Thống kê kết quả xổ số Bến Tre 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
306485
Giải nhất
00415
Giải nhì
90986
Giải ba
7989155391
Giải tư
65385575486674373499034622034364088
Giải năm
5640
Giải sáu
934064054167
Giải bảy
528
Giải tám
70
404070
9191
62
4343
85158505
86
67
488828
99
404070
9191
62
4343
85158505
86
67
488828
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
137922
Giải nhất
05331
Giải nhì
91958
Giải ba
1515100298
Giải tư
61819760574832245012981505039069324
Giải năm
4906
Giải sáu
298349661245
Giải bảy
310
Giải tám
85
509010
3151
222212
83
24
4585
0666
57
5898
19
509010
3151
222212
83
24
4585
0666
57
5898
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
465257
Giải nhất
36426
Giải nhì
74219
Giải ba
1531493421
Giải tư
69442116264332970081981170634670224
Giải năm
0406
Giải sáu
393747616579
Giải bảy
949
Giải tám
55
218161
42
1424
55
26264606
571737
19297949
218161
42
1424
55
26264606
571737
19297949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
114966
Giải nhất
21744
Giải nhì
63555
Giải ba
5413263104
Giải tư
47966891527033919578005274676209801
Giải năm
4079
Giải sáu
429600360990
Giải bảy
486
Giải tám
97
90
01
325262
4404
55
6666963686
2797
78
3979
90
01
325262
4404
55
6666963686
2797
78
3979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
409126
Giải nhất
93388
Giải nhì
78363
Giải ba
3704433402
Giải tư
07471853755991748827693556539385999
Giải năm
1683
Giải sáu
789287067529
Giải bảy
976
Giải tám
01
7101
0292
639383
44
7555
260676
1727
88
9929
7101
0292
639383
44
7555
260676
1727
88
9929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
267454
Giải nhất
51241
Giải nhì
38398
Giải ba
3063946953
Giải tư
13402611875209508813209366771658252
Giải năm
5963
Giải sáu
029693829172
Giải bảy
552
Giải tám
19
41
0252827252
531363
54
95
361696
87
98
3919
41
0252827252
531363
54
95
361696
87
98
3919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
083923
Giải nhất
57905
Giải nhì
65398
Giải ba
5306731566
Giải tư
93154867777503159293617955389111929
Giải năm
9004
Giải sáu
318244700483
Giải bảy
026
Giải tám
85
70
3191
82
239383
5404
059585
6626
6777
98
29
70
3191
82
239383
5404
059585
6626
6777
98
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
733527
Giải nhất
59176
Giải nhì
65803
Giải ba
6327073559
Giải tư
77569154676312501204413307222067506
Giải năm
7129
Giải sáu
525417557356
Giải bảy
212
Giải tám
18
703020
12
03
0454
2555
760656
2767
18
596929
703020
12
03
0454
2555
760656
2767
18
596929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
107252
Giải nhất
86458
Giải nhì
00978
Giải ba
3922297126
Giải tư
48067429550007077038532588689644818
Giải năm
9896
Giải sáu
029149035530
Giải bảy
750
Giải tám
62
703050
91
522262
03
55
269696
67
5878385818
703050
91
522262
03
55
269696
67
5878385818
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
031740
Giải nhất
71181
Giải nhì
01383
Giải ba
8981627781
Giải tư
47129593694195145420710891950221012
Giải năm
0716
Giải sáu
973381808744
Giải bảy
640
Giải tám
44
40208040
818151
0212
8333
4444
1616
296989
40208040
818151
0212
8333
4444
1616
296989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
041409
Giải nhất
39198
Giải nhì
56204
Giải ba
0570415153
Giải tư
75838954979867718460581597322731281
Giải năm
7199
Giải sáu
808042504974
Giải bảy
164
Giải tám
08
608050
81
53
04047464
977727
983808
095999
608050
81
53
04047464
977727
983808
095999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
308925
Giải nhất
16629
Giải nhì
08187
Giải ba
7287268921
Giải tư
51930260057060582874104201097139039
Giải năm
4237
Giải sáu
436236646479
Giải bảy
199
Giải tám
79
3020
2171
7262
7464
250505
8737
2939799979
3020
2171
7262
7464
250505
8737
2939799979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
079825
Giải nhất
49838
Giải nhì
51054
Giải ba
9121656796
Giải tư
08311357909467550570871805662035244
Giải năm
9704
Giải sáu
845301559010
Giải bảy
182
Giải tám
46
9070802010
11
82
53
544404
257555
169646
38
9070802010
11
82
53
544404
257555
169646
38
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
279226
Giải nhất
74778
Giải nhì
45809
Giải ba
5772281414
Giải tư
08125007228423476339661120295737382
Giải năm
4836
Giải sáu
057580078655
Giải bảy
881
Giải tám
28
81
22221282
1434
257555
2636
5707
7828
0939
81
22221282
1434
257555
2636
5707
7828
0939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
174201
Giải nhất
96037
Giải nhì
59034
Giải ba
4524744226
Giải tư
56624340113703978093946090578236091
Giải năm
1843
Giải sáu
842145863842
Giải bảy
113
Giải tám
94
01119121
8242
934313
342494
2686
3747
3909
01119121
8242
934313
342494
2686
3747
3909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
750386
Giải nhất
26465
Giải nhì
59316
Giải ba
7326736781
Giải tư
08038513407072100867395423878805739
Giải năm
4954
Giải sáu
355211876186
Giải bảy
966
Giải tám
40
4040
8121
4252
54
65
86168666
676787
3888
39
4040
8121
4252
54
65
86168666
676787
3888
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
162914
Giải nhất
86317
Giải nhì
49021
Giải ba
6776744448
Giải tư
20234533939641485153544375317885206
Giải năm
3656
Giải sáu
902694397358
Giải bảy
638
Giải tám
24
21
9353
14341424
065626
176737
48785838
39
21
9353
14341424
065626
176737
48785838
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
379271
Giải nhất
41957
Giải nhì
64368
Giải ba
5402783670
Giải tư
13038117458685150466862076596735945
Giải năm
2789
Giải sáu
535008543749
Giải bảy
273
Giải tám
93
7050
7151
7393
54
4545
66
57270767
6838
8949
7050
7151
7393
54
4545
66
57270767
6838
8949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
475132
Giải nhất
85240
Giải nhì
51127
Giải ba
4171300463
Giải tư
20773858257743360223100316620194320
Giải năm
8052
Giải sáu
186733031431
Giải bảy
264
Giải tám
69
4020
310131
3252
136373332303
64
25
2767
69
4020
310131
3252
136373332303
64
25
2767
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
400455
Giải nhất
07197
Giải nhì
16002
Giải ba
6712749159
Giải tư
57370629517506642518105655041903531
Giải năm
2312
Giải sáu
501988630554
Giải bảy
830
Giải tám
07
7030
5131
0212
63
54
5565
66
972707
18
591919
7030
5131
0212
63
54
5565
66
972707
18
591919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
352727
Giải nhất
06063
Giải nhì
79217
Giải ba
6335662332
Giải tư
30227729063648555277254428937413767
Giải năm
0999
Giải sáu
817709675157
Giải bảy
270
Giải tám
20
7020
3242
63
74
85
5606
2717277767776757
99
7020
3242
63
74
85
5606
2717277767776757
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
088381
Giải nhất
33876
Giải nhì
56808
Giải ba
1141000204
Giải tư
36193465844346082354364604471478451
Giải năm
5092
Giải sáu
741910548041
Giải bảy
777
Giải tám
27
106060
815141
92
93
0484541454
76
7727
08
19
106060
815141
92
93
0484541454
76
7727
08
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
708064
Giải nhất
67173
Giải nhì
40160
Giải ba
0926176309
Giải tư
58050938178150967385802191703989746
Giải năm
9717
Giải sáu
603358835930
Giải bảy
316
Giải tám
09
605030
61
733383
64
85
4616
1717
0909193909
605030
61
733383
64
85
4616
1717
0909193909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
904065
Giải nhất
55711
Giải nhì
53235
Giải ba
0578249249
Giải tư
67052518337132747799319648899007970
Giải năm
9546
Giải sáu
460911395536
Giải bảy
472
Giải tám
47
9070
11
825272
33
64
6535
4636
2747
49990939
9070
11
825272
33
64
6535
4636
2747
49990939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
002582
Giải nhất
71710
Giải nhì
47094
Giải ba
1416736132
Giải tư
50559537147704066779107989391117415
Giải năm
4935
Giải sáu
411115785861
Giải bảy
192
Giải tám
34
1040
111161
823292
941434
1535
67
9878
5979
1040
111161
823292
941434
1535
67
9878
5979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
262224
Giải nhất
46236
Giải nhì
59965
Giải ba
8577657329
Giải tư
43299640693735287952483523123009465
Giải năm
3821
Giải sáu
930141565804
Giải bảy
059
Giải tám
98
30
2101
525252
2404
6565
367656
98
29996959
30
2101
525252
2404
6565
367656
98
29996959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
773777
Giải nhất
89407
Giải nhì
34287
Giải ba
1345863362
Giải tư
90275409690650941986033714197704758
Giải năm
4977
Giải sáu
711667318510
Giải bảy
126
Giải tám
40
1040
7131
62
75
861626
7707877777
5858
6909
1040
7131
62
75
861626
7707877777
5858
6909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
848313
Giải nhất
70841
Giải nhì
60240
Giải ba
8695556249
Giải tư
63210514395310236573768815408104396
Giải năm
5191
Giải sáu
053563029990
Giải bảy
681
Giải tám
29
401090
4181819181
0202
1373
5535
96
493929
401090
4181819181
0202
1373
5535
96
493929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
683176
Giải nhất
37248
Giải nhì
75211
Giải ba
9818347702
Giải tư
06225989713548810955888433702885654
Giải năm
0239
Giải sáu
349462137298
Giải bảy
125
Giải tám
26
1171
02
834313
5494
255525
7626
48882898
39
1171
02
834313
5494
255525
7626
48882898
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
986133
Giải nhất
81084
Giải nhì
57433
Giải ba
9372647504
Giải tư
80518362758017149448424266779415790
Giải năm
2295
Giải sáu
945196758014
Giải bảy
307
Giải tám
40
9040
7151
3333
84049414
759575
2626
07
1848
9040
7151
3333
84049414
759575
2626
07
1848

KQXSBT-Thống kê kết quả xổ số Bến Tre 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Bến Tre 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSBT 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Bến Tre 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSBT 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSBT 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.