Thống kê kết quả xổ số Vũng Tàu 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
582806
Giải nhất
23032
Giải nhì
36744
Giải ba
1698909442
Giải tư
87151176529024010309316549627051636
Giải năm
0930
Giải sáu
166959971080
Giải bảy
829
Giải tám
14
40703080
51
324252
445414
0636
97
89096929
40703080
51
324252
445414
0636
97
89096929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
237021
Giải nhất
91530
Giải nhì
41633
Giải ba
1802377867
Giải tư
31495792884777205941095017504290245
Giải năm
8297
Giải sáu
919897597511
Giải bảy
765
Giải tám
20
3020
21410111
7242
3323
954565
6797
8898
59
3020
21410111
7242
3323
954565
6797
8898
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
787778
Giải nhất
07845
Giải nhì
94442
Giải ba
1794205060
Giải tư
52765963738964427992726422120443595
Giải năm
4252
Giải sáu
813556047847
Giải bảy
914
Giải tám
12
60
424292425212
73
44040414
45659535
47
78
60
424292425212
73
44040414
45659535
47
78
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
110808
Giải nhất
39932
Giải nhì
44268
Giải ba
8192689570
Giải tư
36334431083915097646969952604118542
Giải năm
8455
Giải sáu
830541323476
Giải bảy
982
Giải tám
56
7050
41
32423282
34
955505
26467656
086808
7050
41
32423282
34
955505
26467656
086808
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
936543
Giải nhất
49145
Giải nhì
25173
Giải ba
7390588489
Giải tư
75044656115715970070459008343405113
Giải năm
9577
Giải sáu
334177660707
Giải bảy
313
Giải tám
13
7000
1141
4373131313
4434
4505
66
7707
8959
7000
1141
4373131313
4434
4505
66
7707
8959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
438978
Giải nhất
71174
Giải nhì
72079
Giải ba
0883484975
Giải tư
78427675145268785759968501783520717
Giải năm
8146
Giải sáu
650815021014
Giải bảy
499
Giải tám
19
50
02
74341414
7535
46
278717
7808
79599919
50
02
74341414
7535
46
278717
7808
79599919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
900871
Giải nhất
72253
Giải nhì
28104
Giải ba
6549685481
Giải tư
30950497525931488165366042493592761
Giải năm
0788
Giải sáu
646188640803
Giải bảy
620
Giải tám
69
5020
71816161
52
5303
04140464
6535
96
88
69
5020
71816161
52
5303
04140464
6535
96
88
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
112448
Giải nhất
23046
Giải nhì
40112
Giải ba
8072681723
Giải tư
36926940298117086103417745261220964
Giải năm
3694
Giải sáu
756918732729
Giải bảy
792
Giải tám
04
70
121292
230373
74649404
462626
48
296929
70
121292
230373
74649404
462626
48
296929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
803255
Giải nhất
91824
Giải nhì
72049
Giải ba
1031316039
Giải tư
64944687221018046864068022501776471
Giải năm
0471
Giải sáu
239753327781
Giải bảy
053
Giải tám
40
8040
717181
220232
1353
244464
55
1797
4939
8040
717181
220232
1353
244464
55
1797
4939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
872087
Giải nhất
29478
Giải nhì
85415
Giải ba
3923927273
Giải tư
61842182233415369476771959448004431
Giải năm
1612
Giải sáu
912681376981
Giải bảy
204
Giải tám
20
8020
3181
4212
732353
04
1595
7626
8737
78
39
8020
3181
4212
732353
04
1595
7626
8737
78
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
963798
Giải nhất
18775
Giải nhì
43063
Giải ba
4625603002
Giải tư
18854461637059879493820660077833439
Giải năm
9203
Giải sáu
163831530019
Giải bảy
197
Giải tám
23
02
636393035323
54
75
5666
97
98987838
3919
02
636393035323
54
75
5666
97
98987838
3919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
091781
Giải nhất
39580
Giải nhì
72998
Giải ba
6730039674
Giải tư
73593474891187868421750508586667398
Giải năm
5807
Giải sáu
384571817687
Giải bảy
412
Giải tám
07
800050
812181
12
93
74
45
66
078707
987898
89
800050
812181
12
93
74
45
66
078707
987898
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
117666
Giải nhất
88119
Giải nhì
99592
Giải ba
6749406581
Giải tư
94687717273534997208555622291552733
Giải năm
2121
Giải sáu
157087577081
Giải bảy
533
Giải tám
68
70
812181
9262
3333
94
15
66
872757
0868
1949
70
812181
9262
3333
94
15
66
872757
0868
1949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
370861
Giải nhất
06479
Giải nhì
15793
Giải ba
3663203332
Giải tư
68492283654498707835747593520886060
Giải năm
5069
Giải sáu
031702663213
Giải bảy
246
Giải tám
16
60
61
323292
9313
6535
664616
8717
08
795969
60
61
323292
9313
6535
664616
8717
08
795969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
580462
Giải nhất
57466
Giải nhì
43031
Giải ba
5539503893
Giải tư
54084864356607216903786442146722690
Giải năm
0646
Giải sáu
275671854530
Giải bảy
823
Giải tám
04
9030
31
6272
930323
844404
953585
664656
67
9030
31
6272
930323
844404
953585
664656
67
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
473971
Giải nhất
22686
Giải nhì
24252
Giải ba
0182729962
Giải tư
44542158148989307208027023066769280
Giải năm
2483
Giải sáu
040818760531
Giải bảy
693
Giải tám
78
80
7131
52624202
938393
14
8676
2767
080878
80
7131
52624202
938393
14
8676
2767
080878
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
864031
Giải nhất
86307
Giải nhì
94090
Giải ba
5172709720
Giải tư
95184756007221892487989346461157055
Giải năm
8307
Giải sáu
547126886825
Giải bảy
081
Giải tám
43
902000
31117181
43
8434
5525
07278707
1888
902000
31117181
43
8434
5525
07278707
1888
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
295434
Giải nhất
68115
Giải nhì
84583
Giải ba
7121645172
Giải tư
17866042936597280462274806902818344
Giải năm
0495
Giải sáu
194392669570
Giải bảy
109
Giải tám
74
8070
727262
839343
344474
1595
166666
28
09
8070
727262
839343
344474
1595
166666
28
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
156089
Giải nhất
31954
Giải nhì
55773
Giải ba
4646125981
Giải tư
88989524517166495394524066049745228
Giải năm
6073
Giải sáu
984021282664
Giải bảy
006
Giải tám
94
40
618151
7373
5464946494
0606
97
2828
8989
40
618151
7373
5464946494
0606
97
2828
8989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
099726
Giải nhất
12672
Giải nhì
01596
Giải ba
3973667566
Giải tư
10604102684157700275305268514748991
Giải năm
8281
Giải sáu
638404771447
Giải bảy
470
Giải tám
49
70
9181
72
0484
75
2696366626
77477747
68
49
70
9181
72
0484
75
2696366626
77477747
68
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
928409
Giải nhất
69070
Giải nhì
82763
Giải ba
6548849934
Giải tư
44961314738737374735336355369741117
Giải năm
3971
Giải sáu
406214408895
Giải bảy
653
Giải tám
76
7040
6171
62
63737353
34
353595
76
9717
88
09
7040
6171
62
63737353
34
353595
76
9717
88
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
004375
Giải nhất
95970
Giải nhì
63841
Giải ba
4942090471
Giải tư
07465764413249724340133568578643390
Giải năm
9989
Giải sáu
742852889747
Giải bảy
970
Giải tám
12
7020409070
417141
12
7565
5686
9747
2888
89
7020409070
417141
12
7565
5686
9747
2888
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
454010
Giải nhất
85276
Giải nhì
27087
Giải ba
3220552791
Giải tư
87495964848530064295690773669757546
Giải năm
0423
Giải sáu
939338207888
Giải bảy
177
Giải tám
32
100020
91
32
2393
84
059595
7646
87779777
88
100020
91
32
2393
84
059595
7646
87779777
88
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
972164
Giải nhất
07745
Giải nhì
34399
Giải ba
1451178455
Giải tư
02290677057751188479410386302344270
Giải năm
3042
Giải sáu
165109022399
Giải bảy
597
Giải tám
47
9070
111151
4202
23
64
455505
9747
38
997999
9070
111151
4202
23
64
455505
9747
38
997999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
502962
Giải nhất
92041
Giải nhì
74916
Giải ba
0976615281
Giải tư
91757858765075977157701339258961181
Giải năm
0528
Giải sáu
667852095980
Giải bảy
697
Giải tám
67
80
418181
62
33
166676
57579767
2878
598909
80
418181
62
33
166676
57579767
2878
598909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
187568
Giải nhất
94467
Giải nhì
98337
Giải ba
6385327531
Giải tư
58383822177980447281883277395582130
Giải năm
6234
Giải sáu
408906713979
Giải bảy
909
Giải tám
57
30
318171
5383
0434
55
6737172757
68
897909
30
318171
5383
0434
55
6737172757
68
897909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
282263
Giải nhất
91460
Giải nhì
34859
Giải ba
5447093751
Giải tư
94352688939463827105852131590420165
Giải năm
9055
Giải sáu
068328150721
Giải bảy
629
Giải tám
11
6070
512111
52
63931383
04
05655515
38
5929
6070
512111
52
63931383
04
05655515
38
5929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
585231
Giải nhất
39993
Giải nhì
92664
Giải ba
0208010565
Giải tư
09427259980181373236722734674714019
Giải năm
7425
Giải sáu
685282170979
Giải bảy
993
Giải tám
05
80
31
52
93137393
64
652505
36
274717
98
1979
80
31
52
93137393
64
652505
36
274717
98
1979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
151893
Giải nhất
80247
Giải nhì
18726
Giải ba
9527319516
Giải tư
81313738696324613697797175057597879
Giải năm
0007
Giải sáu
013847112551
Giải bảy
962
Giải tám
53
1151
62
93731353
75
261646
47971707
38
6979
1151
62
93731353
75
261646
47971707
38
6979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
462072
Giải nhất
03211
Giải nhì
14132
Giải ba
9631122165
Giải tư
42557951624156863713565635072628959
Giải năm
7098
Giải sáu
829296159381
Giải bảy
547
Giải tám
95
111181
72326292
1363
651595
26
5747
6898
59
111181
72326292
1363
651595
26
5747
6898
59

KQXSVL-Thống kê kết quả xổ số Vũng Tàu 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Vũng Tàu 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSVL 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Vũng Tàu 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSVL 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSVL 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.

Zalo