Thống kê kết quả xổ số Bình Định 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
266869
Giải nhất
58915
Giải nhì
53945
Giải ba
5582896890
Giải tư
94102020847539505674424761114641595
Giải năm
8948
Giải sáu
437548623325
Giải bảy
103
Giải tám
40
9040
0262
03
8474
154595957525
7646
2848
69
9040
0262
03
8474
154595957525
7646
2848
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
797206
Giải nhất
50920
Giải nhì
45072
Giải ba
8989633176
Giải tư
80987797637263338287923460173216194
Giải năm
5513
Giải sáu
830573412293
Giải bảy
690
Giải tám
14
2090
41
7232
63331393
9414
05
06967646
8787
2090
41
7232
63331393
9414
05
06967646
8787
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
875722
Giải nhất
06277
Giải nhì
20935
Giải ba
7216783569
Giải tư
68741387988328442753418293413233869
Giải năm
2209
Giải sáu
853058439148
Giải bảy
588
Giải tám
48
30
41
2232
5343
84
35
7767
98488848
69296909
30
41
2232
5343
84
35
7767
98488848
69296909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
591234
Giải nhất
68907
Giải nhì
03387
Giải ba
7453229387
Giải tư
16462708302075159357084500178446382
Giải năm
8924
Giải sáu
111085202337
Giải bảy
104
Giải tám
75
30501020
51
326282
34842404
75
0787875737
30501020
51
326282
34842404
75
0787875737
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
615220
Giải nhất
26212
Giải nhì
89800
Giải ba
7630962997
Giải tư
06751260619630219717332400606652783
Giải năm
3389
Giải sáu
527338003099
Giải bảy
024
Giải tám
92
20004000
5161
120292
8373
24
66
9717
098999
20004000
5161
120292
8373
24
66
9717
098999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
334862
Giải nhất
90381
Giải nhì
84007
Giải ba
8583374034
Giải tư
02686109451594093754791689584863621
Giải năm
8590
Giải sáu
025617077169
Giải bảy
262
Giải tám
55
4090
8121
6262
33
3454
4555
8656
0707
6848
69
4090
8121
6262
33
3454
4555
8656
0707
6848
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
401352
Giải nhất
07454
Giải nhì
35467
Giải ba
4532804042
Giải tư
64004020415709215289799971493208605
Giải năm
0754
Giải sáu
014241737705
Giải bảy
930
Giải tám
37
30
41
5242923242
73
540454
0505
679737
28
89
30
41
5242923242
73
540454
0505
679737
28
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
939656
Giải nhất
83849
Giải nhì
60015
Giải ba
3038400319
Giải tư
00041061849752522273446690003940778
Giải năm
3708
Giải sáu
029908808548
Giải bảy
885
Giải tám
51
80
4151
73
8484
152585
56
780848
4919693999
80
4151
73
8484
152585
56
780848
4919693999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
558635
Giải nhất
29452
Giải nhì
62506
Giải ba
2145005560
Giải tư
69160369524088412049840126510294292
Giải năm
5075
Giải sáu
774633060348
Giải bảy
570
Giải tám
23
50606070
5252120292
23
84
3575
064606
48
49
50606070
5252120292
23
84
3575
064606
48
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
866553
Giải nhất
64965
Giải nhì
04652
Giải ba
6407684056
Giải tư
91491600248888787900769427095840411
Giải năm
0596
Giải sáu
199342868382
Giải bảy
445
Giải tám
71
00
911171
524282
5393
24
6545
76569686
87
58
00
911171
524282
5393
24
6545
76569686
87
58
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
205223
Giải nhất
34702
Giải nhì
73018
Giải ba
4590127390
Giải tư
13023228966252837302103920703733479
Giải năm
9496
Giải sáu
969625625586
Giải bảy
274
Giải tám
09
90
01
02029262
2323
74
96969686
37
1828
7909
90
01
02029262
2323
74
96969686
37
1828
7909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
891159
Giải nhất
54262
Giải nhì
80869
Giải ba
2800672502
Giải tư
08296455019824349707754170940992673
Giải năm
8408
Giải sáu
447945264013
Giải bảy
179
Giải tám
21
0121
6202
437313
069626
0717
08
5969097979
0121
6202
437313
069626
0717
08
5969097979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
087427
Giải nhất
30748
Giải nhì
97015
Giải ba
3127832261
Giải tư
57212893776883680268256456525508280
Giải năm
8871
Giải sáu
933054893889
Giải bảy
870
Giải tám
98
803070
6171
12
154555
36
2777
48786898
8989
803070
6171
12
154555
36
2777
48786898
8989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
341056
Giải nhất
03581
Giải nhì
56709
Giải ba
5107015540
Giải tư
47580590647912103104359506394891555
Giải năm
7064
Giải sáu
973576109835
Giải bảy
880
Giải tám
89
704080501080
8121
640464
553535
56
48
0989
704080501080
8121
640464
553535
56
48
0989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
519388
Giải nhất
65073
Giải nhì
05171
Giải ba
2115253052
Giải tư
18061145396447643956309171027791586
Giải năm
2043
Giải sáu
536622834693
Giải bảy
894
Giải tám
80
80
7161
5252
73438393
94
76568666
1777
88
39
80
7161
5252
73438393
94
76568666
1777
88
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
726467
Giải nhất
99262
Giải nhì
87025
Giải ba
1624532428
Giải tư
25381289546980161970638614092669134
Giải năm
4723
Giải sáu
145794109005
Giải bảy
031
Giải tám
85
7010
81016131
62
23
5434
25450585
26
6757
28
7010
81016131
62
23
5434
25450585
26
6757
28
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
566448
Giải nhất
47619
Giải nhì
10799
Giải ba
9177495750
Giải tư
41419190874726924951061210572011860
Giải năm
7848
Giải sáu
649804409504
Giải bảy
253
Giải tám
22
50206040
5121
22
53
7404
87
484898
19991969
50206040
5121
22
53
7404
87
484898
19991969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
132365
Giải nhất
16516
Giải nhì
81133
Giải ba
3677911796
Giải tư
51313847352258616773225725694096611
Giải năm
5132
Giải sáu
961208772823
Giải bảy
034
Giải tám
48
40
11
723212
33137323
34
6535
169686
77
48
79
40
11
723212
33137323
34
6535
169686
77
48
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
770445
Giải nhất
48348
Giải nhì
87426
Giải ba
0242372884
Giải tư
52562090649313270818815032191345164
Giải năm
9853
Giải sáu
243124712822
Giải bảy
452
Giải tám
99
3171
62322252
23031353
846464
45
26
4818
99
3171
62322252
23031353
846464
45
26
4818
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
814287
Giải nhất
29525
Giải nhì
27611
Giải ba
0410323985
Giải tư
93431811534087090533505995587512272
Giải năm
4249
Giải sáu
284945176220
Giải bảy
964
Giải tám
99
7020
1131
72
035333
64
258575
8717
99494999
7020
1131
72
035333
64
258575
8717
99494999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
181440
Giải nhất
42002
Giải nhì
37645
Giải ba
1929519656
Giải tư
35393485342226290013629221480654695
Giải năm
9591
Giải sáu
084034722133
Giải bảy
679
Giải tám
67
4040
91
02622272
931333
34
459595
5606
67
79
4040
91
02622272
931333
34
459595
5606
67
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
896120
Giải nhất
12189
Giải nhì
47571
Giải ba
5134066743
Giải tư
32865563366547703160639252143821490
Giải năm
1223
Giải sáu
106506006539
Giải bảy
239
Giải tám
65
2040609000
71
4323
65256565
36
77
38
893939
2040609000
71
4323
65256565
36
77
38
893939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
714605
Giải nhất
66306
Giải nhì
37351
Giải ba
5712606147
Giải tư
91191394007996867492967673209364208
Giải năm
1427
Giải sáu
589831019550
Giải bảy
488
Giải tám
46
0050
519101
92
93
05
062646
476727
68089888
0050
519101
92
93
05
062646
476727
68089888
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
036398
Giải nhất
45027
Giải nhì
47762
Giải ba
5073893375
Giải tư
59796942104728683380362644932596527
Giải năm
7878
Giải sáu
856921359567
Giải bảy
268
Giải tám
34
1080
62
6434
752535
9686
272767
98387868
69
1080
62
6434
752535
9686
272767
98387868
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
381981
Giải nhất
83816
Giải nhì
01830
Giải ba
6909693345
Giải tư
42614830630034435773157426009805444
Giải năm
8063
Giải sáu
934779508646
Giải bảy
488
Giải tám
96
3050
81
42
637363
144444
45
16964696
47
9888
3050
81
42
637363
144444
45
16964696
47
9888
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
355030
Giải nhất
34575
Giải nhì
85943
Giải ba
1082748606
Giải tư
26261996043285177727458288049627634
Giải năm
2553
Giải sáu
395490402400
Giải bảy
330
Giải tám
35
30400030
6151
4353
043454
7535
0696
2727
28
30400030
6151
4353
043454
7535
0696
2727
28
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
244720
Giải nhất
40378
Giải nhì
94429
Giải ba
2082321989
Giải tư
15042825346857486106944696193959050
Giải năm
9464
Giải sáu
260696577928
Giải bảy
368
Giải tám
70
205070
42
23
347464
0606
57
782868
29896939
205070
42
23
347464
0606
57
782868
29896939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
291616
Giải nhất
80343
Giải nhì
99463
Giải ba
3337978976
Giải tư
14184237903475110439443249578814125
Giải năm
9124
Giải sáu
616661173153
Giải bảy
279
Giải tám
19
90
51
436353
842424
25
167666
17
88
79397919
90
51
436353
842424
25
167666
17
88
79397919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
529523
Giải nhất
76051
Giải nhì
06025
Giải ba
4255144857
Giải tư
90354709718954437505069604023827991
Giải năm
0536
Giải sáu
604222076971
Giải bảy
167
Giải tám
55
60
5151719171
42
23
5444
250555
36
570767
38
60
5151719171
42
23
5444
250555
36
570767
38
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
591273
Giải nhất
61824
Giải nhì
69671
Giải ba
0812343489
Giải tư
27943953044747977638150151647094957
Giải năm
0004
Giải sáu
322429672414
Giải bảy
859
Giải tám
17
70
71
732343
2404042414
15
576717
38
897959
70
71
732343
2404042414
15
576717
38
897959

KQXSBD-Thống kê kết quả xổ số Bình Định 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Bình Định 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSBD 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Bình Định 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSBD 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSBD 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.