Thống kê kết quả xổ số An Giang 30 ngày qua

Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
882953
Giải nhất
17140
Giải nhì
97275
Giải ba
4783678841
Giải tư
55801329541405611598554561485070813
Giải năm
6052
Giải sáu
498731465229
Giải bảy
534
Giải tám
90
405090
4101
52
5313
5434
75
36565646
87
98
29
405090
4101
52
5313
5434
75
36565646
87
98
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
101232
Giải nhất
97261
Giải nhì
73246
Giải ba
5869358534
Giải tư
19760291758974335300440104322848050
Giải năm
7010
Giải sáu
527972825016
Giải bảy
473
Giải tám
71
6000105010
6171
3282
934373
34
75
4616
28
79
6000105010
6171
3282
934373
34
75
4616
28
79
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
043286
Giải nhất
16535
Giải nhì
40432
Giải ba
6240395516
Giải tư
06601605341275026674460157636350341
Giải năm
0312
Giải sáu
271400028928
Giải bảy
744
Giải tám
45
50
0141
321202
0363
34741444
351545
8616
28
50
0141
321202
0363
34741444
351545
8616
28
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
185714
Giải nhất
23814
Giải nhì
14971
Giải ba
0071444805
Giải tư
12071054323170653922671902261793222
Giải năm
1402
Giải sáu
874366955982
Giải bảy
322
Giải tám
37
90
7171
322222028222
43
141414
0595
06
1737
90
7171
322222028222
43
141414
0595
06
1737
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
310240
Giải nhất
83005
Giải nhì
60901
Giải ba
6219426697
Giải tư
84796913026582743938692872777834900
Giải năm
3973
Giải sáu
431857583854
Giải bảy
856
Giải tám
86
4000
01
02
73
9454
05
965686
972787
38781858
4000
01
02
73
9454
05
965686
972787
38781858
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
077808
Giải nhất
67624
Giải nhì
32563
Giải ba
4546883087
Giải tư
74145693367326993302369847903463493
Giải năm
2007
Giải sáu
385435922517
Giải bảy
846
Giải tám
43
0292
639343
24843454
45
3646
870717
0868
69
0292
639343
24843454
45
3646
870717
0868
69
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
611910
Giải nhất
53030
Giải nhì
90605
Giải ba
2655666942
Giải tư
97062993393854327076291068955092374
Giải năm
8503
Giải sáu
332517764753
Giải bảy
248
Giải tám
63
103050
4262
43035363
74
0525
56760676
48
39
103050
4262
43035363
74
0525
56760676
48
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
754626
Giải nhất
08409
Giải nhì
46177
Giải ba
3161106920
Giải tư
00886770166705458340443765921427269
Giải năm
5923
Giải sáu
227550422373
Giải bảy
623
Giải tám
12
2040
11
4212
237323
5414
75
26861676
77
0969
2040
11
4212
237323
5414
75
26861676
77
0969
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
262998
Giải nhất
41617
Giải nhì
91986
Giải ba
3968591297
Giải tư
46700251317806751586676837552162200
Giải năm
5450
Giải sáu
717129342104
Giải bảy
288
Giải tám
36
000050
312171
83
3404
85
868636
179767
9888
000050
312171
83
3404
85
868636
179767
9888
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
839816
Giải nhất
43734
Giải nhì
16275
Giải ba
0913002204
Giải tư
11542290727503175783822224102982848
Giải năm
6424
Giải sáu
777462756058
Giải bảy
835
Giải tám
17
30
31
427222
83
34042474
757535
16
17
4858
29
30
31
427222
83
34042474
757535
16
17
4858
29
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
780444
Giải nhất
04829
Giải nhì
90983
Giải ba
3841149017
Giải tư
05656689508837683749255765678522501
Giải năm
1365
Giải sáu
902391509751
Giải bảy
839
Giải tám
01
5050
11015101
8323
44
8565
567676
17
294939
5050
11015101
8323
44
8565
567676
17
294939
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
948282
Giải nhất
41600
Giải nhì
32734
Giải ba
9953349942
Giải tư
83679202043400764559239646480241176
Giải năm
8636
Giải sáu
341102856775
Giải bảy
644
Giải tám
18
00
11
824202
33
34046444
8575
7636
07
18
7959
00
11
824202
33
34046444
8575
7636
07
18
7959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
169467
Giải nhất
65470
Giải nhì
19932
Giải ba
4755870191
Giải tư
66738143631216664235357544049845285
Giải năm
3943
Giải sáu
425545919151
Giải bảy
212
Giải tám
92
70
919151
321292
6343
54
358555
66
67
583898
70
919151
321292
6343
54
358555
66
67
583898
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
067494
Giải nhất
55531
Giải nhì
04513
Giải ba
3735519602
Giải tư
21974775470076730522157028740082777
Giải năm
4422
Giải sáu
809511180566
Giải bảy
471
Giải tám
21
00
317121
02220222
13
9474
5595
66
476777
18
00
317121
02220222
13
9474
5595
66
476777
18
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
413940
Giải nhất
02539
Giải nhì
66302
Giải ba
5905373566
Giải tư
24166196964843707063291321631498430
Giải năm
4657
Giải sáu
066078926777
Giải bảy
002
Giải tám
12
403060
0232920212
5363
14
666696
375777
39
403060
0232920212
5363
14
666696
375777
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
426222
Giải nhất
90853
Giải nhì
07307
Giải ba
4587698606
Giải tư
02318584785794320461522037321231905
Giải năm
3272
Giải sáu
412372352639
Giải bảy
937
Giải tám
35
61
221272
53430323
053535
7606
0737
1878
39
61
221272
53430323
053535
7606
0737
1878
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
503609
Giải nhất
22858
Giải nhì
08741
Giải ba
7243198131
Giải tư
07239107406186572927786836044391937
Giải năm
9689
Giải sáu
183809483026
Giải bảy
849
Giải tám
00
4000
413131
8343
65
26
2737
583848
09398949
4000
413131
8343
65
26
2737
583848
09398949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
194940
Giải nhất
87494
Giải nhì
85848
Giải ba
1696857625
Giải tư
64520552716920089904011926739164749
Giải năm
5223
Giải sáu
190230022608
Giải bảy
120
Giải tám
14
40200020
7191
920202
23
940414
25
486808
49
40200020
7191
920202
23
940414
25
486808
49
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
006305
Giải nhất
28142
Giải nhì
06657
Giải ba
9319755884
Giải tư
73617284781999801409064086589761347
Giải năm
7621
Giải sáu
885762433745
Giải bảy
125
Giải tám
21
2121
42
43
84
054525
579717974757
789808
09
2121
42
43
84
054525
579717974757
789808
09
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
554719
Giải nhất
75924
Giải nhì
29335
Giải ba
5259270776
Giải tư
25159606076126142888404021017409986
Giải năm
1665
Giải sáu
148933329603
Giải bảy
166
Giải tám
87
61
920232
03
2474
3565
768666
0787
88
195989
61
920232
03
2474
3565
768666
0787
88
195989
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
141380
Giải nhất
48397
Giải nhì
09211
Giải ba
7472948171
Giải tư
15085526557549154710884552190054389
Giải năm
1829
Giải sáu
353708145850
Giải bảy
699
Giải tám
45
80100050
117191
14
85555545
9737
29892999
80100050
117191
14
85555545
9737
29892999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
100086
Giải nhất
25179
Giải nhì
34391
Giải ba
4909943305
Giải tư
88835159034959860603515147117169248
Giải năm
1353
Giải sáu
511601804734
Giải bảy
143
Giải tám
68
80
9171
03035343
1434
0535
8616
984868
7999
80
9171
03035343
1434
0535
8616
984868
7999
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
976172
Giải nhất
62495
Giải nhì
07693
Giải ba
8623257972
Giải tư
76580319695375034753302306610990851
Giải năm
6386
Giải sáu
935084224712
Giải bảy
370
Giải tám
19
8050305070
51
7232722212
9353
95
86
690919
8050305070
51
7232722212
9353
95
86
690919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
745698
Giải nhất
15996
Giải nhì
50030
Giải ba
3352413895
Giải tư
10879100154407701740368207247608004
Giải năm
3359
Giải sáu
785884814320
Giải bảy
937
Giải tám
23
30402020
81
23
2404
9515
9676
7737
9858
7959
30402020
81
23
2404
9515
9676
7737
9858
7959
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
379134
Giải nhất
02541
Giải nhì
91935
Giải ba
8649650157
Giải tư
21614350307052295489803982582912705
Giải năm
0487
Giải sáu
471918212747
Giải bảy
573
Giải tám
25
30
4121
22
73
3414
350525
96
578747
98
892919
30
4121
22
73
3414
350525
96
578747
98
892919
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
009170
Giải nhất
50802
Giải nhì
51315
Giải ba
8653230008
Giải tư
44362583820404211203839073242584725
Giải năm
1158
Giải sáu
178256414847
Giải bảy
893
Giải tám
48
70
41
023262824282
0393
152525
0747
085848
70
41
023262824282
0393
152525
0747
085848
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
509705
Giải nhất
51826
Giải nhì
04016
Giải ba
8527126487
Giải tư
12350765867062494570239360140136442
Giải năm
6288
Giải sáu
860889304844
Giải bảy
907
Giải tám
78
507030
7101
42
2444
05
26168636
8707
880878
507030
7101
42
2444
05
26168636
8707
880878
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
622665
Giải nhất
53695
Giải nhì
43640
Giải ba
7574611261
Giải tư
74213380468324284098455463397680317
Giải năm
9839
Giải sáu
341657239521
Giải bảy
694
Giải tám
26
40
6121
42
1323
94
6595
464646761626
17
98
39
40
6121
42
1323
94
6595
464646761626
17
98
39
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
323809
Giải nhất
29908
Giải nhì
20861
Giải ba
7850546564
Giải tư
74032149901182634693318294692998537
Giải năm
9924
Giải sáu
626490415310
Giải bảy
112
Giải tám
49
9010
6141
3212
93
642464
05
26
37
08
09292949
9010
6141
3212
93
642464
05
26
37
08
09292949
Chỉ hiển thị:
Đầy đủ2 số3 số
Đặc biệt
422483
Giải nhất
10027
Giải nhì
78077
Giải ba
2853688699
Giải tư
95869849041648114707197275851491532
Giải năm
9453
Giải sáu
649458275988
Giải bảy
770
Giải tám
88
70
81
32
8353
041494
36
2777072727
8888
9969
70
81
32
8353
041494
36
2777072727
8888
9969

KQXSAG-Thống kê kết quả xổ số An Giang 30 ngày gần đây nhất-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

Thống kê kết quả xổ số An Giang 30 ngày qua-Vẽ tranh-Dữ Liệu Xổ Số

XSAG 30 ngày gần nhất - Thống kê kết quả Xổ Số An Giang 30ngày gần đây CHUẨN 100%.✅ Thống Kê XSTD 30 ngày - KQXSAG 30 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT, bao gồm:

- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.

- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSAG 30 ngày gần đây.

- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 30 ngày.

- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 30 ngày.

Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.