Thống kê KENO

Xu hướng Tài Xỉu trong 100 kỳ qua
Xu hướng lẻ chẵn trong 100 kỳ qua
Thống kê các con số trúng thưởng trong 100 kỳ qua
Thứ tựSố lầnKhan
1 25 lan
2 31 lan
3 29 lan
4 22 lan
5 31 lan
6 29 lan
7 25 lan
8 24 lan
9 23 lan
10 17 lan
11 26 lan
12 32 lan
13 30 lan
14 32 lan
15 33 lan
16 24 lan
17 29 lan
18 27 lan
19 22 lan
20 29 lan
21 35 lan
22 17 lan
23 29 lan
24 20 lan
25 22 lan
26 30 lan
27 26 lan
28 26 lan
29 23 lan
30 23 lan
31 28 lan
32 25 lan
33 23 lan
34 25 lan
35 23 lan
36 28 lan
37 27 lan
38 25 lan
39 19 lan
40 29 lan
41 15 lan
42 18 lan
43 24 lan
44 21 lan
45 29 lan
46 28 lan
47 27 lan
48 32 lan
49 20 lan
50 15 lan
51 17 lan
52 23 lan
53 26 lan
54 27 lan
55 20 lan
56 23 lan
57 23 lan
58 16 lan
59 28 lan
60 20 lan
61 28 lan
62 26 lan
63 17 lan
64 33 lan
65 22 lan
66 32 lan
67 20 lan
68 24 lan
69 26 lan
70 21 lan
71 23 lan
72 24 lan
73 25 lan
74 27 lan
75 19 lan
76 26 lan
77 31 lan
78 26 lan
79 28 lan
80 27 lan
"Thứ tự" có ý nghĩa là thống kê số lần trúng thưởng theo STT từ số 1 đến 80; "Số lần" là thống kê theo số lần trúng thưởng của mỗi con số; "Số khan" là thống kê số lần không trúng của mỗi con số.