Thống kê một ngày

80 tuần
lần Bộ Số
Đếm số lượng nhóm số đã xuất hiện vào Thứ tư trong 80 tuần qua
22
20
21
38
20
10
19
84
18
60
18
21
18
50
18
54
17
30
17
02
17
95
17
52
17
13
17
28
16
78
15
92
15
37
15
24
15
85
15
71
15
46
15
64
14
66
14
48
14
56
14
06
14
18
14
57
14
73
14
47
14
76
14
08
13
00
13
65
13
44
13
14
13
69
13
59
13
15
13
23
13
42
13
11
13
74
13
16
12
33
12
91
12
07
12
45
12
79
12
83
12
31
12
49
12
80
12
94
12
97
11
41
11
90
11
61
11
26
11
87
11
40
11
22
11
01
11
88
11
70
11
72
10
25
10
62
10
63
10
67
10
05
10
55
10
98
9
39
9
03
9
19
9
89
9
77
9
58
8
17
8
04
8
96
8
27
8
75
8
99
8
32
8
43
8
12
8
53
8
93
8
34
8
68
7
35
7
36
7
09
7
29
7
86
6
51
6
81
5
82

Thống kê lô gan từ 00-99 An Giang-XSAG

Tổng quan: Trình bày dữ liệu đi của cả tuần N trong phạm vi của tất cả các nhóm số (2 chữ số cuối) trong biểu đồ
Ngày: Cung cấp tuần N (Thứ Hai ~ Thứ Bảy, 7 lựa chọn duy nhất, chỉ khả dụng ở miền Bắc, tuần N trong đó ngày hôm nay được chọn theo mặc định)
Phạm vi thống kê: chỉ từ 4 tuần đến gần 80 tuần (10 lựa chọn đơn lẻ, xem nguyên mẫu), dữ liệu trong ngày sẽ được đưa vào thống kê nếu mở thưởng
Tiêu đề: Theo lời nhắc ngày và phạm vi đã chọn, định dạng là "đếm số nhóm số đã xuất hiện trong tuần N trong XX tuần trước."

Bạn đang xem thống kê lô gan xổ số An Giang, 1 trong những công cụ thống kê XSAG. Đây là kết quả do máy tính thực hiện để xác định những con số từ 00 đến 99 không xuất hiện trong 1 thời gian dài, có thể nói đây là những con số gan lì đợi mãi không ra. Xem chi tiết ở bảng bên dưới nhé các bạn.