Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ hai trong 80 tuần qua
23
02
20
23
19
57
17
81
17
08
17
69
17
67
16
33
16
80
16
71
15
16
15
06
15
07
15
36
15
61
15
90
15
38
15
48
15
76
15
47
15
72
14
63
14
73
14
91
14
29
14
42
14
74
14
68
14
35
14
64
14
65
13
21
13
14
13
40
13
79
13
46
13
54
13
70
13
19
13
86
13
94
13
52
12
05
12
93
12
04
12
49
12
77
11
37
11
99
11
62
11
24
11
41
11
10
11
55
11
28
11
12
11
39
11
31
11
34
11
82
11
66
11
89
10
97
10
60
10
30
10
00
10
26
10
83
10
78
10
98
10
18
10
50
9
25
9
96
9
15
9
44
9
03
9
59
9
53
9
51
9
43
9
32
9
45
8
22
8
01
8
20
8
56
8
88
8
11
8
09
8
85
7
17
7
84
7
95
7
87
7
75
6
92
6
13
5
58
4
27

Thống kê lô gan từ 00-99 An Giang-XSAG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số An Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSAG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.