Thống kê kết quả xổ số Bến Tre 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
263248
Giải nhất
31195
Giải nhì
47014
Giải ba
9444287102
Giải tư
62453901861484045345171156640904502
Giải năm
1348
Giải sáu
795469990586
Giải bảy
237
Giải tám
70
4070
420202
53
1454
954515
8686
37
4848
0999
4070
420202
53
1454
954515
8686
37
4848
0999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
176224
Giải nhất
01834
Giải nhì
75364
Giải ba
3087234039
Giải tư
80394341907830547310186831039597852
Giải năm
0372
Giải sáu
799531277820
Giải bảy
104
Giải tám
18
901020
725272
83
2434649404
059595
27
18
39
901020
725272
83
2434649404
059595
27
18
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
339526
Giải nhất
71813
Giải nhì
29156
Giải ba
0787743653
Giải tư
40270610045796361808039150507287371
Giải năm
1737
Giải sáu
507081161159
Giải bảy
493
Giải tám
88
7070
71
72
13536393
04
15
265616
7737
0888
59
7070
71
72
13536393
04
15
265616
7737
0888
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
006150
Giải nhất
38831
Giải nhì
31620
Giải ba
6604455461
Giải tư
53156887225907695228579560540817398
Giải năm
8468
Giải sáu
814689843255
Giải bảy
479
Giải tám
09
5020
3161
22
4484
55
56765646
28089868
7909
5020
3161
22
4484
55
56765646
28089868
7909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
479876
Giải nhất
17736
Giải nhì
24176
Giải ba
1670653974
Giải tư
41555643093426863315871343890871360
Giải năm
4998
Giải sáu
248182517746
Giải bảy
249
Giải tám
90
6090
8151
7434
5515
7636760646
680898
0949
6090
8151
7434
5515
7636760646
680898
0949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
954389
Giải nhất
70727
Giải nhì
37057
Giải ba
6428192063
Giải tư
85295697659615436433461350377340091
Giải năm
4735
Giải sáu
617090350849
Giải bảy
139
Giải tám
86
70
8191
633373
54
9565353535
86
2757
894939
70
8191
633373
54
9565353535
86
2757
894939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
675066
Giải nhất
76425
Giải nhì
76656
Giải ba
1637101434
Giải tư
37064530519593187007675927512370307
Giải năm
5091
Giải sáu
078334949819
Giải bảy
463
Giải tám
32
71513191
9232
238363
346494
25
6656
0707
19
71513191
9232
238363
346494
25
6656
0707
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
680366
Giải nhất
88099
Giải nhì
17790
Giải ba
6186963702
Giải tư
16814444203413893957870245226845557
Giải năm
9042
Giải sáu
617374541092
Giải bảy
386
Giải tám
19
9020
024292
73
142454
6686
5757
3868
996919
9020
024292
73
142454
6686
5757
3868
996919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
098711
Giải nhất
31421
Giải nhì
92015
Giải ba
7424185862
Giải tư
99002058189980394507901689621290812
Giải năm
4173
Giải sáu
134432556397
Giải bảy
651
Giải tám
59
11214151
62021212
0373
44
1555
0797
1868
59
11214151
62021212
0373
44
1555
0797
1868
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
479410
Giải nhất
47169
Giải nhì
83540
Giải ba
6108047531
Giải tư
17323809099848091826608178756634910
Giải năm
8076
Giải sáu
771223768559
Giải bảy
472
Giải tám
32
1040808010
31
127232
23
26667676
17
690959
1040808010
31
127232
23
26667676
17
690959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
319157
Giải nhất
71150
Giải nhì
75084
Giải ba
4008105073
Giải tư
79616743689433673482712729213258072
Giải năm
5080
Giải sáu
403425509859
Giải bảy
053
Giải tám
64
508050
81
82723272
7353
843464
1636
57
68
59
508050
81
82723272
7353
843464
1636
57
68
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
055329
Giải nhất
74843
Giải nhì
00921
Giải ba
8834073986
Giải tư
14166312821314655896501613356505991
Giải năm
1025
Giải sáu
472552996967
Giải bảy
426
Giải tám
04
40
216191
82
43
04
652525
8666469626
67
2999
40
216191
82
43
04
652525
8666469626
67
2999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
445705
Giải nhất
46705
Giải nhì
13853
Giải ba
9159447084
Giải tư
69247899557029594167545503032261035
Giải năm
1726
Giải sáu
473771780362
Giải bảy
581
Giải tám
52
50
81
226252
53
9484
0505559535
26
476737
78
50
81
226252
53
9484
0505559535
26
476737
78
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
803738
Giải nhất
12850
Giải nhì
87863
Giải ba
5228600548
Giải tư
88046583203025088434405090336897830
Giải năm
9361
Giải sáu
197432548354
Giải bảy
276
Giải tám
16
50205030
61
63
34745454
86467616
384868
09
50205030
61
63
34745454
86467616
384868
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
152303
Giải nhất
16922
Giải nhì
86719
Giải ba
8732187225
Giải tư
74231415745140011225215269334300184
Giải năm
3033
Giải sáu
884097789394
Giải bảy
645
Giải tám
64
0040
2131
22
034333
74849464
252545
26
78
19
0040
2131
22
034333
74849464
252545
26
78
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
775382
Giải nhất
84313
Giải nhì
76912
Giải ba
5711063367
Giải tư
71928135756859130330511398641882303
Giải năm
3449
Giải sáu
445078077454
Giải bảy
308
Giải tám
57
103050
91
8212
1303
54
75
670757
281808
3949
103050
91
8212
1303
54
75
670757
281808
3949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
354767
Giải nhất
06260
Giải nhì
86732
Giải ba
8611970930
Giải tư
17903350158131118989893078682404137
Giải năm
3154
Giải sáu
418234904882
Giải bảy
772
Giải tám
92
603090
11
3282827292
03
2454
15
670737
1989
603090
11
3282827292
03
2454
15
670737
1989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
598862
Giải nhất
90397
Giải nhì
23548
Giải ba
5873461746
Giải tư
66115178621319569122630785700949119
Giải năm
6073
Giải sáu
776550987390
Giải bảy
429
Giải tám
38
90
626222
73
34
159565
46
97
48789838
091929
90
626222
73
34
159565
46
97
48789838
091929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
831255
Giải nhất
19888
Giải nhì
68746
Giải ba
0898924510
Giải tư
95787858138395260753101505191761930
Giải năm
7863
Giải sáu
143817902135
Giải bảy
980
Giải tám
40
105030908040
52
135363
5535
46
8717
8838
89
105030908040
52
135363
5535
46
8717
8838
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
893450
Giải nhất
69119
Giải nhì
06292
Giải ba
1092559433
Giải tư
45416818186699044330631097024754414
Giải năm
3530
Giải sáu
023289083577
Giải bảy
566
Giải tám
85
50903030
9232
33
14
2585
1666
4777
1808
1909
50903030
9232
33
14
2585
1666
4777
1808
1909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
409362
Giải nhất
64246
Giải nhì
56422
Giải ba
0827716083
Giải tư
66146419399972441577154991607364927
Giải năm
3097
Giải sáu
909325367257
Giải bảy
387
Giải tám
27
6222
837393
24
464636
77772797578727
3999
6222
837393
24
464636
77772797578727
3999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
144979
Giải nhất
05222
Giải nhì
40483
Giải ba
0404472042
Giải tư
39124555366041160907832250416356326
Giải năm
9619
Giải sáu
706334128728
Giải bảy
422
Giải tám
08
11
22421222
836363
4424
25
3626
07
2808
7919
11
22421222
836363
4424
25
3626
07
2808
7919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
505483
Giải nhất
84388
Giải nhì
10955
Giải ba
4338074731
Giải tư
58717603888440475203793905003558504
Giải năm
9573
Giải sáu
588154210785
Giải bảy
006
Giải tám
55
8090
318121
830373
0404
55358555
06
17
8888
8090
318121
830373
0404
55358555
06
17
8888
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
980545
Giải nhất
65478
Giải nhì
98831
Giải ba
5659775773
Giải tư
03930377951870999945695591917197196
Giải năm
7154
Giải sáu
311750776851
Giải bảy
099
Giải tám
24
30
317151
73
5424
459545
96
971777
78
095999
30
317151
73
5424
459545
96
971777
78
095999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
636972
Giải nhất
09464
Giải nhì
70734
Giải ba
1821605174
Giải tư
38963042515776184330593994332926329
Giải năm
7018
Giải sáu
113805973507
Giải bảy
298
Giải tám
55
30
5161
72
63
643474
55
16
9707
183898
992929
30
5161
72
63
643474
55
16
9707
183898
992929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
306485
Giải nhất
00415
Giải nhì
90986
Giải ba
7989155391
Giải tư
65385575486674373499034622034364088
Giải năm
5640
Giải sáu
934064054167
Giải bảy
528
Giải tám
70
404070
9191
62
4343
85158505
86
67
488828
99
404070
9191
62
4343
85158505
86
67
488828
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
137922
Giải nhất
05331
Giải nhì
91958
Giải ba
1515100298
Giải tư
61819760574832245012981505039069324
Giải năm
4906
Giải sáu
298349661245
Giải bảy
310
Giải tám
85
509010
3151
222212
83
24
4585
0666
57
5898
19
509010
3151
222212
83
24
4585
0666
57
5898
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
465257
Giải nhất
36426
Giải nhì
74219
Giải ba
1531493421
Giải tư
69442116264332970081981170634670224
Giải năm
0406
Giải sáu
393747616579
Giải bảy
949
Giải tám
55
218161
42
1424
55
26264606
571737
19297949
218161
42
1424
55
26264606
571737
19297949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
114966
Giải nhất
21744
Giải nhì
63555
Giải ba
5413263104
Giải tư
47966891527033919578005274676209801
Giải năm
4079
Giải sáu
429600360990
Giải bảy
486
Giải tám
97
90
01
325262
4404
55
6666963686
2797
78
3979
90
01
325262
4404
55
6666963686
2797
78
3979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
409126
Giải nhất
93388
Giải nhì
78363
Giải ba
3704433402
Giải tư
07471853755991748827693556539385999
Giải năm
1683
Giải sáu
789287067529
Giải bảy
976
Giải tám
01
7101
0292
639383
44
7555
260676
1727
88
9929
7101
0292
639383
44
7555
260676
1727
88
9929

KQXSBT-Thống kê kết quả xổ số Bến Tre 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Bến Tre 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSBT 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Bến Tre 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSBT 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSBT 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.