Thống kê KENO

Xu hướng Tài Xỉu trong 100 kỳ qua
Xu hướng lẻ chẵn trong 100 kỳ qua
Thống kê các con số trúng thưởng trong 100 kỳ qua
Thứ tựSố lầnKhan
1 29 lan
2 26 lan
3 25 lan
4 23 lan
5 24 lan
6 20 lan
7 35 lan
8 25 lan
9 27 lan
10 28 lan
11 32 lan
12 23 lan
13 24 lan
14 25 lan
15 16 lan
16 31 lan
17 21 lan
18 23 lan
19 32 lan
20 16 lan
21 28 lan
22 29 lan
23 18 lan
24 33 lan
25 21 lan
26 29 lan
27 24 lan
28 17 lan
29 21 lan
30 22 lan
31 20 lan
32 22 lan
33 24 lan
34 31 lan
35 20 lan
36 21 lan
37 22 lan
38 31 lan
39 20 lan
40 30 lan
41 33 lan
42 22 lan
43 20 lan
44 34 lan
45 25 lan
46 15 lan
47 26 lan
48 23 lan
49 29 lan
50 23 lan
51 26 lan
52 34 lan
53 22 lan
54 25 lan
55 30 lan
56 19 lan
57 24 lan
58 31 lan
59 24 lan
60 33 lan
61 29 lan
62 26 lan
63 25 lan
64 20 lan
65 29 lan
66 18 lan
67 29 lan
68 25 lan
69 24 lan
70 30 lan
71 25 lan
72 17 lan
73 17 lan
74 30 lan
75 21 lan
76 27 lan
77 28 lan
78 22 lan
79 23 lan
80 29 lan
"Thứ tự" có ý nghĩa là thống kê số lần trúng thưởng theo STT từ số 1 đến 80; "Số lần" là thống kê theo số lần trúng thưởng của mỗi con số; "Số khan" là thống kê số lần không trúng của mỗi con số.