
082468384563
Giải bảy
299
Giải tám
95
70603080
51
82
6363
446424
255595
385838
99
70603080
51
82
6363
446424
255595
385838
99

KQXSBTH-Thống kê kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSBTH 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Bình Thuận 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSBTH 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSBTH 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.