Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Chủ Nhật trong 80 tuần qua
20
02
17
78
16
50
15
43
14
40
14
87
14
05
13
56
13
71
13
03
13
14
13
24
13
07
13
30
13
77
13
57
12
32
12
61
12
00
12
45
12
37
12
76
12
48
12
21
11
54
11
35
11
42
11
23
11
85
11
59
10
75
10
41
10
34
10
22
10
17
10
58
10
39
10
83
10
04
10
66
10
89
10
19
9
53
9
36
9
01
9
98
9
10
9
79
9
86
9
12
9
95
9
08
9
84
8
46
8
29
8
90
8
82
8
63
8
44
8
06
8
94
8
38
8
18
8
69
8
92
8
62
8
25
8
26
8
20
8
65
7
60
7
16
7
09
7
67
7
88
7
55
7
47
7
80
7
99
6
13
6
93
6
28
6
15
6
97
6
96
6
27
6
31
6
49
6
91
6
81
5
73
5
74
5
11
5
51
5
70
4
52
4
68
4
72
4
33
4
64

Thống kê lô gan từ 00-99 An Giang-XSAG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số An Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSAG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.