Thống kê KENO

Xu hướng Tài Xỉu trong 100 kỳ qua
Xu hướng lẻ chẵn trong 100 kỳ qua
Thống kê các con số trúng thưởng trong 100 kỳ qua
Thứ tựSố lầnKhan
1 24 lan
2 28 lan
3 27 lan
4 31 lan
5 26 lan
6 29 lan
7 28 lan
8 26 lan
9 24 lan
10 24 lan
11 20 lan
12 24 lan
13 30 lan
14 28 lan
15 28 lan
16 22 lan
17 22 lan
18 27 lan
19 23 lan
20 19 lan
21 26 lan
22 21 lan
23 22 lan
24 21 lan
25 25 lan
26 27 lan
27 26 lan
28 28 lan
29 25 lan
30 30 lan
31 26 lan
32 27 lan
33 20 lan
34 28 lan
35 27 lan
36 18 lan
37 26 lan
38 25 lan
39 32 lan
40 21 lan
41 21 lan
42 26 lan
43 21 lan
44 29 lan
45 28 lan
46 17 lan
47 32 lan
48 28 lan
49 21 lan
50 20 lan
51 21 lan
52 19 lan
53 20 lan
54 26 lan
55 30 lan
56 29 lan
57 29 lan
58 17 lan
59 19 lan
60 23 lan
61 17 lan
62 32 lan
63 29 lan
64 34 lan
65 26 lan
66 28 lan
67 29 lan
68 27 lan
69 24 lan
70 13 lan
71 27 lan
72 24 lan
73 32 lan
74 21 lan
75 30 lan
76 20 lan
77 20 lan
78 27 lan
79 25 lan
80 28 lan
"Thứ tự" có ý nghĩa là thống kê số lần trúng thưởng theo STT từ số 1 đến 80; "Số lần" là thống kê theo số lần trúng thưởng của mỗi con số; "Số khan" là thống kê số lần không trúng của mỗi con số.