Thống kê kết quả xổ số Bình Định 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
044031
Giải nhất
42478
Giải nhì
30257
Giải ba
7567124438
Giải tư
96637052161561124227343824239860553
Giải năm
7791
Giải sáu
888912664364
Giải bảy
239
Giải tám
69
31711191
82
53
64
1666
573727
783898
893969
31711191
82
53
64
1666
573727
783898
893969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
113652
Giải nhất
60794
Giải nhì
82039
Giải ba
8063965062
Giải tư
30859630832721173379134406332056824
Giải năm
9420
Giải sáu
131818994528
Giải bảy
134
Giải tám
68
402020
11
5262
83
942434
182868
3939597999
402020
11
5262
83
942434
182868
3939597999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
246429
Giải nhất
14088
Giải nhì
35432
Giải ba
7604097036
Giải tư
00172957559787810021761167690524274
Giải năm
4130
Giải sáu
073247744508
Giải bảy
388
Giải tám
72
4030
21
32723272
7474
5505
3616
88780888
29
4030
21
32723272
7474
5505
3616
88780888
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
341134
Giải nhất
75042
Giải nhì
96030
Giải ba
5666751827
Giải tư
65177145347328359006209951379324049
Giải năm
2029
Giải sáu
351220898498
Giải bảy
358
Giải tám
16
30
4212
8393
3434
95
0616
672777
9858
492989
30
4212
8393
3434
95
0616
672777
9858
492989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
485958
Giải nhất
13023
Giải nhì
91966
Giải ba
6323036570
Giải tư
38559173688857633259503899301108850
Giải năm
9713
Giải sáu
410109811641
Giải bảy
227
Giải tám
16
307050
11018141
2313
667616
27
5868
595989
307050
11018141
2313
667616
27
5868
595989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
131735
Giải nhất
96111
Giải nhì
22449
Giải ba
0935255219
Giải tư
78049321881807270206147078743222471
Giải năm
4239
Giải sáu
616201963381
Giải bảy
652
Giải tám
33
117181
5272326252
33
35
0696
07
88
49194939
117181
5272326252
33
35
0696
07
88
49194939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
028549
Giải nhất
39224
Giải nhì
51487
Giải ba
8046789196
Giải tư
86903184981121936410676097229424810
Giải năm
3216
Giải sáu
387995955873
Giải bảy
785
Giải tám
89
1010
0373
2494
9585
9616
8767
98
4919097989
1010
0373
2494
9585
9616
8767
98
4919097989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
016107
Giải nhất
13996
Giải nhì
69258
Giải ba
9888816233
Giải tư
80977089781317152089888497964078803
Giải năm
6721
Giải sáu
082047361453
Giải bảy
260
Giải tám
28
402060
7121
330353
9636
0777
58887828
8949
402060
7121
330353
9636
0777
58887828
8949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
749896
Giải nhất
47829
Giải nhì
49650
Giải ba
1931756379
Giải tư
54057179021876961616934382808576426
Giải năm
3780
Giải sáu
599954615900
Giải bảy
305
Giải tám
87
508000
61
02
8505
961626
175787
38
29796999
508000
61
02
8505
961626
175787
38
29796999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
544167
Giải nhất
53124
Giải nhì
12791
Giải ba
7014761044
Giải tư
23385020180842840435641000599230881
Giải năm
8302
Giải sáu
684801384636
Giải bảy
938
Giải tám
00
0000
9181
9202
2444
8535
36
6747
1828483838
0000
9181
9202
2444
8535
36
6747
1828483838
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
337142
Giải nhất
76538
Giải nhì
96695
Giải ba
2818531491
Giải tư
16729055415561617285954337055775716
Giải năm
1842
Giải sáu
413186122352
Giải bảy
944
Giải tám
18
914131
42421252
33
44
958585
1616
57
3818
29
914131
42421252
33
44
958585
1616
57
3818
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
532612
Giải nhất
57815
Giải nhì
87567
Giải ba
1013235319
Giải tư
50992296656063317933106207570473797
Giải năm
0764
Giải sáu
892161477397
Giải bảy
237
Giải tám
31
20
2131
123292
3333
0464
1565
6797479737
19
20
2131
123292
3333
0464
1565
6797479737
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
989287
Giải nhất
05379
Giải nhì
36499
Giải ba
9801468684
Giải tư
00362329558393186015181509260945044
Giải năm
6357
Giải sáu
046765252473
Giải bảy
295
Giải tám
36
50
31
62
73
148444
55152595
36
875767
799909
50
31
62
73
148444
55152595
36
875767
799909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
017689
Giải nhất
05482
Giải nhì
42231
Giải ba
6049956328
Giải tư
15453355415294591127284542249385849
Giải năm
3861
Giải sáu
510589355137
Giải bảy
403
Giải tám
38
314161
82
539303
54
450535
2737
2838
899949
314161
82
539303
54
450535
2737
2838
899949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
816871
Giải nhất
68340
Giải nhì
39826
Giải ba
8085470274
Giải tư
37214140502516695713640337273193892
Giải năm
7553
Giải sáu
643964386466
Giải bảy
934
Giải tám
96
4050
7131
92
133353
54741434
26666696
38
39
4050
7131
92
133353
54741434
26666696
38
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
619986
Giải nhất
82544
Giải nhì
17149
Giải ba
7602074406
Giải tư
74803720909795485615273294276130317
Giải năm
1195
Giải sáu
035657410334
Giải bảy
406
Giải tám
27
2090
6141
03
445434
1595
86065606
1727
4929
2090
6141
03
445434
1595
86065606
1727
4929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
071656
Giải nhất
06257
Giải nhì
78718
Giải ba
8238986726
Giải tư
60435584092508775455928052474241885
Giải năm
8009
Giải sáu
184666441221
Giải bảy
306
Giải tám
26
21
42
44
35550585
5626460626
5787
18
890909
21
42
44
35550585
5626460626
5787
18
890909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
244331
Giải nhất
80581
Giải nhì
36332
Giải ba
7334305403
Giải tư
70705809401123684354782298875180619
Giải năm
1721
Giải sáu
404892994923
Giải bảy
958
Giải tám
65
40
31815121
32
430323
54
0565
36
4858
291999
40
31815121
32
430323
54
0565
36
4858
291999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
122677
Giải nhất
57802
Giải nhì
57172
Giải ba
7100330523
Giải tư
42525981300330306289748895865882237
Giải năm
1847
Giải sáu
484332965917
Giải bảy
027
Giải tám
10
3010
0272
03230343
25
96
7737471727
58
8989
3010
0272
03230343
25
96
7737471727
58
8989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
460324
Giải nhất
07352
Giải nhì
82652
Giải ba
9135693290
Giải tư
95858493304676890146976717034255435
Giải năm
1761
Giải sáu
770678955482
Giải bảy
120
Giải tám
73
903020
7161
52524282
73
24
3595
564606
5868
903020
7161
52524282
73
24
3595
564606
5868
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
472220
Giải nhất
91858
Giải nhì
02989
Giải ba
7229402101
Giải tư
78099545970701833958914405596975912
Giải năm
9808
Giải sáu
028423686577
Giải bảy
729
Giải tám
17
2040
01
12
9484
977717
5818580868
89996929
2040
01
12
9484
977717
5818580868
89996929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
216860
Giải nhất
25170
Giải nhì
41472
Giải ba
3438056912
Giải tư
94284649449640408687638670372874485
Giải năm
6989
Giải sáu
988895505556
Giải bảy
528
Giải tám
40
6070805040
7212
844404
85
56
8767
288828
89
6070805040
7212
844404
85
56
8767
288828
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
698427
Giải nhất
97395
Giải nhì
60519
Giải ba
8106916172
Giải tư
89954802694097664956442938493101240
Giải năm
8746
Giải sáu
874016561023
Giải bảy
492
Giải tám
40
404040
31
7292
9323
54
95
76564656
27
196969
404040
31
7292
9323
54
95
76564656
27
196969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
499819
Giải nhất
59223
Giải nhì
40534
Giải ba
7181216421
Giải tư
05018249064139334345240958293710866
Giải năm
6504
Giải sáu
285613604823
Giải bảy
991
Giải tám
79
60
2191
12
239323
3404
4595
066656
37
18
1979
60
2191
12
239323
3404
4595
066656
37
18
1979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
566588
Giải nhất
61139
Giải nhì
20893
Giải ba
0926263223
Giải tư
30793392655838185867678813248422453
Giải năm
8809
Giải sáu
600984373388
Giải bảy
390
Giải tám
25
90
8181
62
93239353
84
6525
6737
8888
390909
90
8181
62
93239353
84
6525
6737
8888
390909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
232474
Giải nhất
47055
Giải nhì
51480
Giải ba
3205975461
Giải tư
69308515737407219386100158924138245
Giải năm
2863
Giải sáu
673008401567
Giải bảy
422
Giải tám
45
803040
6141
7222
7363
74
55154545
86
67
08
59
803040
6141
7222
7363
74
55154545
86
67
08
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
607705
Giải nhất
10822
Giải nhì
37785
Giải ba
7461991898
Giải tư
90727606117477681975212522064290049
Giải năm
7625
Giải sáu
506122310536
Giải bảy
958
Giải tám
14
116131
225242
14
05857525
7636
27
9858
1949
116131
225242
14
05857525
7636
27
9858
1949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
660307
Giải nhất
98922
Giải nhì
81013
Giải ba
2763726178
Giải tư
26038915436801562265135353747044657
Giải năm
7299
Giải sáu
373539884253
Giải bảy
863
Giải tám
14
70
22
13435363
14
15653535
073757
783888
99
70
22
13435363
14
15653535
073757
783888
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
050702
Giải nhất
09880
Giải nhì
00506
Giải ba
5218696993
Giải tư
34008537683629508715396194656696627
Giải năm
5457
Giải sáu
405571211913
Giải bảy
108
Giải tám
23
80
21
02
931323
951555
068666
2757
086808
19
80
21
02
931323
951555
068666
2757
086808
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
993623
Giải nhất
61180
Giải nhì
79779
Giải ba
8206885150
Giải tư
42668571129574693209127970825219268
Giải năm
4730
Giải sáu
137407436645
Giải bảy
075
Giải tám
60
80503060
1252
2343
74
4575
46
97
686868
7909
80503060
1252
2343
74
4575
46
97
686868
7909

KQXSBD-Thống kê kết quả xổ số Bình Định 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Bình Định 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSBD 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Bình Định 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSBD 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSBD 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.