Thống kê kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
111270
Giải nhất
13000
Giải nhì
13248
Giải ba
2640238805
Giải tư
65304879751416756922809332258561122
Giải năm
5677
Giải sáu
237795424213
Giải bảy
016
Giải tám
63
7000
02222242
331363
04
057585
16
677777
48
7000
02222242
331363
04
057585
16
677777
48
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
386946
Giải nhất
17120
Giải nhì
69803
Giải ba
3261818105
Giải tư
41836692345042178686439870967923412
Giải năm
6538
Giải sáu
625666707056
Giải bảy
401
Giải tám
10
207010
2101
12
03
34
05
4636865656
87
1838
79
207010
2101
12
03
34
05
4636865656
87
1838
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
027714
Giải nhất
85254
Giải nhì
78117
Giải ba
3878925250
Giải tư
80102379722994280376011123732335415
Giải năm
8844
Giải sáu
297912143335
Giải bảy
944
Giải tám
04
50
02724212
23
145444144404
1535
76
17
8979
50
02724212
23
145444144404
1535
76
17
8979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
430681
Giải nhất
93073
Giải nhì
68265
Giải ba
5507946823
Giải tư
48403979026547827856482169976288792
Giải năm
7243
Giải sáu
488796320129
Giải bảy
713
Giải tám
33
81
02629232
732303431333
65
5616
87
78
7929
81
02629232
732303431333
65
5616
87
78
7929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
535337
Giải nhất
32727
Giải nhì
45954
Giải ba
6039678168
Giải tư
88354005541512557506726439465492957
Giải năm
0110
Giải sáu
440604388271
Giải bảy
349
Giải tám
51
10
7151
43
54545454
25
960606
372757
6838
49
10
7151
43
54545454
25
960606
372757
6838
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
074787
Giải nhất
34841
Giải nhì
38994
Giải ba
8272855184
Giải tư
50133695784644679053696642880205964
Giải năm
6633
Giải sáu
368741851837
Giải bảy
677
Giải tám
87
41
02
335333
94846464
85
46
8787377787
2878
41
02
335333
94846464
85
46
8787377787
2878
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
329332
Giải nhất
65056
Giải nhì
71009
Giải ba
7443153884
Giải tư
23987909956660417941991467852122217
Giải năm
5037
Giải sáu
712463595855
Giải bảy
634
Giải tám
73
314121
32
73
84042434
9555
5646
871737
0959
314121
32
73
84042434
9555
5646
871737
0959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
994136
Giải nhất
39718
Giải nhì
85868
Giải ba
3657229394
Giải tư
00186584799508851516600296565000212
Giải năm
2371
Giải sáu
536156560507
Giải bảy
237
Giải tám
79
50
7161
7212
94
36861656
0737
186888
792979
50
7161
7212
94
36861656
0737
186888
792979
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
812788
Giải nhất
18910
Giải nhì
96831
Giải ba
7576166830
Giải tư
17799759141216394355472459210471638
Giải năm
7138
Giải sáu
521673585047
Giải bảy
310
Giải tám
69
103010
3161
63
1404
5545
16
47
88383858
9969
103010
3161
63
1404
5545
16
47
88383858
9969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
231303
Giải nhất
11983
Giải nhì
00067
Giải ba
7136170788
Giải tư
34746428464077750743906737191768486
Giải năm
2581
Giải sáu
317367562548
Giải bảy
930
Giải tám
16
30
6181
0383437373
4646865616
677717
8848
30
6181
0383437373
4646865616
677717
8848
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
485583
Giải nhất
78632
Giải nhì
27941
Giải ba
7993958454
Giải tư
09915480148265088000727072362421922
Giải năm
0815
Giải sáu
188770020838
Giải bảy
190
Giải tám
65
500090
41
322202
83
541424
151565
0787
38
39
500090
41
322202
83
541424
151565
0787
38
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
252944
Giải nhất
19025
Giải nhì
14571
Giải ba
4546710015
Giải tư
70738799703204016706146315713251186
Giải năm
5667
Giải sáu
831044410518
Giải bảy
077
Giải tám
40
70401040
713141
32
44
2515
0686
676777
3818
70401040
713141
32
44
2515
0686
676777
3818
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
051061
Giải nhất
92762
Giải nhì
93273
Giải ba
4299065270
Giải tư
56281043680356905215149654033331926
Giải năm
9422
Giải sáu
564619828921
Giải bảy
127
Giải tám
18
9070
618121
622282
7333
1565
2646
27
6818
69
9070
618121
622282
7333
1565
2646
27
6818
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
238774
Giải nhất
84627
Giải nhì
76044
Giải ba
9077469095
Giải tư
74673776395742938540913850281094933
Giải năm
6451
Giải sáu
475995557811
Giải bảy
020
Giải tám
96
401020
5111
7333
744474
958555
96
27
392959
401020
5111
7333
744474
958555
96
27
392959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
544832
Giải nhất
42569
Giải nhì
69753
Giải ba
4184728362
Giải tư
39429376936351985685050535929914501
Giải năm
4147
Giải sáu
018333314500
Giải bảy
970
Giải tám
64
0070
0131
3262
53935383
64
85
4747
69291999
0070
0131
3262
53935383
64
85
4747
69291999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
668175
Giải nhất
95455
Giải nhì
32655
Giải ba
6969788842
Giải tư
40383355700263935983024667668619460
Giải năm
1180
Giải sáu
443284692498
Giải bảy
118
Giải tám
69
706080
4232
8383
755555
6686
97
9818
396969
706080
4232
8383
755555
6686
97
9818
396969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
359861
Giải nhất
28040
Giải nhì
83898
Giải ba
5631781116
Giải tư
51503506077071295713876849746876631
Giải năm
0800
Giải sáu
860273826241
Giải bảy
581
Giải tám
49
4000
61314181
120282
0313
84
16
1707
9868
49
4000
61314181
120282
0313
84
16
1707
9868
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
420065
Giải nhất
04082
Giải nhì
52385
Giải ba
5556803035
Giải tư
28862654596539240374718542696766728
Giải năm
3349
Giải sáu
710594463204
Giải bảy
956
Giải tám
23
826292
23
745404
65853505
4656
67
6828
5949
826292
23
745404
65853505
4656
67
6828
5949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
087005
Giải nhất
29317
Giải nhì
94208
Giải ba
8453343748
Giải tư
84705521191846488492003293771447430
Giải năm
6215
Giải sáu
479824710487
Giải bảy
834
Giải tám
88
30
71
92
33
641434
050515
1787
08489888
1929
30
71
92
33
641434
050515
1787
08489888
1929
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
067586
Giải nhất
92342
Giải nhì
59294
Giải ba
3868353841
Giải tư
19488760630927620397047040577996666
Giải năm
7736
Giải sáu
602214574059
Giải bảy
740
Giải tám
20
4020
41
4222
8363
9404
86766636
9757
88
7959
4020
41
4222
8363
9404
86766636
9757
88
7959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
977881
Giải nhất
93658
Giải nhì
45983
Giải ba
7426135961
Giải tư
03043425644034598814955586341630926
Giải năm
8215
Giải sáu
428585317230
Giải bảy
492
Giải tám
50
3050
81616131
92
8343
6414
451585
1626
5858
3050
81616131
92
8343
6414
451585
1626
5858
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
776856
Giải nhất
91859
Giải nhì
56564
Giải ba
4761761289
Giải tư
60520983713049423903371456147085227
Giải năm
4805
Giải sáu
224982395416
Giải bảy
516
Giải tám
82
2070
71
82
03
6494
4505
561616
1727
59894939
2070
71
82
03
6494
4505
561616
1727
59894939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
459317
Giải nhất
85772
Giải nhì
57987
Giải ba
7806888699
Giải tư
61317033328729825762819820191114487
Giải năm
9112
Giải sáu
504311756419
Giải bảy
084
Giải tám
52
11
723262821252
43
84
75
17871787
6898
9919
11
723262821252
43
84
75
17871787
6898
9919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
782638
Giải nhất
08812
Giải nhì
34278
Giải ba
8821447994
Giải tư
66151858623674756566356527426556857
Giải năm
7941
Giải sáu
707575657456
Giải bảy
615
Giải tám
34
5141
126252
149434
65756515
6656
4757
3878
5141
126252
149434
65756515
6656
4757
3878
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
005021
Giải nhất
35001
Giải nhì
91866
Giải ba
4920492316
Giải tư
28228963257720505621906070295621886
Giải năm
9629
Giải sáu
721385719616
Giải bảy
418
Giải tám
13
21012171
1313
04
2505
6616568616
07
2818
29
21012171
1313
04
2505
6616568616
07
2818
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
798468
Giải nhất
25357
Giải nhì
08871
Giải ba
4872885516
Giải tư
32934196940291881838433839578492145
Giải năm
8030
Giải sáu
468997065564
Giải bảy
690
Giải tám
96
3090
71
83
34948464
45
160696
57
68281838
89
3090
71
83
34948464
45
160696
57
68281838
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
136789
Giải nhất
49571
Giải nhì
93693
Giải ba
6443051112
Giải tư
11841133409086004084691671248313737
Giải năm
3723
Giải sáu
143576186820
Giải bảy
446
Giải tám
91
30406020
714191
12
938323
84
35
46
6737
18
89
30406020
714191
12
938323
84
35
46
6737
18
89
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
733045
Giải nhất
36682
Giải nhì
14788
Giải ba
5731797560
Giải tư
02235527071331549879651570815443705
Giải năm
2703
Giải sáu
710876582370
Giải bảy
440
Giải tám
42
607040
8242
03
54
45351505
170757
880858
79
607040
8242
03
54
45351505
170757
880858
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
106508
Giải nhất
77043
Giải nhì
30929
Giải ba
0564445264
Giải tư
44308607845174668610228380701946180
Giải năm
2642
Giải sáu
171712004271
Giải bảy
657
Giải tám
68
108000
71
42
43
446484
46
1757
08083868
2919
108000
71
42
43
446484
46
1757
08083868
2919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
836056
Giải nhất
87780
Giải nhì
73198
Giải ba
7558542902
Giải tư
71471595621131444315134356674447540
Giải năm
7275
Giải sáu
862068075135
Giải bảy
236
Giải tám
76
804020
71
0262
1444
8515357535
563676
07
98
804020
71
0262
1444
8515357535
563676
07
98

KQXSDN-Thống kê kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số Đồng Nai 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSDN 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số Đồng Nai 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSDN 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSDN 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.