Thống kê kết quả xổ số Bình Định 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
896120
Giải nhất
12189
Giải nhì
47571
Giải ba
5134066743
Giải tư
32865563366547703160639252143821490
Giải năm
1223
Giải sáu
106506006539
Giải bảy
239
Giải tám
65
2040609000
71
4323
65256565
36
77
38
893939
2040609000
71
4323
65256565
36
77
38
893939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
714605
Giải nhất
66306
Giải nhì
37351
Giải ba
5712606147
Giải tư
91191394007996867492967673209364208
Giải năm
1427
Giải sáu
589831019550
Giải bảy
488
Giải tám
46
0050
519101
92
93
05
062646
476727
68089888
0050
519101
92
93
05
062646
476727
68089888
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
036398
Giải nhất
45027
Giải nhì
47762
Giải ba
5073893375
Giải tư
59796942104728683380362644932596527
Giải năm
7878
Giải sáu
856921359567
Giải bảy
268
Giải tám
34
1080
62
6434
752535
9686
272767
98387868
69
1080
62
6434
752535
9686
272767
98387868
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
381981
Giải nhất
83816
Giải nhì
01830
Giải ba
6909693345
Giải tư
42614830630034435773157426009805444
Giải năm
8063
Giải sáu
934779508646
Giải bảy
488
Giải tám
96
3050
81
42
637363
144444
45
16964696
47
9888
3050
81
42
637363
144444
45
16964696
47
9888
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
355030
Giải nhất
34575
Giải nhì
85943
Giải ba
1082748606
Giải tư
26261996043285177727458288049627634
Giải năm
2553
Giải sáu
395490402400
Giải bảy
330
Giải tám
35
30400030
6151
4353
043454
7535
0696
2727
28
30400030
6151
4353
043454
7535
0696
2727
28
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
244720
Giải nhất
40378
Giải nhì
94429
Giải ba
2082321989
Giải tư
15042825346857486106944696193959050
Giải năm
9464
Giải sáu
260696577928
Giải bảy
368
Giải tám
70
205070
42
23
347464
0606
57
782868
29896939
205070
42
23
347464
0606
57
782868
29896939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
291616
Giải nhất
80343
Giải nhì
99463
Giải ba
3337978976
Giải tư
14184237903475110439443249578814125
Giải năm
9124
Giải sáu
616661173153
Giải bảy
279
Giải tám
19
90
51
436353
842424
25
167666
17
88
79397919
90
51
436353
842424
25
167666
17
88
79397919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
529523
Giải nhất
76051
Giải nhì
06025
Giải ba
4255144857
Giải tư
90354709718954437505069604023827991
Giải năm
0536
Giải sáu
604222076971
Giải bảy
167
Giải tám
55
60
5151719171
42
23
5444
250555
36
570767
38
60
5151719171
42
23
5444
250555
36
570767
38
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
591273
Giải nhất
61824
Giải nhì
69671
Giải ba
0812343489
Giải tư
27943953044747977638150151647094957
Giải năm
0004
Giải sáu
322429672414
Giải bảy
859
Giải tám
17
70
71
732343
2404042414
15
576717
38
897959
70
71
732343
2404042414
15
576717
38
897959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
691383
Giải nhất
76256
Giải nhì
22023
Giải ba
6752280596
Giải tư
77656939420213418736677265783990782
Giải năm
6009
Giải sáu
065138023148
Giải bảy
977
Giải tám
09
51
22428202
8323
34
5696563626
77
48
390909
51
22428202
8323
34
5696563626
77
48
390909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
890900
Giải nhất
39752
Giải nhì
19479
Giải ba
3826958807
Giải tư
92834827678342434281676967057701573
Giải năm
1580
Giải sáu
910799866100
Giải bảy
959
Giải tám
59
008000
81
52
73
3424
9686
07677707
79695959
008000
81
52
73
3424
9686
07677707
79695959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
725223
Giải nhất
52453
Giải nhì
76908
Giải ba
4685994815
Giải tư
76121940055121243134541982422284251
Giải năm
2165
Giải sáu
277011113745
Giải bảy
193
Giải tám
89
70
215111
1222
235393
34
15056545
0898
5989
70
215111
1222
235393
34
15056545
0898
5989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
339581
Giải nhất
14046
Giải nhì
29993
Giải ba
7568075638
Giải tư
73645770049796000608977681808404059
Giải năm
4937
Giải sáu
594684541897
Giải bảy
619
Giải tám
72
8060
81
72
93
048454
45
4646
3797
380868
5919
8060
81
72
93
048454
45
4646
3797
380868
5919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
253908
Giải nhất
97400
Giải nhì
88568
Giải ba
9412042310
Giải tư
94797875880266816750097633239618839
Giải năm
0617
Giải sáu
565894523481
Giải bảy
351
Giải tám
00
0020105000
8151
52
63
96
9717
0868886858
39
0020105000
8151
52
63
96
9717
0868886858
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
204425
Giải nhất
37955
Giải nhì
81403
Giải ba
9201349026
Giải tư
70002439584386818058225486330690628
Giải năm
5629
Giải sáu
279018592454
Giải bảy
270
Giải tám
70
907070
02
0313
54
2555
2606
5868584828
2959
907070
02
0313
54
2555
2606
5868584828
2959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
383641
Giải nhất
87604
Giải nhì
00755
Giải ba
4697761543
Giải tư
91865931660233968459571836081543355
Giải năm
6474
Giải sáu
821706236267
Giải bảy
394
Giải tám
07
41
438323
047494
55651555
66
77176707
3959
41
438323
047494
55651555
66
77176707
3959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
817180
Giải nhất
73070
Giải nhì
53429
Giải ba
1450499690
Giải tư
01989278486199378846763592027974567
Giải năm
6502
Giải sáu
320415967063
Giải bảy
982
Giải tám
66
807090
0282
9363
0404
469666
67
48
29895979
807090
0282
9363
0404
469666
67
48
29895979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
169189
Giải nhất
64644
Giải nhì
77397
Giải ba
1586189018
Giải tư
72336918773324297733617718932890732
Giải năm
2711
Giải sáu
409319446902
Giải bảy
902
Giải tám
34
617111
42320202
3393
444434
36
9777
1828
89
617111
42320202
3393
444434
36
9777
1828
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
097317
Giải nhất
92648
Giải nhì
44133
Giải ba
1222927113
Giải tư
88289466412780808054267828413840773
Giải năm
2855
Giải sáu
728403331036
Giải bảy
285
Giải tám
92
41
8292
33137333
5484
5585
36
17
480838
2989
41
8292
33137333
5484
5585
36
17
480838
2989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
346270
Giải nhất
15828
Giải nhì
74110
Giải ba
2179486617
Giải tư
07785047373258322739761512414617303
Giải năm
2526
Giải sáu
286326485929
Giải bảy
914
Giải tám
17
7010
51
830363
9414
85
4626
173717
2848
3929
7010
51
830363
9414
85
4626
173717
2848
3929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
707383
Giải nhất
44753
Giải nhì
98236
Giải ba
4607644087
Giải tư
94219968451414500359860455925922509
Giải năm
5316
Giải sáu
560023736080
Giải bảy
886
Giải tám
03
0080
83537303
454545
36761686
87
19595909
0080
83537303
454545
36761686
87
19595909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
714799
Giải nhất
81002
Giải nhì
09472
Giải ba
6296323835
Giải tư
89731768172595084838738851832305092
Giải năm
8182
Giải sáu
683076434492
Giải bảy
430
Giải tám
95
503030
31
0272928292
632343
358595
17
38
99
503030
31
0272928292
632343
358595
17
38
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
889134
Giải nhất
48834
Giải nhì
06518
Giải ba
5219356949
Giải tư
25116221389301990701757079305530445
Giải năm
0625
Giải sáu
072243142210
Giải bảy
972
Giải tám
88
10
01
2272
93
343414
554525
16
07
183888
4919
10
01
2272
93
343414
554525
16
07
183888
4919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
751877
Giải nhất
82164
Giải nhì
00602
Giải ba
8081635566
Giải tư
51865749754150819594138269813053954
Giải năm
9920
Giải sáu
491181860819
Giải bảy
180
Giải tám
18
302080
11
02
649454
6575
16662686
77
0818
19
302080
11
02
649454
6575
16662686
77
0818
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
962043
Giải nhất
09580
Giải nhì
27566
Giải ba
9640118809
Giải tư
22480985464726252058360461574540836
Giải năm
4720
Giải sáu
383669130605
Giải bảy
805
Giải tám
07
808020
01
62
4313
450505
6646463636
07
58
09
808020
01
62
4313
450505
6646463636
07
58
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
242193
Giải nhất
95782
Giải nhì
55306
Giải ba
9609154986
Giải tư
87612220556756300211440422216086249
Giải năm
6307
Giải sáu
636358001311
Giải bảy
415
Giải tám
43
6000
911111
821242
93636343
5515
0686
07
49
6000
911111
821242
93636343
5515
0686
07
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
044031
Giải nhất
42478
Giải nhì
30257
Giải ba
7567124438
Giải tư
96637052161561124227343824239860553
Giải năm
7791
Giải sáu
888912664364
Giải bảy
239
Giải tám
69
31711191
82
53
64
1666
573727
783898
893969
31711191
82
53
64
1666
573727
783898
893969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
113652
Giải nhất
60794
Giải nhì
82039
Giải ba
8063965062
Giải tư
30859630832721173379134406332056824
Giải năm
9420
Giải sáu
131818994528
Giải bảy
134
Giải tám
68
402020
11
5262
83
942434
182868
3939597999
402020
11
5262
83
942434
182868
3939597999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
246429
Giải nhất
14088
Giải nhì
35432
Giải ba
7604097036
Giải tư
00172957559787810021761167690524274
Giải năm
4130
Giải sáu
073247744508
Giải bảy
388
Giải tám
72
4030
21
32723272
7474
5505
3616
88780888
29
4030
21
32723272
7474
5505
3616
88780888
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
341134
Giải nhất
75042
Giải nhì
96030
Giải ba
5666751827
Giải tư
65177145347328359006209951379324049
Giải năm
2029
Giải sáu
351220898498
Giải bảy
358
Giải tám
16
30
4212
8393
3434
95
0616
672777
9858
492989
30
4212
8393
3434
95
0616
672777
9858
492989

KQXSBD-Thống kê kết quả xổ số Bình Định 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Bình Định 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSBD 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Bình Định 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSBD 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSBD 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.