Thống kê kết quả xổ số Vũng Tàu 300 ngày qua

Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(06/07/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
582806
Giải nhất
23032
Giải nhì
36744
Giải ba
1698909442
Giải tư
87151176529024010309316549627051636
Giải năm
0930
Giải sáu
166959971080
Giải bảy
829
Giải tám
14
40703080
51
324252
445414
0636
97
89096929
40703080
51
324252
445414
0636
97
89096929
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(29/06/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
237021
Giải nhất
91530
Giải nhì
41633
Giải ba
1802377867
Giải tư
31495792884777205941095017504290245
Giải năm
8297
Giải sáu
919897597511
Giải bảy
765
Giải tám
20
3020
21410111
7242
3323
954565
6797
8898
59
3020
21410111
7242
3323
954565
6797
8898
59
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(22/06/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
787778
Giải nhất
07845
Giải nhì
94442
Giải ba
1794205060
Giải tư
52765963738964427992726422120443595
Giải năm
4252
Giải sáu
813556047847
Giải bảy
914
Giải tám
12
60
424292425212
73
44040414
45659535
47
78
60
424292425212
73
44040414
45659535
47
78
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(15/06/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
110808
Giải nhất
39932
Giải nhì
44268
Giải ba
8192689570
Giải tư
36334431083915097646969952604118542
Giải năm
8455
Giải sáu
830541323476
Giải bảy
982
Giải tám
56
7050
41
32423282
34
955505
26467656
086808
7050
41
32423282
34
955505
26467656
086808
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(08/06/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
936543
Giải nhất
49145
Giải nhì
25173
Giải ba
7390588489
Giải tư
75044656115715970070459008343405113
Giải năm
9577
Giải sáu
334177660707
Giải bảy
313
Giải tám
13
7000
1141
4373131313
4434
4505
66
7707
8959
7000
1141
4373131313
4434
4505
66
7707
8959
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(01/06/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
438978
Giải nhất
71174
Giải nhì
72079
Giải ba
0883484975
Giải tư
78427675145268785759968501783520717
Giải năm
8146
Giải sáu
650815021014
Giải bảy
499
Giải tám
19
50
02
74341414
7535
46
278717
7808
79599919
50
02
74341414
7535
46
278717
7808
79599919
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(25/05/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
900871
Giải nhất
72253
Giải nhì
28104
Giải ba
6549685481
Giải tư
30950497525931488165366042493592761
Giải năm
0788
Giải sáu
646188640803
Giải bảy
620
Giải tám
69
5020
71816161
52
5303
04140464
6535
96
88
69
5020
71816161
52
5303
04140464
6535
96
88
69
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(18/05/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
112448
Giải nhất
23046
Giải nhì
40112
Giải ba
8072681723
Giải tư
36926940298117086103417745261220964
Giải năm
3694
Giải sáu
756918732729
Giải bảy
792
Giải tám
04
70
121292
230373
74649404
462626
48
296929
70
121292
230373
74649404
462626
48
296929
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(11/05/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
803255
Giải nhất
91824
Giải nhì
72049
Giải ba
1031316039
Giải tư
64944687221018046864068022501776471
Giải năm
0471
Giải sáu
239753327781
Giải bảy
053
Giải tám
40
8040
717181
220232
1353
244464
55
1797
4939
8040
717181
220232
1353
244464
55
1797
4939
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(04/05/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
872087
Giải nhất
29478
Giải nhì
85415
Giải ba
3923927273
Giải tư
61842182233415369476771959448004431
Giải năm
1612
Giải sáu
912681376981
Giải bảy
204
Giải tám
20
8020
3181
4212
732353
04
1595
7626
8737
78
39
8020
3181
4212
732353
04
1595
7626
8737
78
39
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(27/04/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
963798
Giải nhất
18775
Giải nhì
43063
Giải ba
4625603002
Giải tư
18854461637059879493820660077833439
Giải năm
9203
Giải sáu
163831530019
Giải bảy
197
Giải tám
23
02
636393035323
54
75
5666
97
98987838
3919
02
636393035323
54
75
5666
97
98987838
3919
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(20/04/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
091781
Giải nhất
39580
Giải nhì
72998
Giải ba
6730039674
Giải tư
73593474891187868421750508586667398
Giải năm
5807
Giải sáu
384571817687
Giải bảy
412
Giải tám
07
800050
812181
12
93
74
45
66
078707
987898
89
800050
812181
12
93
74
45
66
078707
987898
89
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(13/04/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
117666
Giải nhất
88119
Giải nhì
99592
Giải ba
6749406581
Giải tư
94687717273534997208555622291552733
Giải năm
2121
Giải sáu
157087577081
Giải bảy
533
Giải tám
68
70
812181
9262
3333
94
15
66
872757
0868
1949
70
812181
9262
3333
94
15
66
872757
0868
1949
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(06/04/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
370861
Giải nhất
06479
Giải nhì
15793
Giải ba
3663203332
Giải tư
68492283654498707835747593520886060
Giải năm
5069
Giải sáu
031702663213
Giải bảy
246
Giải tám
16
60
61
323292
9313
6535
664616
8717
08
795969
60
61
323292
9313
6535
664616
8717
08
795969
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(30/03/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
580462
Giải nhất
57466
Giải nhì
43031
Giải ba
5539503893
Giải tư
54084864356607216903786442146722690
Giải năm
0646
Giải sáu
275671854530
Giải bảy
823
Giải tám
04
9030
31
6272
930323
844404
953585
664656
67
9030
31
6272
930323
844404
953585
664656
67
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(23/03/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
473971
Giải nhất
22686
Giải nhì
24252
Giải ba
0182729962
Giải tư
44542158148989307208027023066769280
Giải năm
2483
Giải sáu
040818760531
Giải bảy
693
Giải tám
78
80
7131
52624202
938393
14
8676
2767
080878
80
7131
52624202
938393
14
8676
2767
080878
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(16/03/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
864031
Giải nhất
86307
Giải nhì
94090
Giải ba
5172709720
Giải tư
95184756007221892487989346461157055
Giải năm
8307
Giải sáu
547126886825
Giải bảy
081
Giải tám
43
902000
31117181
43
8434
5525
07278707
1888
902000
31117181
43
8434
5525
07278707
1888
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(09/03/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
295434
Giải nhất
68115
Giải nhì
84583
Giải ba
7121645172
Giải tư
17866042936597280462274806902818344
Giải năm
0495
Giải sáu
194392669570
Giải bảy
109
Giải tám
74
8070
727262
839343
344474
1595
166666
28
09
8070
727262
839343
344474
1595
166666
28
09
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(02/03/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
156089
Giải nhất
31954
Giải nhì
55773
Giải ba
4646125981
Giải tư
88989524517166495394524066049745228
Giải năm
6073
Giải sáu
984021282664
Giải bảy
006
Giải tám
94
40
618151
7373
5464946494
0606
97
2828
8989
40
618151
7373
5464946494
0606
97
2828
8989
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(23/02/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
099726
Giải nhất
12672
Giải nhì
01596
Giải ba
3973667566
Giải tư
10604102684157700275305268514748991
Giải năm
8281
Giải sáu
638404771447
Giải bảy
470
Giải tám
49
70
9181
72
0484
75
2696366626
77477747
68
49
70
9181
72
0484
75
2696366626
77477747
68
49
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(16/02/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
928409
Giải nhất
69070
Giải nhì
82763
Giải ba
6548849934
Giải tư
44961314738737374735336355369741117
Giải năm
3971
Giải sáu
406214408895
Giải bảy
653
Giải tám
76
7040
6171
62
63737353
34
353595
76
9717
88
09
7040
6171
62
63737353
34
353595
76
9717
88
09
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(09/02/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
004375
Giải nhất
95970
Giải nhì
63841
Giải ba
4942090471
Giải tư
07465764413249724340133568578643390
Giải năm
9989
Giải sáu
742852889747
Giải bảy
970
Giải tám
12
7020409070
417141
12
7565
5686
9747
2888
89
7020409070
417141
12
7565
5686
9747
2888
89
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(02/02/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
454010
Giải nhất
85276
Giải nhì
27087
Giải ba
3220552791
Giải tư
87495964848530064295690773669757546
Giải năm
0423
Giải sáu
939338207888
Giải bảy
177
Giải tám
32
100020
91
32
2393
84
059595
7646
87779777
88
100020
91
32
2393
84
059595
7646
87779777
88
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(26/01/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
972164
Giải nhất
07745
Giải nhì
34399
Giải ba
1451178455
Giải tư
02290677057751188479410386302344270
Giải năm
3042
Giải sáu
165109022399
Giải bảy
597
Giải tám
47
9070
111151
4202
23
64
455505
9747
38
997999
9070
111151
4202
23
64
455505
9747
38
997999
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(19/01/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
502962
Giải nhất
92041
Giải nhì
74916
Giải ba
0976615281
Giải tư
91757858765075977157701339258961181
Giải năm
0528
Giải sáu
667852095980
Giải bảy
697
Giải tám
67
80
418181
62
33
166676
57579767
2878
598909
80
418181
62
33
166676
57579767
2878
598909
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(12/01/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
187568
Giải nhất
94467
Giải nhì
98337
Giải ba
6385327531
Giải tư
58383822177980447281883277395582130
Giải năm
6234
Giải sáu
408906713979
Giải bảy
909
Giải tám
57
30
318171
5383
0434
55
6737172757
68
897909
30
318171
5383
0434
55
6737172757
68
897909
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(05/01/2021/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
282263
Giải nhất
91460
Giải nhì
34859
Giải ba
5447093751
Giải tư
94352688939463827105852131590420165
Giải năm
9055
Giải sáu
068328150721
Giải bảy
629
Giải tám
11
6070
512111
52
63931383
04
05655515
38
5929
6070
512111
52
63931383
04
05655515
38
5929
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(29/12/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
585231
Giải nhất
39993
Giải nhì
92664
Giải ba
0208010565
Giải tư
09427259980181373236722734674714019
Giải năm
7425
Giải sáu
685282170979
Giải bảy
993
Giải tám
05
80
31
52
93137393
64
652505
36
274717
98
1979
80
31
52
93137393
64
652505
36
274717
98
1979
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(22/12/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
151893
Giải nhất
80247
Giải nhì
18726
Giải ba
9527319516
Giải tư
81313738696324613697797175057597879
Giải năm
0007
Giải sáu
013847112551
Giải bảy
962
Giải tám
53
1151
62
93731353
75
261646
47971707
38
6979
1151
62
93731353
75
261646
47971707
38
6979
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(15/12/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
462072
Giải nhất
03211
Giải nhì
14132
Giải ba
9631122165
Giải tư
42557951624156863713565635072628959
Giải năm
7098
Giải sáu
829296159381
Giải bảy
547
Giải tám
95
111181
72326292
1363
651595
26
5747
6898
59
111181
72326292
1363
651595
26
5747
6898
59
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(08/12/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
340509
Giải nhất
60751
Giải nhì
37343
Giải ba
8451391339
Giải tư
32920331856289078552776753485381612
Giải năm
5269
Giải sáu
069544372582
Giải bảy
322
Giải tám
17
2090
51
52128222
431353
857595
3717
093969
2090
51
52128222
431353
857595
3717
093969
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(01/12/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
983778
Giải nhất
02141
Giải nhì
76217
Giải ba
3270752829
Giải tư
60213241062688525310166478887637939
Giải năm
3481
Giải sáu
541981777991
Giải bảy
652
Giải tám
32
10
418191
5232
13
85
0676
17074777
78
293919
10
418191
5232
13
85
0676
17074777
78
293919
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(24/11/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
390846
Giải nhất
95485
Giải nhì
29846
Giải ba
4638430205
Giải tư
50640496085724827807732114525493071
Giải năm
9297
Giải sáu
038445921720
Giải bảy
001
Giải tám
10
402010
117101
92
845484
8505
4646
0797
0848
402010
117101
92
845484
8505
4646
0797
0848
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(17/11/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
897810
Giải nhất
35492
Giải nhì
97130
Giải ba
4471340842
Giải tư
85433008377642439617186281775087356
Giải năm
8982
Giải sáu
502623065349
Giải bảy
187
Giải tám
66
103050
924282
1333
24
56260666
371787
28
49
103050
924282
1333
24
56260666
371787
28
49
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(10/11/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
928851
Giải nhất
02999
Giải nhì
92164
Giải ba
5778758937
Giải tư
76306368957304497296879465135226528
Giải năm
8187
Giải sáu
438582138462
Giải bảy
347
Giải tám
13
51
5262
1313
6444
9585
069646
87378747
28
99
51
5262
1313
6444
9585
069646
87378747
28
99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(03/11/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
843778
Giải nhất
31835
Giải nhì
59815
Giải ba
4159861869
Giải tư
31841540516505934860589216362316764
Giải năm
9320
Giải sáu
576445610475
Giải bảy
166
Giải tám
40
602040
41512161
23
6464
351575
66
7898
6959
602040
41512161
23
6464
351575
66
7898
6959
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(27/10/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
016853
Giải nhất
78137
Giải nhì
32626
Giải ba
9093440598
Giải tư
37991371963589768896595661628298932
Giải năm
3055
Giải sáu
084889936380
Giải bảy
476
Giải tám
01
80
9101
8232
5393
34
55
2696966676
3797
9848
80
9101
8232
5393
34
55
2696966676
3797
9848
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(20/10/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
439138
Giải nhất
61293
Giải nhì
93229
Giải ba
0226027411
Giải tư
43635915437086677171891981058448464
Giải năm
3587
Giải sáu
851676422406
Giải bảy
548
Giải tám
08
60
1171
42
9343
8464
35
661606
87
38984808
29
60
1171
42
9343
8464
35
661606
87
38984808
29
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(13/10/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
024725
Giải nhất
20070
Giải nhì
33113
Giải ba
9255533564
Giải tư
11665370484234216625006810373451024
Giải năm
8266
Giải sáu
343203615135
Giải bảy
842
Giải tám
07
70
8161
423242
13
643424
2555652535
66
07
48
70
8161
423242
13
643424
2555652535
66
07
48
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(06/10/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
323397
Giải nhất
26961
Giải nhì
83546
Giải ba
2391640110
Giải tư
69873361852234382551075975328902338
Giải năm
4548
Giải sáu
917215370612
Giải bảy
467
Giải tám
89
10
6151
7212
7343
85
4616
97973767
3848
8989
10
6151
7212
7343
85
4616
97973767
3848
8989
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(29/09/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
709567
Giải nhất
61050
Giải nhì
02366
Giải ba
6940194496
Giải tư
34694090200493348319077254542325002
Giải năm
4853
Giải sáu
026404378695
Giải bảy
662
Giải tám
99
5020
01
0262
332353
9464
2595
6696
6737
1999
5020
01
0262
332353
9464
2595
6696
6737
1999
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(22/09/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
737985
Giải nhất
73140
Giải nhì
63304
Giải ba
0882340042
Giải tư
56916408178439478300419007815397474
Giải năm
8356
Giải sáu
192683073922
Giải bảy
227
Giải tám
89
400000
4222
2353
049474
85
165626
170727
89
400000
4222
2353
049474
85
165626
170727
89
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(15/09/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
342825
Giải nhất
95988
Giải nhì
95413
Giải ba
5907594222
Giải tư
80457892344007040048698213995463701
Giải năm
0301
Giải sáu
965924961030
Giải bảy
195
Giải tám
48
7030
210101
22
13
3454
257595
96
57
884848
59
7030
210101
22
13
3454
257595
96
57
884848
59
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(08/09/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
343786
Giải nhất
76072
Giải nhì
97329
Giải ba
0099957216
Giải tư
99991807761312203077199966404695120
Giải năm
8268
Giải sáu
713398835991
Giải bảy
495
Giải tám
94
20
9191
7222
3383
94
95
8616769646
77
68
2999
20
9191
7222
3383
94
95
8616769646
77
68
2999
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(01/09/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
398056
Giải nhất
61444
Giải nhì
68497
Giải ba
2563491588
Giải tư
65032005823938227876252479008012034
Giải năm
0976
Giải sáu
522496850759
Giải bảy
982
Giải tám
40
8040
32828282
44343424
85
567676
9747
88
59
8040
32828282
44343424
85
567676
9747
88
59
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(25/08/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
639850
Giải nhất
42424
Giải nhì
48686
Giải ba
5913568119
Giải tư
44654880739391878251223552137874497
Giải năm
5764
Giải sáu
583650520005
Giải bảy
172
Giải tám
51
50
5151
5272
73
245464
355505
8636
97
1878
19
50
5151
5272
73
245464
355505
8636
97
1878
19
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(18/08/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
699289
Giải nhất
00662
Giải nhì
67479
Giải ba
7763066528
Giải tư
41536602850111392965959326871802719
Giải năm
3010
Giải sáu
340879893152
Giải bảy
571
Giải tám
12
3010
71
62325212
13
8565
36
281808
89791989
3010
71
62325212
13
8565
36
281808
89791989
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(11/08/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
527204
Giải nhất
79516
Giải nhì
46442
Giải ba
3870693774
Giải tư
10210430273717436571342618893793054
Giải năm
7346
Giải sáu
620655926226
Giải bảy
213
Giải tám
11
10
716111
4292
13
04747454
1606460626
2737
10
716111
4292
13
04747454
1606460626
2737
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(04/08/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
017584
Giải nhất
02715
Giải nhì
18429
Giải ba
2280271832
Giải tư
54269351179053888878172254986308106
Giải năm
3569
Giải sáu
200377924335
Giải bảy
222
Giải tám
27
02329222
6303
84
152535
06
1727
3878
296969
02329222
6303
84
152535
06
1727
3878
296969
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(28/07/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
051601
Giải nhất
22609
Giải nhì
73166
Giải ba
5975881783
Giải tư
43120835011795071062363504777882623
Giải năm
3809
Giải sáu
957578774517
Giải bảy
659
Giải tám
84
205050
0101
62
8323
84
75
66
7717
5878
090959
205050
0101
62
8323
84
75
66
7717
5878
090959
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(21/07/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
251517
Giải nhất
94002
Giải nhì
96748
Giải ba
4022507901
Giải tư
45593667519704941112614746237094380
Giải năm
8206
Giải sáu
897278188004
Giải bảy
283
Giải tám
86
7080
0151
021272
9383
7404
25
0686
17
4818
49
7080
0151
021272
9383
7404
25
0686
17
4818
49
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(14/07/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
720029
Giải nhất
54246
Giải nhì
18319
Giải ba
0872922983
Giải tư
72730961369425557791813822606648316
Giải năm
5743
Giải sáu
296218346993
Giải bảy
800
Giải tám
67
3000
91
8262
834393
34
55
46366616
67
291929
3000
91
8262
834393
34
55
46366616
67
291929
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(07/07/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
241636
Giải nhất
55636
Giải nhì
31293
Giải ba
8710237349
Giải tư
82204813636626696558749651506424413
Giải năm
2385
Giải sáu
053653757257
Giải bảy
205
Giải tám
61
61
02
936313
0464
65857505
36366636
57
58
49
61
02
936313
0464
65857505
36366636
57
58
49
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(30/06/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
369253
Giải nhất
57336
Giải nhì
65789
Giải ba
8963381638
Giải tư
38092323811032025278498195141420462
Giải năm
6914
Giải sáu
823167586143
Giải bảy
988
Giải tám
26
20
8131
9262
533343
1414
3626
38785888
8919
20
8131
9262
533343
1414
3626
38785888
8919
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(23/06/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
524034
Giải nhất
35885
Giải nhì
43656
Giải ba
5314469087
Giải tư
93508672334977081185316229571749534
Giải năm
1347
Giải sáu
838056366301
Giải bảy
098
Giải tám
50
708050
01
22
33
344434
8585
5636
871747
0898
708050
01
22
33
344434
8585
5636
871747
0898
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(16/06/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
708556
Giải nhất
31589
Giải nhì
99352
Giải ba
4830513450
Giải tư
11575762390845427125423255739515025
Giải năm
2798
Giải sáu
678196413895
Giải bảy
428
Giải tám
15
50
8141
52
54
0575252595259515
56
9828
8939
50
8141
52
54
0575252595259515
56
9828
8939
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(09/06/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
559610
Giải nhất
83374
Giải nhì
72730
Giải ba
1011648347
Giải tư
74761422190342624139556235868184031
Giải năm
6727
Giải sáu
079810688604
Giải bảy
653
Giải tám
34
1030
618131
2353
740434
1626
4727
9868
1939
1030
618131
2353
740434
1626
4727
9868
1939
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(02/06/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
343462
Giải nhất
51663
Giải nhì
12866
Giải ba
9078110241
Giải tư
17984977840008200776077866812675904
Giải năm
6659
Giải sáu
636375377599
Giải bảy
935
Giải tám
00
00
8141
6282
6363
848404
35
66768626
37
5999
00
8141
6282
6363
848404
35
66768626
37
5999
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(26/05/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
501434
Giải nhất
21033
Giải nhì
14151
Giải ba
7286086302
Giải tư
43366533728211679903845429631396429
Giải năm
8007
Giải sáu
626426730910
Giải bảy
423
Giải tám
39
6010
51
027242
3303137323
3464
6616
07
2939
6010
51
027242
3303137323
3464
6616
07
2939
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(19/05/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
676134
Giải nhất
39410
Giải nhì
53912
Giải ba
6848464414
Giải tư
90420472575619280406727277473404714
Giải năm
4356
Giải sáu
710071154286
Giải bảy
595
Giải tám
60
10200060
1292
3484143414
1595
065686
5727
10200060
1292
3484143414
1595
065686
5727
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(12/05/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
894499
Giải nhất
12212
Giải nhì
28901
Giải ba
7826572771
Giải tư
65192847461124229168396345086350546
Giải năm
3226
Giải sáu
023605051262
Giải bảy
402
Giải tám
23
0171
1292426202
6323
34
6505
46462636
68
99
0171
1292426202
6323
34
6505
46462636
68
99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(05/05/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
864898
Giải nhất
36740
Giải nhì
07217
Giải ba
2863471032
Giải tư
78635655614123713723014052328261180
Giải năm
0936
Giải sáu
880410844529
Giải bảy
321
Giải tám
86
4080
6121
3282
23
340484
3505
3686
1737
98
29
4080
6121
3282
23
340484
3505
3686
1737
98
29
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(31/03/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
351163
Giải nhất
92536
Giải nhì
31899
Giải ba
9123220118
Giải tư
05871597071229373984074837830873836
Giải năm
6081
Giải sáu
203114070135
Giải bảy
440
Giải tám
08
40
718131
32
639383
84
35
3636
0707
180808
99
40
718131
32
639383
84
35
3636
0707
180808
99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(24/03/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
614071
Giải nhất
82315
Giải nhì
59786
Giải ba
7037451618
Giải tư
39881598938551562132376559716195644
Giải năm
8697
Giải sáu
097307945380
Giải bảy
169
Giải tám
73
80
718161
32
937373
744494
151555
86
97
18
69
80
718161
32
937373
744494
151555
86
97
18
69
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(17/03/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
339256
Giải nhất
57210
Giải nhì
86795
Giải ba
3697396959
Giải tư
40663361727727076059883978342801955
Giải năm
6855
Giải sáu
265176121761
Giải bảy
699
Giải tám
32
1070
5161
721232
7363
955555
56
97
28
595999
1070
5161
721232
7363
955555
56
97
28
595999
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(10/03/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
738654
Giải nhất
97862
Giải nhì
60356
Giải ba
6855201781
Giải tư
93607117512406762774433556573731149
Giải năm
0757
Giải sáu
311283384921
Giải bảy
616
Giải tám
17
815121
625212
5474
55
5616
0767375717
38
49
815121
625212
5474
55
5616
0767375717
38
49
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(03/03/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
931881
Giải nhất
60915
Giải nhì
54997
Giải ba
9430520039
Giải tư
97714162309735178874136266385165317
Giải năm
4780
Giải sáu
433450271893
Giải bảy
246
Giải tám
61
3080
81515161
93
147434
1505
2646
971727
39
3080
81515161
93
147434
1505
2646
971727
39
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(25/02/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
514370
Giải nhất
89630
Giải nhì
78006
Giải ba
1482280100
Giải tư
99011648294551832098975710459024810
Giải năm
5061
Giải sáu
215300067131
Giải bảy
101
Giải tám
90
703000901090
1171613101
22
53
0606
1898
29
703000901090
1171613101
22
53
0606
1898
29
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(18/02/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
737854
Giải nhất
48838
Giải nhì
02474
Giải ba
1205765332
Giải tư
33106746364320545427477360790458593
Giải năm
4971
Giải sáu
532467875918
Giải bảy
938
Giải tám
37
71
32
93
54740424
05
063636
57278737
381838
71
32
93
54740424
05
063636
57278737
381838
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(11/02/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
266431
Giải nhất
58753
Giải nhì
45971
Giải ba
5016010389
Giải tư
50811175451853285432804601709934520
Giải năm
4762
Giải sáu
456873701986
Giải bảy
734
Giải tám
45
60602070
317111
323262
53
34
4545
86
68
8999
60602070
317111
323262
53
34
4545
86
68
8999
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(04/02/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
437318
Giải nhất
07565
Giải nhì
27440
Giải ba
5633485866
Giải tư
24677281533655470054053056869283572
Giải năm
7801
Giải sáu
180960198024
Giải bảy
631
Giải tám
61
40
013161
9272
53
34545424
6505
66
77
18
0919
40
013161
9272
53
34545424
6505
66
77
18
0919
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(28/01/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
223900
Giải nhất
62485
Giải nhì
99184
Giải ba
2398986891
Giải tư
92274964496679858687340022451428685
Giải năm
1975
Giải sáu
191644374111
Giải bảy
582
Giải tám
45
00
9111
0282
847414
85857545
16
8737
98
8949
00
9111
0282
847414
85857545
16
8737
98
8949
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(21/01/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
964170
Giải nhất
73497
Giải nhì
11232
Giải ba
9199058978
Giải tư
27494210248045789980374964870987851
Giải năm
1350
Giải sáu
483680368507
Giải bảy
254
Giải tám
57
70908050
51
32
942454
963636
97570757
78
09
70908050
51
32
942454
963636
97570757
78
09
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(14/01/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
694086
Giải nhất
08666
Giải nhì
35296
Giải ba
1979301574
Giải tư
29030379939762056554890485142698192
Giải năm
8196
Giải sáu
270373599078
Giải bảy
868
Giải tám
56
3020
92
939303
7454
866696269656
487868
59
3020
92
939303
7454
866696269656
487868
59
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(07/01/2020/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
873455
Giải nhất
29378
Giải nhì
60655
Giải ba
4511827810
Giải tư
81681600567212542185645835192406491
Giải năm
3980
Giải sáu
053066916878
Giải bảy
070
Giải tám
03
10803070
819191
8303
24
55552585
56
781878
10803070
819191
8303
24
55552585
56
781878
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(31/12/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
545846
Giải nhất
44254
Giải nhì
98790
Giải ba
1677182916
Giải tư
61697954115352235011829985931860590
Giải năm
6621
Giải sáu
197100273908
Giải bảy
365
Giải tám
95
9090
7111112171
22
54
6595
4616
9727
981808
9090
7111112171
22
54
6595
4616
9727
981808
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(24/12/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
377268
Giải nhất
32622
Giải nhì
71518
Giải ba
0513225217
Giải tư
51447033420297981745821998582259468
Giải năm
5327
Giải sáu
831791589625
Giải bảy
691
Giải tám
81
9181
22324222
4525
17472717
68186858
7999
9181
22324222
4525
17472717
68186858
7999
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(17/12/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
252208
Giải nhất
54423
Giải nhì
05886
Giải ba
2826931435
Giải tư
61748571646844663957020476665439104
Giải năm
5260
Giải sáu
945840820018
Giải bảy
210
Giải tám
42
6010
8242
23
645404
35
8646
5747
08485818
69
6010
8242
23
645404
35
8646
5747
08485818
69
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(10/12/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
592563
Giải nhất
08720
Giải nhì
66045
Giải ba
4310383943
Giải tư
61477472897682268623090202434083792
Giải năm
8074
Giải sáu
886831590773
Giải bảy
109
Giải tám
96
202040
2292
6303432373
74
45
96
77
68
895909
202040
2292
6303432373
74
45
96
77
68
895909
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(03/12/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
513933
Giải nhất
52760
Giải nhì
17558
Giải ba
7640394713
Giải tư
41293038368950967367833431414216713
Giải năm
7014
Giải sáu
473335224819
Giải bảy
367
Giải tám
87
60
4222
33031393431333
14
36
676787
58
0919
60
4222
33031393431333
14
36
676787
58
0919
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(26/11/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
961002
Giải nhất
68615
Giải nhì
36541
Giải ba
2842420552
Giải tư
40397375518553153904968033932469240
Giải năm
4210
Giải sáu
579217920984
Giải bảy
435
Giải tám
24
4010
415131
02529292
03
2404248424
1535
97
4010
415131
02529292
03
2404248424
1535
97
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(19/11/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
130382
Giải nhất
42230
Giải nhì
95348
Giải ba
9456887208
Giải tư
72803187359477035704604512432854821
Giải năm
3544
Giải sáu
007471038231
Giải bảy
175
Giải tám
83
3070
512131
82
030383
044474
3575
48680828
3070
512131
82
030383
044474
3575
48680828
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(12/11/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
161625
Giải nhất
46666
Giải nhì
97676
Giải ba
4831867975
Giải tư
33947851757254462088982866324077811
Giải năm
8803
Giải sáu
931174726460
Giải bảy
590
Giải tám
00
40609000
1111
72
03
44
257575
667686
47
1888
40609000
1111
72
03
44
257575
667686
47
1888
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(05/11/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
773224
Giải nhất
85262
Giải nhì
92324
Giải ba
9738444289
Giải tư
63437802545615186130552015106162081
Giải năm
9150
Giải sáu
232227963294
Giải bảy
528
Giải tám
63
3050
51016181
6222
63
2424845494
96
37
28
89
3050
51016181
6222
63
2424845494
96
37
28
89
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(29/10/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
228498
Giải nhất
35640
Giải nhì
51372
Giải ba
3227413613
Giải tư
02487674280048611169093631535998051
Giải năm
8572
Giải sáu
977673432519
Giải bảy
411
Giải tám
73
40
5111
7272
13634373
74
8676
87
9828
695919
40
5111
7272
13634373
74
8676
87
9828
695919
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(22/10/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
197803
Giải nhất
85586
Giải nhì
62005
Giải ba
4443258643
Giải tư
15441856827651400972033121446008669
Giải năm
7467
Giải sáu
306738146499
Giải bảy
103
Giải tám
65
60
41
32827212
034303
1414
0565
86
6767
6999
60
41
32827212
034303
1414
0565
86
6767
6999
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(15/10/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
042235
Giải nhất
77834
Giải nhì
61431
Giải ba
6028765027
Giải tư
89125512223676722668172986558582162
Giải năm
9406
Giải sáu
633347593842
Giải bảy
935
Giải tám
78
31
226242
33
34
35258535
06
872767
689878
59
31
226242
33
34
35258535
06
872767
689878
59
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(08/10/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
636417
Giải nhất
12924
Giải nhì
44503
Giải ba
8096769459
Giải tư
49375111873754119609225128569963725
Giải năm
5933
Giải sáu
160657983113
Giải bảy
521
Giải tám
30
30
4121
12
033313
24
7525
06
176787
98
590999
30
4121
12
033313
24
7525
06
176787
98
590999
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(01/10/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
587258
Giải nhất
45425
Giải nhì
94097
Giải ba
4307227446
Giải tư
49544137702077504405553599895022574
Giải năm
7822
Giải sáu
738233878955
Giải bảy
541
Giải tám
25
7050
41
722282
4474
2575055525
46
9787
58
59
7050
41
722282
4474
2575055525
46
9787
58
59
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(24/09/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
123550
Giải nhất
44309
Giải nhì
95695
Giải ba
2002650420
Giải tư
74333235131164888223961348526313478
Giải năm
4253
Giải sáu
833352039473
Giải bảy
688
Giải tám
85
5020
3313236353330373
34
9585
26
487888
09
5020
3313236353330373
34
9585
26
487888
09
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(17/09/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
389283
Giải nhất
09752
Giải nhì
05553
Giải ba
1108605302
Giải tư
14716033294034468812262174773189309
Giải năm
6216
Giải sáu
843935846266
Giải bảy
622
Giải tám
42
31
5202122242
8353
4484
86161666
17
290939
31
5202122242
8353
4484
86161666
17
290939
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(10/09/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
850698
Giải nhất
96898
Giải nhì
93849
Giải ba
4990603381
Giải tư
65903927050255631250807984241295158
Giải năm
9917
Giải sáu
189394953299
Giải bảy
929
Giải tám
12
50
81
1212
0393
0595
0656
17
98989858
499929
50
81
1212
0393
0595
0656
17
98989858
499929
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(03/09/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
972942
Giải nhất
56775
Giải nhì
42691
Giải ba
8109363274
Giải tư
94920431874302703336574574623587606
Giải năm
4604
Giải sáu
358133486232
Giải bảy
658
Giải tám
30
2030
9181
4232
93
7404
7535
3606
872757
4858
2030
9181
4232
93
7404
7535
3606
872757
4858
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(27/08/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
142138
Giải nhất
53874
Giải nhì
29797
Giải ba
0829305797
Giải tư
65032286732843056204293126385951410
Giải năm
4842
Giải sáu
725609183388
Giải bảy
950
Giải tám
69
301050
321242
9373
7404
56
9797
381888
5969
301050
321242
9373
7404
56
9797
381888
5969
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(20/08/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
345875
Giải nhất
57209
Giải nhì
97547
Giải ba
8100573701
Giải tư
67729380355913801083159767239225752
Giải năm
2676
Giải sáu
050071354178
Giải bảy
801
Giải tám
48
00
0101
9252
83
75053535
7676
47
387848
0929
00
0101
9252
83
75053535
7676
47
387848
0929
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(13/08/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
035587
Giải nhất
98202
Giải nhì
32777
Giải ba
4493379721
Giải tư
73345641644507834656260841191634307
Giải năm
7125
Giải sáu
917754878309
Giải bảy
575
Giải tám
97
21
02
33
6484
452575
5616
877707778797
78
09
21
02
33
6484
452575
5616
877707778797
78
09
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(06/08/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
664616
Giải nhất
39550
Giải nhì
60511
Giải ba
2560880753
Giải tư
83717910538543630518963145724070545
Giải năm
3632
Giải sáu
310337137508
Giải bảy
234
Giải tám
80
504080
11
32
53530313
1434
45
1636
17
081808
504080
11
32
53530313
1434
45
1636
17
081808
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(30/07/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
859890
Giải nhất
97014
Giải nhì
52290
Giải ba
5727545941
Giải tư
81443938453434529498277819406794716
Giải năm
4607
Giải sáu
460628358635
Giải bảy
477
Giải tám
45
9090
4181
43
14
754545353545
1606
670777
98
9090
4181
43
14
754545353545
1606
670777
98
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(23/07/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
837048
Giải nhất
06309
Giải nhì
46459
Giải ba
9355587696
Giải tư
95540925076158123254352913815601755
Giải năm
5433
Giải sáu
684374287451
Giải bảy
391
Giải tám
45
40
81915191
3343
54
555545
9656
07
4828
0959
40
81915191
3343
54
555545
9656
07
4828
0959
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(16/07/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
368060
Giải nhất
66675
Giải nhì
19837
Giải ba
4528628967
Giải tư
44528365843810958258632496672355350
Giải năm
7817
Giải sáu
468029120853
Giải bảy
532
Giải tám
73
605080
1232
235373
84
75
86
376717
2858
0949
605080
1232
235373
84
75
86
376717
2858
0949
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(09/07/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
918294
Giải nhất
80778
Giải nhì
29511
Giải ba
6793268924
Giải tư
91316473045590577801636387240569666
Giải năm
6754
Giải sáu
215871086854
Giải bảy
412
Giải tám
80
80
1101
3212
9424045454
0505
1666
78385808
80
1101
3212
9424045454
0505
1666
78385808
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(02/07/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
253224
Giải nhất
42791
Giải nhì
87109
Giải ba
0279799655
Giải tư
80819153790599764139124420988674763
Giải năm
8635
Giải sáu
652398680142
Giải bảy
393
Giải tám
39
91
4242
632393
24
5535
86
9797
68
0919793939
91
4242
632393
24
5535
86
9797
68
0919793939
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(25/06/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
713195
Giải nhất
67044
Giải nhì
97100
Giải ba
7231329422
Giải tư
96347694012359988131644756294721333
Giải năm
5324
Giải sáu
197422359140
Giải bảy
847
Giải tám
11
0040
013111
22
1333
442474
957535
474747
99
0040
013111
22
1333
442474
957535
474747
99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(18/06/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
277462
Giải nhất
80286
Giải nhì
43683
Giải ba
8908008736
Giải tư
73067241196950041222854324467288205
Giải năm
2595
Giải sáu
666996629769
Giải bảy
914
Giải tám
10
800010
6222327262
83
14
0595
8636
67
196969
800010
6222327262
83
14
0595
8636
67
196969
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(11/06/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
953399
Giải nhất
22915
Giải nhì
15865
Giải ba
5329138611
Giải tư
05748872522638891087091306403547684
Giải năm
3561
Giải sáu
284037478069
Giải bảy
459
Giải tám
82
3040
911161
5282
84
156535
8747
4888
996959
3040
911161
5282
84
156535
8747
4888
996959
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(04/06/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
340438
Giải nhất
01890
Giải nhì
06290
Giải ba
3101005068
Giải tư
77004979046511561311293728792866537
Giải năm
9697
Giải sáu
543548541290
Giải bảy
004
Giải tám
19
90901090
11
72
04045404
1535
3797
386828
19
90901090
11
72
04045404
1535
3797
386828
19
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(28/05/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
377197
Giải nhất
38162
Giải nhì
46022
Giải ba
9971630995
Giải tư
76758239247457841375847442565526989
Giải năm
9019
Giải sáu
447569960579
Giải bảy
007
Giải tám
16
6222
2444
95755575
169616
9707
5878
891979
6222
2444
95755575
169616
9707
5878
891979
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(21/05/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
496054
Giải nhất
81891
Giải nhì
92601
Giải ba
4734241318
Giải tư
60965590940937319581747415567094274
Giải năm
1787
Giải sáu
677204475309
Giải bảy
540
Giải tám
36
7040
91018141
4272
73
549474
65
36
8747
18
09
7040
91018141
4272
73
549474
65
36
8747
18
09
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(14/05/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
762598
Giải nhất
81374
Giải nhì
62261
Giải ba
0834057950
Giải tư
78365084477591926379808028290709041
Giải năm
5107
Giải sáu
290279297107
Giải bảy
276
Giải tám
71
4050
614171
0202
74
65
76
47070707
98
197929
4050
614171
0202
74
65
76
47070707
98
197929
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(07/05/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
546110
Giải nhất
32907
Giải nhì
15376
Giải ba
6132165252
Giải tư
92546232330711694963966868997846144
Giải năm
2497
Giải sáu
727830944133
Giải bảy
091
Giải tám
17
10
2191
52
336333
4494
76461686
079717
7878
10
2191
52
336333
4494
76461686
079717
7878
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(30/04/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
025743
Giải nhất
77330
Giải nhì
31374
Giải ba
2222238213
Giải tư
98333662582792444632490770028689412
Giải năm
9250
Giải sáu
172056342114
Giải bảy
283
Giải tám
76
305020
223212
43133383
74243414
8676
77
58
305020
223212
43133383
74243414
8676
77
58
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(23/04/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
563044
Giải nhất
82639
Giải nhì
08571
Giải ba
3198132355
Giải tư
40705632046224833838739356660757351
Giải năm
5076
Giải sáu
929986742283
Giải bảy
857
Giải tám
93
718151
8393
440474
550535
76
0757
4838
3999
718151
8393
440474
550535
76
0757
4838
3999
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(16/04/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
281219
Giải nhất
62355
Giải nhì
84548
Giải ba
6702637489
Giải tư
86268408284785759842367370541635759
Giải năm
0654
Giải sáu
993662935628
Giải bảy
929
Giải tám
62
4262
93
54
55
261636
5737
48682828
19895929
4262
93
54
55
261636
5737
48682828
19895929
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(09/04/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
107762
Giải nhất
55301
Giải nhì
11844
Giải ba
9782518064
Giải tư
18242750112732393787818463750394415
Giải năm
9407
Giải sáu
567091212471
Giải bảy
016
Giải tám
90
7090
01112171
6242
2303
4464
2515
4616
8707
7090
01112171
6242
2303
4464
2515
4616
8707
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(02/04/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
227767
Giải nhất
84307
Giải nhì
59499
Giải ba
0333266059
Giải tư
09610134523023360216860745364251088
Giải năm
1162
Giải sáu
452565271469
Giải bảy
391
Giải tám
66
10
91
32524262
33
74
25
1666
670727
88
995969
10
91
32524262
33
74
25
1666
670727
88
995969
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(26/03/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
703485
Giải nhất
53197
Giải nhì
19991
Giải ba
3870561740
Giải tư
76518291893816669791803323925836142
Giải năm
4524
Giải sáu
117975704291
Giải bảy
609
Giải tám
14
4070
919191
3242
2414
8505
66
97
1858
897909
4070
919191
3242
2414
8505
66
97
1858
897909
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(19/03/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
837315
Giải nhất
56278
Giải nhì
58860
Giải ba
9418585352
Giải tư
94965683178675960924602506618124157
Giải năm
0344
Giải sáu
467398993088
Giải bảy
856
Giải tám
35
6050
81
52
73
2444
15856535
56
1757
7888
5999
6050
81
52
73
2444
15856535
56
1757
7888
5999
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(12/03/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
451785
Giải nhất
86498
Giải nhì
91964
Giải ba
0687278029
Giải tư
55826864117547680694649069681785978
Giải năm
8032
Giải sáu
779207355794
Giải bảy
290
Giải tám
87
90
11
723292
649494
8535
267606
1787
9878
29
90
11
723292
649494
8535
267606
1787
9878
29
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(05/03/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
664120
Giải nhất
68127
Giải nhì
95661
Giải ba
9118861415
Giải tư
43332619302364246308536661888688530
Giải năm
2432
Giải sáu
240946587040
Giải bảy
284
Giải tám
95
20303040
61
324232
84
1595
6686
27
880858
09
20303040
61
324232
84
1595
6686
27
880858
09
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(26/02/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
979857
Giải nhất
45068
Giải nhì
39880
Giải ba
9817838701
Giải tư
23275788144511736411732679483870155
Giải năm
7531
Giải sáu
444029771288
Giải bảy
410
Giải tám
58
804010
011131
14
7555
57176777
6878388858
804010
011131
14
7555
57176777
6878388858
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(19/02/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
196831
Giải nhất
30007
Giải nhì
92852
Giải ba
9519796864
Giải tư
75640448303178505838623773985518013
Giải năm
8665
Giải sáu
774382042498
Giải bảy
048
Giải tám
57
4030
31
52
1343
6404
855565
07977757
389848
4030
31
52
1343
6404
855565
07977757
389848
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(12/02/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
530735
Giải nhất
53246
Giải nhì
44989
Giải ba
6554244619
Giải tư
39079808930543779510063654403706178
Giải năm
2463
Giải sáu
969441051829
Giải bảy
648
Giải tám
87
10
42
9363
94
356505
46
373787
7848
89197929
10
42
9363
94
356505
46
373787
7848
89197929
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(05/02/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
604864
Giải nhất
49319
Giải nhì
31657
Giải ba
5781812883
Giải tư
69836970431924432793879657447065442
Giải năm
8303
Giải sáu
930035445535
Giải bảy
810
Giải tám
32
700010
4232
83439303
644444
6535
36
57
18
19
700010
4232
83439303
644444
6535
36
57
18
19
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(29/01/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
672431
Giải nhất
31987
Giải nhì
43627
Giải ba
2420926166
Giải tư
79548039831148576684334694691493528
Giải năm
0095
Giải sáu
329991473685
Giải bảy
015
Giải tám
72
31
72
83
8414
85958515
66
872747
4828
096999
31
72
83
8414
85958515
66
872747
4828
096999
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(22/01/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
216012
Giải nhất
57108
Giải nhì
02869
Giải ba
3861721283
Giải tư
33170371730910328000544294636015792
Giải năm
4966
Giải sáu
877850235864
Giải bảy
902
Giải tám
34
700060
129202
83730323
6434
66
17
0878
6929
700060
129202
83730323
6434
66
17
0878
6929
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(15/01/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
668132
Giải nhất
90523
Giải nhì
53714
Giải ba
3598445774
Giải tư
33794000793059961696741218562800147
Giải năm
6877
Giải sáu
933157586316
Giải bảy
886
Giải tám
01
213101
32
23
14847494
961686
4777
2858
7999
213101
32
23
14847494
961686
4777
2858
7999
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(08/01/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
739222
Giải nhất
05916
Giải nhì
71882
Giải ba
0411908334
Giải tư
93008263082493331666760589273231040
Giải năm
4680
Giải sáu
411603430212
Giải bảy
703
Giải tám
78
4080
22823212
334303
34
166616
08085878
19
4080
22823212
334303
34
166616
08085878
19
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(01/01/2019/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
395023
Giải nhất
76244
Giải nhì
82184
Giải ba
5137024592
Giải tư
70505139180538070187896350281481417
Giải năm
5776
Giải sáu
080401761453
Giải bảy
307
Giải tám
59
7080
92
2353
44841404
0535
7676
871707
18
59
7080
92
2353
44841404
0535
7676
871707
18
59
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(25/12/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
008605
Giải nhất
11732
Giải nhì
05681
Giải ba
4373673621
Giải tư
26021323014533515185007092158535380
Giải năm
3519
Giải sáu
019675044605
Giải bảy
635
Giải tám
29
80
81212101
32
04
053585850535
3696
091929
80
81212101
32
04
053585850535
3696
091929
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(18/12/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
925035
Giải nhất
82639
Giải nhì
73473
Giải ba
9783038559
Giải tư
05641242629641757743997300470909343
Giải năm
8399
Giải sáu
238010759739
Giải bảy
712
Giải tám
19
303080
41
6212
734343
3575
17
395909993919
303080
41
6212
734343
3575
17
395909993919
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(11/12/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
493491
Giải nhất
88563
Giải nhì
34604
Giải ba
9182330732
Giải tư
39357940213735443336643551664834303
Giải năm
9003
Giải sáu
848512822587
Giải bảy
038
Giải tám
35
9121
3282
63230303
0454
558535
36
5787
4838
9121
3282
63230303
0454
558535
36
5787
4838
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(04/12/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
063664
Giải nhất
26781
Giải nhì
64448
Giải ba
8657479157
Giải tư
86420985382861086578767807463030175
Giải năm
7328
Giải sáu
294334279153
Giải bảy
939
Giải tám
09
20108030
81
4353
6474
75
5727
48387828
3909
20108030
81
4353
6474
75
5727
48387828
3909
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(27/11/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
923734
Giải nhất
91212
Giải nhì
55160
Giải ba
0151000592
Giải tư
85836414302657123048096410081504041
Giải năm
8844
Giải sáu
501589202498
Giải bảy
046
Giải tám
97
60103020
714141
1292
3444
1515
3646
97
4898
60103020
714141
1292
3444
1515
3646
97
4898
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(20/11/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
957534
Giải nhất
48456
Giải nhì
67142
Giải ba
7599229722
Giải tư
55087925422831553067866317746379145
Giải năm
4899
Giải sáu
848167287750
Giải bảy
617
Giải tám
29
50
3181
42922242
63
34
1545
56
876717
28
9929
50
3181
42922242
63
34
1545
56
876717
28
9929
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(13/11/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
469795
Giải nhất
92405
Giải nhì
70572
Giải ba
4061840796
Giải tư
65682778113736528542757359431012688
Giải năm
9709
Giải sáu
086742969649
Giải bảy
979
Giải tám
00
1000
11
728242
95056535
9696
67
1888
094979
1000
11
728242
95056535
9696
67
1888
094979
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(06/11/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
627837
Giải nhất
03367
Giải nhì
58316
Giải ba
5030114354
Giải tư
72824090787614969340925998279252389
Giải năm
9379
Giải sáu
185889008466
Giải bảy
059
Giải tám
33
4000
01
92
33
5424
1666
3767
7858
4999897959
4000
01
92
33
5424
1666
3767
7858
4999897959
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(30/10/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
539695
Giải nhất
18533
Giải nhì
80845
Giải ba
8686927755
Giải tư
51367755475533550961483414582384631
Giải năm
4117
Giải sáu
036427358987
Giải bảy
983
Giải tám
57
614131
332383
64
9545553535
6747178757
69
614131
332383
64
9545553535
6747178757
69
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(23/10/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
459695
Giải nhất
12430
Giải nhì
45816
Giải ba
4802256246
Giải tư
13132811794981658747442955289008415
Giải năm
6389
Giải sáu
718707385596
Giải bảy
764
Giải tám
19
3090
2232
64
959515
16461696
4787
38
798919
3090
2232
64
959515
16461696
4787
38
798919
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(16/10/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
389525
Giải nhất
99793
Giải nhì
48425
Giải ba
5288912706
Giải tư
40725542745106208670409317613022437
Giải năm
9680
Giải sáu
599622650679
Giải bảy
293
Giải tám
45
703080
31
62
9393
74
2525256545
0696
37
8979
703080
31
62
9393
74
2525256545
0696
37
8979
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(09/10/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
040468
Giải nhất
89679
Giải nhì
88454
Giải ba
0004619702
Giải tư
37707374625357350909023316459925492
Giải năm
6557
Giải sáu
652737209280
Giải bảy
632
Giải tám
07
2080
31
02629232
73
54
46
07572707
68
790999
2080
31
02629232
73
54
46
07572707
68
790999
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(02/10/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
592515
Giải nhất
34867
Giải nhì
16811
Giải ba
2784675977
Giải tư
51878915706211565857224514380847904
Giải năm
9826
Giải sáu
600366028390
Giải bảy
880
Giải tám
27
709080
1151
02
03
04
1515
4626
67775727
7808
709080
1151
02
03
04
1515
4626
67775727
7808
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(25/09/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
233412
Giải nhất
96700
Giải nhì
46184
Giải ba
7060993513
Giải tư
42859665089374810115205605908944223
Giải năm
9031
Giải sáu
028238346592
Giải bảy
703
Giải tám
18
0060
31
128292
132303
8434
15
084818
095989
0060
31
128292
132303
8434
15
084818
095989
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(18/09/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
777649
Giải nhất
87387
Giải nhì
87532
Giải ba
8139953207
Giải tư
91515067988488380608108439436318938
Giải năm
7734
Giải sáu
987853737568
Giải bảy
755
Giải tám
75
32
83436373
34
155575
8707
9808387868
4999
32
83436373
34
155575
8707
9808387868
4999
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(11/09/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
404594
Giải nhất
47902
Giải nhì
83946
Giải ba
5167235569
Giải tư
89411855735719426447051516994955939
Giải năm
9549
Giải sáu
291634127321
Giải bảy
411
Giải tám
01
1151211101
027212
73
9494
4616
47
69493949
1151211101
027212
73
9494
4616
47
69493949
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(04/09/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
112939
Giải nhất
85635
Giải nhì
18457
Giải ba
2719534765
Giải tư
73956125284103109206766637180291951
Giải năm
0008
Giải sáu
741911960122
Giải bảy
454
Giải tám
00
00
3151
0222
63
54
359565
560696
57
2808
3919
00
3151
0222
63
54
359565
560696
57
2808
3919
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(28/08/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
820961
Giải nhất
82430
Giải nhì
01446
Giải ba
5062418039
Giải tư
48378499154557136202268878596268184
Giải năm
5458
Giải sáu
300081822901
Giải bảy
165
Giải tám
49
3000
617101
026282
2484
1565
46
87
7858
3949
3000
617101
026282
2484
1565
46
87
7858
3949
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(21/08/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
487750
Giải nhất
32055
Giải nhì
31038
Giải ba
1885358590
Giải tư
11090335206574193009608236810338435
Giải năm
7919
Giải sáu
819130094201
Giải bảy
004
Giải tám
32
50909020
419101
32
532303
04
5535
38
091909
50909020
419101
32
532303
04
5535
38
091909
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(14/08/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
394091
Giải nhất
18886
Giải nhì
93314
Giải ba
0942096664
Giải tư
10646141488999113160317846920337543
Giải năm
8111
Giải sáu
555132709579
Giải bảy
042
Giải tám
81
206070
9191115181
42
0343
146484
8646
48
79
206070
9191115181
42
0343
146484
8646
48
79
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(07/08/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
364203
Giải nhất
94578
Giải nhì
10889
Giải ba
8716562358
Giải tư
03651063675045044295723517453296253
Giải năm
9509
Giải sáu
541620590327
Giải bảy
661
Giải tám
80
5080
515161
32
0353
6595
16
6727
7858
890959
5080
515161
32
0353
6595
16
6727
7858
890959
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(31/07/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
199813
Giải nhất
01324
Giải nhì
89891
Giải ba
5509350934
Giải tư
43321055617672910864669588794536302
Giải năm
8751
Giải sáu
510816605766
Giải bảy
646
Giải tám
04
60
91216151
02
1393
24346404
45
6646
5808
29
60
91216151
02
1393
24346404
45
6646
5808
29
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(24/07/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
691720
Giải nhất
80029
Giải nhì
33426
Giải ba
1153592054
Giải tư
53549051861364210200593007629226915
Giải năm
5838
Giải sáu
619539043224
Giải bảy
076
Giải tám
07
200000
4292
540424
351595
268676
07
38
2949
200000
4292
540424
351595
268676
07
38
2949
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(17/07/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
590955
Giải nhất
01278
Giải nhì
27416
Giải ba
1180899009
Giải tư
18379522778265892780917920219592674
Giải năm
6971
Giải sáu
202648918271
Giải bảy
819
Giải tám
76
80
719171
92
74
5595
162676
77
780858
097919
80
719171
92
74
5595
162676
77
780858
097919
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(10/07/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
233510
Giải nhất
57924
Giải nhì
15155
Giải ba
1755639090
Giải tư
71667867913251311702661010907589697
Giải năm
3824
Giải sáu
175699020899
Giải bảy
845
Giải tám
47
1090
9101
0202
13
2424
557545
5656
679747
99
1090
9101
0202
13
2424
557545
5656
679747
99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(03/07/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
014557
Giải nhất
14300
Giải nhì
87686
Giải ba
7229920210
Giải tư
51545332347974855943947555036441131
Giải năm
4982
Giải sáu
159606826236
Giải bảy
011
Giải tám
96
0010
3111
8282
43
3464
4555
86963696
57
48
99
0010
3111
8282
43
3464
4555
86963696
57
48
99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(26/06/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
449976
Giải nhất
15945
Giải nhì
25641
Giải ba
2955573867
Giải tư
49099650377846078156436071249037609
Giải năm
9126
Giải sáu
666440332416
Giải bảy
416
Giải tám
84
6090
41
33
6484
4555
7656261616
673707
9909
6090
41
33
6484
4555
7656261616
673707
9909
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(19/06/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
276928
Giải nhất
28177
Giải nhì
52019
Giải ba
3213281422
Giải tư
27973083992845708948692784825383449
Giải năm
2197
Giải sáu
206201238223
Giải bảy
954
Giải tám
07
322262
73532323
54
77579707
284878
199949
322262
73532323
54
77579707
284878
199949
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(12/06/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
697959
Giải nhất
79186
Giải nhì
54227
Giải ba
7933602510
Giải tư
83821535513558453426031260295124614
Giải năm
0054
Giải sáu
596789833856
Giải bảy
341
Giải tám
58
10
21515141
83
841454
8636262656
2767
58
59
10
21515141
83
841454
8636262656
2767
58
59
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(05/06/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
419450
Giải nhất
22783
Giải nhì
40021
Giải ba
3277645559
Giải tư
33941739327984113472838418363657695
Giải năm
4971
Giải sáu
330849244919
Giải bảy
255
Giải tám
44
50
2141414171
3272
83
2444
9555
7636
08
5919
50
2141414171
3272
83
2444
9555
7636
08
5919
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(29/05/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
629474
Giải nhất
71810
Giải nhì
35002
Giải ba
7501254606
Giải tư
27406022698569842691021967769574418
Giải năm
2329
Giải sáu
378498250472
Giải bảy
169
Giải tám
69
10
91
021272
7484
9525
060696
9818
69296969
10
91
021272
7484
9525
060696
9818
69296969
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(22/05/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
785018
Giải nhất
01123
Giải nhì
39346
Giải ba
0048177479
Giải tư
79007633313412278615844045951560905
Giải năm
1167
Giải sáu
952111497662
Giải bảy
505
Giải tám
44
813121
2262
23
0444
15150505
46
0767
18
7949
813121
2262
23
0444
15150505
46
0767
18
7949
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(15/05/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
067898
Giải nhất
32578
Giải nhì
83413
Giải ba
5727342422
Giải tư
52543354561857517145648303144624205
Giải năm
7514
Giải sáu
165885559396
Giải bảy
006
Giải tám
98
30
22
137343
14
75450555
56469606
98785898
30
22
137343
14
75450555
56469606
98785898
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(08/05/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
493208
Giải nhất
96082
Giải nhì
28589
Giải ba
0318866896
Giải tư
17700203988925141507776276939638502
Giải năm
2155
Giải sáu
951714220304
Giải bảy
190
Giải tám
33
0090
51
820222
33
04
55
9696
072717
088898
89
0090
51
820222
33
04
55
9696
072717
088898
89
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(01/05/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
822257
Giải nhất
51282
Giải nhì
94047
Giải ba
6582998669
Giải tư
51255572514172397928711707801222896
Giải năm
0710
Giải sáu
717610843496
Giải bảy
673
Giải tám
86
7010
51
8212
2373
84
55
96769686
5747
28
2969
7010
51
8212
2373
84
55
96769686
5747
28
2969
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(24/04/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
750429
Giải nhất
71111
Giải nhì
75366
Giải ba
5255314891
Giải tư
64252208939189086470698591195620008
Giải năm
7435
Giải sáu
325059278723
Giải bảy
432
Giải tám
29
907050
1191
5232
539323
35
6656
27
08
295929
907050
1191
5232
539323
35
6656
27
08
295929
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(17/04/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
747840
Giải nhất
81254
Giải nhì
92592
Giải ba
3371149950
Giải tư
43612297956503565498900727099008913
Giải năm
4403
Giải sáu
935380822294
Giải bảy
912
Giải tám
12
405090
11
921272821212
130353
5494
9535
98
405090
11
921272821212
130353
5494
9535
98
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(10/04/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
451744
Giải nhất
13605
Giải nhì
97486
Giải ba
2462818428
Giải tư
93842064369168648285993939629333497
Giải năm
1818
Giải sáu
307630319529
Giải bảy
618
Giải tám
08
31
42
9393
44
0585
86368676
97
2828181808
29
31
42
9393
44
0585
86368676
97
2828181808
29
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(03/04/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
154215
Giải nhất
94216
Giải nhì
40235
Giải ba
7076563826
Giải tư
92922228237887598820710852085993862
Giải năm
2404
Giải sáu
170457164601
Giải bảy
595
Giải tám
10
2010
01
2262
23
0404
153565758595
162616
59
2010
01
2262
23
0404
153565758595
162616
59
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(27/03/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
142992
Giải nhất
16716
Giải nhì
76983
Giải ba
1161465108
Giải tư
13005663038514793601665160656429041
Giải năm
6369
Giải sáu
297198816499
Giải bảy
609
Giải tám
76
01417181
92
8303
1464
05
161676
47
08
699909
01417181
92
8303
1464
05
161676
47
08
699909
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(20/03/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
778765
Giải nhất
05164
Giải nhì
11616
Giải ba
2744605466
Giải tư
37393711498042049342678095529691177
Giải năm
4559
Giải sáu
123798818164
Giải bảy
067
Giải tám
18
20
81
42
93
6464
65
16466696
773767
18
490959
20
81
42
93
6464
65
16466696
773767
18
490959
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(13/03/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
717397
Giải nhất
00623
Giải nhì
48250
Giải ba
9298890731
Giải tư
66481242393749087579309409993551530
Giải năm
3519
Giải sáu
795927339273
Giải bảy
661
Giải tám
58
50904030
318161
233373
35
97
8858
39791959
50904030
318161
233373
35
97
8858
39791959
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(06/03/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
144119
Giải nhất
93262
Giải nhì
34833
Giải ba
5720917354
Giải tư
25187777030823732274301889713336985
Giải năm
3487
Giải sáu
309608726936
Giải bảy
755
Giải tám
92
627292
330333
5474
8555
9636
873787
88
1909
627292
330333
5474
8555
9636
873787
88
1909
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(27/02/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
157403
Giải nhất
96581
Giải nhì
20140
Giải ba
7987819973
Giải tư
70709431832976570585672492465199762
Giải năm
5229
Giải sáu
590956657915
Giải bảy
197
Giải tám
96
40
8151
62
037383
65856515
96
97
78
09492909
40
8151
62
037383
65856515
96
97
78
09492909
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(20/02/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
726150
Giải nhất
85853
Giải nhì
44213
Giải ba
6432127581
Giải tư
73737957664286508083289536231099189
Giải năm
9946
Giải sáu
961558971890
Giải bảy
805
Giải tám
58
501090
2181
53138353
651505
6646
3797
58
89
501090
2181
53138353
651505
6646
3797
58
89
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(13/02/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
289357
Giải nhất
40503
Giải nhì
07570
Giải ba
2754945773
Giải tư
88073310540071633273713060283422745
Giải năm
3264
Giải sáu
311879928557
Giải bảy
974
Giải tám
57
70
92
03737373
54346474
45
1606
575757
18
49
70
92
03737373
54346474
45
1606
575757
18
49
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(06/02/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
168043
Giải nhất
96561
Giải nhì
84641
Giải ba
9934727664
Giải tư
86026733020282470471697787053866506
Giải năm
6381
Giải sáu
290545898540
Giải bảy
390
Giải tám
69
4090
61417181
02
43
6424
05
2606
47
7838
8969
4090
61417181
02
43
6424
05
2606
47
7838
8969
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(30/01/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
748484
Giải nhất
95341
Giải nhì
54843
Giải ba
2737819696
Giải tư
75800799185600989464070376772056350
Giải năm
0759
Giải sáu
044680256208
Giải bảy
556
Giải tám
84
002050
41
43
846484
25
964656
37
781808
0959
002050
41
43
846484
25
964656
37
781808
0959
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(23/01/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
384748
Giải nhất
14370
Giải nhì
79947
Giải ba
1492704419
Giải tư
55702729425960077547101469792098852
Giải năm
0705
Giải sáu
598320263686
Giải bảy
483
Giải tám
21
700020
21
024252
8383
05
462686
472747
48
19
700020
21
024252
8383
05
462686
472747
48
19
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(16/01/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
922617
Giải nhất
40945
Giải nhì
03008
Giải ba
2924788518
Giải tư
03673513418207440171461909284977827
Giải năm
5336
Giải sáu
890755193341
Giải bảy
156
Giải tám
42
90
417141
42
73
74
45
3656
17472707
0818
4919
90
417141
42
73
74
45
3656
17472707
0818
4919
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(09/01/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
771447
Giải nhất
20258
Giải nhì
43613
Giải ba
9568581703
Giải tư
95026842463848831253034720164511610
Giải năm
8433
Giải sáu
971093586875
Giải bảy
749
Giải tám
83
1010
72
1303533383
854575
2646
47
588858
49
1010
72
1303533383
854575
2646
47
588858
49
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(02/01/2018/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
298866
Giải nhất
94005
Giải nhì
37958
Giải ba
6464342889
Giải tư
55557072859120964295933323415764068
Giải năm
4943
Giải sáu
262925966395
Giải bảy
182
Giải tám
76
3282
4343
05859595
669676
5757
5868
890929
3282
4343
05859595
669676
5757
5868
890929
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(26/12/2017/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
854935
Giải nhất
67069
Giải nhì
25545
Giải ba
7742519042
Giải tư
68190596967360026434798919243501450
Giải năm
1282
Giải sáu
315671163260
Giải bảy
220
Giải tám
49
9000506020
91
4282
34
35452535
965616
6949
9000506020
91
4282
34
35452535
965616
6949
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(19/12/2017/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
511077
Giải nhất
94875
Giải nhì
39695
Giải ba
3104326817
Giải tư
64632330176114584807649633132572748
Giải năm
3038
Giải sáu
630175451354
Giải bảy
732
Giải tám
34
01
3232
4363
5434
7595452545
77171707
4838
01
3232
4363
5434
7595452545
77171707
4838
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(12/12/2017/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
223365
Giải nhất
93161
Giải nhì
02465
Giải ba
3328739787
Giải tư
97715702015639935010413385448828620
Giải năm
6890
Giải sáu
355553452705
Giải bảy
264
Giải tám
40
10209040
6101
64
656515554505
8787
3888
99
10209040
6101
64
656515554505
8787
3888
99
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(05/12/2017/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
670173
Giải nhất
79186
Giải nhì
14735
Giải ba
2331243877
Giải tư
51086199115260826087544364944127511
Giải năm
4518
Giải sáu
138121824409
Giải bảy
054
Giải tám
08
11411181
1282
73
54
35
868636
7787
081808
09
11411181
1282
73
54
35
868636
7787
081808
09
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(28/11/2017/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
214153
Giải nhất
90466
Giải nhì
71659
Giải ba
3716329315
Giải tư
08032212788147960771991936591028290
Giải năm
6164
Giải sáu
918311144441
Giải bảy
188
Giải tám
64
1090
7141
32
53639383
641464
15
66
7888
5979
1090
7141
32
53639383
641464
15
66
7888
5979
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(21/11/2017/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
734750
Giải nhất
09252
Giải nhì
17979
Giải ba
5401124520
Giải tư
38423981183370350001107077998946651
Giải năm
5603
Giải sáu
358313817790
Giải bảy
104
Giải tám
20
50209020
11015181
52
23030383
04
07
18
7989
50209020
11015181
52
23030383
04
07
18
7989
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(14/11/2017/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
769324
Giải nhất
96618
Giải nhì
41747
Giải ba
8026345781
Giải tư
80840805591864509535416753848209588
Giải năm
0156
Giải sáu
315143262878
Giải bảy
318
Giải tám
37
40
8151
82
63
24
453575
5626
4737
18887818
59
40
8151
82
63
24
453575
5626
4737
18887818
59
Kết quả Xổ số Vũng Tàu
(07/11/2017/Thứ 3) chi tiết>
Chỉ hiển thị