Thống kê kết quả xổ số Long An 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
755944
Giải nhất
49671
Giải nhì
76449
Giải ba
4757135588
Giải tư
19743904916012297426331667370197730
Giải năm
8365
Giải sáu
609181086370
Giải bảy
318
Giải tám
35
3070
7171910191
22
43
44
6535
2666
880818
49
3070
7171910191
22
43
44
6535
2666
880818
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
044937
Giải nhất
63450
Giải nhì
23355
Giải ba
3891092675
Giải tư
21276025971889285485169973183346081
Giải năm
4630
Giải sáu
902580220631
Giải bảy
531
Giải tám
31
501030
81313131
9222
33
55758525
76
379797
501030
81313131
9222
33
55758525
76
379797
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
620613
Giải nhất
40854
Giải nhì
74965
Giải ba
3828723612
Giải tư
29956566329355447571898593137663264
Giải năm
2663
Giải sáu
877272903191
Giải bảy
620
Giải tám
21
9020
719121
123272
1363
545464
65
5676
87
59
9020
719121
123272
1363
545464
65
5676
87
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
723191
Giải nhất
73577
Giải nhì
71709
Giải ba
5639840285
Giải tư
34972171228219108243176544105232470
Giải năm
6978
Giải sáu
642271203688
Giải bảy
257
Giải tám
48
7020
9191
72225222
43
54
85
7757
98788848
09
7020
9191
72225222
43
54
85
7757
98788848
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
115078
Giải nhất
94077
Giải nhì
94657
Giải ba
4342693521
Giải tư
74944823555787010950324746559641049
Giải năm
2760
Giải sáu
534400230226
Giải bảy
714
Giải tám
96
705060
21
23
44744414
55
26962696
7757
78
49
705060
21
23
44744414
55
26962696
7757
78
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
133524
Giải nhất
74190
Giải nhì
36435
Giải ba
5390051290
Giải tư
08870823104913996714369923772997777
Giải năm
9140
Giải sáu
802900928207
Giải bảy
091
Giải tám
67
900090701040
91
9292
2414
35
770767
392929
900090701040
91
9292
2414
35
770767
392929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
097778
Giải nhất
63514
Giải nhì
85380
Giải ba
2324043402
Giải tư
22668424421267808162183999554997552
Giải năm
7364
Giải sáu
870680593392
Giải bảy
197
Giải tám
59
8040
0242625292
1464
06
97
786878
99495959
8040
0242625292
1464
06
97
786878
99495959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
503039
Giải nhất
99061
Giải nhì
84072
Giải ba
6892445708
Giải tư
67990404232401200834958986213461155
Giải năm
0264
Giải sáu
601209515435
Giải bảy
709
Giải tám
92
90
6151
72121292
23
24343464
5535
0898
3909
90
6151
72121292
23
24343464
5535
0898
3909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
475373
Giải nhất
09175
Giải nhì
18056
Giải ba
8686553067
Giải tư
32786705441013302803557624164041640
Giải năm
5424
Giải sáu
322824338504
Giải bảy
509
Giải tám
65
4040
62
73330333
442404
756565
5686
67
28
09
4040
62
73330333
442404
756565
5686
67
28
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
350919
Giải nhất
41218
Giải nhì
86711
Giải ba
3869019797
Giải tư
82475143374830191289713363069709440
Giải năm
1882
Giải sáu
782467429438
Giải bảy
148
Giải tám
35
9040
1101
8242
24
7535
36
973797
183848
1989
9040
1101
8242
24
7535
36
973797
183848
1989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
592584
Giải nhất
15721
Giải nhì
80088
Giải ba
5866059850
Giải tư
53096629692437434419470718427156256
Giải năm
0793
Giải sáu
398303370115
Giải bảy
653
Giải tám
36
6050
217171
938353
8474
15
965636
37
88
6919
6050
217171
938353
8474
15
965636
37
88
6919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
155521
Giải nhất
63859
Giải nhì
27563
Giải ba
3708179336
Giải tư
60218350683056736293053878425414857
Giải năm
5443
Giải sáu
608595327258
Giải bảy
886
Giải tám
31
218131
32
639343
54
85
3686
678757
186858
59
218131
32
639343
54
85
3686
678757
186858
59
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
852750
Giải nhất
26488
Giải nhì
93973
Giải ba
0304799650
Giải tư
74487764074167568015764127280462491
Giải năm
9503
Giải sáu
639603668617
Giải bảy
070
Giải tám
92
505070
91
1292
7303
04
7515
9666
47870717
88
505070
91
1292
7303
04
7515
9666
47870717
88
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
752143
Giải nhất
38743
Giải nhì
30805
Giải ba
4241608762
Giải tư
24994073608444402416671257054349200
Giải năm
2576
Giải sáu
485453879358
Giải bảy
744
Giải tám
90
600090
62
434343
94445444
0525
161676
87
58
600090
62
434343
94445444
0525
161676
87
58
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
565849
Giải nhất
68301
Giải nhì
58799
Giải ba
9804623472
Giải tư
38953476123228019008533049093730509
Giải năm
6609
Giải sáu
234285209830
Giải bảy
272
Giải tám
84
802030
01
72124272
53
0484
46
37
08
49990909
802030
01
72124272
53
0484
46
37
08
49990909
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
885234
Giải nhất
99084
Giải nhì
69373
Giải ba
3757293639
Giải tư
20887782326783700382843179151512183
Giải năm
5317
Giải sáu
111845558977
Giải bảy
487
Giải tám
63
723282
738363
3484
1555
873717177787
18
39
723282
738363
3484
1555
873717177787
18
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
812021
Giải nhất
35382
Giải nhì
03401
Giải ba
6302343811
Giải tư
64833159130428906265265068810840060
Giải năm
1424
Giải sáu
089562057105
Giải bảy
311
Giải tám
06
60
21011111
82
233313
24
65950505
0606
08
89
60
21011111
82
233313
24
65950505
0606
08
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
869377
Giải nhất
06726
Giải nhì
88278
Giải ba
6743485706
Giải tư
63091440617309890906506896784730822
Giải năm
2653
Giải sáu
178592706840
Giải bảy
345
Giải tám
21
7040
916121
22
53
34
8545
260606
7747
7898
89
7040
916121
22
53
34
8545
260606
7747
7898
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
916974
Giải nhất
80858
Giải nhì
86029
Giải ba
1460178027
Giải tư
05805440569274461088708743483429183
Giải năm
8676
Giải sáu
456709488454
Giải bảy
199
Giải tám
37
01
83
7444743454
05
5676
276737
588848
2999
01
83
7444743454
05
5676
276737
588848
2999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
345580
Giải nhất
77182
Giải nhì
24708
Giải ba
1935036921
Giải tư
54115257904566921365621930111372175
Giải năm
0526
Giải sáu
128039047437
Giải bảy
008
Giải tám
65
80509080
21
82
9313
04
15657565
26
37
0808
69
80509080
21
82
9313
04
15657565
26
37
0808
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
894926
Giải nhất
55226
Giải nhì
89069
Giải ba
1303693293
Giải tư
42722215214420358610987042606022468
Giải năm
5511
Giải sáu
769387191190
Giải bảy
798
Giải tám
94
106090
2111
22
930393
0494
262636
6898
6919
106090
2111
22
930393
0494
262636
6898
6919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
063233
Giải nhất
24715
Giải nhì
41938
Giải ba
5341499605
Giải tư
53259952943526338069101584538666212
Giải năm
8672
Giải sáu
155297592554
Giải bảy
463
Giải tám
05
127252
336363
149454
150505
86
3858
596959
127252
336363
149454
150505
86
3858
596959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
087646
Giải nhất
87937
Giải nhì
18921
Giải ba
1676099988
Giải tư
32306903850724417458629065690534558
Giải năm
9475
Giải sáu
966287174094
Giải bảy
287
Giải tám
89
60
21
62
4494
850575
460606
371787
885858
89
60
21
62
4494
850575
460606
371787
885858
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
791104
Giải nhất
30532
Giải nhì
30360
Giải ba
9556388478
Giải tư
89623799886251907526283052714845595
Giải năm
6128
Giải sáu
458739068662
Giải bảy
792
Giải tám
14
60
326292
6323
0414
0595
2606
87
78884828
19
60
326292
6323
0414
0595
2606
87
78884828
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
151753
Giải nhất
88024
Giải nhì
52151
Giải ba
6030350827
Giải tư
16605326115071550502878197070181630
Giải năm
0498
Giải sáu
956103943317
Giải bảy
469
Giải tám
83
30
51110161
02
530383
2494
0515
2717
98
1969
30
51110161
02
530383
2494
0515
2717
98
1969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
960928
Giải nhất
48535
Giải nhì
97454
Giải ba
4314936742
Giải tư
66833500168107000285937944594006169
Giải năm
6904
Giải sáu
488363180224
Giải bảy
333
Giải tám
67
7040
42
338333
54940424
3585
16
67
2818
4969
7040
42
338333
54940424
3585
16
67
2818
4969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
996045
Giải nhất
49181
Giải nhì
10754
Giải ba
5996006638
Giải tư
16082677559815568384159223481892005
Giải năm
3626
Giải sáu
328791089057
Giải bảy
246
Giải tám
20
6020
81
8222
5484
45555505
2646
8757
381808
6020
81
8222
5484
45555505
2646
8757
381808
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
266655
Giải nhất
08555
Giải nhì
87730
Giải ba
1514172585
Giải tư
25701320137471190531251860044131004
Giải năm
2420
Giải sáu
859853203835
Giải bảy
412
Giải tám
77
302020
4101113141
12
13
04
55558535
86
77
98
302020
4101113141
12
13
04
55558535
86
77
98
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
514982
Giải nhất
67465
Giải nhì
87080
Giải ba
0117806547
Giải tư
94710091664242566135247182850381598
Giải năm
3245
Giải sáu
958249967202
Giải bảy
019
Giải tám
08
8010
828202
03
65253545
6696
47
78189808
19
8010
828202
03
65253545
6696
47
78189808
19
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
407180
Giải nhất
25182
Giải nhì
18829
Giải ba
1836868047
Giải tư
64806916988606897006988826008520135
Giải năm
6984
Giải sáu
627593853233
Giải bảy
128
Giải tám
56
80
8282
33
84
85357585
060656
47
68986828
29
80
8282
33
84
85357585
060656
47
68986828
29

KQXSLA-Thống kê kết quả xổ số Long An 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Long An 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSLA 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Long An 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSLA 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSLA 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.