Thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
202034
Giải nhất
97933
Giải nhì
98081
Giải ba
1466470451
Giải tư
94438721785167599894680952258572980
Giải năm
5243
Giải sáu
343414801552
Giải bảy
295
Giải tám
75
8080
8151
52
3343
34649434
7595859575
3878
8080
8151
52
3343
34649434
7595859575
3878
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
811076
Giải nhất
34248
Giải nhì
30175
Giải ba
2119662787
Giải tư
24805932922441620975470360995805187
Giải năm
9754
Giải sáu
265127663140
Giải bảy
711
Giải tám
71
40
511171
92
54
750575
7696163666
8787
4858
40
511171
92
54
750575
7696163666
8787
4858
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
665621
Giải nhất
93795
Giải nhì
75068
Giải ba
7506555235
Giải tư
17357891596490487084719848405775477
Giải năm
7911
Giải sáu
203827413849
Giải bảy
413
Giải tám
86
211141
13
048484
956535
86
575777
6838
5949
211141
13
048484
956535
86
575777
6838
5949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
607121
Giải nhất
13671
Giải nhì
43556
Giải ba
6148053755
Giải tư
24256254722335868450795147736356782
Giải năm
8503
Giải sáu
306966484081
Giải bảy
818
Giải tám
09
8050
217181
7282
6303
14
55
5656
584818
6909
8050
217181
7282
6303
14
55
5656
584818
6909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
724308
Giải nhất
17334
Giải nhì
97562
Giải ba
1292026543
Giải tư
11956415393101818191096020476038636
Giải năm
1171
Giải sáu
470402933529
Giải bảy
693
Giải tám
26
2060
9171
6202
439393
3404
563626
0818
3929
2060
9171
6202
439393
3404
563626
0818
3929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
310753
Giải nhất
60481
Giải nhì
74395
Giải ba
4440322063
Giải tư
69293737281419611077074746463035797
Giải năm
6434
Giải sáu
088312310501
Giải bảy
187
Giải tám
75
30
813101
5303639383
7434
9575
96
779787
28
30
813101
5303639383
7434
9575
96
779787
28
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
284830
Giải nhất
50382
Giải nhì
41987
Giải ba
9704557814
Giải tư
68126023647158038384641671897526707
Giải năm
1539
Giải sáu
451878011495
Giải bảy
200
Giải tám
16
308000
01
82
146484
457595
2616
876707
18
39
308000
01
82
146484
457595
2616
876707
18
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
060511
Giải nhất
67428
Giải nhì
63837
Giải ba
6232328390
Giải tư
90019042406923921379345854128130409
Giải năm
4530
Giải sáu
811263865812
Giải bảy
309
Giải tám
44
904030
1181
1212
23
44
85
86
37
28
1939790909
904030
1181
1212
23
44
85
86
37
28
1939790909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
042652
Giải nhất
51712
Giải nhì
08686
Giải ba
9012734341
Giải tư
62935192676289016947564362504373081
Giải năm
8827
Giải sáu
913182647820
Giải bảy
854
Giải tám
59
9020
418131
5212
43
6454
35
8636
27674727
59
9020
418131
5212
43
6454
35
8636
27674727
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
150551
Giải nhất
32126
Giải nhì
90026
Giải ba
2024135896
Giải tư
63026993809396200508279269884478292
Giải năm
8878
Giải sáu
429298529617
Giải bảy
360
Giải tám
45
8060
5141
62929252
44
45
2626962626
17
0878
8060
5141
62929252
44
45
2626962626
17
0878
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
382082
Giải nhất
44896
Giải nhì
16701
Giải ba
1272589325
Giải tư
73092055988691888546501956374803883
Giải năm
3742
Giải sáu
381326980352
Giải bảy
965
Giải tám
87
01
82924252
8313
25259565
9646
87
98184898
01
82924252
8313
25259565
9646
87
98184898
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
798477
Giải nhất
87700
Giải nhì
59271
Giải ba
8899776827
Giải tư
06331327759980996638895848907147200
Giải năm
4122
Giải sáu
723425304796
Giải bảy
300
Giải tám
50
0000300050
713171
22
8434
75
96
779727
38
09
0000300050
713171
22
8434
75
96
779727
38
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
454950
Giải nhất
60300
Giải nhì
91600
Giải ba
2501686794
Giải tư
00853396997220673017628547921046921
Giải năm
0522
Giải sáu
785870607327
Giải bảy
813
Giải tám
67
5000001060
21
22
5313
9454
1606
172767
58
99
5000001060
21
22
5313
9454
1606
172767
58
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
520873
Giải nhất
32153
Giải nhì
91545
Giải ba
2028888587
Giải tư
60687823698050904615772893702317339
Giải năm
4493
Giải sáu
270183578913
Giải bảy
763
Giải tám
72
01
72
735323931363
4515
878757
88
69098939
01
72
735323931363
4515
878757
88
69098939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
009546
Giải nhất
73002
Giải nhì
26057
Giải ba
4827178378
Giải tư
91920981885770093768585851799928378
Giải năm
3320
Giải sáu
802670186762
Giải bảy
264
Giải tám
03
200020
71
0262
03
64
85
4626
57
7888687818
99
200020
71
0262
03
64
85
4626
57
7888687818
99
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
645825
Giải nhất
32863
Giải nhì
58252
Giải ba
7168150447
Giải tư
76907123085058560842544395162050007
Giải năm
1427
Giải sáu
748732780611
Giải bảy
730
Giải tám
46
2030
8111
5242
63
2585
46
4707072787
0878
39
2030
8111
5242
63
2585
46
4707072787
0878
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
461667
Giải nhất
71906
Giải nhì
05621
Giải ba
2167730287
Giải tư
10627804322571359718738671390009870
Giải năm
0908
Giải sáu
250244101795
Giải bảy
540
Giải tám
95
00701040
21
3202
13
9595
06
6777872767
1808
00701040
21
3202
13
9595
06
6777872767
1808
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
972105
Giải nhất
37895
Giải nhì
15240
Giải ba
8154094292
Giải tư
35404016741810686178046646636227444
Giải năm
3428
Giải sáu
082335939363
Giải bảy
490
Giải tám
43
404090
9262
23936343
04746444
0595
06
7828
404090
9262
23936343
04746444
0595
06
7828
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
315384
Giải nhất
35250
Giải nhì
22394
Giải ba
3592431814
Giải tư
29473067254802244926185253684692466
Giải năm
7839
Giải sáu
954809689031
Giải bảy
971
Giải tám
71
50
317171
22
73
84942414
2525
264666
4868
39
50
317171
22
73
84942414
2525
264666
4868
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
936881
Giải nhất
60204
Giải nhì
26419
Giải ba
2030563077
Giải tư
41007698294895304601423744629852022
Giải năm
3009
Giải sáu
774746008754
Giải bảy
150
Giải tám
92
0050
8101
2292
53
047454
05
770747
98
192909
0050
8101
2292
53
047454
05
770747
98
192909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
119802
Giải nhất
36181
Giải nhì
44647
Giải ba
3809218697
Giải tư
64342760771464820301094443398955090
Giải năm
4259
Giải sáu
347152832513
Giải bảy
179
Giải tám
49
90
810171
029242
8313
44
479777
48
89597949
90
810171
029242
8313
44
479777
48
89597949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
443635
Giải nhất
45518
Giải nhì
55125
Giải ba
2254277701
Giải tư
63676582432295773936732125329816042
Giải năm
2354
Giải sáu
957831182941
Giải bảy
617
Giải tám
08
0141
421242
43
54
3525
7636
5717
1898781808
0141
421242
43
54
3525
7636
5717
1898781808
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
646084
Giải nhất
11954
Giải nhì
95708
Giải ba
7813831609
Giải tư
95800653651534770311423894522855569
Giải năm
9422
Giải sáu
874180815381
Giải bảy
763
Giải tám
35
00
11418181
22
63
8454
6535
47
083828
098969
00
11418181
22
63
8454
6535
47
083828
098969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
632279
Giải nhất
38858
Giải nhì
22013
Giải ba
5616731318
Giải tư
17459373384578941810647710829331909
Giải năm
2573
Giải sáu
557678118493
Giải bảy
713
Giải tám
74
10
7111
1393739313
74
76
67
581838
79598909
10
7111
1393739313
74
76
67
581838
79598909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
767453
Giải nhất
30487
Giải nhì
74780
Giải ba
3878533230
Giải tư
84897628203437056270600620808001849
Giải năm
5305
Giải sáu
094152931634
Giải bảy
998
Giải tám
19
803020707080
41
62
5393
34
8505
8797
98
4919
803020707080
41
62
5393
34
8505
8797
98
4919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
231333
Giải nhất
89549
Giải nhì
56321
Giải ba
6922394479
Giải tư
71955328075519132520911806005208407
Giải năm
0689
Giải sáu
149476039137
Giải bảy
645
Giải tám
12
2080
2191
5212
332303
94
5545
070737
497989
2080
2191
5212
332303
94
5545
070737
497989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
662940
Giải nhất
26725
Giải nhì
67134
Giải ba
7588586434
Giải tư
27915140587217784301077844323386128
Giải năm
5697
Giải sáu
085070891823
Giải bảy
667
Giải tám
93
4050
01
332393
343484
258515
779767
5828
89
4050
01
332393
343484
258515
779767
5828
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
008923
Giải nhất
73295
Giải nhì
13152
Giải ba
1072864376
Giải tư
36924571658123816620658483620243982
Giải năm
5647
Giải sáu
222580734777
Giải bảy
870
Giải tám
09
2070
520282
2373
24
956525
76
4777
283848
09
2070
520282
2373
24
956525
76
4777
283848
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
287428
Giải nhất
99009
Giải nhì
38109
Giải ba
5623307927
Giải tư
72219484255468785708815979624445175
Giải năm
9334
Giải sáu
602394022904
Giải bảy
371
Giải tám
09
71
02
3323
443404
2575
278797
2808
09091909
71
02
3323
443404
2575
278797
2808
09091909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
610558
Giải nhất
48714
Giải nhì
81233
Giải ba
7626736018
Giải tư
99541144289967899927818093868982919
Giải năm
9408
Giải sáu
088348879735
Giải bảy
313
Giải tám
01
4101
338313
14
35
672787
5818287808
098919
4101
338313
14
35
672787
5818287808
098919

KQXSQNG-Thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSQNG 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Quảng Ngãi 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSQNG 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSQNG 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.