Thống kê kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
581851
Giải nhất
69902
Giải nhì
98406
Giải ba
9122141216
Giải tư
18555957705561823616710938822781295
Giải năm
3119
Giải sáu
015791134046
Giải bảy
451
Giải tám
19
70
512151
02
9313
5595
06161646
2757
18
1919
70
512151
02
9313
5595
06161646
2757
18
1919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
897231
Giải nhất
48493
Giải nhì
84911
Giải ba
2681760430
Giải tư
03828974853430609857295275267562913
Giải năm
2403
Giải sáu
406277409167
Giải bảy
013
Giải tám
16
3040
3111
62
93130313
8575
0616
17572767
28
3040
3111
62
93130313
8575
0616
17572767
28
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
179678
Giải nhất
34244
Giải nhì
51155
Giải ba
1000811569
Giải tư
62401090676174851272287358912270088
Giải năm
6374
Giải sáu
936379415806
Giải bảy
890
Giải tám
50
9050
0141
7222
63
4474
5535
06
67
78084888
69
9050
0141
7222
63
4474
5535
06
67
78084888
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
319380
Giải nhất
47921
Giải nhì
51305
Giải ba
5238239633
Giải tư
75297271633248759789930565120881888
Giải năm
4077
Giải sáu
105534138067
Giải bảy
596
Giải tám
05
80
21
82
336313
055505
5696
97877767
0888
89
80
21
82
336313
055505
5696
97877767
0888
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
765334
Giải nhất
68424
Giải nhì
53359
Giải ba
7505457884
Giải tư
27871714169108056503742967885866738
Giải năm
9634
Giải sáu
662367212319
Giải bảy
365
Giải tám
66
80
7121
0323
3424548434
65
169666
5838
5919
80
7121
0323
3424548434
65
169666
5838
5919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
977123
Giải nhất
25791
Giải nhì
52098
Giải ba
4885401440
Giải tư
88790373736435022554139828312061754
Giải năm
5578
Giải sáu
224542491785
Giải bảy
564
Giải tám
80
4090502080
91
82
2373
54545464
4585
9878
49
4090502080
91
82
2373
54545464
4585
9878
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
946170
Giải nhất
61854
Giải nhì
97335
Giải ba
8153632264
Giải tư
57526829782798927779292195053212769
Giải năm
5052
Giải sáu
356344545625
Giải bảy
763
Giải tám
63
70
3252
636363
546454
3525
3626
78
89791969
70
3252
636363
546454
3525
3626
78
89791969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
544789
Giải nhất
44241
Giải nhì
35677
Giải ba
3002925268
Giải tư
53579684318462323153627560694517650
Giải năm
1174
Giải sáu
446560440768
Giải bảy
467
Giải tám
28
50
4131
2353
7444
4565
56
7767
686828
892979
50
4131
2353
7444
4565
56
7767
686828
892979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
973611
Giải nhất
95803
Giải nhì
13663
Giải ba
0069536140
Giải tư
62269448885285826861586169561811539
Giải năm
9818
Giải sáu
912726907888
Giải bảy
002
Giải tám
37
4090
1161
02
0363
95
16
2737
8858181888
6939
4090
1161
02
0363
95
16
2737
8858181888
6939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
055753
Giải nhất
97140
Giải nhì
08622
Giải ba
3611883085
Giải tư
44135229872607822178570543390488430
Giải năm
2201
Giải sáu
023706037710
Giải bảy
097
Giải tám
67
403010
01
22
5303
5404
8535
87379767
187878
403010
01
22
5303
5404
8535
87379767
187878
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
834388
Giải nhất
51069
Giải nhì
32732
Giải ba
7489989191
Giải tư
33291362869406027150090661175439681
Giải năm
5473
Giải sáu
553194368912
Giải bảy
605
Giải tám
13
6050
91918131
3212
7313
54
05
866636
88
6999
6050
91918131
3212
7313
54
05
866636
88
6999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
042296
Giải nhất
27377
Giải nhì
91943
Giải ba
4896142473
Giải tư
51882314505147900809342873128291629
Giải năm
3325
Giải sáu
294980711787
Giải bảy
217
Giải tám
26
50
6171
8282
4373
25
9626
77878717
79092949
50
6171
8282
4373
25
9626
77878717
79092949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
981117
Giải nhất
79940
Giải nhì
48094
Giải ba
4931239538
Giải tư
28391333330805494407774072930707129
Giải năm
8777
Giải sáu
479640610741
Giải bảy
254
Giải tám
94
40
916141
12
33
94545494
96
1707070777
38
29
40
916141
12
33
94545494
96
1707070777
38
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
274525
Giải nhất
94251
Giải nhì
91205
Giải ba
2375730338
Giải tư
50841339510718370742633247689885398
Giải năm
5278
Giải sáu
466202905694
Giải bảy
610
Giải tám
34
9010
514151
4262
83
249434
2505
57
38989878
9010
514151
4262
83
249434
2505
57
38989878
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
867368
Giải nhất
51528
Giải nhì
43272
Giải ba
9801028043
Giải tư
88370885437132302889889160061513475
Giải năm
8100
Giải sáu
335817777573
Giải bảy
888
Giải tám
22
107000
7222
43432373
1575
16
77
68285888
89
107000
7222
43432373
1575
16
77
68285888
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
702948
Giải nhất
01443
Giải nhì
73263
Giải ba
3527000334
Giải tư
41264695545496338078812862630054348
Giải năm
8039
Giải sáu
011431549493
Giải bảy
207
Giải tám
56
7000
43636393
3464541454
8656
07
487848
39
7000
43636393
3464541454
8656
07
487848
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
075450
Giải nhất
45917
Giải nhì
13760
Giải ba
5867453660
Giải tư
17852481330589226813844465203669823
Giải năm
0126
Giải sáu
203132245117
Giải bảy
742
Giải tám
07
506060
31
529242
331323
7424
463626
171707
506060
31
529242
331323
7424
463626
171707
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
393930
Giải nhất
73781
Giải nhì
72461
Giải ba
3808565849
Giải tư
60229497606637622716223897961103818
Giải năm
8760
Giải sáu
669523829829
Giải bảy
281
Giải tám
19
306060
81611181
82
8595
7616
18
4929892919
306060
81611181
82
8595
7616
18
4929892919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
137619
Giải nhất
28094
Giải nhì
93933
Giải ba
1698907045
Giải tư
28302861030980400708379156165742249
Giải năm
3729
Giải sáu
257013890623
Giải bảy
695
Giải tám
06
70
02
330323
9404
451595
06
57
08
1989492989
70
02
330323
9404
451595
06
57
08
1989492989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
964956
Giải nhất
15548
Giải nhì
10123
Giải ba
5232334797
Giải tư
66360133784832965589225682608991181
Giải năm
2951
Giải sáu
992214638593
Giải bảy
478
Giải tám
50
6050
8151
22
23236393
56
97
48786878
298989
6050
8151
22
23236393
56
97
48786878
298989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
456199
Giải nhất
12895
Giải nhì
99664
Giải ba
3143788619
Giải tư
65111584263842826715568754642427030
Giải năm
0802
Giải sáu
532429529152
Giải bảy
498
Giải tám
98
30
11
025252
642424
951575
26
37
289898
9919
30
11
025252
642424
951575
26
37
289898
9919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
140646
Giải nhất
21582
Giải nhì
88986
Giải ba
2427625010
Giải tư
19038855212560187174797971782288311
Giải năm
5464
Giải sáu
662478762917
Giải bảy
132
Giải tám
97
10
210111
822232
746424
46867676
971797
38
10
210111
822232
746424
46867676
971797
38
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
090797
Giải nhất
64120
Giải nhì
88367
Giải ba
3462581083
Giải tư
54388020707047473367120814891352004
Giải năm
5559
Giải sáu
196893331769
Giải bảy
009
Giải tám
75
2070
81
831333
7404
2575
976767
8868
596909
2070
81
831333
7404
2575
976767
8868
596909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
606573
Giải nhất
36767
Giải nhì
35797
Giải ba
9790813802
Giải tư
58181042639400016619702611181001224
Giải năm
4374
Giải sáu
106826728222
Giải bảy
225
Giải tám
47
0010
8161
027222
7363
2474
25
679747
0868
19
0010
8161
027222
7363
2474
25
679747
0868
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
289312
Giải nhất
23069
Giải nhì
43429
Giải ba
0557542695
Giải tư
49752929972285347719603859607173144
Giải năm
2704
Giải sáu
473187636069
Giải bảy
413
Giải tám
58
7131
1252
536313
4404
759585
97
58
69291969
7131
1252
536313
4404
759585
97
58
69291969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
001895
Giải nhất
14753
Giải nhì
21077
Giải ba
9658924550
Giải tư
31390657148456202463645944509268303
Giải năm
3778
Giải sáu
069899566661
Giải bảy
202
Giải tám
46
5090
61
629202
536303
1494
95
5646
77
7898
89
5090
61
629202
536303
1494
95
5646
77
7898
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
237426
Giải nhất
96910
Giải nhì
34084
Giải ba
4463439071
Giải tư
68659402778885085474470855916551187
Giải năm
6140
Giải sáu
435461152568
Giải bảy
540
Giải tám
83
10504040
71
83
84347454
856515
26
7787
68
59
10504040
71
83
84347454
856515
26
7787
68
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
469506
Giải nhất
35093
Giải nhì
86654
Giải ba
9273538972
Giải tư
45123453093725845008331983549714541
Giải năm
1431
Giải sáu
567060702342
Giải bảy
792
Giải tám
83
7070
4131
724292
932383
54
35
06
97
580898
09
7070
4131
724292
932383
54
35
06
97
580898
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
807860
Giải nhất
69455
Giải nhì
10492
Giải ba
7779872563
Giải tư
49474350201995889876833295915832295
Giải năm
4646
Giải sáu
648725805418
Giải bảy
547
Giải tám
06
602080
92
63
74
5595
764606
8747
98585818
29
602080
92
63
74
5595
764606
8747
98585818
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
385088
Giải nhất
31943
Giải nhì
71767
Giải ba
6195282390
Giải tư
70231362857132773188527981507668598
Giải năm
2397
Giải sáu
268595505619
Giải bảy
656
Giải tám
72
9050
31
5272
43
8585
7656
672797
88889898
19
9050
31
5272
43
8585
7656
672797
88889898
19

KQXSPY-Thống kê kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSPY 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Phú Yên 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSPY 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSPY 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.