Thống kê kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
232218
Giải nhất
37648
Giải nhì
31945
Giải ba
8337858503
Giải tư
51946637262605349724596315816064822
Giải năm
7324
Giải sáu
709009995531
Giải bảy
042
Giải tám
02
6090
3131
224202
0353
2424
45
4626
184878
99
6090
3131
224202
0353
2424
45
4626
184878
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
236644
Giải nhất
90567
Giải nhì
37062
Giải ba
8484190396
Giải tư
83613611106972673211091338676128201
Giải năm
8927
Giải sáu
637277134220
Giải bảy
381
Giải tám
24
1020
4111610181
6272
133313
4424
9626
6727
1020
4111610181
6272
133313
4424
9626
6727
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
640135
Giải nhất
98848
Giải nhì
04352
Giải ba
9481318508
Giải tư
72746547898065655474550666430929255
Giải năm
1433
Giải sáu
223685233389
Giải bảy
067
Giải tám
71
71
52
133323
74
3555
46566636
67
4808
890989
71
52
133323
74
3555
46566636
67
4808
890989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
378042
Giải nhất
73287
Giải nhì
73710
Giải ba
4268228558
Giải tư
20758093382925420193111774020002117
Giải năm
8215
Giải sáu
196674941834
Giải bảy
663
Giải tám
51
1000
51
4282
9363
549434
15
66
877717
585838
1000
51
4282
9363
549434
15
66
877717
585838
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
036672
Giải nhất
76594
Giải nhì
70775
Giải ba
5945613097
Giải tư
57340250914235255681762266911679809
Giải năm
6812
Giải sáu
037851862573
Giải bảy
866
Giải tám
56
40
9181
725212
73
94
75
562616866656
97
78
09
40
9181
725212
73
94
75
562616866656
97
78
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
440134
Giải nhất
78766
Giải nhì
59095
Giải ba
9465612668
Giải tư
55725042047637527455190831383177540
Giải năm
7684
Giải sáu
455814894136
Giải bảy
021
Giải tám
14
40
3121
83
34048414
95257555
665636
6858
89
40
3121
83
34048414
95257555
665636
6858
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
751294
Giải nhất
55452
Giải nhì
44057
Giải ba
1138518593
Giải tư
24229233352081507801449569953205917
Giải năm
5321
Giải sáu
207475466206
Giải bảy
134
Giải tám
97
0121
5232
93
947434
853515
564606
571797
29
0121
5232
93
947434
853515
564606
571797
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
409565
Giải nhất
02681
Giải nhì
14981
Giải ba
2476996566
Giải tư
89825610966871083014177770906172903
Giải năm
8392
Giải sáu
854411807083
Giải bảy
168
Giải tám
13
1080
818161
92
038313
1444
6525
6696
77
68
69
1080
818161
92
038313
1444
6525
6696
77
68
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
590574
Giải nhất
99337
Giải nhì
57832
Giải ba
1543105232
Giải tư
66815309955195110526993048522886623
Giải năm
9813
Giải sáu
653147194793
Giải bảy
651
Giải tám
93
31513151
3232
23139393
7404
1595
26
37
28
19
31513151
3232
23139393
7404
1595
26
37
28
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
054219
Giải nhất
23227
Giải nhì
15753
Giải ba
8980291620
Giải tư
76786201652908496573185258664012962
Giải năm
2767
Giải sáu
979725792433
Giải bảy
864
Giải tám
98
2040
0262
537333
8464
6525
86
276797
98
1979
2040
0262
537333
8464
6525
86
276797
98
1979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
872800
Giải nhất
66355
Giải nhì
89451
Giải ba
1456875877
Giải tư
38187844473961647735907537460752909
Giải năm
6196
Giải sáu
972121598447
Giải bảy
713
Giải tám
83
00
5121
531383
5535
1696
7787470747
68
0959
00
5121
531383
5535
1696
7787470747
68
0959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
142953
Giải nhất
83421
Giải nhì
79942
Giải ba
4196543891
Giải tư
81593058561039074153201885045192074
Giải năm
6260
Giải sáu
817699959721
Giải bảy
291
Giải tám
63
9060
2191512191
42
53935363
74
6595
5676
88
9060
2191512191
42
53935363
74
6595
5676
88
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
188454
Giải nhất
71242
Giải nhì
14921
Giải ba
3699176826
Giải tư
45660288678880629667149864636162160
Giải năm
0133
Giải sáu
773502638765
Giải bảy
391
Giải tám
95
6060
21916191
42
3363
54
356595
260686
6767
6060
21916191
42
3363
54
356595
260686
6767
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
108873
Giải nhất
08015
Giải nhì
73084
Giải ba
0414908881
Giải tư
19559239753053022099130830063349157
Giải năm
3175
Giải sáu
618820710536
Giải bảy
662
Giải tám
91
30
817191
62
738333
84
157575
36
57
88
495999
30
817191
62
738333
84
157575
36
57
88
495999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
094515
Giải nhất
91695
Giải nhì
22682
Giải ba
1294617807
Giải tư
89114941224204727898155321955712941
Giải năm
8511
Giải sáu
703516598973
Giải bảy
305
Giải tám
70
70
4111
822232
73
14
15953505
46
074757
98
59
70
4111
822232
73
14
15953505
46
074757
98
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
504436
Giải nhất
31495
Giải nhì
55241
Giải ba
3142440217
Giải tư
23963437902533058153153549562408852
Giải năm
3853
Giải sáu
912479275292
Giải bảy
020
Giải tám
49
903020
41
5292
635353
24542424
95
36
1727
49
903020
41
5292
635353
24542424
95
36
1727
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
679428
Giải nhất
88241
Giải nhì
36481
Giải ba
4900083407
Giải tư
45726689891074762196386282079283079
Giải năm
5851
Giải sáu
155120766725
Giải bảy
364
Giải tám
74
00
41815151
92
6474
25
269676
0747
2828
8979
00
41815151
92
6474
25
269676
0747
2828
8979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
847213
Giải nhất
64142
Giải nhì
17093
Giải ba
9210918268
Giải tư
93466177213811498803487323845272144
Giải năm
6333
Giải sáu
876046741229
Giải bảy
512
Giải tám
33
60
21
42325212
1393033333
144474
66
68
0929
60
21
42325212
1393033333
144474
66
68
0929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
052074
Giải nhất
59967
Giải nhì
99401
Giải ba
5788544503
Giải tư
58762035286435134496107143742624696
Giải năm
9294
Giải sáu
162459002533
Giải bảy
344
Giải tám
91
00
015191
62
0333
7414942444
85
962696
67
28
00
015191
62
0333
7414942444
85
962696
67
28
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
828571
Giải nhất
06416
Giải nhì
52582
Giải ba
4161114913
Giải tư
77332808630522226460156212118051514
Giải năm
7417
Giải sáu
102061665403
Giải bảy
569
Giải tám
31
608020
71112131
823222
136303
14
1666
17
69
608020
71112131
823222
136303
14
1666
17
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
905511
Giải nhất
48449
Giải nhì
70792
Giải ba
2059414122
Giải tư
01620920569232330169072067594398857
Giải năm
3875
Giải sáu
626305353071
Giải bảy
144
Giải tám
34
20
1171
9222
234363
944434
7535
5606
57
4969
20
1171
9222
234363
944434
7535
5606
57
4969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
840109
Giải nhất
78964
Giải nhì
05003
Giải ba
4896922804
Giải tư
12182873638294020354975787353758506
Giải năm
6077
Giải sáu
527428538672
Giải bảy
506
Giải tám
08
40
8272
036353
64045474
0606
3777
7808
0969
40
8272
036353
64045474
0606
3777
7808
0969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
469636
Giải nhất
37631
Giải nhì
29317
Giải ba
1048499396
Giải tư
39146636479143611351360565424606864
Giải năm
2013
Giải sáu
826594340788
Giải bảy
440
Giải tám
19
40
3151
13
846434
65
369646365646
1747
88
19
40
3151
13
846434
65
369646365646
1747
88
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
923678
Giải nhất
77078
Giải nhì
50528
Giải ba
9045436437
Giải tư
35788763481634824578955595251817580
Giải năm
2860
Giải sáu
717373005070
Giải bảy
702
Giải tám
17
80600070
02
73
54
3717
7878288848487818
59
80600070
02
73
54
3717
7878288848487818
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
327646
Giải nhất
02052
Giải nhì
65595
Giải ba
8853211413
Giải tư
69803715159879196073859953750539482
Giải năm
3853
Giải sáu
359403642262
Giải bảy
403
Giải tám
39
91
52328262
1303735303
9464
95159505
46
39
91
52328262
1303735303
9464
95159505
46
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
423062
Giải nhất
34190
Giải nhì
81737
Giải ba
7793926442
Giải tư
68341652010366715095667063077619575
Giải năm
5340
Giải sáu
900554988253
Giải bảy
039
Giải tám
05
9040
4101
6242
53
95750505
0676
3767
98
3939
9040
4101
6242
53
95750505
0676
3767
98
3939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
587977
Giải nhất
85802
Giải nhì
43010
Giải ba
0120229722
Giải tư
75123778623394020667959559734612584
Giải năm
3592
Giải sáu
521309451843
Giải bảy
141
Giải tám
12
1040
41
020222629212
231343
84
5545
46
7767
1040
41
020222629212
231343
84
5545
46
7767
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
536338
Giải nhất
87361
Giải nhì
57524
Giải ba
6177036052
Giải tư
16177475729567710188732300600004743
Giải năm
3650
Giải sáu
346975607834
Giải bảy
942
Giải tám
29
7030005060
61
527242
43
2434
7777
3888
6929
7030005060
61
527242
43
2434
7777
3888
6929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
982076
Giải nhất
45847
Giải nhì
55647
Giải ba
9437136249
Giải tư
29696834196927001362982012210280259
Giải năm
7353
Giải sáu
401812552425
Giải bảy
145
Giải tám
74
70
7101
6202
53
74
552545
7696
4747
18
491959
70
7101
6202
53
74
552545
7696
4747
18
491959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
066262
Giải nhất
84315
Giải nhì
85981
Giải ba
9082691950
Giải tư
91695567358420668289849604420070415
Giải năm
0373
Giải sáu
102477947023
Giải bảy
679
Giải tám
20
50600020
81
62
7323
2494
15953515
2606
8979
50600020
81
62
7323
2494
15953515
2606
8979

KQXSBTH-Thống kê kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Bình Thuận 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSBTH 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Bình Thuận 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSBTH 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSBTH 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.