Thống kê kết quả xổ số Sóc Trăng 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
113420
Giải nhất
19261
Giải nhì
99101
Giải ba
7741214337
Giải tư
13098488173863703096999910367318861
Giải năm
4213
Giải sáu
985743224014
Giải bảy
023
Giải tám
93
20
61019161
1222
73132393
14
96
37173757
98
20
61019161
1222
73132393
14
96
37173757
98
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
916741
Giải nhất
26156
Giải nhì
92186
Giải ba
7493544651
Giải tư
77007515197956653033860701452060990
Giải năm
9432
Giải sáu
731625089036
Giải bảy
216
Giải tám
60
70209060
4151
32
33
35
568666163616
07
08
19
70209060
4151
32
33
35
568666163616
07
08
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
286126
Giải nhất
73595
Giải nhì
80310
Giải ba
8493509304
Giải tư
74527108674317079005669745097257308
Giải năm
8188
Giải sáu
405904787228
Giải bảy
687
Giải tám
89
1070
72
0474
953505
26
276787
08887828
5989
1070
72
0474
953505
26
276787
08887828
5989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
169898
Giải nhất
32468
Giải nhì
69451
Giải ba
2204442794
Giải tư
81004294103849764170696396003021370
Giải năm
7286
Giải sáu
909399816668
Giải bảy
981
Giải tám
52
10703070
518181
52
93
449404
86
97
986868
39
10703070
518181
52
93
449404
86
97
986868
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
770121
Giải nhất
95039
Giải nhì
51928
Giải ba
5526381493
Giải tư
31769825180821732496008947602383340
Giải năm
9743
Giải sáu
810881830642
Giải bảy
551
Giải tám
39
40
2151
42
6393234383
94
96
17
281808
396939
40
2151
42
6393234383
94
96
17
281808
396939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
511318
Giải nhất
48089
Giải nhì
47339
Giải ba
7215825375
Giải tư
01735878399910432032016764714117675
Giải năm
6921
Giải sáu
998308246815
Giải bảy
912
Giải tám
48
4121
3212
83
0424
75357515
76
185848
893939
4121
3212
83
0424
75357515
76
185848
893939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
063393
Giải nhất
88857
Giải nhì
83000
Giải ba
2312365627
Giải tư
79259639868373818635116511493406378
Giải năm
7512
Giải sáu
852693216948
Giải bảy
842
Giải tám
54
00
5121
1242
9323
3454
35
8626
5727
387848
59
00
5121
1242
9323
3454
35
8626
5727
387848
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
595292
Giải nhất
47194
Giải nhì
62246
Giải ba
7903294805
Giải tư
67369584201260323380571677231173567
Giải năm
0504
Giải sáu
269792884085
Giải bảy
477
Giải tám
05
2080
11
9232
03
9404
058505
46
67679777
88
69
2080
11
9232
03
9404
058505
46
67679777
88
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
120705
Giải nhất
34133
Giải nhì
08556
Giải ba
0212874044
Giải tư
84148448899786588594905803517959203
Giải năm
2772
Giải sáu
374368404417
Giải bảy
739
Giải tám
74
8040
72
330343
449474
0565
56
17
2848
897939
8040
72
330343
449474
0565
56
17
2848
897939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
003168
Giải nhất
03394
Giải nhì
80851
Giải ba
0411543628
Giải tư
27150675632951144994998744863467910
Giải năm
9421
Giải sáu
167690434465
Giải bảy
783
Giải tám
51
5010
51112151
634383
94947434
1565
76
6828
5010
51112151
634383
94947434
1565
76
6828
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
761195
Giải nhất
60167
Giải nhì
77006
Giải ba
7842392282
Giải tư
34404286235765486322857513810306552
Giải năm
1758
Giải sáu
103947334589
Giải bảy
645
Giải tám
22
51
82225222
23230333
0454
9545
06
67
58
3989
51
82225222
23230333
0454
9545
06
67
58
3989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
713865
Giải nhất
10720
Giải nhì
32948
Giải ba
1094017892
Giải tư
54772894494987768263285933455396610
Giải năm
7258
Giải sáu
555298459505
Giải bảy
910
Giải tám
89
20401010
927252
639353
654505
77
4858
4989
20401010
927252
639353
654505
77
4858
4989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
830388
Giải nhất
15182
Giải nhì
22025
Giải ba
1682256493
Giải tư
50721107945194790106760570073982260
Giải năm
1548
Giải sáu
990093476534
Giải bảy
463
Giải tám
52
6000
21
822252
9363
9434
25
06
475747
8848
39
6000
21
822252
9363
9434
25
06
475747
8848
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
389352
Giải nhất
83782
Giải nhì
74562
Giải ba
7546438705
Giải tư
98405431985026360619868810650047133
Giải năm
1421
Giải sáu
138768902803
Giải bảy
119
Giải tám
28
0090
8121
528262
633303
64
0505
87
9828
1919
0090
8121
528262
633303
64
0505
87
9828
1919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
776985
Giải nhất
81343
Giải nhì
99629
Giải ba
5802807835
Giải tư
44372897349219629996514653191703491
Giải năm
2833
Giải sáu
194878389112
Giải bảy
694
Giải tám
86
91
7212
4333
3494
853565
969686
17
284838
29
91
7212
4333
3494
853565
969686
17
284838
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
583791
Giải nhất
82600
Giải nhì
34164
Giải ba
8947457633
Giải tư
42721630605917272832680843965261375
Giải năm
9124
Giải sáu
129159627628
Giải bảy
545
Giải tám
96
0060
912191
72325262
33
64748424
7545
96
28
0060
912191
72325262
33
64748424
7545
96
28
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
787744
Giải nhất
01489
Giải nhì
35666
Giải ba
2057326070
Giải tư
12525748589415624667436252890763207
Giải năm
4899
Giải sáu
660236968043
Giải bảy
278
Giải tám
29
70
02
7343
44
2525
665696
670707
5878
899929
70
02
7343
44
2525
665696
670707
5878
899929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
004645
Giải nhất
49723
Giải nhì
38955
Giải ba
5860000734
Giải tư
11920331372372480712675065316244280
Giải năm
7939
Giải sáu
852481830702
Giải bảy
036
Giải tám
95
002080
126202
2383
342424
455595
0636
37
39
002080
126202
2383
342424
455595
0636
37
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
289076
Giải nhất
69778
Giải nhì
20708
Giải ba
7070353211
Giải tư
65784868767773770501416371223473935
Giải năm
5463
Giải sáu
774146938140
Giải bảy
394
Giải tám
01
40
11014101
036393
843494
35
7676
3737
7808
40
11014101
036393
843494
35
7676
3737
7808
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
676454
Giải nhất
61231
Giải nhì
52476
Giải ba
7494387889
Giải tư
63138693342484849416019966739243111
Giải năm
3002
Giải sáu
080068379968
Giải bảy
160
Giải tám
17
0060
3111
9202
43
5434
761696
3717
384868
89
0060
3111
9202
43
5434
761696
3717
384868
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
695342
Giải nhất
67432
Giải nhì
41512
Giải ba
7889154077
Giải tư
87216310294737642699289217355406046
Giải năm
7397
Giải sáu
620250621581
Giải bảy
737
Giải tám
82
912181
423212026282
54
167646
779737
2999
912181
423212026282
54
167646
779737
2999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
443482
Giải nhất
50922
Giải nhì
74157
Giải ba
5245263745
Giải tư
37878958655710280043931254574252580
Giải năm
2805
Giải sáu
416712359351
Giải bảy
336
Giải tám
52
80
51
822252024252
43
4565250535
36
5767
78
80
51
822252024252
43
4565250535
36
5767
78
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
919634
Giải nhất
34073
Giải nhì
29928
Giải ba
8968303999
Giải tư
58111890845714343922878177385672951
Giải năm
5865
Giải sáu
583987855936
Giải bảy
955
Giải tám
95
1151
22
738343
3484
65855595
5636
17
28
9939
1151
22
738343
3484
65855595
5636
17
28
9939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
779205
Giải nhất
10242
Giải nhì
61836
Giải ba
9603806913
Giải tư
84068847766041381765075490239513601
Giải năm
1238
Giải sáu
470452211441
Giải bảy
969
Giải tám
07
012141
42
1313
04
056595
3676
07
386838
4969
012141
42
1313
04
056595
3676
07
386838
4969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
638087
Giải nhất
64971
Giải nhì
13960
Giải ba
2654586874
Giải tư
40784710651310334977277978206948412
Giải năm
3435
Giải sáu
121774507883
Giải bảy
906
Giải tám
80
605080
71
12
0383
7484
456535
06
87779717
69
605080
71
12
0383
7484
456535
06
87779717
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
221027
Giải nhất
87288
Giải nhì
76268
Giải ba
2109742566
Giải tư
28283359584258537011665770563010783
Giải năm
1721
Giải sáu
141194377416
Giải bảy
071
Giải tám
72
30
11211171
72
8383
85
6616
27977737
886858
30
11211171
72
8383
85
6616
27977737
886858
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
446354
Giải nhất
33219
Giải nhì
68950
Giải ba
6562910790
Giải tư
13369270490439318622805593995844333
Giải năm
6656
Giải sáu
038071000629
Giải bảy
168
Giải tám
88
50908000
22
9333
54
56
586888
192969495929
50908000
22
9333
54
56
586888
192969495929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
774567
Giải nhất
12582
Giải nhì
86626
Giải ba
3545918883
Giải tư
03345238000781637751856793703436234
Giải năm
0145
Giải sáu
186557208013
Giải bảy
928
Giải tám
97
0020
51
82
8313
3434
454565
2616
6797
28
5979
0020
51
82
8313
3434
454565
2616
6797
28
5979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
910180
Giải nhất
92459
Giải nhì
30360
Giải ba
9277918038
Giải tư
75420544525450031027809251134572663
Giải năm
0087
Giải sáu
956195876355
Giải bảy
122
Giải tám
95
80602000
61
5222
63
25455595
278787
38
5979
80602000
61
5222
63
25455595
278787
38
5979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
594631
Giải nhất
68445
Giải nhì
30290
Giải ba
0508045456
Giải tư
41602410719264936031201195243192985
Giải năm
4766
Giải sáu
094443835487
Giải bảy
441
Giải tám
92
9080
3171313141
0292
83
44
4585
5666
87
4919
9080
3171313141
0292
83
44
4585
5666
87
4919

KQXSST-Thống kê kết quả xổ số Sóc Trăng 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Sóc Trăng 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSST 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Sóc Trăng 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSST 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSST 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.