Thống kê kết quả xổ số Bến Tre 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
683176
Giải nhất
37248
Giải nhì
75211
Giải ba
9818347702
Giải tư
06225989713548810955888433702885654
Giải năm
0239
Giải sáu
349462137298
Giải bảy
125
Giải tám
26
1171
02
834313
5494
255525
7626
48882898
39
1171
02
834313
5494
255525
7626
48882898
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
986133
Giải nhất
81084
Giải nhì
57433
Giải ba
9372647504
Giải tư
80518362758017149448424266779415790
Giải năm
2295
Giải sáu
945196758014
Giải bảy
307
Giải tám
40
9040
7151
3333
84049414
759575
2626
07
1848
9040
7151
3333
84049414
759575
2626
07
1848
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
531080
Giải nhất
02531
Giải nhì
86381
Giải ba
2691786234
Giải tư
59375432343174613302038061172147727
Giải năm
4805
Giải sáu
044047838142
Giải bảy
143
Giải tám
64
8040
318121
0242
8343
343464
7505
4606
1727
8040
318121
0242
8343
343464
7505
4606
1727
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
360132
Giải nhất
91518
Giải nhì
47529
Giải ba
9905385912
Giải tư
24091907409809676227103833178846105
Giải năm
8797
Giải sáu
477394630333
Giải bảy
556
Giải tám
21
40
9121
3212
5383736333
05
9656
2797
1888
29
40
9121
3212
5383736333
05
9656
2797
1888
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
937164
Giải nhất
31374
Giải nhì
49551
Giải ba
9185287357
Giải tư
61267639895338614566881840906403136
Giải năm
1744
Giải sáu
019797131710
Giải bảy
254
Giải tám
00
1000
51
52
13
647484644454
866636
576797
89
1000
51
52
13
647484644454
866636
576797
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
991992
Giải nhất
30554
Giải nhì
38973
Giải ba
0120396810
Giải tư
93919630896280358344705401591493098
Giải năm
9308
Giải sáu
012501644126
Giải bảy
265
Giải tám
20
104020
92
730303
54441464
2565
26
9808
1989
104020
92
730303
54441464
2565
26
9808
1989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
883562
Giải nhất
94886
Giải nhì
91067
Giải ba
0780615250
Giải tư
46768959609797936592556577307054196
Giải năm
8162
Giải sáu
880267576370
Giải bảy
324
Giải tám
50
5060707050
62926202
24
860696
675757
68
79
5060707050
62926202
24
860696
675757
68
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
413005
Giải nhất
46766
Giải nhì
94801
Giải ba
4279557086
Giải tư
53486490644531676727980778697945097
Giải năm
4396
Giải sáu
854575723221
Giải bảy
294
Giải tám
70
70
0121
72
6494
059545
6686861696
277797
79
70
0121
72
6494
059545
6686861696
277797
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
865563
Giải nhất
55953
Giải nhì
36729
Giải ba
7781907787
Giải tư
56569014876064888063955156848147584
Giải năm
1281
Giải sáu
336843781232
Giải bảy
928
Giải tám
74
8181
32
635363
8474
15
8787
48687828
291969
8181
32
635363
8474
15
8787
48687828
291969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
117651
Giải nhất
06934
Giải nhì
71560
Giải ba
5545790700
Giải tư
45157908986500801905720996609486457
Giải năm
3449
Giải sáu
553502504276
Giải bảy
633
Giải tám
22
600050
51
22
33
3494
0535
76
575757
9808
9949
600050
51
22
33
3494
0535
76
575757
9808
9949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
285856
Giải nhất
78184
Giải nhì
73856
Giải ba
5498532244
Giải tư
59436052599430799301861849370534954
Giải năm
4120
Giải sáu
558895501075
Giải bảy
437
Giải tám
24
2050
01
8444845424
850575
565636
0737
88
59
2050
01
8444845424
850575
565636
0737
88
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
740034
Giải nhất
61499
Giải nhì
95874
Giải ba
8884046067
Giải tư
53352998917713913368669181215528082
Giải năm
6187
Giải sáu
630339572812
Giải bảy
652
Giải tám
70
4070
91
52821252
03
3474
55
678757
6818
9939
4070
91
52821252
03
3474
55
678757
6818
9939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
468527
Giải nhất
78906
Giải nhì
80441
Giải ba
3772787359
Giải tư
56915533039796563017855639255082146
Giải năm
0319
Giải sáu
216603955317
Giải bảy
044
Giải tám
13
50
41
036313
44
156595
064666
27271717
5919
50
41
036313
44
156595
064666
27271717
5919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
489771
Giải nhất
48943
Giải nhì
86146
Giải ba
8538333920
Giải tư
12659377198907983670114894335031462
Giải năm
2565
Giải sáu
631190403559
Giải bảy
343
Giải tám
37
20705040
7111
62
438343
65
46
37
5919798959
20705040
7111
62
438343
65
46
37
5919798959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
948139
Giải nhất
54686
Giải nhì
48395
Giải ba
6506508984
Giải tư
33063188040130060269318413954816071
Giải năm
7663
Giải sáu
211307993801
Giải bảy
842
Giải tám
67
00
417101
42
636313
8404
9565
86
67
48
396999
00
417101
42
636313
8404
9565
86
67
48
396999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
090063
Giải nhất
07232
Giải nhì
65205
Giải ba
6425160864
Giải tư
67369914637843675896853354313936006
Giải năm
9169
Giải sáu
958244549584
Giải bảy
735
Giải tám
35
51
3282
6363
645484
05353535
369606
693969
51
3282
6363
645484
05353535
369606
693969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
116165
Giải nhất
45882
Giải nhì
64833
Giải ba
9551336352
Giải tư
55252672563503705020847813643266128
Giải năm
0001
Giải sáu
519763531462
Giải bảy
431
Giải tám
99
20
810131
8252523262
331353
65
56
3797
28
99
20
810131
8252523262
331353
65
56
3797
28
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
834776
Giải nhất
53451
Giải nhì
84097
Giải ba
8293585598
Giải tư
99587475340419468916450646205105973
Giải năm
2789
Giải sáu
353201660041
Giải bảy
537
Giải tám
24
515141
32
73
34946424
35
761666
978737
98
89
515141
32
73
34946424
35
761666
978737
98
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
105961
Giải nhất
64563
Giải nhì
06106
Giải ba
8540165109
Giải tư
18719349873946975556192969494449810
Giải năm
0373
Giải sáu
485275625253
Giải bảy
966
Giải tám
33
10
6101
5262
63735333
44
06569666
87
091969
10
6101
5262
63735333
44
06569666
87
091969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
807857
Giải nhất
99332
Giải nhì
49230
Giải ba
0190509574
Giải tư
72225412060499801835270693691035658
Giải năm
4691
Giải sáu
699371557209
Giải bảy
051
Giải tám
88
3010
9151
32
93
74
05253555
06
57
985888
6909
3010
9151
32
93
74
05253555
06
57
985888
6909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
255913
Giải nhất
13402
Giải nhì
09515
Giải ba
3467797832
Giải tư
88338412367941831763271919252642341
Giải năm
1262
Giải sáu
205395307108
Giải bảy
596
Giải tám
39
30
9141
023262
136353
15
362696
77
381808
39
30
9141
023262
136353
15
362696
77
381808
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
794537
Giải nhất
13208
Giải nhì
60086
Giải ba
6196769746
Giải tư
47343409414821510495133210737384368
Giải năm
4792
Giải sáu
821424167180
Giải bảy
531
Giải tám
69
80
412131
92
4373
14
1595
864616
3767
0868
69
80
412131
92
4373
14
1595
864616
3767
0868
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
361839
Giải nhất
56580
Giải nhì
08154
Giải ba
5185057757
Giải tư
44917253867125025077610660915769319
Giải năm
9414
Giải sáu
215927474943
Giải bảy
454
Giải tám
52
805050
52
43
541454
8666
5717775747
391959
805050
52
43
541454
8666
5717775747
391959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
780544
Giải nhất
64004
Giải nhì
39766
Giải ba
9234864520
Giải tư
14987447268885007412607137720745764
Giải năm
3942
Giải sáu
054788218488
Giải bảy
953
Giải tám
87
2050
21
1242
1353
440464
6626
87074787
4888
2050
21
1242
1353
440464
6626
87074787
4888
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
218251
Giải nhất
46273
Giải nhì
38870
Giải ba
2791989765
Giải tư
29088777305172516550330536136750027
Giải năm
7129
Giải sáu
745314318035
Giải bảy
006
Giải tám
27
703050
5131
735353
652535
06
672727
88
1929
703050
5131
735353
652535
06
672727
88
1929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
046838
Giải nhất
84054
Giải nhì
59782
Giải ba
1973340452
Giải tư
85070386518174052971255197607834559
Giải năm
3053
Giải sáu
635985979247
Giải bảy
347
Giải tám
22
7040
5171
825222
3353
54
974747
3878
195959
7040
5171
825222
3353
54
974747
3878
195959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
715001
Giải nhất
56947
Giải nhì
39197
Giải ba
3280681192
Giải tư
34367280773956115002553608786310700
Giải năm
8989
Giải sáu
949638423183
Giải bảy
867
Giải tám
95
6000
0161
920242
6383
95
0696
4797677767
89
6000
0161
920242
6383
95
0696
4797677767
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
985426
Giải nhất
63251
Giải nhì
31862
Giải ba
8941285181
Giải tư
60972838441414408576551609029316781
Giải năm
6074
Giải sáu
621157844762
Giải bảy
275
Giải tám
60
6060
51818111
62127262
93
44447484
75
2676
6060
51818111
62127262
93
44447484
75
2676
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
800108
Giải nhất
93180
Giải nhì
58962
Giải ba
9399906388
Giải tư
05108759203355118683295015231886661
Giải năm
9972
Giải sáu
516535605606
Giải bảy
910
Giải tám
37
80206010
510161
6272
83
65
06
37
08880818
99
80206010
510161
6272
83
65
06
37
08880818
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
645804
Giải nhất
18682
Giải nhì
24486
Giải ba
7058049334
Giải tư
99629833133338232510090718769626597
Giải năm
1187
Giải sáu
261963225219
Giải bảy
696
Giải tám
80
801080
71
828222
13
0434
869696
9787
291919
801080
71
828222
13
0434
869696
9787
291919

KQXSBT-Thống kê kết quả xổ số Bến Tre 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Bến Tre 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSBT 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Bến Tre 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSBT 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSBT 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.