Thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
800622
Giải nhất
79239
Giải nhì
71871
Giải ba
9145966515
Giải tư
06821952785125315560964055879588598
Giải năm
3832
Giải sáu
827389360318
Giải bảy
450
Giải tám
86
6050
7121
2232
5373
150595
3686
789818
3959
6050
7121
2232
5373
150595
3686
789818
3959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
809574
Giải nhất
63195
Giải nhì
00167
Giải ba
8630503196
Giải tư
38675636802973632593952347745449851
Giải năm
9182
Giải sáu
923245222569
Giải bảy
931
Giải tám
72
80
5131
82322272
93
743454
950575
9636
67
69
80
5131
82322272
93
743454
950575
9636
67
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
800859
Giải nhất
86405
Giải nhì
90092
Giải ba
7706403488
Giải tư
22573683446393999417159795591079604
Giải năm
6838
Giải sáu
746934142581
Giải bảy
456
Giải tám
53
10
81
92
7353
64440414
05
56
17
8838
59397969
10
81
92
7353
64440414
05
56
17
8838
59397969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
907600
Giải nhất
73682
Giải nhì
10227
Giải ba
6440069669
Giải tư
41344896084823852398117351451660722
Giải năm
5515
Giải sáu
067492155517
Giải bảy
893
Giải tám
55
0000
8222
93
4474
35151555
16
2717
083898
69
0000
8222
93
4474
35151555
16
2717
083898
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
327857
Giải nhất
55046
Giải nhì
81223
Giải ba
3035606404
Giải tư
61872352861203568479421639676169337
Giải năm
0359
Giải sáu
598614889217
Giải bảy
919
Giải tám
86
61
72
2363
04
35
4656868686
573717
88
795919
61
72
2363
04
35
4656868686
573717
88
795919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
227548
Giải nhất
11420
Giải nhì
56424
Giải ba
2370419538
Giải tư
27919376696240939315242516173634288
Giải năm
5530
Giải sáu
482489467053
Giải bảy
119
Giải tám
22
2030
51
22
53
240424
15
3646
483888
19690919
2030
51
22
53
240424
15
3646
483888
19690919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
130019
Giải nhất
81174
Giải nhì
49001
Giải ba
0470631362
Giải tư
13435764674870354510879747773209980
Giải năm
4747
Giải sáu
384751578985
Giải bảy
756
Giải tám
47
1080
01
6232
03
7474
3585
0656
6747475747
19
1080
01
6232
03
7474
3585
0656
6747475747
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
714939
Giải nhất
20804
Giải nhì
37836
Giải ba
9917958981
Giải tư
67529920899324978482879319754254350
Giải năm
5349
Giải sáu
267240213211
Giải bảy
833
Giải tám
29
50
81312111
824272
33
04
36
39792989494929
50
81312111
824272
33
04
36
39792989494929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
509325
Giải nhất
90412
Giải nhì
90185
Giải ba
9065914717
Giải tư
44386297938320136483284463506944078
Giải năm
6723
Giải sáu
924409710657
Giải bảy
463
Giải tám
08
0171
12
93832363
44
2585
8646
1757
7808
5969
0171
12
93832363
44
2585
8646
1757
7808
5969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
274919
Giải nhất
00446
Giải nhì
83002
Giải ba
9556980906
Giải tư
36537791428266761929118859075770584
Giải năm
1890
Giải sáu
645742707594
Giải bảy
490
Giải tám
82
907090
024282
8494
85
4606
37675757
196929
907090
024282
8494
85
4606
37675757
196929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
870019
Giải nhất
20167
Giải nhì
53856
Giải ba
0661438016
Giải tư
13794351654283392959828273685379762
Giải năm
5039
Giải sáu
819076568836
Giải bảy
659
Giải tám
90
9090
62
3353
1494
65
56165636
6727
19593959
9090
62
3353
1494
65
56165636
6727
19593959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
156940
Giải nhất
13776
Giải nhì
85567
Giải ba
1773513282
Giải tư
89419715580408072110707278681171847
Giải năm
6289
Giải sáu
474886223103
Giải bảy
638
Giải tám
16
408010
11
8222
03
35
7616
672747
584838
1989
408010
11
8222
03
35
7616
672747
584838
1989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
440674
Giải nhất
46240
Giải nhì
52323
Giải ba
7607229660
Giải tư
40169046869215891098937728583132101
Giải năm
9347
Giải sáu
552042930925
Giải bảy
390
Giải tám
77
40602090
3101
7272
2393
74
25
86
4777
5898
69
40602090
3101
7272
2393
74
25
86
4777
5898
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
592283
Giải nhất
42738
Giải nhì
90310
Giải ba
3795856813
Giải tư
36826687818409843538007594242691967
Giải năm
9483
Giải sáu
857432712691
Giải bảy
738
Giải tám
05
10
817191
831383
74
05
2626
67
3858983838
59
10
817191
831383
74
05
2626
67
3858983838
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
149036
Giải nhất
49421
Giải nhì
73587
Giải ba
3782119302
Giải tư
24140997470489831257564679516972643
Giải năm
4319
Giải sáu
288066192078
Giải bảy
725
Giải tám
00
408000
2121
02
43
25
36
87475767
9878
691919
408000
2121
02
43
25
36
87475767
9878
691919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
571001
Giải nhất
55881
Giải nhì
69928
Giải ba
3570969456
Giải tư
48774468435572580270271903720782634
Giải năm
0514
Giải sáu
937858664564
Giải bảy
550
Giải tám
36
709050
0181
43
74341464
25
566636
07
2878
09
709050
0181
43
74341464
25
566636
07
2878
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
429240
Giải nhất
69974
Giải nhì
61652
Giải ba
4899555033
Giải tư
16569531942401642630126394821233839
Giải năm
1467
Giải sáu
184776873791
Giải bảy
983
Giải tám
71
4030
9171
5212
3383
7494
95
16
674787
693939
4030
9171
5212
3383
7494
95
16
674787
693939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
998806
Giải nhất
16312
Giải nhì
55020
Giải ba
2335338020
Giải tư
92891490459364908528740023487387926
Giải năm
1923
Giải sáu
747920664101
Giải bảy
820
Giải tám
97
202020
9101
1202
537323
45
062666
97
28
4979
202020
9101
1202
537323
45
062666
97
28
4979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
413218
Giải nhất
80838
Giải nhì
81740
Giải ba
5642311005
Giải tư
82827029372831785749608869487492942
Giải năm
8754
Giải sáu
290122157512
Giải bảy
206
Giải tám
39
40
01
4212
23
7454
0515
8606
273717
1838
4939
40
01
4212
23
7454
0515
8606
273717
1838
4939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
452711
Giải nhất
99895
Giải nhì
17950
Giải ba
0002991070
Giải tư
63638614437776399558404515560679805
Giải năm
1813
Giải sáu
018699473429
Giải bảy
975
Giải tám
57
5070
1151
436313
950575
0686
4757
3858
2929
5070
1151
436313
950575
0686
4757
3858
2929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
042146
Giải nhất
89111
Giải nhì
95880
Giải ba
8151925080
Giải tư
64180116804678291487300088393617637
Giải năm
0889
Giải sáu
495694684750
Giải bảy
017
Giải tám
68
8080808050
11
82
463656
873717
086868
1989
8080808050
11
82
463656
873717
086868
1989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
109725
Giải nhất
08191
Giải nhì
83639
Giải ba
9736253505
Giải tư
30589152318582406735064712640478621
Giải năm
8583
Giải sáu
036022590773
Giải bảy
702
Giải tám
52
60
91317121
620252
8373
2404
250535
398959
60
91317121
620252
8373
2404
250535
398959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
599053
Giải nhất
40819
Giải nhì
31054
Giải ba
2430483804
Giải tư
32559742192859377312342993485356450
Giải năm
0238
Giải sáu
592942369223
Giải bảy
671
Giải tám
73
50
71
12
5393532373
540404
36
38
1959199929
50
71
12
5393532373
540404
36
38
1959199929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
804560
Giải nhất
60680
Giải nhì
98634
Giải ba
4455729002
Giải tư
36468207687657622285116908635067568
Giải năm
7911
Giải sáu
383411592709
Giải bảy
474
Giải tám
46
60809050
11
02
343474
85
7646
57
686868
5909
60809050
11
02
343474
85
7646
57
686868
5909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
979643
Giải nhất
23214
Giải nhì
40770
Giải ba
7404887752
Giải tư
31230329682849211443445755219597730
Giải năm
4803
Giải sáu
611954897949
Giải bảy
190
Giải tám
20
7030309020
5292
434303
14
7595
4868
198949
7030309020
5292
434303
14
7595
4868
198949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
301890
Giải nhất
40993
Giải nhì
60092
Giải ba
1333761620
Giải tư
24267834192733714021523137851226070
Giải năm
5669
Giải sáu
910375269048
Giải bảy
569
Giải tám
38
902070
21
9212
931303
26
376737
4838
196969
902070
21
9212
931303
26
376737
4838
196969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
850844
Giải nhất
63790
Giải nhì
47030
Giải ba
1007035409
Giải tư
93201211677926806092367639936083976
Giải năm
2476
Giải sáu
399221989255
Giải bảy
751
Giải tám
92
90307060
0151
929292
63
44
55
7676
67
6898
09
90307060
0151
929292
63
44
55
7676
67
6898
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
198095
Giải nhất
16111
Giải nhì
74120
Giải ba
3147463326
Giải tư
36764243041187759158158607810184981
Giải năm
0052
Giải sáu
764250403739
Giải bảy
959
Giải tám
86
206040
110181
5242
746404
95
2686
77
58
3959
206040
110181
5242
746404
95
2686
77
58
3959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
301671
Giải nhất
52983
Giải nhì
31288
Giải ba
0700013109
Giải tư
02402588006063441650717712848353959
Giải năm
2958
Giải sáu
249373534228
Giải bảy
382
Giải tám
49
000050
7171
0282
83839353
34
885828
095949
000050
7171
0282
83839353
34
885828
095949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
348724
Giải nhất
04673
Giải nhì
50470
Giải ba
4790926420
Giải tư
79560584149633693892978983593183730
Giải năm
9470
Giải sáu
140315447061
Giải bảy
197
Giải tám
40
702060307040
3161
92
7303
241444
36
97
98
09
702060307040
3161
92
7303
241444
36
97
98
09

KQXSQNG-Thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSQNG 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Quảng Ngãi 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSQNG 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSQNG 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.