Thống kê KENO

Xu hướng Tài Xỉu trong 100 kỳ qua
Xu hướng lẻ chẵn trong 100 kỳ qua
Thống kê các con số trúng thưởng trong 100 kỳ qua
Thứ tựSố lầnKhan
1 26 lan
2 30 lan
3 24 lan
4 30 lan
5 30 lan
6 26 lan
7 21 lan
8 24 lan
9 23 lan
10 29 lan
11 31 lan
12 17 lan
13 22 lan
14 24 lan
15 21 lan
16 25 lan
17 32 lan
18 21 lan
19 27 lan
20 27 lan
21 27 lan
22 17 lan
23 27 lan
24 26 lan
25 23 lan
26 31 lan
27 23 lan
28 25 lan
29 23 lan
30 17 lan
31 25 lan
32 24 lan
33 15 lan
34 29 lan
35 27 lan
36 26 lan
37 15 lan
38 25 lan
39 27 lan
40 22 lan
41 27 lan
42 27 lan
43 23 lan
44 23 lan
45 30 lan
46 22 lan
47 27 lan
48 24 lan
49 31 lan
50 30 lan
51 30 lan
52 16 lan
53 29 lan
54 29 lan
55 30 lan
56 27 lan
57 28 lan
58 26 lan
59 24 lan
60 26 lan
61 14 lan
62 27 lan
63 27 lan
64 19 lan
65 23 lan
66 24 lan
67 29 lan
68 19 lan
69 29 lan
70 25 lan
71 32 lan
72 29 lan
73 26 lan
74 24 lan
75 33 lan
76 23 lan
77 21 lan
78 16 lan
79 24 lan
80 23 lan
"Thứ tự" có ý nghĩa là thống kê số lần trúng thưởng theo STT từ số 1 đến 80; "Số lần" là thống kê theo số lần trúng thưởng của mỗi con số; "Số khan" là thống kê số lần không trúng của mỗi con số.