Thống kê kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
879953
Giải nhất
35379
Giải nhì
38110
Giải ba
3748119943
Giải tư
27958633840016828400023725373171333
Giải năm
2773
Giải sáu
597093737882
Giải bảy
167
Giải tám
91
100070
813191
7282
5343337373
84
67
5868
79
100070
813191
7282
5343337373
84
67
5868
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
717101
Giải nhất
74350
Giải nhì
39174
Giải ba
2834010439
Giải tư
25833278876209236528797144146063986
Giải năm
1580
Giải sáu
508466735667
Giải bảy
994
Giải tám
85
50406080
01
92
3373
74148494
85
86
8767
28
39
50406080
01
92
3373
74148494
85
86
8767
28
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
560986
Giải nhất
72057
Giải nhì
87717
Giải ba
6372080792
Giải tư
14665411687183488247398573374209577
Giải năm
8615
Giải sáu
461562373521
Giải bảy
557
Giải tám
13
20
21
9242
13
34
651515
86
57174757773757
68
20
21
9242
13
34
651515
86
57174757773757
68
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
856626
Giải nhất
92833
Giải nhì
56669
Giải ba
7990352347
Giải tư
81159001175379128326436388074851940
Giải năm
7540
Giải sáu
728345941494
Giải bảy
762
Giải tám
51
4040
9151
62
330383
9494
2626
4717
3848
6959
4040
9151
62
330383
9494
2626
4717
3848
6959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
807240
Giải nhất
35726
Giải nhì
48566
Giải ba
1858950140
Giải tư
54841670584057560465332138577764108
Giải năm
2011
Giải sáu
180421590875
Giải bảy
976
Giải tám
00
404000
4111
13
04
756575
266676
77
5808
8959
404000
4111
13
04
756575
266676
77
5808
8959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
528491
Giải nhất
70028
Giải nhì
08068
Giải ba
3764438022
Giải tư
66997530391136531696526493727747572
Giải năm
9452
Giải sáu
084689659304
Giải bảy
196
Giải tám
82
91
22725282
4404
6565
964696
9777
2868
3949
91
22725282
4404
6565
964696
9777
2868
3949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
765509
Giải nhất
36098
Giải nhì
49084
Giải ba
4518296568
Giải tư
58827365860507907786171957374747908
Giải năm
4124
Giải sáu
561477825314
Giải bảy
751
Giải tám
78
51
8282
84241414
95
8686
2747
98680878
0979
51
8282
84241414
95
8686
2747
98680878
0979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
028910
Giải nhất
46892
Giải nhì
66177
Giải ba
8073417736
Giải tư
08315112285737200518096497891845924
Giải năm
0577
Giải sáu
734788500623
Giải bảy
024
Giải tám
97
1050
9272
23
342424
15
36
77774797
281818
49
1050
9272
23
342424
15
36
77774797
281818
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
485055
Giải nhất
58676
Giải nhì
90789
Giải ba
4006474140
Giải tư
67712468962915237048781003600492712
Giải năm
8598
Giải sáu
683322133504
Giải bảy
831
Giải tám
51
4000
3151
125212
3313
640404
55
7696
4898
89
4000
3151
125212
3313
640404
55
7696
4898
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
055540
Giải nhất
41222
Giải nhì
97334
Giải ba
6037782893
Giải tư
84185323487055452973238183783948480
Giải năm
6845
Giải sáu
674338113897
Giải bảy
892
Giải tám
08
4080
11
2292
937343
3454
8545
7797
481808
39
4080
11
2292
937343
3454
8545
7797
481808
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
808209
Giải nhất
53614
Giải nhì
37077
Giải ba
9321560313
Giải tư
56334286663029344008839605990291771
Giải năm
4054
Giải sáu
132862661843
Giải bảy
948
Giải tám
60
6060
71
02
139343
143454
15
6666
77
082848
09
6060
71
02
139343
143454
15
6666
77
082848
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
116713
Giải nhất
01673
Giải nhì
77890
Giải ba
4667648365
Giải tư
88457506819718730623712373502019850
Giải năm
6747
Giải sáu
309137615221
Giải bảy
503
Giải tám
45
902050
81916121
13732303
6545
76
57873747
902050
81916121
13732303
6545
76
57873747
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
465309
Giải nhất
00574
Giải nhì
95804
Giải ba
4333404294
Giải tư
74534626885657847079150668767310363
Giải năm
2535
Giải sáu
281581959347
Giải bảy
233
Giải tám
34
736333
740434943434
351595
66
47
8878
0979
736333
740434943434
351595
66
47
8878
0979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
174941
Giải nhất
22968
Giải nhì
53456
Giải ba
7001092759
Giải tư
11756736946134088356086008828398518
Giải năm
8950
Giải sáu
564177693042
Giải bảy
788
Giải tám
31
10400050
414131
42
83
94
565656
681888
5969
10400050
414131
42
83
94
565656
681888
5969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
854928
Giải nhất
45609
Giải nhì
22193
Giải ba
8865237621
Giải tư
34109324312890789902805503417528608
Giải năm
5499
Giải sáu
308503191435
Giải bảy
904
Giải tám
67
50
2131
5202
93
04
758535
0767
2808
09099919
50
2131
5202
93
04
758535
0767
2808
09099919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
595023
Giải nhất
93833
Giải nhì
51681
Giải ba
1738124570
Giải tư
18490544830603838381156472989175213
Giải năm
8681
Giải sáu
675810574708
Giải bảy
875
Giải tám
74
7090
8181819181
23338313
74
75
4757
385808
7090
8181819181
23338313
74
75
4757
385808
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
149858
Giải nhất
55234
Giải nhì
54560
Giải ba
1984893402
Giải tư
37689148777772491353319463760699578
Giải năm
5030
Giải sáu
079959666735
Giải bảy
420
Giải tám
19
603020
02
53
3424
35
460666
77
584878
899919
603020
02
53
3424
35
460666
77
584878
899919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
417326
Giải nhất
80850
Giải nhì
19683
Giải ba
4436467019
Giải tư
31643810273621853686226807497315543
Giải năm
8209
Giải sáu
459693370559
Giải bảy
847
Giải tám
72
5080
72
83437343
64
268696
273747
18
190959
5080
72
83437343
64
268696
273747
18
190959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
363750
Giải nhất
80110
Giải nhì
88826
Giải ba
8330396994
Giải tư
48430102322432205342180133716483775
Giải năm
5453
Giải sáu
929026142858
Giải bảy
225
Giải tám
80
5010309080
322242
031353
946414
7525
26
58
5010309080
322242
031353
946414
7525
26
58
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
954659
Giải nhất
30493
Giải nhì
94149
Giải ba
1604223482
Giải tư
45137762639437071944180679804597114
Giải năm
4498
Giải sáu
467288581709
Giải bảy
264
Giải tám
42
70
42827242
9363
441464
45
3767
9858
594909
70
42827242
9363
441464
45
3767
9858
594909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
241070
Giải nhất
33983
Giải nhì
59564
Giải ba
2787663462
Giải tư
82964888794622582577060201160512296
Giải năm
2795
Giải sáu
654834785086
Giải bảy
148
Giải tám
98
7020
62
83
6464
250595
769686
77
48784898
79
7020
62
83
6464
250595
769686
77
48784898
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
060152
Giải nhất
49376
Giải nhì
20114
Giải ba
7527279020
Giải tư
27514706178466364069028493934184024
Giải năm
3529
Giải sáu
270175556055
Giải bảy
203
Giải tám
55
20
4101
5272
6303
141424
555555
76
17
694929
20
4101
5272
6303
141424
555555
76
17
694929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
048130
Giải nhất
04735
Giải nhì
02617
Giải ba
7395653336
Giải tư
06128342542743290545361316351442699
Giải năm
7181
Giải sáu
557758556763
Giải bảy
406
Giải tám
92
30
3181
3292
63
5414
354555
563606
1777
28
99
30
3181
3292
63
5414
354555
563606
1777
28
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
124026
Giải nhất
76209
Giải nhì
30940
Giải ba
6692970358
Giải tư
26627159908517637765762912001058001
Giải năm
4586
Giải sáu
006227625249
Giải bảy
973
Giải tám
78
409010
9101
6262
73
65
267686
27
5878
092949
409010
9101
6262
73
65
267686
27
5878
092949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
080253
Giải nhất
22661
Giải nhì
27007
Giải ba
9985016818
Giải tư
99992365989232837449708123093885545
Giải năm
1741
Giải sáu
903223883933
Giải bảy
287
Giải tám
28
50
6141
921232
5333
45
0787
189828388828
49
50
6141
921232
5333
45
0787
189828388828
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
407570
Giải nhất
54200
Giải nhì
31909
Giải ba
9434925314
Giải tư
79170892275319529834563595005555441
Giải năm
5377
Giải sáu
754373339074
Giải bảy
815
Giải tám
38
700070
41
4333
143474
955515
2777
38
094959
700070
41
4333
143474
955515
2777
38
094959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
640107
Giải nhất
53254
Giải nhì
18899
Giải ba
6324366406
Giải tư
19040878745045959248162542706500513
Giải năm
9361
Giải sáu
164437660386
Giải bảy
512
Giải tám
67
40
61
12
4313
54745444
65
066686
0767
48
9959
40
61
12
4313
54745444
65
066686
0767
48
9959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
105461
Giải nhất
91539
Giải nhì
41419
Giải ba
3234912677
Giải tư
54683346751614256172477721619013655
Giải năm
1492
Giải sáu
092905780670
Giải bảy
041
Giải tám
01
9070
614101
42727292
83
7555
77
78
39194929
9070
614101
42727292
83
7555
77
78
39194929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
206656
Giải nhất
17312
Giải nhì
87970
Giải ba
9256741706
Giải tư
50543759941205045369559469958275559
Giải năm
3661
Giải sáu
744506000635
Giải bảy
211
Giải tám
61
705000
611161
1282
43
94
4535
560646
67
6959
705000
611161
1282
43
94
4535
560646
67
6959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
497397
Giải nhất
12176
Giải nhì
31215
Giải ba
5752819770
Giải tư
86015268084568042734442277952466404
Giải năm
1619
Giải sáu
477925890341
Giải bảy
826
Giải tám
19
7080
41
342404
1515
7626
9727
2808
19798919
7080
41
342404
1515
7626
9727
2808
19798919

KQXSTV-Thống kê kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Trà Vinh 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSTV 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Trà Vinh 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSTV 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSTV 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.