Thống kê kết quả xổ số Bình Định 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
263295
Giải nhất
37451
Giải nhì
56280
Giải ba
4926348944
Giải tư
60598401970268717494321542273538813
Giải năm
1912
Giải sáu
799598836971
Giải bảy
021
Giải tám
19
80
517121
12
631383
449454
953595
9787
98
19
80
517121
12
631383
449454
953595
9787
98
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
483609
Giải nhất
21142
Giải nhì
78949
Giải ba
9683608565
Giải tư
46989572863541401878931061153968467
Giải năm
7744
Giải sáu
569307049824
Giải bảy
355
Giải tám
66
42
93
14440424
6555
36860666
67
78
09498939
42
93
14440424
6555
36860666
67
78
09498939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
601396
Giải nhất
50377
Giải nhì
10622
Giải ba
8260136876
Giải tư
64782731871797953558142933202984530
Giải năm
4309
Giải sáu
365415856612
Giải bảy
410
Giải tám
06
3010
01
228212
93
54
85
967606
7787
58
792909
3010
01
228212
93
54
85
967606
7787
58
792909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
149395
Giải nhất
71486
Giải nhì
64644
Giải ba
0807921758
Giải tư
74270325167190467385100046700132941
Giải năm
0350
Giải sáu
938565708095
Giải bảy
404
Giải tám
75
705070
0141
44040404
9585859575
8616
58
79
705070
0141
44040404
9585859575
8616
58
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
279390
Giải nhất
23748
Giải nhì
19820
Giải ba
8804642841
Giải tư
75219032493107445689410169209609630
Giải năm
1678
Giải sáu
714903232701
Giải bảy
967
Giải tám
86
902030
4101
23
74
46169686
67
4878
19498949
902030
4101
23
74
46169686
67
4878
19498949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
839949
Giải nhất
61601
Giải nhì
10779
Giải ba
5015631425
Giải tư
95179940706936601348521376623068075
Giải năm
9383
Giải sáu
824196983753
Giải bảy
046
Giải tám
12
7030
0141
12
8353
2575
566646
37
4898
497979
7030
0141
12
8353
2575
566646
37
4898
497979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
154899
Giải nhất
67590
Giải nhì
84832
Giải ba
5029603523
Giải tư
45398070043474074908561316982359470
Giải năm
0703
Giải sáu
584813234312
Giải bảy
222
Giải tám
69
904070
31
321222
23230323
04
96
980848
9969
904070
31
321222
23230323
04
96
980848
9969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
947986
Giải nhất
21129
Giải nhì
30994
Giải ba
1821214051
Giải tư
50791936923643321080793299996110425
Giải năm
8565
Giải sáu
033981349812
Giải bảy
350
Giải tám
39
8050
519161
129212
33
9434
2565
86
29293939
8050
519161
129212
33
9434
2565
86
29293939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
867903
Giải nhất
48207
Giải nhì
56578
Giải ba
4360960009
Giải tư
42688631702200301582519889023456669
Giải năm
4190
Giải sáu
498737730862
Giải bảy
136
Giải tám
88
7090
8262
030373
34
36
0787
78888888
090969
7090
8262
030373
34
36
0787
78888888
090969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
823116
Giải nhất
16879
Giải nhì
93075
Giải ba
7249680462
Giải tư
12659811794305685013106412494373641
Giải năm
5940
Giải sáu
729193789203
Giải bảy
159
Giải tám
06
40
414191
62
134303
75
16965606
78
79597959
40
414191
62
134303
75
16965606
78
79597959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
047927
Giải nhất
04815
Giải nhì
85062
Giải ba
2677841879
Giải tư
49827354431137613162816436332126128
Giải năm
5276
Giải sáu
130025164846
Giải bảy
387
Giải tám
22
00
21
626222
4343
15
76761646
272787
7828
79
00
21
626222
4343
15
76761646
272787
7828
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
088654
Giải nhất
70072
Giải nhì
70563
Giải ba
8141805156
Giải tư
72732156140596072708605805230035358
Giải năm
7550
Giải sáu
653190155421
Giải bảy
139
Giải tám
97
60800050
3121
7232
63
5414
15
56
97
180858
39
60800050
3121
7232
63
5414
15
56
97
180858
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
225258
Giải nhất
66123
Giải nhì
99029
Giải ba
0134259738
Giải tư
50142546755535599068154133161815107
Giải năm
5945
Giải sáu
872152030700
Giải bảy
586
Giải tám
30
0030
21
4242
231303
755545
86
07
58386818
29
0030
21
4242
231303
755545
86
07
58386818
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
644681
Giải nhất
70786
Giải nhì
83402
Giải ba
1479440270
Giải tư
05090333103998976359680712564552019
Giải năm
7006
Giải sáu
975792753942
Giải bảy
049
Giải tám
92
709010
8171
024292
94
4575
8606
57
89591949
709010
8171
024292
94
4575
8606
57
89591949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
818417
Giải nhất
40040
Giải nhì
04305
Giải ba
3826372005
Giải tư
32579858375758277187944068980932060
Giải năm
4015
Giải sáu
816116121851
Giải bảy
246
Giải tám
02
4060
6151
821202
63
050515
0646
173787
7909
4060
6151
821202
63
050515
0646
173787
7909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
966475
Giải nhất
78670
Giải nhì
60932
Giải ba
2655436026
Giải tư
44254743750732569399915416250255157
Giải năm
5504
Giải sáu
109614048371
Giải bảy
459
Giải tám
40
7040
4171
3202
54540404
757525
2696
57
9959
7040
4171
3202
54540404
757525
2696
57
9959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
100908
Giải nhất
00849
Giải nhì
35222
Giải ba
6958204233
Giải tư
11944387658072238956205644136038616
Giải năm
6624
Giải sáu
956355950925
Giải bảy
596
Giải tám
48
60
228222
3363
446424
659525
561696
0848
49
60
228222
3363
446424
659525
561696
0848
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
254244
Giải nhất
81862
Giải nhì
39074
Giải ba
6556462376
Giải tư
94179860901866979916083957888269377
Giải năm
0415
Giải sáu
484649057292
Giải bảy
812
Giải tám
18
90
62829212
447464
951505
761646
77
18
7969
90
62829212
447464
951505
761646
77
18
7969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
817551
Giải nhất
12501
Giải nhì
22312
Giải ba
2433204670
Giải tư
39067764950695602483159021512549422
Giải năm
4951
Giải sáu
486446110947
Giải bảy
540
Giải tám
83
7040
51015111
12320222
8383
64
9525
56
6747
7040
51015111
12320222
8383
64
9525
56
6747
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
869657
Giải nhất
06796
Giải nhì
36815
Giải ba
4222774943
Giải tư
54616575661773120805462964384311632
Giải năm
8992
Giải sáu
606014049559
Giải bảy
459
Giải tám
98
60
31
3292
4343
04
1505
96166696
5727
98
5959
60
31
3292
4343
04
1505
96166696
5727
98
5959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
844599
Giải nhất
06933
Giải nhì
73883
Giải ba
9184542036
Giải tư
81881100086531827500692278197096769
Giải năm
6165
Giải sáu
977484479940
Giải bảy
016
Giải tám
68
007040
81
3383
74
4565
3616
2747
081868
9969
007040
81
3383
74
4565
3616
2747
081868
9969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
825397
Giải nhất
33860
Giải nhì
85737
Giải ba
1456610272
Giải tư
08676545531603019098757072392670482
Giải năm
6601
Giải sáu
680550526567
Giải bảy
802
Giải tám
52
6030
01
7282520252
53
05
667626
97370767
98
6030
01
7282520252
53
05
667626
97370767
98
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
091975
Giải nhất
41339
Giải nhì
40725
Giải ba
3817588363
Giải tư
68535908785954914906652454312355185
Giải năm
7422
Giải sáu
921109601605
Giải bảy
026
Giải tám
00
6000
11
22
6323
75257535458505
0626
78
3949
6000
11
22
6323
75257535458505
0626
78
3949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
110565
Giải nhất
05322
Giải nhì
67799
Giải ba
1311792847
Giải tư
34711268125377906632803860451353041
Giải năm
6432
Giải sáu
657611017390
Giải bảy
314
Giải tám
85
90
114101
22123232
13
14
6585
8676
1747
9979
90
114101
22123232
13
14
6585
8676
1747
9979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
845534
Giải nhất
29959
Giải nhì
91583
Giải ba
5361417786
Giải tư
92063551289603622575031266129567934
Giải năm
6605
Giải sáu
011365718640
Giải bảy
013
Giải tám
83
40
71
8363131383
341434
759505
863626
28
59
40
71
8363131383
341434
759505
863626
28
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
965435
Giải nhất
59036
Giải nhì
05511
Giải ba
7848597538
Giải tư
29578690880331022263131495641741410
Giải năm
7826
Giải sáu
509989787707
Giải bảy
852
Giải tám
49
1010
11
52
63
3585
3626
1707
38788878
499949
1010
11
52
63
3585
3626
1707
38788878
499949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
728953
Giải nhất
62247
Giải nhì
94435
Giải ba
4385099436
Giải tư
87296116517202891663825630810454462
Giải năm
1800
Giải sáu
578693206235
Giải bảy
254
Giải tám
20
50002020
51
62
536363
0454
3535
369686
47
28
50002020
51
62
536363
0454
3535
369686
47
28
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
841437
Giải nhất
69468
Giải nhì
19303
Giải ba
0692265476
Giải tư
14367558564599002130047697414618604
Giải năm
7795
Giải sáu
790242167186
Giải bảy
277
Giải tám
62
9030
220262
03
04
95
7656461686
376777
68
69
9030
220262
03
04
95
7656461686
376777
68
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
392905
Giải nhất
30177
Giải nhì
11247
Giải ba
3526002951
Giải tư
51755437365424239086905124162310042
Giải năm
4912
Giải sáu
294511036379
Giải bảy
303
Giải tám
38
60
51
42124212
230303
055545
3686
7747
38
79
60
51
42124212
230303
055545
3686
7747
38
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
738876
Giải nhất
58452
Giải nhì
03736
Giải ba
2062611647
Giải tư
77648987430688313965249529451506980
Giải năm
1697
Giải sáu
252177419784
Giải bảy
360
Giải tám
19
8060
2141
5252
4383
84
6515
763626
4797
48
19
8060
2141
5252
4383
84
6515
763626
4797
48
19

KQXSBD-Thống kê kết quả xổ số Bình Định 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Bình Định 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSBD 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Bình Định 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSBD 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSBD 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.

Zalo