Thống kê KENO

Xu hướng Tài Xỉu trong 100 kỳ qua
Xu hướng lẻ chẵn trong 100 kỳ qua
Thống kê các con số trúng thưởng trong 100 kỳ qua
Thứ tựSố lầnKhan
1 22 lan
2 27 lan
3 22 lan
4 28 lan
5 20 lan
6 24 lan
7 24 lan
8 21 lan
9 27 lan
10 25 lan
11 30 lan
12 19 lan
13 35 lan
14 29 lan
15 32 lan
16 30 lan
17 24 lan
18 16 lan
19 27 lan
20 21 lan
21 26 lan
22 23 lan
23 30 lan
24 27 lan
25 21 lan
26 24 lan
27 23 lan
28 31 lan
29 26 lan
30 33 lan
31 20 lan
32 29 lan
33 30 lan
34 17 lan
35 27 lan
36 28 lan
37 31 lan
38 25 lan
39 15 lan
40 30 lan
41 31 lan
42 21 lan
43 23 lan
44 20 lan
45 32 lan
46 27 lan
47 14 lan
48 24 lan
49 27 lan
50 30 lan
51 31 lan
52 25 lan
53 28 lan
54 28 lan
55 25 lan
56 21 lan
57 30 lan
58 22 lan
59 20 lan
60 19 lan
61 34 lan
62 25 lan
63 29 lan
64 21 lan
65 22 lan
66 23 lan
67 25 lan
68 20 lan
69 16 lan
70 19 lan
71 18 lan
72 23 lan
73 20 lan
74 25 lan
75 38 lan
76 28 lan
77 22 lan
78 17 lan
79 31 lan
80 27 lan
"Thứ tự" có ý nghĩa là thống kê số lần trúng thưởng theo STT từ số 1 đến 80; "Số lần" là thống kê theo số lần trúng thưởng của mỗi con số; "Số khan" là thống kê số lần không trúng của mỗi con số.