Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ Bảy trong 80 tuần qua
24
08
22
52
20
76
17
38
17
28
17
02
17
67
16
20
16
71
16
14
16
64
16
54
16
23
16
91
16
33
15
21
15
49
15
81
15
70
14
06
14
10
14
97
14
60
14
73
14
47
14
95
14
48
14
69
14
16
14
30
14
42
13
66
13
92
13
74
13
12
13
65
13
80
13
11
13
46
13
78
12
05
12
84
12
72
12
88
12
22
12
40
12
79
12
86
12
29
11
26
11
07
11
31
11
83
11
62
11
94
11
50
11
93
10
01
10
25
10
99
10
98
10
04
10
90
10
44
10
37
10
57
10
53
10
34
10
39
10
68
10
45
10
19
10
36
9
59
9
24
9
13
9
51
9
61
9
89
9
63
9
87
9
82
8
55
8
35
8
17
8
18
8
77
8
00
8
85
7
27
7
75
7
41
7
32
6
09
6
58
6
15
6
43
6
56
6
96
6
03

Thống kê lô gan từ 00-99 An Giang-XSAG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số An Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSAG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.