Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
24
78
23
50
23
20
22
30
21
95
21
21
21
10
20
24
20
84
20
54
20
38
19
02
19
60
18
57
18
08
18
46
18
13
18
64
18
56
18
52
17
80
17
87
17
47
17
48
17
94
17
85
17
66
17
28
16
40
16
76
16
14
16
71
16
92
15
15
15
77
15
59
15
37
15
23
15
42
15
07
15
88
15
44
15
61
14
69
14
70
14
19
14
79
14
05
14
62
14
16
14
65
14
90
14
49
14
83
14
45
14
11
14
06
14
18
13
72
13
32
13
22
13
98
13
41
13
89
13
26
13
01
13
97
12
53
12
12
12
58
12
73
12
25
12
39
12
99
12
00
12
63
12
31
11
93
11
04
11
81
11
27
11
67
11
33
11
91
11
74
10
09
10
34
10
35
10
82
10
03
10
17
10
43
9
86
9
96
9
29
9
36
9
75
9
55
8
51
8
68

Thống kê lô gan từ 00-99 An Giang-XSAG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số An Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSAG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.