Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
25
50
24
02
20
56
20
78
19
00
18
40
18
54
18
32
18
71
18
14
18
94
18
24
18
85
17
43
17
10
17
35
17
05
17
23
17
21
17
66
16
87
16
61
16
03
16
30
16
20
16
57
15
41
15
01
15
46
15
95
15
38
15
07
15
76
15
48
15
77
14
53
14
13
14
34
14
60
14
79
14
15
14
45
14
37
14
18
14
84
14
42
14
04
14
59
13
16
13
63
13
22
13
97
13
08
13
39
13
64
13
47
13
19
12
36
12
98
12
90
12
82
12
74
12
12
12
58
12
69
12
62
12
31
12
83
12
65
12
55
12
89
11
75
11
29
11
28
11
86
11
17
11
27
11
92
11
25
11
11
11
80
10
44
10
06
10
96
10
26
10
09
10
67
10
72
10
91
10
99
9
93
9
73
9
49
9
70
8
52
8
68
8
88
7
51
7
33
7
81

Thống kê lô gan từ 00-99 An Giang-XSAG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số An Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSAG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.